BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

COMPARTIMENTUL CONTRACEPŢIE, PREVENIRE ABANDON ȊN PERIOADA PRECONCEPTIVĂ

SERVICII DE PLANIFICARE FAMILIALĂ OFERITE DE

COMPARTIMENTUL CONTRACEPŢIE, PREVENIRE ABANDON ȊN PERIOADA PRECONCEPTIVĂ

din cadrul Serviciului M.S.I. al D.G.A.S.P.C. Călărași

            Compartimentul Contracepţie, Prevenire Abandon în Perioada Preconceptivă este parte integrantă a D.G.A.S.P.C. Călăraşi. Acesta funcţionează din anul 2002 şi are ca obiectiv facilitarea accesului tinerelor femei şi cuplurilor la metodele moderne de contracepţie.

      Compartimentul asigură consiliere de specialitate, mijloace contraceptive şi asistenţă corespunzătoare având ca scop prevenirea  sarcinilor nedorite şi îmbunătăţirea calităţii vieţii şi sănătăţii femeilor şi cuplurilor beneficiare.

 

Beneficiarii serviciilor oferite de Compartimentul Contracepţie, Prevenire Abandon în Perioada Preconceptivă sunt:

 • persoane beneficiare de ajutor social;
 • persoane fără venituri;
 • şomeri;
 • cupluri cu mulţi copii şi posibilităţi financiare reduse;
 • familii monoparentale;
 • persoane aflate în evidenţa D.G.A.S.P.C.
 • persoane cu afecţiuni cronice;
 • minori;
 • elevi;
 • studenţi.

            Ȋn cadrul compartimentului sunt disponibile următoarele servicii, furnizate în mod gratuit:

 • Informare despre planificarea familială şi metodele de contracepţie;
 • furnizare de materiale contraceptive;
 • consiliere pentru folosirea metodelor de planificare familială;
 • informare cu privire la mecanismul de acţiune, modul de administrare/utilizare, eficienţa, siguranţa, efectele secundare, revenirea fertilităţii, situaţii ce impun consult medical de urgenţă;
 • evaluarea stării de sănătate în vederea utilizării unei metode contraceptive;
 • monitorizarea utilizării metodelor contraceptive prin supravegherea şi controlul periodic, în funcţie de metoda contraceptivă;
 • montare şi extragere DIU;
 • stabilirea diagnosticului de sarcină;
 • monitorizarea sarcinii prin consultaţii de specialitate şi consiliere prenatală;
 • educaţie pentru sănătatea sexuală şi a reproducerii;
 • informare privind prevenirea BTS;
 • depistare precoce a cancerului de col - recoltare pentru testul BPN;

Ȋntâlnirile individuale se derulează în cabinetul de consiliere sau la domiciliul beneficiarei. Spațiul pe care noi îl oferim asigură intimitate şi favorizează comunicarea. Se utilizează mijloace vizuale pentru facilitarea discuţiilor: planşe anatomice, modele anatomice, produse contraceptive etc.

Pentru toate acestea, ne puteţi contacta la sediul nostru din incinta Centrului Maternal, Parc Dumbrava (lângă Spitalul Judeţean Călăraşi) sau la numerele de telefon 0242/311846 şi 0749.091.681.

Programul de lucru este de luni pâna joi, între orele 8.00-16.30, şi vineri 8.00-14.00.

Servicii

Serviciile sociale reprezintă o formă de suport activ pentru familiile și comunitățile aflate în dificultate.

Serviciile sociale reprezintă un ansamblu complex de măsuri și acțiuni realizate menite să răspundă nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii, combaterii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru protecția persoanei, prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și in scopul creșterii calității vieții.

Cine poate beneficia de serviciile sociale?

Oricine poate fi beneficiar de servicii sociale:

 • copiii şi familia
 • persoane vârstnice
 • persoane cu handicap
 • persoane fără adăpost
 • persoane abuzate
 • persoane dependente de cosnumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice
 • bolnavi cronici şi persoane care suferă de boli incurabile, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială.

 

Cine furnizeaza serviciile sociale?

Serviciile sociale sunt asigurate de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private, in conditiile legii.

 

 • All
 • Audit
 • Biroul
 • Compartiment
 • Serviciul
 • Default
 • Title
 • Random

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).