BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Strada Prelungirea Independentei, nr. 5A Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. +4.0242.311.060 Telefonul Copilului 0242.983
AntetNou
Text Size

Strategie

 

Consiliul Judetean Calarasi

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi

Str. Baraganului, nr. 1, cod 910105

Tel :0242.311061-317985; Fax:0242.306917;

 

IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE SI PROTECTIEI  SI PROMOVARII DREPTURILOR COPILULUI

2008 – 2013

 

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi - (DGASPC) - a fost infiintata prin Hot. nr. 106/ 27 octombrie 2004 apartinand Consiliului Judetean Calarasi, prin comasarea Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Calarasi si Directia Judeteana de Asistenta Sociala Calarasi şi  preluarea Centrului de Ingrijire şi Asistenţă din localitatea Ciocaneşti şi a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropshiatrică din localitatea Plătăreşti, prin preluarea în mod corespunzător a atribuţiilor şi funcţiilor acestora.

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi este organizată şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, infiinţată în subordinea Consiliului Judeţean

 

In vederea atingerii scopurilor pentru care a fost infiintata, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului isi insuseste si promoveaza prevederile tratatelor si conventiilor internationale definitorii pentru domeniul propriu de activitate, pornind de la:

$1·   Declaratia Universala a Drepturilor Omului;

$1·   Conventia cu privire la drepturile copilului, ratificata prin Legea 18/1990;

$1·   Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la Haga;

$1·   Carta Sociala ale Organizatiei Natiunilor Unite privind egalizarea sanselor pentru persoanele cu handicap (art.15-partea a doua);

$1·   Rezolutia Consiliului Europei si a reprezentantilor guvernelor tarilor membre in cadrul Consiliului privind Egalizarea Sanselor pentru Persoanele cu Handicap din 1996;

Recomandarea Consiliului Europei nr.R (92) pentru o politica coerenta pentru egalizarea sanselor pentru persoanele cu handicap

Rolul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Călăraşi: realizează la nivel judeţean măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

 

Funcţiile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Călăraşi:

 

în vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Călăraşi îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:

 

- De strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judeţean Călăraşi;

- De coordonare a activitaţilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului la nivelul judeţului;

-  De administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;

- De colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;

- De execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionatea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului;

- De reprezentare a Consiliului Judeţean Călăraşi pe plan intern şi extern în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului.

Strategia judeteana 2008-20013 in domeniul protectiei copilului si a persoanelor adulte asigură un cadru coerent pentru intervenţia instituţiilor responsabile şi promovează colaborarea între aceste instituţii, organizaţii neguvernamentale, profesionişti şi beneficiari, realizarea unor parteneriate reale, viabile şi eficiente.

 

 

 

 CONTEXT

 

Judetul Calarasi este situat in sud – estul Romaniei, pe malul stang al Fluviului Dunarea si al bratului Borcea si se invecineaza la nord cu judetul Ialomita, la est cu judetul Constanta, la vest cu judetul Giurgiu si sectorul agricol Ilfov, iar la sud cu Bulgaria. Ocupa o suprafata de 5088 kmp (2,1% din teritoriul Romaniei, locul 28 ca marime in randul judetelor tarii).

Judetul Calarasi are urmatoarea organizare administrativa:

$1-         2 municipii

$1-         3 orase

$1-         50 comune

$1-         160 sate

Resedinta judetului : municipiul Calarasi –

Populatia judetului Calarasi : 324.617

$1-         masculin -  159.544 locuitori

$1-         feminin – 165.073 locuitori

          Judetul Calarasi este un judet eminamente agricol. Populatia din mediul rural este de 204.410 persoane iar in mediul urban domiciliaza 120.207 locuitori.

          Populatia activa civila este de 121.600 persoane. Rata somajului la inceputul anului 2008 a fost de 5,3 %.

          Rata natalitatii este de 11,4 nascuti vii la mia de locuitori, iar rata mortalitatii infantile este de 19,5 copii decedati cu varsta sub 1 an la 1000 de nascuti vii.

Comunitatile compacte de rromi sunt concentrate in comunele: Fundeni, Plataresti, Luica, Curcani, Budesti, Sarulesti, Spantov, Belciugatele, unde apar probleme specifice cum ar fi: nedeclararea nasterilor, declarari tardive, abandonuri, comiterea de fapte antisociale, delincventa juvenila, etc.

 

STRATEGIA JUDETEANA IN DOMENIUL PROTECŢIEI ŞI PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI

 

 

CAP. I     OBIECTIVUL GENERAL AL STRATEGIEI

 

 

Mobilizarea resurselor necesare, responsabilizarea factorilor relevanti si asigurarea unui parteneriat eficient in vederea protectiei si respectarii drepturilor copilului, precum si a imbunatatirii conditiei copilului si valorizarii sale in societatea romaneasca.

 

Realizarea efectiva a acestui obiectiv presupune mobilizarea resurselor necesare, responsabilizarea factorilor relevanti si asigurarea unui parteneriat eficient in vederea protectiei si respectarii drepturilor copilului, precum si a imbunatatirii conditiei copilului si valorizarii sale.

Protectia copilului inseamna realizarea unui echilibru intre copil, familie, societate cu scopul respectarii interesului superior al copilului. Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv in legatura cu drepturile si obligatiile ce revin parintilor copilului, altor reprezentanti legali ai sai, precum si oricaror persoane carora acesta le-a fost plasat in mod legal. Principiul interesului superior al copilului va prevala in toate demersurile si deciziile care privesc copiii, intreprinse de D.G.A.S.P.C si de organismele private autorizate, precum si in cauzele solutionate de instantele judecatoresti.

Respectarea si asigurarea exercitarii drepturilor copilului asa cum sunt acestea definite in conventiile si tratatele internationale ratificate de Romania vor asigura o dezvoltare deplina si armonioasa a personalitatii fiecarui copil.

          Strategia subliniază rolul primordial al părinţilor şi al familieiîn creşterea, îngrijirea şi educarea copilului şi faptul că eforturile societăţii trebuie îndreptate în direcţia întăririi şi susţinerii familiei în asumarea responsabilităţilor faţă de copil. Totodată, se recunoaşte faptul că responsabilizarea familiei în spiritul noului pachet legislativ în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului nu se poate realiza fără o abordare sistemică a problemelor cu care se confruntă copiii şi familiile acestora.

 

Prin implementarea Strategiei se va asigura creşterea calităţii vieţii copiilor care domiciliaza in judetul Calarasi, urmărindu-se ca toate serviciile pentru copil, din oricare din domeniile de interes pentru acesta, să respecte standarde minime naţionale prevăzute prin reglementări legale, care să fie verificate în mod periodic într-un sistem competent, coerent şi unitar.

 

Strategia promoveaza o abordare participativa si multisectoriala a problematicii copilului, facilitand respectarea interesului superior al copilului in toate domeniile.

 

La baza elaborarii  strategiei se afla legislatia actuala privind protectia si promovarea drepturilor copilului care a valorificat experienta etapelor de reforma anterioara si se materializeaza astfel:

- Constitutia Romaniei

- Codul familiei

- Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

- Legea 273/ 2004 privind regimul juridic al adoptiei

-  Hotarâre nr. 1769/2004 privind aprobarea Planului national de actiune pentru eliminarea exploatarii prin munca a copiilor

- Hotarâre nr. 1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsotiti si asigurarea masurilor de protectie speciala în favoarea acestora

- Hotarâre nr. 1442/2004 privind serviciile si activitatile ce pot fi desfasurate de catre organismele private române în cadrul procedurii adoptiei interne

- Hotarâre nr. 1441/2004 cu privire la autorizarea organizatiilor private straine de a desfasura activitati în domeniul adoptiei internationale

 Hotarâre nr. 1440/2004 privind conditiile si procedura de licentiere si de inspectie a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai – cu modificarile si completarile ulterioare

- Hotarâre nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a savârsit o fapta penala si nu raspunde penal

- Hotarâre nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai

- Hotarâre nr. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului

- Hotarâre nr. 1435/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

- Hotarâre nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului - cu modificarile si completarile ulterioare

- Hotarâre nr. 1433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numarului maxim de posturi si a Regulamentului de organizare si functionare ale Oficiului Român pentru Adoptii - cu modificarile si completarile ulterioare

 - Hotarâre nr. 1432/2004 privind atributiile, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului - cu modificarile si completarile ulterioare

- Ordin nr. 89/ 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat

- Ordin nr. 48/ 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta

- Ordin nr. 45/ 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind procedura adoptiei interne

- Ordin nr. 27/ 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati

- Ordin nr. 25/ 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilitati.

- Ordin nr. 24/ 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi

- Ordin nr. 21/ 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential

 - Ordin nr. 177/ 2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat, precum si a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijarii si exploatarii copilului

- Ordin nr. 35/ 2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

- Ordin nr. 137/ 2003 privind aprobarea Programei analitice a cursurilor de formare profesionala pentru asistentii maternali profesionisti

- Lege nr. 326/ 2003 privind drepturile de care beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti - cu modificarile si completarile ulterioare

- Hotarâre nr. 679 din 12 iunie 2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist

 

- Ordin nr. 288/2006 pentru aprobarea SMO privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului

 

- Ordin nr. 286 /2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind intocmirea planului de servicii si a normelor metodologice privind intocmirea PIP    

 

- Ordin 287/2006 pentru aprobarea SMO privind centrul de pregatire si sprijinire a integrarii / reintegrarii copilului in familie precum si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

 

Date statistice DGASPC :

 

Nr. crt.

 

2005

2006

2007

1.

Populatie copii – jud. Calarasi

74687

71223

77039

2.

Beneficiari servicii de prevenire a separarii de parinti

149

146

99

3.

Beneficiari de protectie speciala in familia extinsa/alte persoane

553

464

446

4.

Beneficiari de protectie speciala in asistenta maternala

368

429

428

5.

Beneficiari de protectie speciala in sistem rezidential

237

215

245

6.

Copii incadrati in grad de handicap

-gr.I -  594

-gr.II - 273

-gr.III- 160

-gr.I -  599

-gr.II - 254

-gr.III- 120

-gr.I -  584

-gr.II- 281

-gr.III- 92

7.

Beneficiari de certificate de orientare scolara

107

34

28

8.

Beneficiari centru recuperare de zi – CSCCHS

36

34

57

9.

Copii abandonati in unitati sanitare

43

30

20

10

Tineri in sistem de protectie (rezidential)

57

66

70

 

 

D.G.A.S.P.C. are următoarea structură organizatorică destinata protectiei copilului:

 

$1q  SERVICIUL ALTERNATIVE DE TIP FAMILIAL :

Compartiment prevenire abandon  si reintegrare familiala

- identifica, evalueaza si solutioneaza cazurile de copii parasiti sau cu risc de abandon;

- acorda copilului capabil de discernamant asistenta si sprijin in exercitarea dreptului sau la libera exprimare a opiniei;

- acorda asistenta si sprijin parintilor copilului aflat in dificultate in vederea prevenirii abandonului copilului si mentinerea in familie;

- identifica familii sau persoane carora sa le poata fi dat in plasament copilul, cu prioritate in familia largita;                    

- supravegheaza familiile si persoanele care au primit in plasament copii pe toata durata acestei masuri, precum si parintii copilului dupa revenirea acestuia in mediul sau familial;

- verifica si reevalueaza cel putin o data la trei luni imprejurarile legate de plasamentul copilului si propune C.P.C. mentinerea masurii de protectie stabilite, modificarea sau revocarea acesteia;

- acorda asistenta si sprijin de urgenta parintilor copilului urmarind daca acestia isi pot asuma responsabilitatile si daca isi indeplinesc obligatiile cu privire la copil, asa incat sa previna aparitia situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului;

Compartiment adoptii

           - identifica, evalueaza si selecteaza familii potential adoptatoare si propune eliberarea atestatului de familie apta sa adopte;

            - sesizeaza instanta judecatoreasca pentru incredintarea copilului in vederea adoptiei;

            - pregateste si consiliaza persoana / familia pentru asumarea rolului de parinte;

            - realizeaza demersuri pentru stabilirea adoptiei interne ca finalitate a planului individualizat de protectie;

            - stabileste compatibilitatea dintre copil si persoana / familia adoptatoare, careia urmeaza sa-i fie incredintat copilul in vederea adoptiei;

            - intocmeste rapoarte pe perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei si rapoarte post adoptie;

             - furnizeaza si asigura accesul copilului si familiei la servicii post adoptie in functie de nevoile identificate;

              - tine evidenta copiilor adoptabili;

              - colaboreaza cu compartimentul juridic in vederea clarificarii situatiei juridice a copiilor aflati in evidenta ;

Compartiment evaluare copil care a savarsit  fapte penale si nu raspunde penal

- previne si combate actiunile sau comportamentele deviante ale copiilor;                                                 

- asigura reintegrarea scolara, familiala ori sociala a copilului;

- ofera consiliere si sprijin copiilor care au savarsit o fapta penala si nu raspund penal, precum si familiilor acestora;

          - propune C.P.C sau instantei judecatoresti masurile de protectie speciala pentru copilul care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal;

- colaboreaza cu politia, parchetul, serviciile de reintegrare sociala, supraveghere si protectia victimelor si inspectoratul scolar in vederea reintegrarii copilului;

 

$1q  SERVICIUL ASISTENTA MATERNALA

     - instrumenteaza si solutioneaza toate sesizarile referitoare la copiii care necesita protectie prin ingrijirea lor de catre un AMP;

          - identifica, recrutează, pregateste, evalueaza si monitorizeaza asistentii maternali  ;

          - prezinta Comisiei pentru Protectia Copilului evaluarea anuala a activitatii  asistentului maternal si rapoarte trimestriale referitoare la evolutia copiilor plasati la AMP ;

          - pregateste Conventia de plasament  in vederea semnarii ei de catre AMP si sotul/sotia odata cu inceperea masurii de plasament ;

          - identifica nevoile de pregatire si potentialulul fiecarui AMP, precum si ale membrilor familiei acestuia;        

          - intervine asupra copilului aflat in plasament la asistentul maternal sau a familiilor AMP, urmareste evolutia copilului in perioada de acomodare cu familia AMP;

          - intocmeste rapoarte ale vizitelor, rapoarte privind progresele copiilor aflati in plasament la AMP, propuneri pentru cazurile semnalate;

          - pregateste, asigura si mediatizeaza contactele directe si nemijlocite intre copil si parintii sai naturali/familia largita, copil si asistent maternal, copil si familia potential adoptiva, in conditii care sa asigure confidentialitate si o ambianta propice comunicarii, dar si o securitate adecvata pentru copil (in cazul maltratarii, abuzului);

          - intocmeste, completeaza si modifica recomandarile si planificarile din planul individual de permanenta al copilului;

          - intervine punctual prin activitati de sustinere si consiliere a familiei si copilului in vederea responsabilizarii acesteia si pastrarii continuitatii relatiei cu copilul;

          - pregateste copilul oferind informatii complete pentru intalnirea cu familia naturala/asistent maternal/familie adoptiva;

 

$1q  SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA, CONSILIERE COPIL SI PROTECTIE DE TIP REZIDENTIAL

Compartiment evaluare complexa si consiliere copil

-  identifica copii cu dizabilitati si dificultati de invatare si adaptare socio scolara, care necesita incadrare intr-un grad de handicap si orientare scolara / profesionala;

- verifica indeplinirea conditiilor privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap si orientarea scolara / profesionala a acestuia;

- in situatii exceptionale, efectueaza evaluarea complexa a copilului sau componente ale acesteia la sediul serviciului sau la domiciliul copilului;

- intocmeste raportul de evaluare complexa si planul de recuperare a copilului cu dizabilitati si propune CPC incadrarea copilului intr-un grad de handicap si orientarea scolara / profesionala a acestuia;

- intocmeste planul individualizat de protectie pentru copilul cu dizabilitati;

- urmareste realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilitati, respectiv a planului individualizat de protectie, aprobat de comisie;

- efectueaza reevaluarea anuala a conditiilor privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap;                              

- comunica in scris parintilor/ reprezentantului legal data stabilita pentru reevaluare;

- efectueaza reevaluarea pe ciclu scolar a conditiilor privind orientarea scolara / profesionala a copiilor cu dizabilitati;

Compartiment expertiza medicala

- in situatii exceptionale, efectueaza evaluarea complexa a copilului sau componente ale acesteia la sediul serviciului sau la domiciliul copilului;

- intocmeste raportul de evaluare complexa si planul de recuperare a copilului cu dizabilitati si propune CPC incadrarea copilului intr-un grad de handicap si orientarea scolara / profesionala a acestuia;

- efectueaza reevaluarea anuala a conditiilor privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap;

- verifica indeplinirea conditiilor privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap si orientarea scolara / profesionala a acestuia;

- identifica copiii pentru care este necesara o masura de protectie de tip rezidential

- propune comisiei / instantei judecatoresti o masura de protectie de tip rezidential;

- colaboreaza cu celelalte servicii pentru a identifica o alternativa la protectia de tip rezidential;

- tine evidenta copiilor care beneficiaza de o masura de protectie de tip rezidential;

 

$1q  COMPARTIMENTUL SECRETARIAT CPC

          - inregistereaza cererile adresate de catre copii in legatura cu procedurile in fata comisiei si le aduce la cunostinta modul in care au fost solutionate;

- convoaca persoanele chemate in fata comisiei pentru solutionarea cazurilor privind copiii aflati in dificultate;

