BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

Serviciul achizitii-investitii

SERVICIUL ACHIZITII INVESTITII
- stabileste programul anual de achizitii publice;
- asigura intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
- se ocupa de a face cunoscut in mod public intentia de a face achizitii publice prin publicarea la Monitorul Oficial partea a VI-a, anunturi publicitare prin alte forme sau transmiterea de oferte de la mai multi furnizori, executanti sau prestatori;
- asigura obtinerea unui exemplar al documentatiei pentru eleborarea si prezentarea ofertei de catre orice furnizor, executant sau prestator care a inaintat o solicitare in acest sens sau i s-a transmis o invitatie de participare
- intocmeste dosarul achizitiei publice si il pastreaza atata timp cat contractul de achizitii publice produce efecte juridice;
- solutioneaza contestatiile depuse de participantii la procedura de achizitie conform prevederilor legale;
- comunica in scris participantilor la atribuirea unui contract de achizitie prin una din procedurile stabilite prin lege, rezultatul stabilit de comisie, a ofertelor castigatoare cat si a celor necastigatoare sau respinse la selectare din diverse motive stabilite prin lege.
- elaborează programul de investiţii al Directiei şi urmăreşte realizarea acestuia ;
- comandă documentaţiile tehnico-economice, propune încheierea contractelor de proiectare aferente lucrărilor noi pentru obiectivele de investiţii, în calitate de beneficiar, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare ;
- obţine avizele şi aprobările necesare pentru organizarea licitaţiilor lucrărilor de construcţii-montaj, propune încheierea contractelor ferme, asigură deschiderea finanţării lucrărilor din programul de investiţii propus ;
- urmăreşte realizarea lucrărilor de construcţii-montaj ale institutiei (fizic şi valoric) admiţând la decontare numai situaţiile de plată reale prezentate de constructori ;
- participă la recepţia preliminară şi finală a obiectivelor realizate ;
- efectuează toate operaţiunile financiar-contabile pentru investiţiile proprii (fişe contabile, decontări, relaţii cu banca, evidenţe contabile, balanţe, bilanţ
- întocmeşte dările de seama statistice lunare, trimestriale şi anuale pentru activitatea de investiţii ;
- urmăreşte punerea în aplicare a O.G.R. nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic la clădirile existente;
- asigură cadrul legal în vederea achiziţiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări pentru D.G.A.S.P.C. Calarasi ;
- analizează şi propune necesitatea şi oportunitatea introducerii în lista lucrărilor de investiţii a obiectivelor noi, dotările cu maşini, utilaje, instalaţii şi a altor obiective de investiţii ;
- colaborează cu Compartimentul contabilitate , propunerile făcute de centre şi fundamentează necesarul de lucrări, de reparaţii curente, pentru includerea lor în bugetul de venituri şi cheltuieli ;
- urmareste derularea contractelor de achizitii in conformitate cu prevederile legale;
- urmareste modul de derulare a activitatii de investitii, derularea investitiei (activitate de C+M pe stadii de executie).

Servicii

Serviciile sociale reprezintă o formă de suport activ pentru familiile și comunitățile aflate în dificultate.

Serviciile sociale reprezintă un ansamblu complex de măsuri și acțiuni realizate menite să răspundă nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii, combaterii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru protecția persoanei, prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și in scopul creșterii calității vieții.

Cine poate beneficia de serviciile sociale?

Oricine poate fi beneficiar de servicii sociale:

 • copiii şi familia
 • persoane vârstnice
 • persoane cu handicap
 • persoane fără adăpost
 • persoane abuzate
 • persoane dependente de cosnumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice
 • bolnavi cronici şi persoane care suferă de boli incurabile, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială.

 

Cine furnizeaza serviciile sociale?

Serviciile sociale sunt asigurate de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private, in conditiile legii.

 

 • All
 • Audit
 • Biroul
 • Compartiment
 • Serviciul
 • Default
 • Title
 • Random

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).