BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

Serviciul de Monitorizare, secretariat CPC si interventie urgenta

Serviciul de Monitorizare, secretariat comisie, Interventie urgenta

 

HOTĂRÂREA 156 privind aprobarea Strategiei judeţene în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului pentru perioada 2014 - 2020

ANEXA  LA HOTĂRÂREA NR. 156 DIN 30.10.2015 STRATEGIA JUDEŢEANĂ  PENTRU PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI 2014-2020

 

 •     Compartiment Monitorizare (bază de date a beneficiarilor de servicii/măsuri de protecție, în format electronic și fizic, evidență dosare, certificate de naștere ale copiilor din A.M.P.)
 •      Compartiment Strategii, Programe, Proiecte
 •      Compartiment Prevenirea Abandonului Copilului în Perioada Preconceptivă (servicii de consiliere și planning familial, furnizare/inserare material contraceptiv, consult medical de specialitate gratuit)
 •        Compartiment Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului – H. 1437/2004 privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru Protecția Copilului
 •         Compartiment Intervenție Urgentă având ca activități:

          - Telefonul copilului – O. 177/2003 S.M.O. telefonul copilului

          - Social stradal – O. 132/2005 S.M.O. privind serviciile destinate protecției copiilor străzii

          - Monitorizare gravidă cu risc de abandon al copilului – H. 323/2007 prevenirea abandonului copilului de către familie

          - Comisia pentru protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării

Acte normative care reglementează activitatea întregului serviciu, independent de compartiment sau tip de activitateL. 272/2004 –  privind protecția și promovarea protecției drepturilor copilului

                                                        -  L. 677/2001 prelucrarea datelor cu caracter personal

                                                        -  L. 544/2001 liber acces la informații de interes public

ȘEF SERVICIU M.S.I. 

ȘTEFĂNESCU LUCIAN

Servicii

Serviciile sociale reprezintă o formă de suport activ pentru familiile și comunitățile aflate în dificultate.

Serviciile sociale reprezintă un ansamblu complex de măsuri și acțiuni realizate menite să răspundă nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii, combaterii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru protecția persoanei, prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și in scopul creșterii calității vieții.

Cine poate beneficia de serviciile sociale?

Oricine poate fi beneficiar de servicii sociale:

 • copiii şi familia
 • persoane vârstnice
 • persoane cu handicap
 • persoane fără adăpost
 • persoane abuzate
 • persoane dependente de cosnumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice
 • bolnavi cronici şi persoane care suferă de boli incurabile, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială.

 

Cine furnizeaza serviciile sociale?

Serviciile sociale sunt asigurate de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private, in conditiile legii.

 

 • All
 • Audit
 • Biroul
 • Compartiment
 • Serviciul
 • Default
 • Title
 • Random

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).