- intocmeste procesele verbale ale sedintelor comisiei;

          - redacteaza  si comunica hotararile comisiei cu privire la masura de protectie stabilita pentru copil;

- asigura activitatea de secretariat a comisiei;

 

$1q  COMPARTIMENTUL MONITORIZARE

- monitorizeaza respectarea drepturilor copilului, centralizeaza si sintetizeaza informatiile la nivel judetean;

- urmareste si supravegheaza aplicarea masurilor speciale de protectie a drepturilor copilului;

- intocmeste fisa de monitorizare lunara si trimestriala a activitatii in domeniul protectiei copilului;

- asigura transmiterea informatiilor din fisa de monitorizare la ANPDC;

   - intocmeste raportari statistice privind protectia copilului aflat in dificultate;

    - actualizeaza baza de date privind copiii aflati in evidenta D.G.A.S.P.C ;

 

$1q  COMPARTIMENTUL STRATEGII, SINTEZA SI PROBLEME DE AUTORITATE TUTELARA

- contribuie la elaborarea de studii si sinteze cu privire la protectia drepturilor copilului;

- participa la elaborarea strategiei judetene in domeniul protectiei drepturilor copilului si intocmeste planul de implementare al acesteia;

          - intocmeste proiecte in scopul dezvoltarii de servicii destinate copilului;

        - promoveaza drepturile copilului;

        - colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale si sprijina activitatea acestora in domeniul protectiei drepturilor copilului;

- acorda asistenta tehnica necesara pentru crearea si formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin in activitatea de protectie a copilului;

 

$1q  SERVICIUL INVESTITII -  ACHIZITII

$1q  COMPARTIMENTUL RELATII CU PUBLICUL

$1q  COMPARTIMENTUL CONTABILITATE

$1q  BIROUL ADMINISTRATIV

$1q  COMPARTIMENTUL  RESURSE UMANE

$1q  COMPARTIMENTUL JURIDIC

$1q  AUDITOR

 

In subordinea D.G.A.S.P.C functioneaza urmatoarele servicii de tip rezidential / servicii de zi  destinate protectiei copilului :

 

CENTRUL DE PLASAMENT IN REGIM DE URGENTA « SF. MARIA » CALARASI                      

 Acesta a fost supus unui proces de restructurare, de amenajare pe module familiale si redistribuire ; a fost transformat din centru de plasament in centru de primire in regim de urgenta pentru a asigura copilului abuzat, exploatat, neglijat pe o perioada determinata, accesul la gazduire, ingrijire, educatie si pregatire in vederea integrarii/reintegrarii in familie ; pentru a asigura copilului aflat in situatie de urgenta medicala pe o perioada determinata, accesul la gazduire, ingrijire, educatie ; pentru a asigura copilului cu handicap/polihandicap pe perioada determinata, gazduire, ingrijire de baza, ingrijire medicala etc. Capacitatea centrului este de 20 de locuri, structurat pe trei module, dupa cum urmeaza : un modul cu 6 locuri pentru copii 0-2 ani cu handicap, un modul cu 8 locuri pentru copii 2-11 ani, un modul 6 locuri pentru copii/tineri 12-18 ani.

In cadrul CPRU s-a infiintat in 2006 Serviciul social stradal pentru copiii strazii. Acesta are misiunea de a contacta si identifica copiii aflati in strada, de a contribui la monitorizarea acestora si de a asigura premisele necesare reintegrarii lor in familie sau ale masurilor de protectie speciala, precum si ale serviciilor necesare. Beneficiarii serviciului sunt copii care traiesc permanent in strada si nu intretin nici un fel de legaturi cu familia, copii care se afla circumstantial in strada si care pastreaza legaturi ocazionale cu familia, copii care se afla permanent in strada trimisi de familie pentru a castiga bani prin diverse munci, furturi sau cersit, familii cu copii in strada.

Telefonul copilului este un serviciu care functioneaza in cadrul CPRU « Sf. Maria ». Acesta este un serviciu pentru protectia copilului care are ca scop primirea semnalarilor cu privire la situatiile de abuz, neglizare, exploatare a copilului, de a asigura consilierea telefonica in aceste situatii si de a interveni prompt in cazurile de urgenta prin intermediul unei echipe mobile.

         

CENTRUL DE SERVICII SOCIALE PENTRU COPIL SI FAMILIE   S.E.R.A. CALARASI

Acesta este un edificiu construit in anul 1999 prin finantarea exclusiva a Fundatiei S.E.R.A.

Complexul cuprinde :

- centru rezidential - module pentru copii rezidenti 2-14 ani, capacitatea 24 locuri si 2 vile a cate 12 locuri fiecare pentru copii/tineri rezidenti 14-26 ani;

         -  centru de zi – are o capacitate de 20 locuri pentru copii cu varste intre 3-7 ani, care provin din familii defavorizate, in scopul mentinerii copilului in propria familie si dezvoltarea unei relatii armonioase  intre parinti si copii, reducandu-se astfel posibilitatea de abandon si institutionalizare;

- gradinita cu plata – are o capacitate de 16 locuri pentru copii cu varste intre 3-7 ani ai caror parinti platesc contravaloarea serviciilor oferite

                 

          CENTRUL DE PLASAMENT « SF. STEFAN » PERISORU  

Acesta a fost preluat in anul 1998 de la Inspectoratul Scolar ca un centru  “mamut” adapostind copii cu virsta cuprinsa intre 3 – 18 ani. Centrul a beneficiat, incepand cu anul 1991, de programul « FIL ROUGE » derulat de Crucea Rosie Geneva si Fundatia Pro Victimis din Elvetia. Centrul are o capacitate de 105 locuri, fiind organizat intr-un complex de 8 vile, cu un numar de 12 – 15 locuri. Construirea celor 8 vile a facut posibila trecerea de la sistemul de internat la sistemul de tip familial de crestere si educare a copiilor.

 

            CASUTA DE TIP FAMILIAL ORHIDEEA –Com. Ulmu, Sat. Faurei (12 locuri)  pentru copii cu varsta cuprinsa intre 2-11 ani

           CASUTA DE TIP FAMILIAL  FLOARE DE COLT – Com.Ulmu (12 locuri) pentru copii cu varsta cuprinsa intre 12-16 ani;

           CASUTA DE TIP FAMILIAL  LOTUS com.Ciocanesti  (12 locuri) – pentru copii/tineri cu varsta cuprinsa intre 16-26 ani..

 Aceste casute de tip familial sunt rezultatul  implementarii unui program PHARE 2001 ce s-a derulat  incepand cu trimestrul IV 2002, prin care s-a inchis  componenta rezidentiala a Centrului de Plasament “Cuore” Faurei. 

 

COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL CU HANDICAP SEVER CALARASI

Acesta a fost infiintat prin finantare SERA, Consiliul Judetean  Calarasi si ANPCA in decembrie 2002. Complexul a fost organizat in fosta Sectie de Recuperare Pediatrica a Spitalului Judetean Calarasi preluata de la Directia Sanitara in 2000. Complexul este rezultatul « Programului national de inchidere a institutiilor de tip vechi destinate copiilor cu nevoi speciale care nu pot fi restructurate ».

- centrul rezidential organizat ca un centru de tip familial avand la baza structura modulara. Este alcatuit din patru module. Centrul are o capacitate de 37 de locuri si ofera protectie rezidentiala temporara pentru copii cu handicap sever cu varsta cuprinsa intre 0-20 ani.

- centrul de recuperare, de zi pentru copii cu nevoi speciale – ofera asistenta terapeutica pe timpul zilei atat copiilor din cadrul centrului rezidential cat si copiilor din comunitate (20 locuri).

- Centrul de consiliere si sprijin pentru parintii copiilor cu nevoi speciale asigura consiliere pentru familiile copiilor cu handicap sever, pentru a-si intelege mai bine copiii si a se adapta mai usor in fata nevoilor speciale.

Scopul complexului este (re)abilitarea si (re)integrarea copiilor cu dizabilitati severe in familie si in comunitate. Misiunea centrului rezidential consta in asigurarea accesului copiilor cu dizabilitati psihomotorii severe, pe o perioada determinata, la gazduire, ingrijire, educatie, recuperare si pregatire pentru reintegrarea in comunitate si familie. Misiunea centrului de recuperare, de zi este de a preveni separarea copilului de familia sa naturala si institutionalizarea copiilor cu dizabilitati psihomotorii severe.

 

 

COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE CALARASI 

A fost inaugurat in februarie 2002 fiind rezultatul derularii Proiectului PHARE 1999, cu finantare BDCE 80% si Guvernul României 20%.

          Complexul de Servicii Comunitare Calarasi, cuprinde urmatoarele servicii:

$1a)     centrul maternal;

$1b)    serviciul de prevenire a abandonului copilului in perioada preconceptiva;

$1c)     serviciul de sprijin al femei gravide  predispusa la abandonul  copilului ;

$1d)    serviciul de pregatire si sprijin al reintegrarii / integrarii copilului in familie.

Centrul maternal – este serviciul de protectie materno infantila de tip rezidential care asigura dreptul fiecarui copil de a-si pastra relatiile familiale.  Centrul este organizat pe model familial si are o capacitate de 5 locuri, fiind alcatuit din 5 camere (dormitoare) pentru cuplul mama – copil.

Misiunea Centrului maternal este de a permite formarea, menţinerea şi întărirea legăturilor familiale, precum şi sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităţilor parentale. Acestea se realizează oferind mamei cu risc crescut de abandon, care se confruntă cu dificultăţi de natură materială, socială, profesională sau relaţională, suportul necesar pentru a deveni aptă să-şi asume responsabilităţi faţă de copil. În Centrul maternal se acordă mamei posibilitatea de a-şi cunoaşte copilul şi de a-şi consolida ataşamentul faţă de propriul copil, asigurând condiţii de prevenire a instituţionalizării copilului.

Gazduirea cuplului mama-copil se face pe o perioada determinata (durata  medie este de 6 luni), dar este posibila ( atunci cind este cazul ) si prelungirea acestei perioade.

Serviciul de prevenire a abandonului in perioada preconceptiva are ca obiectiv facilitatea accesului tinerelor femei din medii defavorizate la metodele moderne de contraceptie si planificare familiala in scopul evitarii sarcinilor nedorite. Serviciul asigura femeii aflate in incapacitate de a-si asuma responsabilitatile parentale, consiliere de specialitate, mijloace contraceptive si asistenta corespunzatoare, cu scopul de a preveni abandonul copilului si de a promova dreptul sau la viata si la o stare de sanatate cit mai buna. Serviciul furnizeaza femeilor si cuplurilor categoriilor sociale defavorizate servicii de planificare familiala, in vederea promovarii unei sanatati cat mai bune a femeii si a cuplului, a prevenirii sarcinilor nedorite, a depistarii precoce a sarcinii, precum si informatii privind sanatatea reproducerii.

           Serviciul de sprijin al femei gravide predispusa la abandonul copilului la nastere   

Acest serviciu asigura femeii insarcinate consiliere (sociala, juridica, si/sau de alta natura), suport (emotional, material) si faciliteaza accesul la servicii medicale de specialitate, cu scopul de a preveni abandonul copilului si de a promova dreptul la viata si la o stare de sanatate cat mai buna. In cadrul sistemului judetean, serviciul se inscrie in categoria serviciilor de prevenire care actioneaza pentru scaderea numarului de copii parasiti in unitati spitalicesti. Serviciul are un set de atributii, dupa cum urmeaza:

- asigura femeii insarcinate aflate in situatie de risc (minore, fara venituri si/sau fara locuinta, cu probleme de relationare, provenite din familii cu multi copii, care traiesc intr-un context dificil – conflicte conjugale, monoparentalitate, dependenta de alcool, lipsa ocupatiei) consiliere, suport si acces la servicii medicale de specialitate, cu scopul de a preveni abandonul copilului si de a promova dreptul sau la viata si la o stare de sanatate cit mai buna;

- asigura identificarea, evaluarea, consilierea si acompanierea gravidei pe perioada sarcinii astfel incit aceasta sa nu devina o sarcina nedorita;

- asigura acompanierea si monitorizarea mamei imediat dupa nastere pentru ca relatia mama – copil sa fie una responsabila;

- asigura informare si acompaniere pentru integrare familiala, sociala si profesionala;

- asigura acompaniere pentru obtinerea drepturilor banesti si de stare civila;

- asigura medierea relatiilor gravidei cu serviciile de sanatate, O.N.G.-uri, alte organisme si organizatii in vederea obtinerii unor drepturi sociale;

- asigură părinţilor consiliere şi sprijin;

- contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi;

- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii;

- ofera – in conditii extreme – alternative temporare de ingrijire a copilului in cadrul unei familii subtitutive;

- colaboreaza cu dispensare medicale, spitale, D.M.P.S., institutii comunitare, O.N.G.-uri, alte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. .

          Servicul de pregatire si sprijinire a reintegrarii si integrarii copilului in familie are drept misiune reintegrarea copilului in familia naturala sau, in situatia in care aceasta nu este posibila, gasirea de alternative de tip familial (plasamentul la familia extinsa, asistent maternal profesionist, adoptia) pentru copiii care au o masura de protectie.

Centrul pregateste, asigura, evalueaza, sprijina si monitorizeaza dezvoltarea relatiilor familiale ale copilului pe parcursul unor contacte directe cu aceasta pentru realizarea eficienta a procesului de reintegrare.

Centrul are un set de atributii principale, dupa cum urmeaza:

- identificarea activa a beneficiarilor directi;

- asigura, pregateste si evalueaza dezvoltarea relatiilor familiale ale copilului pe parcursul unor contacte directe si nemijlocite cu familia, cu scopul de a promova reintegrarea/integrarea copilului in familia sa naturala/largita, familia de adoptie;

- asigura monitorizarea si evaluarea acestor relatii;

- acorda  orientare si suport moral si informational, consiliere (sociala, juridica, psihologica, educativa) copilului, familiei naturale, asistentului maternal, familiei adoptive si persoanelor de referinta pentru copil;

- stimuleaza capacitatea de comunicare a copiilor prin crearea unui climat de incredere, respectind dreptul la exprimarea libera a opiniei;

- implica copiii in procesul de luare a deciziilor, de consultare in stabilirea programului de interventie specifica, in functie de varsta si de gradul de maturitate psiho-sociala;

- organizeaza intalniri directe, nemijlocite, la sediul centrului si/sau la domiciliul familiei, in conditii care sa asigure confidentialitate si o ambianta propice comunicarii, dar si o securitate adecvata pentru copil (mai ales in cazurile in care copilul a fost maltratat in familie);

- asigura pastrarea confidentialitatii asupra vietii personale a copiilor si a familiei lor;

- acorda consiliere si sprijin parintilor copiilor si solicita autoritatilor competente evaluarea a masurii de protectie stabilite, daca situatia familiala permite reintegrarea copilului;

- monitorizarea reintegrarii familiale prin activitati post-reintegrare.

 

          COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE OLTENITA     Complexul  include urmatoarele servicii :

              - Serviciul rezidential pentru copilul cu handicap sever cu o capacitate de 40 locuri pentru copii/tineri cu varsta cuprinsa intre 0-20 ani si are o structura modulara ;

              - Centrul de ingrijire si recuperare de zi pentru copilul cu nevoi speciale cu o capacitate de 30 locuri;

              - Centrul maternal cu o capacitate de 3 locuri pentru cuplul mama-copil;

              - Centrul de reintegrare, consiliere, monitorizare si sprijin al femei gravide.

           In cadrul Complexului de Servicii Comunitare Oltenita se desfasoara urmatoarele activitati :

Pentru copilul cu handicap sever:

1. Identificarea copilului cu handicap sever

2. Evaluarea initiala multidisciplinara

3. Primire, gazduire, ingrijire si intretinere zilnica pentru asigurarea unui cadru de viata cat mai asemanator celui din familie

4. Programe de recuperare complexa adaptate nevoilor individuale ale copilului.

          Programele de recuperare complexa sunt concretizate in actiuni terapeutice socio – medico – educative in cadrul proiectelor de interventie personalizate, stabilite atunci cand este posibil, in acord cu familia naturala a copilului.

          Pentru tinere femei din medii defavorizate in situatia de a-si abandona copilul si pentru cuplul mama – copil in dificultate:

          1. informarea si educarea tinerelor femei pentru evitarea sarcinilor nedorite;

          2. consilierea gravidei pe perioada sarcinii astfel incat aceasta sa nu devina o sarcina nedorita;

3. informarea si acompanierea gravidei pentru relationarea cu serviciile de sanatate, organizatiile nonguvernamentale si alte organisme in vederea obtinerii unor drepturi sociale;

 4. acompanierea mamei imediat dupa nastere pentru ca relatia mama – copil sa fie una responsabila;

 5. acompanierea mamelor pentru obtinerea drepturilor banesti si de stare civila;

 6. gazduire si ingrijire pentru cuplul mama –copil.

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi monitorizeaza un numar de 84 copii in varsta de pana la 14 ani pentru care s-a dispus prin adresa emisa de Parchetul de pe raza de domiciliu al minorului neinceperea urmaririi penale datorita faptului ca minoritatea inlatura caracterul penal al faptei comise.

In anul 2006 numarul copiilor in varsta de pana la 14 ani pentru care s-a dispus neinceperea urmaririi penale datorita neimplinirii varstei aferente raspunderii penale a fost de 87. In anul 2007 numarul de copii in varsta de pana la 14 ani pentru care s-a dispus neinceperea urmaririi penale datorita neimplinirii varstei aferente raspunderii penale a fost de 100 copii, iat in anul 2008, numarul acestora a fost de 97.  Unii dintre minorii cu neincepere urmarire penala au savarsit mai multe infractiuni al caror grad de pericol social creste.

