BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

Serviciul contabilitate

SERVICIUL CONTABILITATE
-asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiar-contabile în conformitate cu dispoziţiile legale;
- organizează şi răspunde de înregistrarea documentelor financiar contabile in mod cronologic si sistematic, de intocmirea balanţelor de verificare şi bilanţurilor trimestriale şi anuale;
- organizează şi conduce controlul financiar preventiv;
- participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii prin folosirea eficientă a datelor contabile;
- asigură îndeplinirea în conformitate cu dispoziţiile legale a obligaţiilor unităţii către bugetul statului si terţi;
- asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile.
- asigura conducerea sistemului financiar in concordanta cu legislatia in vigoare;
- asigura intocmirea si acordarea drepturilor salariale ale angajatilor institutiei in conformitate cu dispozitiile legale ;
- asigura corelarea intre activitatea sa si cea a centrelor , in vederea desfasurarii activitatii centrelor in derularea activitatii de aproviionare si corelare cu necesarul de credite bugetare .
- intocmeste impreuna cu celelate servicii bugetul pe programe al institutiei tinand cont de legislatia in vigoare, de prioritatile de finantare precum si prevederile din standarde;
- asigura defalcarea pe centre a creditelor bugetare in functie de necesitati, incadrarea in creditele bugetare, repartizarea pe trimestre, luni si in conformitate cu clasificatia bugetara ;
- urmareste daca virarile de credite nu contravin Legii finantelor publice, legile bugetare anuale sau legilor de rectificare;
- urmareste existenta de justificari, detalieri si necesitati privind executia pana la finele anului bugetar a capitalului si/sau subdiviziunii clasificatiei bugetare de la care se disponibilizeaza, respectiv a capitalului si/sau subdiviziunii clasificatiei bugetare la care se suplimenteaza prevederile bugetare;
- urmareste existenta creditelor bugerare, rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul angajamentului legal.
- intocmirea necesarului pentru fiecare centru si serviciu din subordinea directiei;
- corelarea planului anual de achizitii cu prevederile bugetare anuale pe articole si alineate;
- urmareste daca achizitia publica este prevazuta in programul anual;
- asigura receptia si urmarirea inregistrarii patrimoniului tuturor centrelor din subordinea institutiei;
- urmareste respectarea prevederilor legale la desfasurarea procedurii de transmitere fara plata a bunurilor din patrimoniu;
- asigura urmarirea integritatii patrimoniului institutiei, corecta gestionare, depozitare si conservare a mijloacelor fixe, obiecte de inventar;
- intocmirea documentatiilor privind miscarile patrimoniale in conformitate cu legislatia in vigoare;
- efectueaza evaluari patrimoniale.

Servicii

Serviciile sociale reprezintă o formă de suport activ pentru familiile și comunitățile aflate în dificultate.

Serviciile sociale reprezintă un ansamblu complex de măsuri și acțiuni realizate menite să răspundă nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii, combaterii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru protecția persoanei, prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și in scopul creșterii calității vieții.

Cine poate beneficia de serviciile sociale?

Oricine poate fi beneficiar de servicii sociale:

 • copiii şi familia
 • persoane vârstnice
 • persoane cu handicap
 • persoane fără adăpost
 • persoane abuzate
 • persoane dependente de cosnumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice
 • bolnavi cronici şi persoane care suferă de boli incurabile, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială.

 

Cine furnizeaza serviciile sociale?

Serviciile sociale sunt asigurate de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private, in conditiile legii.

 

 • All
 • Audit
 • Biroul
 • Compartiment
 • Serviciul
 • Default
 • Title
 • Random

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).