BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

Compartimentul de resurse umane

COMPARTIMENT RESURSE UMANE
-execută lucrările necesare pentru angajări, transferuri, desfaceri contracte de muncă, încetarea raporturilor de muncă, întocmirea dosarelor de pensionare;
-supune spre aprobare conform legii ştatul de funcţii, ştatul de personal şi asigură aplicarea corectă a reglementărilor legale în domeniul salarizării în concordanţă cu structura organizatorică şi numărul de posturi aprobate;
-coordonează metodologic procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului D.G.A.S.P.C Călăraşi;
-acordă sporurile şi concediile cuvenite personalului D.G.A.S.P.C Călăraşi;
-gestionează carnetele de muncă, dosarele de personal şi dosarele privind deducerile personale şi suplimentare;
-răspunde de actualizarea bazei de date privind evidenţa personalului pe calculator;
-intocmeşte dările de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale către diverse instituţii;
-răspunde de activitatea de perfecţionare a personalului din cadrul D.G.A.S.P.C.

Servicii

Serviciile sociale reprezintă o formă de suport activ pentru familiile și comunitățile aflate în dificultate.

Serviciile sociale reprezintă un ansamblu complex de măsuri și acțiuni realizate menite să răspundă nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii, combaterii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru protecția persoanei, prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și in scopul creșterii calității vieții.

Cine poate beneficia de serviciile sociale?

Oricine poate fi beneficiar de servicii sociale:

 • copiii şi familia
 • persoane vârstnice
 • persoane cu handicap
 • persoane fără adăpost
 • persoane abuzate
 • persoane dependente de cosnumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice
 • bolnavi cronici şi persoane care suferă de boli incurabile, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială.

 

Cine furnizeaza serviciile sociale?

Serviciile sociale sunt asigurate de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private, in conditiile legii.

 

 • All
 • Audit
 • Biroul
 • Compartiment
 • Serviciul
 • Default
 • Title
 • Random

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).