Avand in vedere statisticile si situatia existenta la nivelul judetului Calarasi, DGASPC  are ca obiectiv  imbunatatirea calitatii vietii copiilor aflati in situatii de risc, actuali delincventi, prin dezvoltarea si diversificarea serviciilor oferite la nivelul judetului, in vederea reducerii delincventei juvenile in crestere. Obiectivul va fi atins prin infiintarea unui COMPLEX DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL CARE A SAVARSIT O FAPTA PENALA SI NU RASPUNDE PENAL, care vizeaza recuperarea si reintegrarea socialaa acestora in comunitate. Se are in vedere resocializarea copiilor cu varsta cuprinsa intre 7-14 ani, pentru care se vor desfasura activitati care sa corespunda nevoilor acestora de dezvoltare psiho-intelectuala si sociala, de asistenta psihologica, juridica, sociala si educationala pe baza unui plan personalizat pentru copiii aflati in situatii de risc, dar si pentru familiile acestora. Acest complex  va fi deschis catre comunitatile locale din cadrul judetului Calarasi si va asigura trei tipuri de servicii,  dupa cum urmeaza :

 

          - Centrul rezidential cu o capacitate de 20 locuri, unde vor fi gazduiti minori care au savarsit o fapta penala si nu raspund penal, cu grupa de varsta 7-14 ani, ale caror fapte penale prezinta un grad de risc social ridicat sau pentru care masura de supraveghere specializata in familia biologica sau extinsa a esuat, prin recidiva minorului ;

 

          - Centrul de consiliere psihologica pentru minorul care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal, unde minorii vor beneficia de servicii de consiliere, atat cei din centrul rezidential cat si cei din comunitate in baza unui program de consiliere, pentru care s-a propus o masura de protectie speciala ;

 

$1-         Centrul de consiliere psihologica pentru parintii minorului care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal, marea majoritate a acestor copii provenind in familii dezorganizate, cu tulburari de comportament, unul dintre parinti cu antecedente penale

     Beneficiarii directi ai acestui complex vor fi:

$1-         20 de copii cu comportament deviant, in varsta de pana la 14 ani, fata de care   s-a dispus neinceperea urmaririi penale, care vor beneficia de servicii de asistenta specializata in regim rezidential;

$1-         30 de copii pentru care s-a stabilit de catre DGASPC Calarasi masura supravegherii specializate si care vor beneficia de consiliere educationala, orientare socio-profesionala;

$1-         50 de familii, respectiv parintii biologici sau reprezentantii legali ai minorului, care vor beneficia de servicii de consiliere in vederea sprijinirii copiilor in vederea reintegrarii lor;

 

          Activitatile specifice in serviciile din cadrul complexului, se vor derula in baza standardelor existente pentru acest segment de minori si cu participarea comunitatilor locale din care provin minorii, precum si a celorlalte institutii reprezentative pe plan local, respectiv: Inspectoratul Judetean de Politie, Inspectoratul Scolar Judetean, Directia de Sanatate Publica,  societatea civila etc.

 

 

 

CAP. II MISIUNEA DGASPC

 

-   Asigura promovarea respectarii drepturilor copiilor

-  Sustine reforma in domeniul prevenirii separararii copilului de parinti si al protectiei speciale a copilului separat temporar sau definitiv de parinti.

 

DGASPC Calarasi s-a infiintat prin hotarare a Consiliului Judetean Calarasi, prin reorganizarea Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului si Directiei de Asistenta Sociala, conform prevederilor Legii 272/2004 si HG 1434/2004.

 

 

 

 

Cap. III  PRINCIPIILE IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI

 

La baza Strategiei stau următoarele principii:

 

  1. Acesta este principiul primordial şi de aceea, el trebuie să stea la baza tuturor acţiunilor care-l privesc pe copil, înţeles ca persoană cu drepturi şi responsabilităţi, căruia i se acordă prioritatea cuvenită în toate aspectele vieţii sale de către părinţi, reprezentanţi legali, precum şi alte persoane fizice sau juridice cu care interacţionează. Strategia promovează activităţi care converg prioritar către respectarea tuturor drepturilor copilului, român sau străin pe teritoriul României.

 

  1. Prezenta strategie asigură respectarea şi promovarea drepturilor tuturor copiilor prevăzute în Convenţia cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr.18/1990, republicată, fără nici o discriminare indiferent de rasa, culoarea, sexul, limba, religia, de opiniile politice sau alte opinii, naţionalitatea, apartenenţa etnică sau originea socială, de situaţia materială, de gradul şi tipul unei deficienţe, statutul la naştere sau de statutul dobândit, de orientarea sexuală, de dificultăţile de formare şi dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale părinţilor sau reprezentanţilor legali. Respectarea acestui principiu asigură tuturor copiilor oportunităţi şi drepturi egale.

 

  1. esponsabilităţii părinţilor.

Prin afirmarea/recunoaşterea acesteia se doreşte schimbarea accentului de pe responsabilitatea statului paternalist pe aceea a familiei, cu precădere a părinţilor, titulari de drepturi si obligaţii faţă de copiii lor.

 

  1. ubsidiaritatea şi solidaritatea. Statul intervine atunci când resursele familiale şi comunitare nu au satisfăcut sau au satisfăcut insuficient nevoile copilului.. Strategia asigură cadrul instituţional şi prefigurează instrumentele necesare întăririi coeziunii sociale şi mobilizării comunităţilor locale pentru crearea şi susţinerea serviciilor comunitare.

 

5. Intervenţia intersectorială şi interdisciplinară. Abordarea problematicii drepturilor copilului se realizează prin colaborarea şi coordonarea intervenţiilor tuturor factorilor responsabili, în contextul integrării acestei probleme în politicile sociale, familiale, educaţionale, de sănătate si altele.

 

  1. În toate tipurile de activităţi prezenta strategie promovează realizarea de parteneriate de o mare diversitate între instituţii, între instituţii şi profesionişti, între profesionişti, între profesionişti şi beneficiari etc. Acest fapt presupune participarea, cu drepturi şi obligaţii clar definite, în scopul permanent de a apăra drepturile copilului, a tuturor actorilor care acţionează direct sau indirect în acest domeniu.

 

7. Asigurarea transparenţei, participării şi consultării. Strategia prezentă este rezultatul unui larg proces de consultare, în mod transparent şi consecvent, cu toţi actorii sociali relevanţi, inclusiv cu membrii societăţii civile. Implementarea sa se va realiza, de asemenea, în mod transparent, printr-o politică activă de informare şi participare a societăţii civile alături de instituţiile guvernamentale, în vederea realizării obiectivelor. Totodată, principiul transparenţei va fi prezent şi în procesul de utilizare a fondurilor.

 

8. Asigurarea stabilităţii, continuităţii şi complementarităţii. Copilul are nevoie de un mediu familial stabil, iar serviciile oferite pentru el şi familia sa trebuie gândite astfel încât să se asigure continuitate şi complementaritate, respectiv serviciile trebuie să fie disponibile în orice moment al vieţii lui şi în sprijinul autonomiei la vârsta adultă, precum şi să acopere diversitatea nevoilor sale specifice. Acelaşi lucru trebuie să fie valabil şi pentru copilul separat de părinţi, iar profesioniştii să aibă în vedere găsirea de soluţii cu caracter de permanenţă.

 

9. Ascultarea  opiniei  copilului si luarea in considerare a acesteia, tinand cont de varsta si gradul sau de maturitate;

 

10. Celeritate in luarea oricarei decizii cu privire la copil;

    

 

 

CAP.IV GRUPURILE TINTA ALE STRATEGIEI

 

$1ØCopiii aflaţi la risc de separare de părinţi. Din acest grup fac parte şi copiii din familii aflate în situaţie de criză (de ex: calamităţi naturale, lipsa unei locuinţe, pierderea veniturilor) pentru care modalitatea de intervenţie trebuie să fie rapidă. Pentru aceşti copii, planul de servicii va trebui să cuprindă şi măsuri imediate care, deocamdată, nu sunt expres prevăzute în lege, de natura să susţină familia până la punerea in drepturi si  ieşirea din situaţia care a generat criza.

 

$1ØCopiii separaţi de părinţi. Pentru copiii aflaţi în plasament la o persoană sau familie, la asistent maternal sau într-un serviciu rezidenţial, planul individualizat de protecţie trebuie să aibă drept finalitate, în cel mai scurt timp posibil, o soluţie cu caracter permanent: reintegrarea în familie, adopţia naţională sau integrarea socioprofesională. Totodată, se pune problema copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, din care o parte rămân în familia extinsă sau cunoştinţe de familie, fără o situaţie juridică clară şi, în consecinţă, fără a putea beneficia de drepturile care li se cuvin, potrivit legii, iar o parte ajung în sistemul de protecţie speciala.

 

$1ØCopiii părăsiţi în unităţi sanitare. Pentru copiii nou născuţi sănătoşi sau cu diferite dizabilităţi, dar şi copiii de diferite vârste, părăsiţi în diferite unităţi sanitare, trebuie să se dispună plasamentul în regim de urgenţă în termen de 6 zile de la constatarea părăsirii acestuia, dacă starea de sănătate o permite.

 

$1ØTinerii beneficiari ai unei măsuri de protecţie. Tânărul care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecţie specială, în scopul facilitării integrării sale sociale.

 

$1ØCopiii abuzaţi, neglijaţi sau supuşi exploatării. Abuzul, neglijarea şi exploatarea sunt forme de rele tratamente produse de către părinţi sau orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere sau în relaţie de încredere cu copilul, care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, dezvoltarea şi demnitatea. În această categorie sunt incluşi şi copiii traficaţi, exploataţi prin muncă, exploataţi sexual în scopuri comerciale, copiii expuşi migraţiei ilegale, copiii neacompaniaţi aflaţi pe teritoriul altor state, copiii repatriaţi, copiii refugiaţi.

 

$1ØCopiii delincvenţi (copiii în conflict cu legea). Din acest grup fac parte atât copiii care au săvârşit o faptă penală dar nu răspund penal, cât şi cei care răspund penal. Astfel, copiii care nu răspund penal sunt cei care nu au împlinit vârsta de 14 ani şi cei cu vârsta între 14 şi 16 ani dacă se dovedeşte că au săvârşit fapta fără discernământ; copiii care răspund penal sunt cei care au vârsta între 14 şi 16 ani dacă se dovedeşte că au săvârşit fapta cu discernământ şi cei care au împlinit vârsta de 16 ani.

 

$1ØCopiii cu dizabilităţi, HIV/SIDA şi boli cronice grave. Din acest grup fac parte copiii încadraţi într-un grad de handicap, copiii din învăţământul special şi cei integraţi în învăţământul de masă, copiii infectaţi HIV sau bolnavi SIDA, precum şi cei cu boli cronice grave (de exemplu cancer). Abordarea acestui grup de copii se bazeaza pe Clasificarea Internationala a Functionarii, Dizabilitatii si Sanatatii aprobate in anul 2001 de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii.

 

$1ØCopiii străzii. Din acest grup fac parte copiii care trăiesc şi/sau muncesc pe stradă, împreună sau nu cu familia lor, respectiv: a) copiii străzii - cei care trăiesc permanent în stradă şi nu întreţin nici un fel de legături cu familia; b) copii în stradă – cei care se află circumstanţial în stradă şi care păstrează legături ocazionale cu familia; c) copii pe stradă – cei care se află permanent pe stradă trimişi de familie pentru a câştiga bani prin diverse munci, cerşit sau mici furturi; d) familii cu copii în stradă.

 

$1ØCopiii cu tulburări de comportament. Acest grup de copii se află la risc de a fi separaţi de familie şi, uneori, de a fi integraţi în învăţământ special datorită lipsei de servicii adecvate în toate cele trei sisteme cu care aceştia interferează, respectiv sănătate, educaţie şi protecţia copilului.

 

$1ØCopiii aparţinând minorităţilor etnice. Din cadrul acestui grup, se va acorda o atenţie sporită copiilor din comunitatea rromă. Se pune accent pe includerea sociala, ca deziderat pentru toti copii, si luarea unor masuri specifice pentru cresterea accesului la serviciile medicale si educationale ale copiilor romi, luandu-se in considerare particularitatile specifice ale acestora.

 

Strategia se adresează şi părinţilor, atât în calitate de beneficiari direcţi ai serviciilor sociale, alături de copii, cât şi în vederea responsabilizării lor în creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii. Totodată, Strategia are în vedere profesioniştii care interacţionează cu copiii, precum şi comunitatea locală.

 

 

CAP. V INSTITUTIILE RESPONSABILE SI PARTENERI IN  IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

 

 

Strategia prezentă se aplică prin coordonarea eforturilor acelor instituţii responsabile şi persoanelor cu atribuţii în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului.

 

 

A. Autorităţile administraţiei publice locale - judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale - au obligaţia de a implica colectivitatea locală în procesul de identificare a nevoilor comunităţii şi de soluţionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii.

 

 

 

 

La nivelul autoritatilor deliberative

 

Consiliul Local

Conform art.38 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte în condiţiile legii în toate problemele de interes local, iar printre atribuţiile sale se numără: avizarea sau aprobarea, după caz, de studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-sociale, aprobarea bugetului local, aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal (la propunerea primarului), darea în administrare, concesionare sau închiriere a bunurilor proprietate publică ale unităţii administrativ-teritoriale, precum şi al serviciilor publice de interes local; totodată, contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială şi la asigurarea protecţiei drepturilor copilului.

 

Serviciile publice de asistenţă socială

Serviciile publice de asistenţă socială sunt organizate la nivelul municipiilor şi oraşelor de către consiliile municipale şi orăşeneşti, în exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit prevederilor Legii nr.47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala. La nivelul consiliilor locale comunale, în raport cu problematica socială din unitatea administrativ-teritorială respectivă, funcţionează persoane cu atribuţii de asistenţă socială. Serviciile publice de asistenţă socială, precum şi persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale, iau măsuri şi desfăşoară activităţi de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. Acestea au responsabilitatea creării, menţinerii şi dezvoltării serviciilor sociale cu caracter primar, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar.

Potrivit Legii 272/2004 SPAS are in domeniul protectiei copilului urmatoarele atributii:

- monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativ teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor copilului, asigurand centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor relevante;

- realizeaza activitatea de prevenire a separarii copilului de familie;

- identifica si evalueaza situatiile care impugn acordarea de servicii sau prestatii;

- asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;

- asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, de prevenire si combatere a violentei in familie, precum si a comportamentului delincvent;

- viziteaza periodic la domiciliu familiile si copiii care beneficiaza de servicii si prestatii;

- inainteaza propuneri primarului in cazul in care este necesara luarea unei masuri de protectie speciala;

- urmaresc evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestora isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost reintegrat in familia sa;

- colaboreaza cu DGASPC in domeniul protectiei copilului si transmite acesteia toate informatiile solicitate din acest domeniu

 

Comisia pentru protecţia copilului

Comisia pentru protecţia copilului funcţionează în subordinea consiliului judeţean ca organ de specialitate al acestuia, fără personalitate juridică. Aceasta desfăşoară o activitate decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului. Preşedintele comisiei este secretarul general al judeţului.

Comisia pentru Protectia Copilului are urmatoarele atributii stabilite prin Legea 272/2004 si HG 1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului:

- stabileste incadrarea in grad de handicap si orientarea scolara a copilului;

- se pronunta in conditiile legii, cu privire la propunerile referitoare la stabilirea unei masuri de protectie speciala a copilului;

- solutioneaza cererile privind eliberarea atestatului de asistent maternal;

- reevalueaza periodic hotararile privind masurile de protectie;

- revoca sau inlocuieste masura stabilita, daca imprejurarile care au determinat stabilirea acestuia s-au modificat;

- solutioneaza plangerile adresate de copii, in masura in care solutionarea acestora nu este stabilita de lege in competenta altor institutii;

- promoveaza drepturile copilului in toate activitatile pe care le intreprinde;

- informeaza parintii cu privire la consecintele plasamentului;

- stabileste cuantumul contributiei lunare a parintilor la intretinerea copilului pentru care s-a decis plasamentul.

          Comisia este competenta sa decida masuri de protectie speciala, numai daca exista acordul parintilor, precum si consimtamantul copilului care a implinit varsta de 14 ani.

 

La nivelul autoritatilor executive

 

Preşedintele Consiliului Judeţean

Potrivit prevederilor art. 102 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice şi, potrivit alin.(2) răspunde în faţa consiliului judeţean de buna funcţionare a administraţiei publice judeţene. Conform art.104 alin.(6) lit.e), preşedintele consiliului judeţean coordonează şi controlează activitatea organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes judetean, infiintate de consiliul judetean si subordonate acestuia. Art. 91 alin. (5) lit. d) acorda consultanta in domeniile specifice, in conditiile legii, unitatilor administrativ-teritoriale din judet la cererea acestora.

 

Secretarul general al judeţului

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Hotararea nr. 1437/2004 privind organizarea si metotologia de functionare a Comisiei pentru protectia copilului, secretarul general al judetului este presedintele comisiei pentru protectia copilului.

 

Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului

Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului este instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea consiliului judeţean. Rolul acestei instituţii este de asigura la nivel judeţean, respectiv la nivelul sectorului municipiului Bucureşti, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie şi are responsabilitatea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar.

 

Atributiile DGASPC asa cum sunt ele prevazute de Legea 272/2004, sunt urmatoarele:

- semneaza impreuna cu reprezentantul politiei si al maternitatii procesul verbal in baza caruia se va stabili plasamentul in regim de urgenta al copilului abandonat in unitati sanitare (art.11, alin. 4);

- asigura consilierea si sprijinirea mamelor cu risc de abandon al copilului (art.11, alin 2);

- transmite SPAS dosarul copilului ( art. 11, alin 5);

- sesizeaza instanta judecatoreasca in situatia in care considera ca sunt intrunite conditiile prevazute de lege pentru decaderea parintilor din drepturile parintesti ( art. 36, alin. 3);

- ia masurile necesare pentru ca parintii decazuti din drepturile parintesti sa beneficieze de asistenta specializata pentru cresterea capacitatii acestora de a se ocupa de copii, in vederea redobandirii exercitiului drepturilor parintesti (art. 37, alin 1)

- evalueaza persoana fizica sau familia care urmeaza a fi tutore cu privire la garantiile morale si conditiile materiale pe care trebuie sa le indeplineasca pentru a primi un copil in ingrijire (art.41);

- intocmeste planul individualizat de protectie (art.54);

- evalueaza persoana sau familia care primeste in plasament un copil (art. 58);

 - solicita instantei stabilirea masurii plasamentului in situatia in care nu exista acordul parintilor (art.61);

- sesizeaza instanta judecatoreasca in termen de 48 de ore de la data la care  a fost dispus plasamentul in regim de urgenta (art.66);

- verifica trimestrial imprejurarile care au stat la baza unei masuri de protectie (art.68, alin. 1 si 2)

- urmareste modul in care sunt puse in aplicare masurile de protectie speciala ( art. 69);

- verifica si solutioneaza toate sesizarile  privind cazurile de abuzz si neglijare (art. 92. lit. a);

- asigura prestarea serviciilor  de specialitate pentru nevoile copiilor victime ale abuzului sau neglijarii (art. 92. lit. b);

- colaboreaza cu reprezentantii persoanelor juridice, precum si cu persoanele fizice care au in ingrijire sau asigura protectia unui copil si ofera informatiile necesare solutionarii sesizarilor (art. 94);

- sesizeaza instanta judecatoresca pentru a decide cu privire la : inlocuirea plasamentului in regim de urgenta cu masura plasamentului, decaderea totala sau partiala din exercitiul drepturilor parintesti  (art. 94);

- intocmeste si prezinta instantei raportul referitor la copil, in toate cauzele care privesc aplicare Legii 272/2004 (art. 130, alin. 1).

 

Atributiile DGASPC sunt detaliate in HG 1434/2004 privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului:

 

- intocmeste raportul de evaluare initiala a copilului si familiei acestuia si propune stabilirea unei masuri de protectie speciala;

- monitorizeaza trimestrial activitatile de aplicare a hotararilor de instituire a masurilor de protectie speciala;

- identifica si evalueaza familiile sau persoanele care pot lua in plasament copii;

- monitorizeaza familiile si persoanele care au primit in plasament copii, pe toata durata acestei masuri;

- identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti; monitorizeaza activitatea acestora;

- acorda asistenta si sprijin parintilor copilului separate de familie, in vederea reintegrarii in mediul sau familial;

- reevalueaza cel putin o data la trei luni imprejurarile care au stat la baza masurilor de protectie;

- indeplineste demersurile vizand deschiderea procedurii de adoptie;

- identifica persoane sau familii cu domiciliul in Romania care doresc sa adopte copii; evalueaza conditiile materiale si garantiile morale pe care acestea le prezinta si elibereaza atestatul de families au persoana apta sa adopte;

- monitorizeaza evolutia copiilor adoptati;

- coordoneaza si sprijina activitatea autoritatilor administratiei publice locale din judet in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului;

- coordoneaza metodologic activitatea de prevenire  a separarii copilului de parinti;

- acorda asistenta tehnica pentru crearea si formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala;

- colaboreaza cu organizatii neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniul asistentei sociale sau cu agenti economici prin incheierea de conventii de colaborare cu acestia;

- dezvolta parteneriate si colaboreaza cu ONG-uri si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale in functie de nevoile comunitatilor;

- colaboreaza cu celelalte directii in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin conform legii;

- asigura consultanta de specialitate privind acordarea serviciilor, masurilor si prestatiilor de asistenta sociala;

- prezinta anual rapoarte de activitate consiliului judetean;

- asigura acordarea si plata drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap;

- sprijina si dezvolta un sistem de informare si consultanta accesibil persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si oricaror personae aflate in nevoie, precum si familiilor acestora;

- actioneaza pentru promovarea alternativelor de tip familial la protectia institutionalizata  a persoanelor in nevoie;

- organizeaza activitatea de selectare si angajare a personalului din aparatul propriu, de evaluare periodica si de formare continua a acestuia;

- asigura serviciile de secretariat ale Comisiei pentru Protectia Copilului si Comisiei de expertiza medicala a persoanelor adulte cu handicap;

- indeplineste orice alte atributii prevazute in acte normative sau stabilite prin hotarari ale consiliului judetean;

 

Primarul

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, prevede la art. 66 că primarul indeplineste o functie de autoritate publica si asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, a hotararilor Consiliului local ; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administrariei publice centrale, ale prefectului, precum si a hotaratilor consiliului judetean, in conditiile legii. Potrivit prevederilor art. 68 acesta coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local, ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta, ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala.

Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi Codul Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, prevăd responsabilităţi sporite în sarcina primarului, acesta fiind obligat să asigure respectarea drepturilor fundamentale ale copilului din comunitatea în care este ales.

 

B) Institutii ale administratiei publice centrale de specialitate

 

Inspectoratul de Politie Judetean

- intocmeste si semneaza un proces verbal de constatare a parasirii copilului in termen de 5 zile de la sesizarea unitatii medicale impreuna cu reprezentantii DGASPC si maternitatii ;

- intreprinde verificari specifice privind identitatea mamei si comunica aceste verificari DGASPC in termen de 30 de zile de la intocmirea procesului verbal ;

- preia sesizarile facute de parinti cu privire la disparitia copiilor de la domiciliu ;

- primeste plangerile copiilor cu privire la incalcarea drepturilor fundamentale ;

- are obligatia de a lua masurile corespunzatoare pentru prevenirea folosirii copiilor in productia si traficul ilicit al substantelor interzise ; constientizarea publicului larg cu privire la aceasta problematica, inclusiv prin intermediul sistemului de invatamant ; sprijinirea copiilor si familiilor acestora prin consiliere si indrumare, prin elaborarea de politici si strategii care sa garanteze recuperarea fizica si psihica  si reintegrarea sociala  a copiilor dependenti de droguri ;

- sprijina reprezentantii DGASPC pentru verificarea sesizarilor privind cazurile de abuz si neglijare a copiilor ;

- asigura masuri de prevenire impotriva oricarei forme de exploatare a copilului

 

Inspectoratul Scolar Judetean Calarasi :

- intreprinde masurile necesare pentru facilitarea accesului la educatie prescolara si asigurarea invatamantului general obligatoriu si gratuit pentru toti copiii ; dezvolta programe de educatie pentru parintii tineri, inclusiv in vederea prevenirii violentei in familie ; organizeaza cursuri speciale  de pregatire pentru copiii care prezinta nevoi speciale de educatie, copiii care au abandonat scoala, in vederea reintegrarii lor in sistemul national de invatamant ; respectarea dreptului copilului la timp de odihna si timp liber precum si a dreptului acestuia de a participa liber la viata culturala si artistica, prevenirea abandonului scolar din motive economice, luand masuri active de acordare a unor servicii sociale in mediul scolar cum sunt : hrana, rechizite, transport etc

- semnaleaza DGASPC cazurile de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copiilor.

 

Directia de Munca si Incluziune Sociala Calarasi

$1-         acorda lunar, pentru toti copiii care beneficiaza de masura de protectie, alocatia de plasament ;

$1-         asigura complementaritatea si continuum-ul de servicii.

 

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Calarasi

- asigura accesul tinerilor care parasesc/vor parasi sistemul de protectie a copilului la programele si cursurile de formare profesionala, informarea si consilierea acestora in legatura cu posibilitatile de angajare, orientare profesionala, precum si pentru punerea in legalitate a tinerilor care lucreaza fara forme legale.

 

Judecatoria Calarasi / Parchetul de pe langa Judecatoria Calarasi

- hotaraste cu privire la exercitarea drepturilor si indatoririlor parintesti in cazul in care exista neintelegeri intre parinti ;

- solutioneaza cauzele penale privind urmatoarele infractiuni : indemnul ori inlesnirea practicarii cersetoriei ; tragerea de foloase de pe urma practicarii cersetoriei de catre un minor ; recrutarea sau constrangerea  de catre orice persoana a unui minor la cersetorie ;

- primeste plangerile formulate de minori cu privire la incalcarea drepturilor fundamentale ;

- hotaraste cu privire la deplasarea copiilor in strainatate in situatiile in care exista neintelegeri intre pariinti ;

- instituie tutela.

- hotaraste cu privire la persoana care exercita drepturile si indeplineste obligatiile parintesti in cazul in care copilul este lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor ; modalitatile in care se exercita drepturile si se indeplinesc obligatiile parintesti ; decaderea totala sau partiala din exercitiul drepturilor parintesti ; redarea exercitiului drepturilor parintesti.

 

Tribunalul Calarasi / Parchetul de pe langa Tribunalul Calarasi

- dispune masuri de protectie speciala pentru copiii separati temporar sau definitiv de parinti ;

- hotaraste cu privire la persoana care exercita drepturi si obligatii parintesti ;

- poate limita exercitarea dreptului de a mentine relatii personale si contacte directe cu ambii parinti in cazul in care exista motive temeinice de natura  a periclita dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala a copilului ;

- exercita revizuirea judiciara in cazul in care copilul este separat de parinti sau de unul dintre acestia impotriva vointei lor, in cai de atac ;

- hotaraste cu privire la persoana care exercita drepturile si indeplineste obligatiile parintesti in cazul in care copilul este lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor ; modalitatile in care se exercita drepturile si se indeplinesc obligatiile parintesti ; decaderea totala sau partiala din exercitiul drepturilor parintesti ; redarea exercitiului drepturilor parintesti.

 

Directia de Sanatate Publica Calarasi

- angajeaza asistenti sociali in unitati sanitare ;

- personalul medical intocmeste certificatul constatator al nasterii ;

- asigura informatii si asistenta de specialitate pentru parinti, necesare cresterii, ingrijirii si educarii copiilor ;

- asigura accesul copiilor la servicii medicale si de recuperare ;

- adopta masuri necesare reducerii mortalitatii infantile, prevenirii malnutritiei si imbolnavirilor ; asigurarea si dezvoltarea serviciilor medicale primare si comunitare ; asigurarea serviciilor medicale pentru gravide in perioada pre si postnatala ; dezvoltarea de actiuni si programe pentru ocrotirea sanatatii si de prevenire a bolilor, de asistenta a parintilor si de educatie, precum si de servicii in materie de planificare familiala ; derularea sistematica in unitatile scolare de programe de educatie pentru viata, inclusiv educatie sexuala pentru copii, in vederea prevenirii contactarii bolilor cu transmitere sexuala si a graviditatii minorelor ;

- unitatile medicale sesizeaza telefonic si in scris DGASPC si organele de politie in situatia parasirii copilului in maternitate in termen de 24 de ore de la constatare ;

- unitatile medicale care interneaza femei gravide ori copii care nu poseda acte de identitate, sunt obligate sa anunte in termen de 24 de ore, in scris, autoritatile administratiei publice locale in vederea stabilirii identitatii acestora

 

 

CAP.VI DOMENIILE PRINCIPALE DE INTERES ŞI DIRECŢIILE DE ACŢIUNE 

 

Domenii principale de interes:

 

$1A)  Protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Directii de actiune:

$11.        Responsabilizarea familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii 

$12.        Promovarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor civile ale copiilor

$13.        Creşterea accesului la serviciile de sănătate şi adaptarea serviciilor medicale şi de promovare a sănătăţii la nevoile copiilor

$14.        Realizarea unui acces egal la educaţie pentru toţi copiii

$15.        Respectarea dreptului copilului la odihnă şi promovarea activităţilor recreative şi culturale 

$16.        Respectarea dreptului copilului la protecţie, prin intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională, împotriva abuzului, neglijării şi exploatării

$17.        Promovarea şi susţinerea formării profesionale

$18.        Monitorizarea drepturilor copilului

 

$1B)   Prevenirea separării copilului de părinţi şi protecţia specială a copilului separat de părinţi 

Directii de actiune:

$19.        Responsabilizarea comunităţilor locale pentru prevenirea separării copilului de părinţi şi în susţinerea familiilor pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii.

$110.   Continuarea reformei serviciilor sociale pentru copil şi familie

$111.   Protecţia unor grupuri vulnerabile de copii şi tineri care necesită o atenţie specială (copiii străzii, copiii delincvenţi, copiii cu dizabilităţi, HIV/SIDA şi boli cronice grave/ terminale, tinerii care urmează să părăsească sistemul de protecţie)

 

 

CAP. VII REZULTATELE AŞTEPTATE

A) Protecţia şi promovarea drepturilor copilului:

1. Diversificarea modalităţilor de informare a publicului larg privind respectarea drepturilor copilului ;

2. Întărirea capacităţilor parentale prin asumarea responsabilităţilor faţă de creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii;

3. Scăderea numărului de cazuri în care se încalcă dreptul copilului la demnitate, imagine şi intimitate în mass media;

4. Creşterea nivelului de implicare a copiilor în luarea deciziilor care îi privesc atât în familie, cât şi în societate în general, precum şi în sesizarea încălcării drepturilor lor;

5. Dezvoltarea şi diversificarea modalităţilor de promovare şi menţinere a specificului etnic şi cultural al copiilor aparţinând minorităţilor naţionale;

6. Realizarea unui sistem eficient de promovare şi ocrotire a sănătăţii copiilor şi a familiilor acestora;

7. Creşterea procentului de copii cu handicap care au accesat servicii de recuperare/reabilitare;

8. Reducerea numărului de copii neşcolarizaţi şi care au abandonat şcoala pe motive socio-economice;

9. Crearea unui mecanism legal si interinstitutional de stabilire rapida a identitatii pentru copiii carora li s-a incalcat acest drept ;

10. Existenta unor mecanisme si proceduri adecvate de punere in practica a normelor care privesc mentinerea relatiilor copiilor cu proprii parinti in caz de separare, divort, parinti plecati la munca in strainatate, executarea unei pedepse privative de libertate, parinti cu domiciliul in alte state, internari prelungite, etc.

11. Creşterea procentului de copii cu dizabilităţi şi dificultăţi de adaptare şcolară (re)integraţi în învăţământul de masă;

12. Integrarea drepturilor copilului în sistemul şi în procesul efectiv de învăţământ aşa cum sunt ele prevăzute în Legea nr.272/2004;

13. Creşterea capacităţii copiilor/ tinerilor de a lua decizii cu privire la orientarea şcolară si profesională si dezvoltarea unei cariere corespunzător calităţilor si preferinţelor exprimate de aceştia;

14. Diversificarea şi adaptarea modalităţilor de petrecere a timpului liber pentru copii;

15. Direcţionarea educaţiei, în special a celei timpurii, către dezvoltarea la potenţial maxim a personalităţii copilului, a talentelor si abilităţilor sale fizice si mentale;

16. Crearea şi dezvoltarea unui sistem unitar, coerent şi comprehensiv de prevenire, semnalare/ sesizare şi intervenţie în cazurile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, inclusiv exploatare sexuală în scop comercial, exploatare prin muncă, trafic de copii, migraţie ilegală, violenţă în familie şi alte forme de violenţă asupra copilului;

17. Asigurarea formarii iniţiale şi continue în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului a profesioniştilor care interacţionează cu copilul;

 

B) Prevenirea separării copilului de părinţi şi protecţia specială a copilului separat de părinţi :

1. Creşterea capacităţii autorităţilor administraţiei publice locale în asumarea problematicii copiilor din punct de vedere financiar, al profesionalizării resurselor umane şi dezvoltării serviciilor în funcţie de nevoile specifice identificate;

2. Creşterea numărului de centre de zi, de servicii de prevenire a separării copilului de părinţi înfiinţate la nivelul comunităţilor locale în vederea apropierii serviciilor de beneficiari;

3. Creşterea eficienţei parteneriatelor locale, interinstituţionale, public-private, inclusiv prin aplicarea cadrului legal necesar pentru contractarea serviciilor sociale publice pentru copii de către organismele private acreditate;

4. Scăderea numărului de copii părăsiţi de părinţi în unităţile sanitare;

5. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de tip familial;

6. Scăderea duratei de şedere a copiilor în sistemul de protecţie specială prin aplicarea cadrului legal necesar pentru integrarea copilului separat de familia sa într-un mediu stabil permanent în cel mai scurt timp posibil de la luarea sa în evidenţă în cadrul sistemului de protecţie a copilului;

7. Asigurarea complementaritatii si continuitatii serviciilor oferite copiilor -adultilor  cu dizabilităţi;

8. Diversificarea serviciilor specializate pentru copiii separaţi de părinţi care necesită o atenţie specială (copiii străzii, copiii delincvenţi, copiii cu dizabilităţi, HIV/SIDA şi boli cronice grave/terminale, tinerii);

9. Scaderea numarului de copii ai strazii.

 

Strategia Judeteana în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, se desfăşoară pe perioada 2008-2013 datorită necesităţii cuprinderii întregii problematici a drepturilor copilului în toate sectoarele care vizează copilul în societatea românească.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA

 

Plan operational  2008-2013

 pentru implementarea Strategie judetene in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului

 

$1A)    Protectia si promovarea drepturilor copilului

$11)     Responsabilizarea familiei pentru cresterea, ingrijirea si educarea propriilor copii

 

Obiective operationale

Activitati

Responsabili

 

Parteneri

Termen

Indicatorii

Educarea adolescenţilor şi a tinerelor familii in spiritul valorilor familiale, a responsabilităţilor parentale si noii viziuni referitoare la protecţia copilului in familie

 

Asigurarea consilierii pre-maritale a adolescenţilor şi tinerilor  aflaţi la vârstă minimă legală pentru căsătorie şi doresc să se căsătorească în baza unei programe cadru transmisă de ANPDC;

 

DGASPC

Inspectoratul Scolar Judetean

2009 -2013

Respectarea programei cadru referitoare la educaţia pre-maritală aprobată

“Scoala parintilor” – program de educatie pentru parinti cu scopul promovarii atitudinilor parentale centrate pe nevoile copilului – parinte cu atitudine pozitiva;

 

Activitati ce au cas cop formarea si dezvoltarea de abilitati patentale cu rol in prevenirea separarii copilului de familia sa : « scoala mamelor » - program de educatie parentala initiat imediat dupa nasterea copilului, desfasurata in mediul spitalicesc ;

 

Infiintarea de Centre de consiliere si sprijin pentru copil si familie – mediator al relatiilor intrafamilial in vederea imbunatatirii mediului familial afectiv.

DGASPC - CSC

Directia de Sanatate Publica

 

Inspectoratul Scolar Judetean

 

ONG – uri locale

 

Primarii

2010 - 2013

Evaluarea cunostintelor parentale

 

Centrele de consiliere si sprijin pentru copii si familie

Continuarea implementarii modalitatilor de interventie in vederea reducerii separarii copilului de propria familie (in perioada preconceptiva si prenatala)

Asigurarea accesului si acordarea de servicii de planificare familiala;

 

Identificarea femeilor fertile si cuplurilor apartinand categoriilor sociale defavorizate, care au nevoie de servicii de planificare familiala;

 

Asigurarea de suport informative si suport material gratuit pentru realizarea contraceptiei;

 

Evaluarea, informarea, educarea si consilierea femeii/cuplului privind importanta si necesitatea contraceptiei si a planificarii familiale pentru evitarea sarcinilor nedorite;

 

Identificarea, consilierea, sprijinirea si monitorizarea femeii gravide si a mamei provenite din medii sociale defavorizate in scopul mentinerii copilului in familie si a eliminarii factorilor externi care pot influenta negativa evolutia sarcinii;

 

Organizarea de programe educative in scoli, licee, grupuri scolare, etc. si in comunitati locale defavorizate

DGASPC – CSC: Serviciul de prevenire a abandonului copilului in perioada preconcetiva;

 

Serviciul de monitorizare si sprijinire a femeii gravide cu risc de abandon

Directia de Sanatate Publica (spitale, cabinete medicale, etc.)

 

Inspectoratul Scolar Judetean

 

Primarii

permanent

Numar de beneficiari ai serviciilor mentionate;

 

Numar de intalniri organizate in cadrul scolilor si comunitatilor locale;

 

Numar de copii parasiti in unitati sanitare

Extinderea activitatilor privind prevenirea separarii copilului de familia sa (in perioada preconceptiva si prenatala)

Infiintarea si sustinerea financiara si materiala a unei echipe mobile care sa presteze servicii de planificare familiala si monitorizare a femeii gravide, in comunitatile rurale cu acces scazut la servicii medicale si sociale

DGASPC – CSC: Serviciul de prevenire a abandonului copilului in perioada preconceptiva;

 

Serviciul de monitorizare si sprijinire a femeii gravide cu risc de abandon;

Directia de Sanatate Publica

 

Primarii

2009 - 2013

Numar de noi beneficiari inregistrati ca urmare a interventiei echipei mobile;

Continuarea implementarii modalitatilor de sprijin destinate sustinerii familiei in vederea cresterii si ingrijirii propriului copil

Acompanierea si consilierea gravidei in situatie de risc privind cresterea responsabilitatilor materne in sprijinul respectarii si promovarii dreptului copilului de a creste in familia sa;

 

Informare si acompaniere pentru obtineres drepturilor sociale; medierea relatiilor cu institutii ce ofera programe sociale familiei si copilului;

 

Sustinerea (materiala, financiara, sociala, medicala, juridical, psihologica) cuplul mama-copil aflat in situatie de risc de saparare in vederea consolidarii relatiei mama-copil-familie de origine;

 

Activitati de formare, mentinere si intarire a legaturilor familiale;

 

Pregatirea mediului familial pentru integrarea si sustinerea copilului si a mamei;

 

Activitati de mobilizare a resurselor, orientare si pregatire pentru sporirea sanselor de integrare sociala si profesionala;

Pentru copilul separat de familia naturala: organizarea si monitorizarea intalnirilor dintre copil si familie dar si refacerii, dezvoltarii, consolidarii relatiilor intrafamiliale

DGASPC – CSC: serviciul de monitorizare si sprijin a femeii gravide cu risc de abandon

 

Centrul maternal

 

Centrul de pregatire si sprijinire a reintegrarii/integrarii copilului in familie

Primarii

 

Directia de Sanatate Publica

 

Inspectoratul Scolar Judetean

 

 

 

 

permanent

Numar de copii mentinuti in familia naturala;

 

Numar de copii reintegrati in familia naturala largita;

Sensibilizarea populaţiei asupra dispoziţiilor legale privind primordialitatea responsabilităţii părinţilor referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, cât si a sancţiunilor ce decurg din nerespectarea obligaţiilor părinteşti

Organizarea de campanii de informare si sensibilizare a opiniei publice: activitati de promovare a seviciilor furnizate, activitati de informare a beneficiarilor si grupurilor tinta (campanii media, realizarea de postere, pliante, intalniri cu lideri de opinie din comunitate);

 

Organizarea de seminarii si conferinte cu diverse teme: prevenirea separarii copilului de familie, rolul si responsabilitatile familiei in cresterea si ingrijirea copilului, promovarea si respecarea drepturilor copilului, prevenirea abuzului, neglijarii si exploatarii copilului; implicarea comunitatii locale in bunastarea copilului.

 

DGASPC

Autoritati publice locale

 

ONG-uri

 

Mass media locala

2010 - 2013

Evaluarea cunostintelor si practicilor parentale privind cresterea si ingrijirea copilului, in randul grupurilor tinta

 

REZULTATE

 

$1-       Diversificarea modalitatilor de informare a publicului larg privind respectarea drepturilor copilului si promovarea unei atitudini proactive in activitatile de diseminare

$1-       Intaririi capacitatilor parentale prin asumarea responsabilitatilor fata de cresterea, ingrijirea si educarea propriilor copii

 

 

 

2. Promovarea si respectarea drepturilor si libertatilor civile ale copiilor

 

Obiective operationale

Activitati

Responsabili

 

Parteneri

Termen

Indicatorii

Reducerea semnificativa a numarului de copii fara acte de identitate

Continuarea implementarea metodologiei de interventie inter-institutionala pentru stabilirea identitatii copiilor parasiti in unitatile sanitare;

 

 

 

 

 

 

Desfasurarea unei activitati inter-institutionale in scopul identificarii copiilor fara acte de identitate si realizarea demersurilor legale pentru stabilirea identitatii acestora. Monitorizarea comunitatilor la nivelul carora au fost identificate cazuri de copii fara identitate

 

DGASPC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilii locale

Prefectura,

Consilii locale

Directia de Sanatate Publica,

Inspectoratul de Politie Judetean

 

 

 

 

 

Prefectura,

DGASPC

Inspectoratul de Politie Judetean

 

permanent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permanent

Numarul anual de copii fara identitate din unitatile sanitare pentru care se fac demersurile in stabilirea identitatii

 

 

 

Date statistice

Asigurarea gratuităţii expertizei medico-legale pentru înregistrarea naşterii copilului, conform prevederilor art.12 alin.(2) din Legea nr.272/2004 prin prevederea sumelor necesare cu această destinaţie, în baza situaţiei din anul precedent, în cadrul bugetelor consiliilor locale de la nivelul municipiului, oraşelor şi comunelor.

Consiliul Judetean

Consiliile Locale

DGASPC

2008

Linia bugetară specifică în cadrul bugetului CL, CLS reflectată în bugetul de stat aprobat pentru anul 2009

Constientizarea populatiei, precum si a autoritatilor/institutiilor privind importanta mentinerii relatiilor dintre copii si parinti in cazul copiilor separati temporar de parintii lor

Elaborarea unor materiale informative privind efectele psihologice, precum si alte consecinte, produse asupra copilului de separarea temporara de parintii care pleaca la munca in strainatate si importanta mentinerii relatiilor personale intre copii si parinti. Distribuirea materialelor parintilor care solicita plecarea in strainatate/ familiilor in cadrul carora ramane copilul in ingrijire prin intermediul DGASPC si agentiilor publice si private care mediaza plecarea la munca in strainatate

DGASPC

Agentiile publice si private care mediaza plecarea la munca in strainatate

 

Consilii locale

2008

Materiale informative distribuite

Promovarea si facilitarea in cadrul familiei, in institutiile de tip rezidential, in scoli si alte institutii, precum si in procedurile judiciare si administrative a respectarii opiniilor copiilor si participarea lor in toate problemele care ii privesc

Instituirea unei colaborari inter-institutionale pentru promovarea mesajelor pentru parinti despre practicile pozitive de educare si crestere a copilului, axate pe ascultarea, consultarea si libera exprimare a acestuia, in cadrul campaniilor/programelor/activitatilor de informare-educare-comunicare desfasurate de fiecare institutie responsabila in parte

DGASPC

Inspectoratul Scolar Judetean

2009

Continutul materiale informative

Promovarea codurilor de conduita continand principiile etice pe care trebuie sa le respecte profesionistii care interactioneaza cu copiii

DGASPC

Inspectoratul Scolar Judetean

Inspectoratul Judetean de Politie

2008

Coduri de conduita

Conştientizarea copiilor privind importanţa exercitării dreptului de a cere si primi informaţii, de a-şi exprima opinia., de a depune plângeri, de a se asocia şi participa la viaţa comunităţii, de a-şi menţine specificul etnic si cultural

Incurajarea formelor de asociere a copiilor şi tinerilor prin intermediul cărora sunt promovate şi sprijinite diferitele categorii de copii, în scopul stabilirii comunicării permanente cu DGASPC şi derularea, în parteneriat, a unor programe de promovare a drepturilor copilului.

Consiliul Judetean

Consiliile Locale Prefectura Calarasi ONG

ANPDC,

DJTS

2008

Planificarea acestor activităţi

Punerea în aplicare a programelor de promovare a dreptului copilului la libera exprimare şi diseminarea acestora. 

DGASPC,

DJTS

ANPDC,

OPA

2008-2013

Lista programelor

Prezentarea unor materiale informative pentru copii cu privire la modalităţile de a sesiza nerespectarea drepturilor copilului si diseminarea acestora la nivelul unităţilor de învăţământ şcolar şi liceal.

ISJ, OPA

DGASPC

2008-2013

Materiale informative diseminate

Punerea în aplicarea programelor destinate menţinerii identităţii culturale în rândul copiilor minorităţilor etnice; respectarea unor elemente de tradiţie în şcoli şi alte instituţii, cum ar fi realizarea unor serbări cu specificul etniei, portul hainelor tradiţionale; mediatizarea unor poveşti de succes ale copiilor şi familiilor din cadrul etniei respective etc.).

DGASPC, ISJ

OPA, organizaţii neguvernamentale ale minorităţilor,Mass media

2008-2013

Nr. rapoarte ale programelor

 

REZULTATE

$1-       Crearea unui mecanism legal si interinstitutional de (re)stabilire rapida a identitatii pentru copiii carora li s-a incalcat acest drept

$1-       Punerea în practică a unui cadru legislativ coerent în ceea ce priveşte menţinerea relaţiilor copiilor cu proprii părinţi în caz de separare, divorţ, părinţi plecaţi la muncă în străinătate, executarea unei pedepse privative de libertate, părinţi cu domiciliul în alte state, internări prelungite etc.

$1-       Scaderea numarului de cazuri in care se incalca dreptul copilului la demnitate, imagine si intimidate in mass-media prin intermediul Internet-ului

$1-       Cresterea nivelului de implicare a copiilor in luarea deciziilor care ii privesc atat in familie, cat si in societate in general, precum si sesizarea incalcarii drepturilor lor

$1-       Dezvoltarea si diversificarea modalitatilor de promovare si mentinere a specificului etnic si cultural al copiilor apartinand minoritatiloe nationale

 

 

 

 

3. Cresterea accesului la serviciile de sanatate si adaptarea serviciilor medicale si de promovare a sanatatii la nevoile copiilor

 

Obiective operationale

Activitati

Responsabili

 

Parteneri

Termen

Indicatorii

Cresterea eficientei in acordarea serviciilor socio-medicale de promovare si ocrotire a sanatatii copiilor si a familiilor acestora in general si in special in zonele rurale si in cazul familiilor sarace

Extinderea, la nivel judetean, a sistemului de vizitare la domiciliu in vederea asigurarii educatiei pentru sanatate in primul an de viata al copilului prin intermediul medicilor de familie, asistentelor medicale comunitare, mediatori sanitari, alte persoane autorizate, inclusiv prin programe de voluntariat

Directia de Sanatate Publica

Consilii locale

DGASPC

2008

Situatii statistice DSP

Coordonarea eforturilor in domeniul planificarii familiale in vederea eficientizarii acestora in scopul prevenirii sarcinilor nedorite si evitarea riscului de abandon al copiilor

Directia de Sanatate Publica

DGASPC

2008

Situatii statistice DGASPC

DSP

Promovarea sanatatii reproducerii

Facilitarea accesului si asigurarea de servicii de planificare familiala (indrumare, consiliere, asigurarea suportului material);

 

Favorizarea accesului la servicii medicale de specialitate;

 

Informare si indrumare privind prevenirea sarcinilor nedorite si a bolilor cu transmitere sexuala;

 

Asigurarea accesului la servicii medicale pentru consultatii prenatale obligatorii din timpul sarcinii;

 

Activitati de informare privind sanatatea in timpul sarcinii, ingrijirea prenatala, complicatiile sarcinii si evitarea factorilor de risc;

DGASPC

CSC - Serviciul de prevenire a abandonului copilului in perioada preconceptiva

 

Serviciul de monitorizare si sprijinire a femeii gravide cu risc de abandon

Directia de Sanatate Publica (spitale, medici de familie, cabinete de planificare familiala)

permanent

Numar de beneficiar ai serviciilor

 

Evaluarea cunostintelor privind sanatatea reproducerii

Mentinerea starii de sanatate a copilului si a mamei

Luarea in evidenta a copilului nou nascut de catre un medic de familie si efectuarea vaccinarilor conform recomandarilor medicale;

 

Promovarea alimentatiei naturale a copilului;

 

Activitati educative privind ingrijirea, cresterea si dezvoltarea copilului;

 

Formarea deprinderilor de igiena si ingrijirea personala si a unui regim de viata adecvat lauziei;

 

Formarea deprinderilor privind alimentatia corespunzatoare a copilului, pe etape, in functie de varsta acestuia;

 

Activitati de initiere in acordarea primului ajutor si cunoasterea demersurilor ce trebuie realizate in situatii de urgenta (imbolnavire, accidentare);

 

Ingrijirea medicala a copilului mic;

Directia de Sanatate Publica

DGASPC

CSC -- Serviciul de monitorizare si sprijinire a femeii gravide cu risc de abandon

 

Centre maternale

DGASPC

 

 

 

 

Directia de Sanatate Publica

permanent

Numar de interventii/beneficiar

 

Nivel de insusire a deprinderilor privind mentinerea starii  de sanatate/

Banaficiar

 

Creşterea accesului copiilor cu dizabilităţi la serviciile de recuperare/ reabilitare

 

Aplicarea reglementărilor privind acordarea serviciilor medicale şi de reabilitare destinate copilului cu dizabilităţi din cadrul serviciilor specializate înfiinţate de CJ/CL, precum şi din cadrul compartimentelor corespunzătoare din DGASPC.

DGASPC

Directia de Sanatate Publica

 

 

 

 

2008 - 2013

Nr. servicii acordate

Realizarea planului de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi

DGASPC

Inspectoratul Scolar Judetean

Directia de Sanatate Publica

CPC

ONG-uri

 

 

2008, cu revizuire periodică 

Nr. copii cuprinşi în activităţile de recuperare

Actiuni si programe pentru ocrotirea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor; informarea si educarea parintilor privind sanatatea si alimentatia copilului, inclusiv avantajele alaptarii, igienei si salubritatii mediului inconjurator;

Directia de Sanatate Publica

   

Numar de programe derulate

Dezvoltarea serviciilor educationale, de recuperare, reabilitare si ingrijire pentru copilul cu handicap/dizabilitati (servicii specializate de zi, servicii de respiro, asistenti maternali specializati, clase/grupe de invatamant speciale integrate in invatamantul de masa)

Consilii locale

DGASPC

Inspectorat Scolar Judetean

 

Numar servicii destinate copilului cu handicap

 

Realizarea unor programe de formare a parintilor copiilor cu dizabilitati, precum si a celorlalte categorii de personae care ingrijesc in sistem familial copilul cu dizabilitati (tutore, asistent personal, asistent maternal etc.) cu privire la importanta recuperarii/reabilitarii si metode/tehnici de lucru cu copilul la domiciliu

DGASPC

Inspectorat Scolar Judetean

 

ONG-uri

2008

Numar de programe de formare

 

 

REZULTATE

$1-       Realizarea unui sistem eficient de promovare si ocrotire a sanatatii copiilor si a familiilor acestora

$1-       Cresterea procentului de copii cu handicap care acceseaza servicii de recuperare / reabilitare si cresterea calitatii serviciilor pentru copii cu handicap din institutii

 

 

4. Realizarea unui acces egal la educatie pentru toti copiii

 

Obiective operationale

Activitati

Responsabili

 

Parteneri

Termen

Indicatorii

Cresterea capacitatii consiliilor locale in a preveni si reduce nescolarizarea si abandonul scolar datorat unor cauze socio-economice

Aplicarea procedurilor privind sesizarea cazurilor de abandon scolar si a celor cu risc de abandon scolar de catre unitatile scolare catre SPAS/ persoane cu atributii in asistenta sociala, precum si privind sesizarea cazurilor de copii nescolarizati de catre SPAS/persoane cu atributii in asistenta sociala catre unitatile scolare si ISJ

Inspectoratul Scolar Judetean

Consilii locale

2008-2009

Statistici ISJ

Identificarea copiilor cu risc de abandon scolar datorat in principal exploatarii prin munca

Consilii locale

Inspectoratul Scolar Judetean

permanent

Statistici SPAS

 

Interventia structurilor comunitare consultative in analiza cazurilor de copii nescolarizati si a celor care au abandonat scoala in vederea solutionarii cazurilor si realizarii activitatilor de prevenire in cazul comunitatilor cu risc ridicat. Transmiterea informatiilor referitoare la cazurile de nescolarizare si abandon scolar (numar, cauze, solutii, activitati de prevenire etc.) trimestrial la DGASPC

Consilii locale

Structuri comunitare consultative

DGASPC

2008-2013

Rapoartele trimestriale

Includerea copiilor nescolarizati si a celor care au abandonat scoala in programe de sprijin adaptate situatiei lor, precum si activitati de consiliere, realizate in parteneriat de CL, unitatile scolare si/sau ISJ si alte institutii relevante

Consilii locale

Inspectoratul Scolar Judetean

DGASPC

2008-2013

Rapoarte trimestriale

Stimularea participarii active a copiilor in prevenirea abandonului scolar

Inspectoratul Scolar Judetean

DGASPC

2008-2013

Numar de copii care au participat la actiuni specifice

Extinderea retelei de mediatori scolari in vederea cresterii numarului de copii rromi inclusi in invatamantul obligatoriu

Inspectoratul Scolar Judetean

DGASPC

ONG-uri

2008

Cresterea numarului de mediatori scolari

Cresterea accesului copiilor cu dizabilitati si a celor cu dificultati de adaptare scolara la servicii educationale adaptate nevoilor lor in vederea realizarii educatiei inclusive

Evaluarea copiilor cu dizabilitati, precum si a celor cu dificultati de adaptare scolara in vederea orientarii scolare/profesionale

DGASPC

Serviciul Evaluare Complexa

Inspectoratul Scolar Judetean

2008-2013

Numar de certificate de orientare scolara

 

Diversificarea serviciilor educationale pentru copiii cu dizabilitati si pentru cei cu dizabilitati de adaptare scolara, concomitent cu cresterea numarului de servicii educationale in scolile de masa, posibilitati crescute de invatare la domiciliu pentru cei nedeplasabili si deschiderea invatamantului special pentru copiii cu dizabilitati asociate si grave, precum si stabilirea unui sistem clar de identificare si recunoastere a serviciilor educationale care sunt oferite de alti furnizori de servicii decat cei din sistemul educational 

Inspectoratul Scolar Judetean

DGASPC

Consilii locale

ONG-uri

2009

Cresterea anuala a numarului de copii integrati in invatamantul de masa, a celor care invata la domiciliu, fiind nedeplasabili, si a celor cu dizabilitati asociate si grave integrati in invatamantul special

Promovarea respectarii drepturilor copilului in cadrul sistemului educational

Aplicarea standardelor minime obligatorii privind calitatea interactiunii cu copilul in unitatile de invatamant

Inspectoratul Scolar Judetean

-

2008

 

Diversificarea de servicii de informare si orientare scolara si profesionala, precum si de dezvoltare a carierei

Promovarea instrumentelor de evaluare a cunoştinţelor, abilităţilor şi preferinţelor copiilor în şcoli si în serviciile rezidenţiale pentru a iniţia cât mai devreme procesul de orientare profesională si de dezvoltare a unei cariere

DGASPC

Inspectoratul Scolar Judetean

ONG-uri

DGASPC

2008

Numarul de copii care au beneficiat de consiliere in vederea orientarii profesionale si vocationale

 

 

 

REZULTATE

$1-       Reducerea numarului de copii nescolarizati si care au abandonat scoala din motive socio-economice

$1-       Cresterea procentului de copii cu dizabilitati si dificultati de adaptare scolara (re)integrati in invatamantul de masa

$1-       Integrarea progresiva a drepturilor copilului in sistemul si in procesul efectiv de invatamant asa cum sunt ele prevazute de Legea nr. 272/2004

$1-       Cresterea capacitatii copiilor/tinerilor de a lua decizii cu privire la orientarea scolara si profesionala si dezvoltarea unei cariere corespunzatoare calitatilor si preferintelor exprimate de acestia

 

 

5. Respectarea drepturilor copilului la odihna si promovarea activitatilor recreative si culturale

 

 

Obiective operationale

Activitati

Responsabili

 

Parteneri

Termen

Indicatorii

Promovarea actiunilor care vizeaza respectarea dreptului copilului la odihna, precum si a activitatlor recreative si culturale

Analiza dreptului copilului la odihna din perspectiva legislatiei in vigoare si a respectarii acestuia in institutiile destinate protectiei, ingrijirii si educarii copiilor

DGASPC

Inspectoratul Scolar Judetean

2009

Raport privind analiza dreptului copilului la odihna

Identificarera bunelor practici privind organizarea si petrecerea timpului liber

DGASPC

Serviciul rezidential

Inspectoratul Scolar Judetean

2008

Modele de bune practici diseminate

Înfiinţarea unui club pentru desfăşurarea de activităţi cultural-educative în cadrul C.P. “Sf. Ştefan”, unde vor fi iniţiate programe pentru stimularea participării copiilor la activităţi culturale, artistice şi sportive ; Dezvoltare de proiecte pentru atragerea de fonduri pentru acordarea de premii şi distincţii pentru copiii din sistemul de protecţie cu talent artistic, sportiv sau cu performanţe în diverse domenii; Promovarea acţiunilor care vizează respectarea dreptului copilului la odihnă, precum şi a activităţilor recreative şi culturale; Dezvoltarea de programe destinate copiilor din sistemul de protectie pentru facilitarea socializarii, modelarea comportamentului, deprinderuilor, acumularea de cunostinte, stimularea creativitatii, stimularea activitatilor artistice, dezvoltarea ablitatilor etc.

DGASPC

Serviciul rezidential

Inspectoratul Scolar Judetean

2008-2010

Numar de programe derulate

 

Planificarea activitatilor culturale prin organizarea de competitii si participarea activa la viata comunitatii; organizarea si participarea la spectacole, organizarea de activitati de cunoastere a patrimoniului stiintific si cultural, tabere, dezvoltarea de hoby-uri, schimburi interculturale etc. si promovarea acestora de catre personalul din unitatile prescolare si scolare, precum si in sistemul de protectie a copilului

DGASPC

Serviciul rezidential

Inspectoratul Scolar Judetean

 

Consilii locale

 

Unitati scolare

 

ONG-uri

2008-2013

Raportul anual de activitate

Participarea anuala la concursul “Special Olimpics” si “Floare de Colt”

DGASPC

ONG-uri

2008-2013

Diplome de participare

Organizarea de competirii sportive, vizite la muzee, teatre, gradina botanica, gradina zoologica, participarea la activitati practice, organizarea de expozitii (fotografie, lucrari traditionale, arta populara)

   

2008-2013

Raportul anual de activitate

Dezvoltare de proiecte pentru atragerea fondurilor pentru acordarea de premii si distinctii pentru copiii cu talent artistic/sportiv/cu performante in diverse domenii din comunitatile locale si din sistemul de protectie

Consilii locale

DGASPC

ONG-uri

2008-2013

Numarul de copii care au primit premii si distinctii

 

 

REZULTATE

$1-       Diversificarea si adaptarea modalitatilor de petrecere a timpului liber pentru copii

$1-       Directionarea educatiei, in special a celei timpurii, catre dezvoltarea la potentialul maxim a personalitatii copilului, a talentelor si abilitatilor sale fizice si mentale

 

 

6. Monitorizarea drepturilor copilului

Obiective operationale

Activitati

Responsabili

 

Parteneri

Termen

Indicatorii

Întărirea capacităţii instituţionale a DGASPC Calarasi  în vederea îndeplinirii adecvate a obligaţiilor ce îi revin, potrivit actelor normative interne şi internaţionale, în monitorizarea modului în care sunt promovate, respectate şi implementate drepturile copilului

Identificarea, centralizarea şi analiza activităţilor de monitorizare parţială a drepturilor copilului derulate la nivel judeţean şi local, de către celelalte instituţii care vizează copilul, şi realizarea raporturilor referitoare la monitorizarea drepturilor copilului, inclusiv a sesizărilor/ autosesizărilor, la nivelul DGASPC, de încălcare a drepturilor copilului

DGASPC

Inspectoratul Scolar Judetean

Consiliul Judetean

Consilii locale

ONG-uri,

Directia de Sanatate Publica 

Tribunalul Calarasi

Inspectoratul Judetean de Politie

Anual

2008 - 2013

Rapoarte efectuate către ANPDC

 

Realizarea de schimburi de experienţă şi promovarea modelului reformei în domeniul protecţiei copilului în celelalte sectoare din sistemul asistenţei sociale

DGASPC

Directia de Munca si Insertie Sociala

Inspectoratul Scolar Judetean

 ONG

 DGASPC-uri

2008

Protocoale de colaborare cu instituţiile implicate

Sprijinirea activităţilor de implementare a drepturilor copilului

Realizarea aspectelor legate de gratuitatea asistenţei juridice pentru copiii aflaţi în evidenţa DGASPC, precum şi pentru familiile acestora.

 

Inspectoratul Judetean de Politie

ONG-uri

Organisme internaţionale

2010

Nr. copii asistaţi juridic

 

-           Iniţierea unui sistem naţional de monitorizare a respectării drepturilor copilului în vederea coordonării eficiente a implementării Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului în România şi redactarea rapoartelor de ţară conform art.44 al convenţiei menţionate

-           Creşterea compatibilităţii informaţiilor şi experienţei României în domeniul protecţiei speciale a copiilor în raport cu alte ţări din regiune

 

 

 

7. Respectarea drepturilor copilului la protectie, prin interventie multidisciplinara si interinstitutionala, impotriva abuzului, neglijarii si exploatariisi a oricaror forme de violenta

 

Obiective operationale

Activitati

Responsabili

 

Parteneri

Termen

Indicatorii

Cresterea gradului de constientizare a populatiei in general si a profesionistilor in special in vederea prevenirii si semnalarii/sesizarii cazurilor de abuz, neglijare si exploatare a copilului, inclusiv exploatare sexuala in scop comercial, exploatare prin munca, trafic de copii, migratie ilegala, violenta in familie si alte forme de violenta asupra copilului precum si cresterea eficientei interventiei in aceste cazuri

Dezvoltarea de programe de educare a parintilor privind problematica protejarii copilului impotriva abuzului, neglijarii, violentei; campanii de informare cu participarea factorilor decizionali din toate structurile cu atributii in protectia copilului, pentru sensibilizarea publicului cu privire la incalcarea drepturilor copilului si eliminarea acceptarii culturale a violentei si promovarii inacceptarii tuturor formelor de violenta impotriva copiilor. Mediatizarea drepturilor copilului asa cum sunt ele stipulate in conventiile internationale ratificate de Romania. Sustinerea organizarii la nivelul comunitatilor locale a centrelor de zi ca masura de prevenire a neglijarii copilului in familie; Colaborare cu autoritatile locale in scopul prevenirii si combaterii violentei in familie

DGASPC

Inspectoratul Judetean de Politie

Consilii locale

Mass media

Unitati de invatamant

permanent

Numar de actiuni si campanii desfasurate

Revizuirea procedurilor din fiecare serviciu destinat copiilor referitoare la prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea si solutionarea cazurilor de abuz si violenta impotriva copiilor; examinarea psihologica a tuturor categoriilor de personal care intra in contact cu copiii; elaborarea si popularizarea de materiale informative referitoare la formele de abuz si neglijare, cauzele si modalitatile de interventie, destinate profesionistilor din sistem, familiilor si comunitatii

DGASPC

ONG-uri

2008

Metodologiile de organizare si functionare pentru serviciile din cadrul DGASPC

 

Numar de materiale informative distribuite

Elaborarea procedurilor de lucru în vedere îmbunătăţirii functionalitatii compartimentului Telefonul Copilului

Crearea unui sistem de raportare obligatorie catre DGASPC a cazurilor de abuz, neglijare, violenta in familie. Asigurarea asistentei de specialitate pentru familie in scopul reabilitarii si reintegrarii copilului

DGASPC- C.P.R.U. „Sf. Maria”

 

 

-

2009-2010

Rapoarte statistice

 

Informarea populatiei cu privire la drepturile copilului, cu privire la riscurile pe care le prezinta pentru copil diversele forme de exploatare, rapirea sau traficarea acestuia, precum si cu privire la sanctiunile prevazute de lege pentru autorii exploatarii, rapirii sau traficarii copiilor. Responsabilizarea comunitatii in ansamblul sau pentru implicarea activa in prevenirea acestor situatii, inclusiv prin semnalarea precoce a situatiilor de risc si prin interventie civica imediata

DGASPC

Inspectoratul Scolar Judetean

Consilii locale

permanent

Numar de actiuni de informare

Continuarea programului de diseminare, în rândul profesioniştilor, a ghidului metodologic pentru prevenirea şi intervenţia în echipe multidisciplinare şi în reţea interinstituţională în situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului

DGASPC

Inspectoratul Scolar Judetean

Inspectoratul Judetea de Politie

Consilii locale

ONG-uri

2008-2010

Numărul de programe iniţiate

Imbunatatirea, dezvoltarea si diversificarea interventiei si a retelei de servicii pentru reabilitarea si reintegrarea sociala a copiilor victime ale abuzului, neglijarii si exploatarii copilului

Încheierea convenţiilor de colaborare între instituţiile relevante de pe plan judeţean în vederea implementării ghidului metodologic pentru prevenirea şi intervenţia în echipe multidisciplinare şi în reţea interinstituţională în situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului

DGASPC

Prefectura, Inspectoratul Judetean de Politie, Inspectoratul Scolar Judetean,

2009

Convenţii de colaborare încheiate

Formarea profesionala a echipelor multidisciplinare şi interinstituţionale pentru prevenirea şi intervenţia în situaţiile abuz, neglijare şi exploatare a copilului in conformitate cu programa cadru de formare elaborata de ANPDC

DGASPC

ONG-uri

2008-2013

Sesiuni de formare organizate

 

Înfiinţarea echipelor regionale de intervenţie în situaţia copiilor refugiaţi şi aplicarea metodologiei de intervenţie în aceste cazuri

DGASPC

 Servicii deconcentrate ale ministerelor,

 2008

Echipele regionale constituite

 

Ameliorarea condiţiilor oferite de serviciile specializate pentru prevenirea şi combaterea abuzului, neglijării şi exploatării în vederea realizării standardelor minime obligatorii (de ex. dotarea serviciilor cu oglindă unidirecţională şi echipamente de înregistrare audio-video)

DGASPC- C.P.R.U. „Sf. Maria”

Consilii locale

ONG-uri

2010

Licentierea CPRU „Sf. Maria”

 

 

REZULTATE

$1-       Crearea si dezvoltarea unui sistem unitar, coerent si comprehensiv de prevenire, semnalare/sesizare si interventie in cazurile de abuz, neglijare si exploatare a copilului, inclusiv exploatare sexuala in scop comercial, exploatare prin munca, trafic de copii, migratie ilegala, violenta in familie si alte forme de violenta asupra copilului

 

 

8. Promovarea formarii profesionale

 

Obiective operationale

Activitati

Responsabili

 

Parteneri

Termen

Indicatorii

Armonizarea sistemelor de formare profesionala, initiala si continua, pentru a raspunde cerintelor actuale din domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului

Implementarea cadrului legal care reglementeaza obligativitatea formarii initiale in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului, a profesionistilor care interactioneaza cu copilul (asistenti sociali, medici, asistente medicale, psihologi, cadre didactice, juristi s.a.)

DGASPC

Centre de formare profesionala

2008-2013

Documente care atesta formarea profesionala

Intocmirea planului anual de formare profesionala incluzand programele educationale/ de pregatire care vizeaza protectia si promovarea drepturilor copilului

DGASPC

Compartiment resurse umane

Operarori de formare autorizati

ONG-uri

anual

Planul anual de formare profesionala

Profesionalizarea resurselor umane

Participarea specialistilor din cadrul protectiei copilului la cursuri de perfectionare in urmatoarele domenii: managementul resurselor umane, managementul functiilor si functionarilor publici, managementul serviciilor sociale, managementul afacerilor publice, managementul proiectelor pentru accesarea fondurilor structurale, bazele administratiei eficiente, managementul calitatii, protectia si promovarea drepturilor copilului, formare de formatori, managementul achizitiilor publice, asistenta sociala, managementul de caz, egalizarea sanselor pentru persoane cu dizabilitati, perspectiva psihologica asupra activitatii de asistenta sociala si protectie sociala, legislatie.

DGASPC

Centre de formare,

Operatori de formare

2008-2013

Certificate de participare la cursuri de perfectionare

 

Includerea asistentilor maternali in programe de perfectionare impreuna cu personalul de specialitate din cadrul serviciilor de tip rezidential si alti profesionisti din sistem, conform SOM; Organizarea de cursuri de perfectionare adresate educatorilor, asistentilor sociali si psihologilor, avand ca tematica modalitatile de lucru cu adolescentii cu probleme de conduita;  Organizarea de cursuri de formare legislativa pentru tot personalul din centrele de plasament;

DGASPC

Centre de formare

2008-2013

Documente care atesta participarea la cursuri de formare si perfectionare profesionala

 

Implicarea asistentilor sociali din cadrul consiliilor locale, precum si a altor specialisti cu atributii in asistenta sociala si protectia copilului in programele de formare si perfectionare profesionala

Consilii locale

DGASPC

2008-2013

Cursuri organizate

 

REZULTAT

$1-       Existenta unui sistem national coerent de formare initiala si continua in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului a profesionistilor care interactioneaza cu copilul

 

 

 

 

 

 

$1B)    Prevenirea separarii copilului de parinti si protectia speciala a copilului separat de parinti

 

      9. Responsabilitatea comunitatilor locale pentru prevenirea separarii copilului de parinti si sustinerea familiilor pentru cresterea, ingrijirea si educarea propriilor copii

 

Obiective operationale

Activitati

Responsabili

 

Parteneri

Termen

Indicatorii

Cresterea responsabilitatii comunitatii locale in prevenirea separarii copilului de familie

Infiintarea centrelor de consiliere si sprijin pentru parinti si copii

Primarii

Consilii locale

DGASPC

ONG-uri

2009-2010

Numar centre de consiliere

Infiintarea structurilor comunitare consultative la nivelul consiliilor locale si pregatirea acesotra in vederea sprijinirii activitatii de prevenire a separarii copilului de familie

Primarii

Consilii locale

DGASPC

ONG-uri

2009

Numar de sturcturi cmunitare consultative infiintate

Dezvoltarea grupurilor de sprijin pentru familii, inclusiv pentru familiile monoparentale, la nivelul tuturor centrelor de consiliere pentru parinti si copii

Primari

DGASPC

ONG-uri

2009

Numar de centre de consiliere, grupuri de sprijin

Incurajarea voluntariatului la nivelul comunitatilor locale pentru desfasurarea de activitati de sprijin al familiilor si copilului in situatie de risc, cu precadere in situatii de criza

Consilii locale

DGASPC

Biserica Ortodoxa

ONG-uri

2008-2013

Numar de voluntari implicati in activitati de sprijin

Infiintarea si diversificarea serviciilor sociale comunitare (centre de zi, servicii de consiliere etc) in urmatoarele localitati: Calarasi, Oltenita, Budesti, Borcea, Dragos Voda, Fundulea, Unirea Modelu etc.

Consilii locale

DGASPC

2008-2013

Numar de servicii sociale comunitare

Realizarea unor programe de pregatire a asistentilor sociali/ persoanelor cu atributii in asistenta sociala cu privire la modul de intocmire a planului de servicii, aplicarea managementului de caz in asistenta sociala, instrumentarea cazurilor

Consilii locale ONG-uri

DGASPC

2008

Numar de programe de pregatire

 

 

REZULTATE

$1-       Cresterea capacitatii autoritatilor administratiei publice locale in asumarea problematicii copiilor din punct de vedere financiar, al profesionalizarii resurselor umane si dezvoltarii serviciilor in functie de nevoile specifice identificate

$1-       Cresterea numarului de servicii de prevenire a separarii copilului de parinti infiintate la nivelul comunitatilor locale in vederea apropierii serviciilor de beneficiari

 

 

10. Continuarea reformei serviciilor sociale pentru copil si familie

 

Obiective operationale

Activitati

Responsabili

 

Parteneri

Termen

Indicatorii

Largirea parteneriatului public-privat si permanentizarea dialogului cu organizatiile neguvernamentale

Atribuirea de contracte de servicii prin hotararea Consiliului Judetean pe baze competitionale si concurentiale conform cadrului normativ

 

 

Consiliul Judetean

DGASPC

 

 

 

 

 

ONG-uri

2011

Contracte de servicii

 

Realizarea de parteneriate cu ONG-uri acreditate in vederea diversificarii serviciilor sociale destinate copiilor si contractarii serviciilor de catre organizatii neguvernamentale

 

DGASPC

Fundatia « Bethany House »

Fundatia SERA Romania

Fundatia Agora

Fundatia « Sf. ParaschivaFundatia Serviciilor Sociale Bethany

Asociatia Filantropica Romilor

Alte ONG-uri

2011

Parteneriate DGASPC ONG-uri

Cresterea calitatii serviciilor sociale pentru copil si familie

Diversificarea serviciilor alternative de tip familial destinate unei ingrijiri personalizate si adecvate nevoilor copiilor

DGASPC

ONG-uri

2009-2013

Numar de copii beneficiari de servicii de tip familial

Promovarea cu prioritate a plasamentului copilului la familii, persoane, rude pana la gradul IV

DGASPC – Serviciul ATF ; Serviciul AMP

 

Primarii

Consilii locale

Consilii Comunitare Consultative

2009-2013

Numar de copii mentinuti in familie sau intergati in familie prin plasament familial

Asigurarea optimei functionalitati a Serv. Asistenta Maternala prin cresterea numarului de asistenti sociali angajati in cadrul serviciului;

Aplicarea noilor acte normative care reglementeaza statutul profesiei de asistent maternal;

Cresterea numarului de AMP care au in plasament 2 copii;

Cresterea numarului de reintegrari familiale si incredintari in vederea adoptiei.

 

DGASPC

Serviciul AMP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilii locale

ONG-uri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numar de asistenti sociali

 

Numar de AMP care au in plasament doi copii;

 

Numar de reintegrari familiale;

 

Numar de incredintari in vederea adoptiei

Diversificarea retelei de AMP prin specializarea/formarea de asistenti maternali pentru copii cu varsta 0-2 ani, copii cu dizabilitati, copiii strazii, preluare in regim de urgenta, 2 copii

DGASPC

Serviciul AMP

ONG-uri

2009-2013

Numar de AMP specializati

Constituirea unui centru de respiro  care va oferi servicii, pe tremen scurt, copiilor aflati in plasament la AMP

Formarea de asistenti maternali de respiro pentru a raspunde nevoilor de sprijin ale asistentilor maternali;

DGASPC

-

2013

Numar de copii beneficiari ai centrului de respiro

 

Numar de asistenti maternali de respiro

 

Organizarea de grupuri de sprijin in cadrul retelei de AMP

DGASPC

Serviciul AMP

-

2013

Numar grupuri de sprijin

Organizarea de cursuri de formare si perfectionare pentru asistenti maternali conform SMO si actelor normative care reglementeaza statutul profesiei

DGASPC

Serviciul AMP

Operatori autorizati de formare

2010-2013

Numar sesiuni de formare/perfectionare

 

Redactarea, tiparirea si distribuirea de materiale informative pentru asistentii maternali in scopul cresterii calitatii ingrijirii copilului

DGASPC

Serviciul AMP

ONG-uri

2010

Numar materiale distribute

Consiliere metodologica privind organizarea la nivel local de centre de zi si centre de consiliere parinti

DGASPC

Consilii locale

ONG-uri

2010-2013

Numar de servicii sociale comunitare infiintate

Diversificarea procedurilor de mentinere a legaturilor copiilor din sistemul de asistenta maternala cu familia naturala sau largita /alte persoane importante din viata acestora; diversificarea procedurilor de pregatire a reintegrarii familiale si de implicare a copiilor in viata comunitatii; diversificarea procedurilor privind pregatirea copiilor/tinerilor pentru integrare socio profesionala.

DGASPC

Serviciul AMP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONG-uri

Consilii locale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia de organizare si functionare a Serv. AMP

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea serviciilor de tip rezidential pentru asigurarea accesului copiilor, pe perioade determinate, la gazduire, ingrijire, educatie conform SMO (diversificarea procedurilor de mentinere a legaturilor copiilor din sistemul rezidential cu familia/alte persoane importante din viata acestora, divesificarea procedurilor de pregatire a reintegrarii familiale si de implicare a copiilor in viata comunitatii, diversificarea procedurilor privind pregatirea copiilor/tinerilor pentru integrare socio profesionala, profesionalizarea resurselor umane)

DGASPC

Serviciul rezidential

ONG-uri

Consilii locale

2008-2013

Proiecte institutionale

 

Promovarea adoptiei nationale pentru copii lipsiti definitiv de ocrotirea parintilor prin diversificarea modalitatilor de informare si popularizare a procedurilor privind adoptia interna; dezvoltarea modalitatilor de pregatire si a serviciilor de sprijin destinate persoanelor sau familiilor care doresc sa adopte; oferirea de servicii post adoptie (organizarea de grupuri de spijin pentru parintii adoptivi, consilierea familiei adoptatoare, familiei biologice si copilului adoptat, monitorizare post adoptie)

DGASPC

Serviciul ATF

Fundatia Serviciilor Sociale Bethany

permanent

Numar de adopti finalizate

În parteneriat cu reprezentanţii Biroului Judeţean pentru Romi şi alte autorităţi publice şi/sau organisme neguvernamentale, se va organiza o campanie de informare şi sensibilizare a comunităţii privind încurajarea adopţiei copiilor de etnie romă, unde se va prezenta actuala legislaţie privind adopţia, principiile care stau la baza reglementărilor în vigoare, precum şi importanţa parcurgerii fiecărei etape a proceduri adopţiei (realizarea de postere, pliante, alte materiale informative)

DGASPC

 

Biroul Judetean pentru Romi

 

2009

Numar de materiale informative distribuite

Dezvoltarea de proiecte in scopul achizitionari de apartamente/ locuinte pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie in vederea sustinerii, in perioada de tranzitie, a integrarii socio profesionale

DGASPC

ONG-uri

2008

Numar de locuinte destinate tinerilor la iesirea din sistemul de protectie

Realizarea unei integrari a copilului separat de familia sa intr-un mediu stabil permanent in cel mai scurt timp posibil de la luarea sa in evidenta in cadrul sistemului de protectie a copilului

Scaderea duratei de rezidenta in cadrul sistemului de protectie pentru copii prin aplicarea legislatiei care reglementeaza durata maxima pentru stabilirea finalitatii planului individualizat de protectie sau a unei alte masuri astfel incat copilul separat de familia sa sa fie integrat intr-un mediu stabil permanent in cel mai scurt timp posibil de la luarea sa in evidenta in cadrul sistemului de protectie a copilului

DGASPC

Consilii locale

ONG-uri

2010-2013

Planuri individualizate de protectie

 

Statistici DGASPC

 

 

REZULTATE

$1-       Cresterea eficientei parteneriatelor centrele si locale, interinstitutionale, public-privat, inclusiv prin aplicarea cadrului legal pentru contractarea serviciilor sociale publice pentru copii de catre organisme private acreditate

$1-       Creşterea numărului de serviciilor rezidenţiale pe model familial, inclusiv instituţii modulate concomitent cu scăderea numărului instituţiilor de tip clasic, precum şi a serviciilor rezidenţiale cu număr peste 100 de copii

$1-       Scaderea numarului de copii parasiti de parinti in unitatile sanitare

$1-       Scaderea duratei de sedere a copiilor in sistemul de protectie speciala prin realizarea cadrului legal necesar pentru integrarea copilului separat de familia sa intr-un mediu stabil permanet in cel mai scurt timp posibil de la luarea sa in evidenta in cadrul sistemului de protectie a copilului

$1-       Creşterea calităţii serviciilor prin dezvoltarea sistemului de standardizare, acreditare, licenţiere şi inspecţie

$1-       Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de tip familial

 

 

 

 

11. Protectia grupurilor vulnerabile de copii si tineri care necesita o atentie speciala (copiii strazii, copiii delincventi, copiii cu handicap, HIV/SIDA si boli cronice grave/terminale, tinerii care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie)

 

Obiective operationale

Activitati

Responsabili

 

Parteneri

Termen

Indicatorii

Continuarea

implementării modalităţilor de intervenţie  in vederea controlului si ameliorarii fenomenului copiii strazii

Identificarea,consilierea, sprijinirea şi monitorizarea copiilor străzii  proveniţi din medii sociale defavorizate în scopul menţinerii copilului în familie şi a diminuării  fenomenului .

 

Informare şi acompaniere pentru obţinerea drepturilor sociale; medierea relaţiilor cu institutii ce oferă programe sociale familiei şi copilului din medii defavorizate;

 

Incheierea unor conventii de colaborare intre DGASPC, servicii publice de asistenta sociala si ONG-uri cu atributii si experienta in protectia / reintegrarea sociala a copiilor strazii si adoptarea unor metodologii de lucru comune.

DGASPC-

C.P.R.U. „Sf. Maria”-

Serviciul Social Stradal

Consilii locale

ONG- uri

Permanent

Conventii de colaborare

Incheierea de conventii de colaborare cu Politia Comunitara in vederea sprijinirii actiunilor stradale periodice, focalizate pe diferite segmente ale categoriei copiilor strazii

DGASPC

Politia Comunitara

2010

Conventia de parteneriat

Promovarea necesitatii dezvoltari unor servicii de consiliere si suport pentru parinti, adresate inclusiv familiilor copiilor aflati in strada

DGASPC

Consilii locale

2010-2013

Numar de actiuni de promovare

Implementarea programului “Initiativa copiii strazii” in vederea dezvoltarii si diverificarii serviciilor destinate copiilor strazii si familiilor acestora (centre de zi, centre de consiliere pentru copiii strazii si pentru parinti, adaposturi de zi si de noapte etc.) in acord cu standardele minime aobligatorii in vigoare

Consiliul Judetean

Consilii locale

DGASPC

ONG-uri

2010

Servicii infiintate pentru copiii strazii si familiile acestora

 

Monitorizarea situatiei si numarului de copii ai strazii in vederea coordonarii interventiei specifice si diminuarea fenomenului

Asigurarea accesului copiiilor stăzii şi a familiilor acestora la servicii medicale, precum şi înscrierea/reînscrierea  copiilor în unităţi de învăţământ adecvat nevoilor lor.

 

DGASPC

CPRU “Sf. Maria” – Serviciul Social Stradal

Consilii locale

Directia de Sănătate Publică (spitale, cabinete medicale, etc)

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean

 

permanent

Date statistice perioadice la nivelul DGASPC

 

Numar de beneficiari ai serviciilor mentionate

 

Organizarea de cursuri de formare continua a lucratorilor sociali stradali

DGASPC

Centre de formare

2010-2013

Certificate de participare la cursuri

Dezvoltarea si diversificarea serviciilor si activitatilor de prevenire a delincventei juvenile, precum si a celor de reabilitare a copiilor delincventi

 

 

Derularea de programe de prevenire a delincventei juvenile

Inspectoratul Judetean de Politie

Inspectoratul Scolar Judetean

DGASPC

Consilii locale

2008-2013

Numar de programr implementate

Numar anual de beneficiari

Infiintarea unui Complex de Servicii Comunitare destinat minorului care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal care vizeaza recuperarea si reintegrarea sociala a acestora in comunitate

Consiliul Judetean

DGASPC

Consilii locale

Inspectoratul de Politie

Inspectoratul Scolar Judetean

Directia de Sanatate Publica

2010

Număr de copii si parinti beneficiari

Consilierea metodologica pentru constituirea la nivel local a centrelor de asistenta si sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale (inclusiv copiilor cu tulburari de comportament)

DGASPC

Consilii locale

2008

Numarul de centre nou infiintate de asistenta si sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale

 

Realizarea unui proiect pilot pentru dezvoltarea unui program de monitorizare si sprijin post-detentie, utilizand “tutori de reintegrare” care sa colaboreze cu serviciile de probatiune existente si cu serviciile de asistenta sociala

DGASPC

ONG-uri

2009

Raportul final al proiectului pilot

Cresterea calitatii ingrijirii copiilor cu dizabilitati, HIV/SIDA si boli cronice grave/terminale aflati in protectie speciala

Dezvoltarea si diversificarea serviciilor specializate pentru copiii cu handicap, HIV/SIDA si boli cronice grave/pronostic limitat aflati in protectie speciala (asistenti maternali, centre de zi si de recuperare/reabilitare, centre de plasament de tip familial)

DGASPC

Consilii locale

ONG-uri

2008-2013

Numar de servicii destinate copiilor cu dizabilitati

Asigurarea complementaritatii si continuumului de servicii pentru tinerii cu handicap aflati in evidenta sistemului de protectie a copilului in vederea dobandirii abilitatilor de trai independent si/sau integrarii lor socio-profesionale

Dezvoltarea si diversificarea serviciilor necesare pentru tinerii cu handicap (locuinte protejate, ateliere protejate, cluburi si centre de zi etc.) in vederea dobandirii abilitatilor de trai independent si/sau integrarii lor socio-profesionale

DGASPC

Consilii locale

ONG-uri

2008-2013

Numar de servicii nou infiintate pentru tinerii cu dizabilitati

Sprijinirea integrarii socio-profesionale a tinerilor care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie

Organizarea serviciului de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta in structura DGASPC

DGASPC

ONG-uri

2009

Acreditarea si licentierea serviciului

Aplicarea standardelor minime obligatorii privind serviciul de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta

DGASPC

-

2008-2013

Metodologia de organizare si functionare a serviciului

Diseminarea ghidului de orientare profesionala si de dezvoltare a carierei

DGASPC

Inspectoratul Scolar Judetean

2008

Ghidul diseminat

Asigurarea accesului la forme de pregatire profesionala adaptate cerintelor pietei fortei de munca

DGASPC

Inspectoratul Scolar Judetean

2008-2013

Date statistice

Elaborarea de programe de interventie personalizate in functie de evaluarile aptitudinale care sa contina seturi de activitati, programe de formare profesionala pentru care fiecare dintre beneficiari sunt susceptibili de a avea performanta cu incepere de la  terminarea a opt clase

DGASPC

Inspectoratul Scolar Judetean

2008

Date statistice

Facilitarea accesului la servicii de sanatate prin asigurarea continuitatii inregistrarii tinerilor proveniti din sistemul de protectie la un medic de familie, de preferinta la aceiasi medici la care tinerii au fost luati in evidenta in perioada anterioara implinirii varstei de 18 ani

Directia de Sanatate Publica

DGASPC

2008-2013

Date statistice DSP

Informarea tinerilor cu privire la consecintelor actelor de violenta, abuz si trafic de persoane

DGASPC

Inspectoratul Judetean de Politie

2008-2013

Numar de actiuni de informare

Organizarea de burse de locuri de munca pentru tineri

AJOFM

Inspectoratul Judetean de Politie

2008-2013

Numar de tineri participanti la bursa locurilor de munca

Informarea angajatorilor referitor la facilitatile acordate prin lege in cazul angajarii tinerilor

AJOFM

DGASPC

2008-2013

-

Corelarea serviciilor din protectia speciala cu cele realizate de restul autoritatilor si institutiilor implicate in sprijinirea integrarii socio-profesionale

DGASPC

DMSSF

Inspectoratul Scolar Judetean

AJOFM

2008-2013

Protocoalele de colaborare intre institutiile relevante

Asigurarea functionalitatii celor doua apartamente din patrimoniul DGASPC, destinate tinerilor care parasesc sistemul de protectie; dezvoltarea de proiecte pentru achizitionarea de apartamente/ locuinte de tranzit pentru tineri/ adolescenti;

DGASPC

ONG-uri

2008-2013

Numarul anual de tineri integrati socio-profesional

Consiliere vocationala, medierea participarii la cursuri de calificare/ recalificare, obtinerii locurilor de munca/locuintelor sociale pentru tineri dupa parasirea sistemului de protectie

DGASPC

Inspectoratul Scolar Judetean

AJOFM

Consilii locale

2008-2013

 
 

Popularizarea prevederilor legale cu privire la facilitatile acordate tinerilor aflati in dificultate si confruntati cu riscul excluderii profesionale, precum si tinerilor absolventi ai institutiilor de invatamant, inclusiv al celui special, in randul tinerilor beneficiari al masurilor de protectie speciala

DGASPC

AJOFM

Consilii locale

anual

Date statistice DGASPC

 

 

REZULTAT

$1-       Cresterea numarului de servicii specializate pentru copiii separati de parinti care necesita o atentie speciala (copiii strazii, copiii delincventi, copiii cu dizabilitati, HIV/SIDA si boli cronice grave/terminale, tinerii) concomitent cu divesificarea acestor servicii

$1-       Scaderea numarului de copii ai strazii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


STRATEGIA JUDETEANA IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE

 A PERSOANELOR ADULTE

 

 

Strategia judeteana in domeniul asistentei sociale se integreaza in Strategia Nationala pentru protectia, integrarea si incluziune sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013 aplicand principiile de baza la nivelul judetului Calarasi.

 

Scopul unitar al acesteia se focalizeaza pe protejarea, apararea si garantarea tuturor drepturilor omului si copilului astfel cum sunt ele mentionate in Declaratia Universala a Drepturilor Omului si Conventia ONU cu privire la drepturile copilului, in contextul ansamblului drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. Ca punct principal avut in vedere este asigurarea pentru copii si a persoanelor care necesita protectie sociala a statutului de parteneri in procesul decizional, in vederea ameliorarii conditiilor de viata.

 

Principiile care stau la baza funcţionării serviciilor sociale din cadrul direcţiei sunt:

- Respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;

- Asigurarea autodeterminarii şi a intimităţii persoanelor beneficiare;

- Asigurarea dreptului de a alege;

- Abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;

- Participarea persoanelor beneficiare;

- Cooperarea şi parteneriatul;

- Recunoaşterea valorii fiecărei persoane;

- Abordarea comprehensivă globală şi integrată;

- Orientarea pe rezultate;

- Îmbunătăţirea continuă a calităţii;

- Combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiei

 

 

 

Atribuţiile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi:

 

- în domeniul protecţiei persoanei adulte:

1. completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

2. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

3. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;

4. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsura de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

5. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate;

6. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

7. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.), va urmări îndeplinirea obiectivelor sale generale şi operaţionale în perioada 2008-2013 şi îndeplinirea funcţiilor sale de strategie, de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului la nivelul judeţului, de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie, de colaborare cu serviciile publice deconcertate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, de execuţie si reprezentare.

 

D.G.A.S.P.C. va avea în vedere permanent gestionarea eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare implicate în sistemul de protecţie specială a persoanelor asistate şi întărirea controlului asupra alocării şi utilizării fondurilor.

 

D.G.A.S.P.C. va urmări finalizarea, implementarea şi monitorizarea respectării standardelor de calitate, implementarea legislaţiei privitoare la accesibilizarea mediului fizic, monitorizarea implementării, armonizarea cadrului legislativ din domeniul protecţiei persoanelor aflate în dificultate cu legislaţia europeană şi internaţională în materie, dezvoltarea şi implementarea unui sistem judeţean de monitorizare a sistemului de protecţie a persoanelor aflate în dificultate, dezvoltarea unui set de măsuri şi mecanisme care să facă posibilă egalizarea şanselor, pentru combaterea discriminării şi a excluziunii sociale a persoanelor aflate în dificultate.

D.G.A.S.P.C. va duce la îndeplinire obiectivele Planului Judeţean de restructurare/Închidere a instituţiilor clasice rezidenţiale şi dezvoltarea/înfiinţarea de servicii  comunitare alternative rezidenţiale prin lucrări de renovare şi amenajare a unor spaţii având această destinaţie, precum şi reorganizarea activităţii instituţiilor rezidenţiale vechi în vederea diminuării numărului persoanelor instituţionalizate, în conformitate cu prevederile legale.

Ca urmare DGASPC Calarasi, in cadrul Programului de interes national ANPH - S-2006/PIN 1 – cu privire la restructurarea institutiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap si crearea de servicii alternative de tip rezidential aprobat prin H.G nr. 197/2006, are in derulare proiectul “Demnitate regasita,” proiect de restructurare a centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Plataresti prin crearea de noi servicii de tip rezidential in conformitate cu standardele minime de calitate in domeniu.

 

D.G.A.S.P.C. va asigura premisele pentru prevenirea instituţionalizării şi pentru dezinstituţionalizarea persoanelor cu handicap care, în urma evaluărilor şi a anchetelor sociale s-au dovedit a avea potenţial în acest sens, realizarea unor servicii integrate socio-medicale la domiciliu, dezvoltarea şi profesionalizarea reţelelor de asistenţi personali şi de asistenţi sociali specializaţi în asistenţa persoanei cu handicap, crearea cadrului de dezvoltare a parteneriatului public-privat  în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap asistate.

La sfarsitul anului 2007 numarul persoanelor cu handicap neinstitutionalizate care necesitau protectie sociala era de 7110, din care:

$1-  copii si adulti fara venituri : 4491

$1-  persoane incadrate in munca (adulti) : 83

$1-  pensionari de invaliditate : 783

$1-  pensionari limita de varsta : 1631

$1-  pensionari urmasi, orfani, vaduve de razboi: 122

Repartizarea pe grad de handicap:

Copii

Grad de handicap

Gradul I (grav)

Gradul II (accentuat)

Gradul III (mediu)

Fizic

20

8

2

Somatic

104

27

17

Auditiv

26

12

9

Vizual

6

5

0

Mental

37

27

1

Psihic

212

98

23

Asociat

58

26

8

HIV/SIDA

8

0

0

Boli Rare

0

0

0

Surdo-cecitate

0

0

0

 

Adulti

Grad de handicap

Gradul I (grav)

Gradul II (accentuat)

Gradul III (mediu)

Fizic

287

707

26

Somatic

146

381

130

Auditiv

0

206

9

Vizual

1735

629

55

Mental

402

599

11

Psihic

357

362

6

Asociat

110

158

3

HIV/SIDA

36

6

0

Boli Rare

5

9

0

Surdo-cecitate

1

0

0

 

Numarul persoanelor institutionalizate la sfarsitul anului 2007

Centrul Rezidential

Numarul de beneficiary

Centrul de Ingrijire si Asistenta Ciocanesti

95

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Plataresti

182

 

Institutiile rezidentiale pentru adulti din judetul Calarasi

In judetul Calarasi exista doua institutii rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap aflate in administrarea D.G.A.S.P.C Calarasi.

Acestea sunt : Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Plataresti si Centrul de Ingrijire si Asistenta Ciocanesti.

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Plataresti functioneaza ca institutie de asistenta sociala fara personalitate juridica in subordinea DGASPC Calarasi de la data infiintarii DGASPC prin reorganizarea DJPDC si DJAS, ca serviciul public de interes judetean cu personalitate juridica, in urma Hotararii nr.106 a Consiliului Judetean Calarasi intrunit in sedinta din 27.10.2004.

 

Incepand cu 01.09.1999, CRRN Plataresti trece din subordinea ISTPH Bucuresti in subordinea ISTPH Calarasi, urmand ca incepand cu 01.07.2001 centrul sa treaca in subordinea si controlul ISTPH Ilfov, ulterior la data de 01.04.2002 trecand in coordonarea ISTPH Calarasi, DJAS Calarasi si apoi in 2005 in subordinea DGASPC Calarasi.

 

Centrul se afla la 125 Km de municipiul Calarasi si la 20 Km de municipiul Bucuresti, in comuna Plataresti, judetul Calarasi.

 

Centrul este amplasat in partea de sud – vest a satului Plataresti invecinandu-se cu Manastirea Plataresti.

 

In prezent, fiecarui beneficiar ii este alocat un spatiu de 3,14 mp, acestia fiind gazduiti in 26 saloane, dupa cum urmeaza: 10 saloane - cu 13 paturi; 8 saloane – cu 9 paturi; 4 saloane –cu 8 paturi; 4 saloane – cu 6 paturi; cladirea dispune de 2 grupuri sanitare adaptate,12 toalete, 20 chiuvete, 19 wc-uri.

 

Scopul centrului este de recuperare, reabilitare, asistenta medicala si sociala, ingrijire si supraveghere permanenta a persoanelor adulte cu handicap neuropsihic.

 

Misiunea centrului rezidential consta in accesul persoanelor adulte cu handicap neuropsihic, pe o perioada nedeterminata la gazduire, ingrijire, asistenta medicala, recuperare si reabilitare.

 

Serviciile oferite în prezent se află la limita inferioară a standardelor, încadrate în special în sfera celor de asistare a nevoilor primare de cazare şi hrană.

 

Luând în considerare aceste aspecte se impune astfel o diversificare a serviciilor pentru a se asigura o integrare psihologică şi o terapie ocupaţională pentru persoanele asistate.

 

Ca urmare DGASPC Calarasi, in cadrul Programului de interes national ANPH - S-2006/PIN 1 – cu privire la restructurarea institutiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap si crearea de servicii alternative de tip rezidential aprobat prin H.G nr. 197/2006, are in derulare proiectul “Demnitate regasita,” proiect de restructurare a centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Plataresti prin crearea de noi servicii de tip rezidential in conformitate cu standardele minime de calitate in domeniu.

In prezent unitatea asigura gazduirea, hrana necesara beneficiarilor, servicii de igiena si ingrijire personalizata, servicii medicale adaptate nevoilor individuale, asistenta si consiliere psihologica.

 

In Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Plataresti pot fi asistate persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu de tip neuropsihic, la cererea intretinatorilor legali, in limita locurilor disponibile si a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite.

 

La finele anului 2007 beneficiarii centrului erau 182 de  persoane adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu de tip neuropsihic din care: 79 femei si 103 barbati; in functie de gradul de handicap sunt repartizati astfel: gradul I – 19, gradul II – 146, gradul III – 17; beneficiarii domiciliati in judetul Calarasi sunt in numar de 32, din alte judete 27 iar din municipiul Bucuresti 123.

 

Mentionam ca in elaborarea proiectului ‘’Demnitate regasita” – PIN 1/2006 s-a respectat Planul Judetean de restructurare in ceea ce priveste restructurarea CRRN Plataresti urmarindu-se prin proiect crearea a  4 noi servicii 2 CRR (a cate 50 locuri), 1 CITO ( 50 locuri) si o locuinta protejata pentru 6 persoane.

 

Centrul de Ingrijire si Asistenta Ciocanesti functioneaza ca institutie de asistenta sociala fara personalitate juridica in subordinea DGASPC Calarasi.

 

Centrul de Ingrijire si Asistenta Ciocanesti este infiintat in urma Deciziei nr.39 din data de 24.02.1982 , sub denumirea de CAMIN DE BATRANI CU SECTIE DE BOLNAVI CRONICI CIOCANESTI, avand o capacitate de 50 de locuri ulterior marindu-se capacitatea la 60 de persoane prin Dispozitia  nr.1 din 28.06.1996.

 

Incepand cu data de 1.09.1999, in baza OUG nr.102 din 29.06.1999 prin Decizia nr.18 din 20.08.1999 Caminul de batrani cu sectie de bolnavi cronici Ciocanesti isi schimba denumirea in Centru de ingrijire si asistenta Ciocanesti.

 

Centrul de Ingrijire si Asistenta Ciocanesti isi mareste capacitatea de la 60 locuri la 100 de locuri, in baza Deciziei nr.1/08.01.2003 privind reevaluarea capacitatii de cazare in CIA Ciocanesti, ca urmare a preluarii imobilului actual al CIA Ciocanesti de la Consiliul Local Ciocanesti (procesul–verbal nr.4502 din 27.11.2002)

In urma Hotararii nr. 106 a Consiliului Judetean Calarasi intrunit in sedinta din 27.10.2004 se aproba infiintarea DGASPC Calarasi prin reorganizarea DJPDC si DJAS, ca serviciul public de interes judetean cu personalitate juridica, preluand si  CIA Ciocanesti si  CRRN Plataresti incepand cu 01.01.2005.

 

CIA Ciocanesti se afla la o distanta de 27 Km fata de municipiul  Calarasi; centrul dispune de 42 de camere cu cate 2 si 3 paturi avand 12 grupuri  sanitare, sala de mese, bloc alimentar, spalatorie, atelier de lenjerie, spatii administrative, cabinete medicale, biblioteca, sali de zi (cluburi)

 

Centrul de ingrijire si asistenta Ciocanesti este un centru de tip rezidential care asigura gazduire, ingrijire si asistenta persoanelor adulte cu handicap, pe o perioada determinata sau nedeterminata (in functie de misiunea unitatii si nevoile individuale ale beneficiarului).

 

Scopul centrului este de a asigura ingrijirea, asistenta, recuperarea si reintegrarea persoanelor adulte cu handicap in familie si comunitate.

 

Misiunea centrului rezidential consta in accesul persoanelor adulte cu handicap, pe o perioada  determinata/nedeterminata la gazduire, ingrijire, recuperare si pregatire pentru reintegrarea in familie si comunitate.

 

Serviciile oferite beneficiarilor de catre centru sunt: servicii de gazduire, hranire, de ingrijire personala, servicii de igiena si ingrijire personalizata, servicii medicale adaptate nevoilor individuale, asistenta si consiliere psihologica, asistenta sociala.

Toate aceste servicii sunt oferite prin implementarea standardelor minime de calitate.

 

In CIA Ciocanesti pot fi asistate persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu, la cererea acestora ori a intretinatorilor legali, in limita locurilor disponibile si a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite.

 

Beneficiarii serviciilor de ingrijire si asistenta din CIA Ciocanesti sunt persoane adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu de tip:

 

 

 

Gradul I

Gradul II

Gradul III

TOTAL

Vizual

7

7

13

27

Fizic

4

6

0

10

Mental

9

7

0

16

Neuropsihic

6

5

2

13

Asociat

0

5

0

5

Somatic

0

1

0

1

Social

0

0

0

23

 

 

69 beneficiari ai centrului sunt incadrati in grad de handicap, in urma evaluarii realizate de catre CEPHA Calarasi, iar 23 de beneficiari nu au certificate de incadrare in grad de handicap, fiind cazuri sociale; 4 beneficiari au domiciliul stabil in minicipiul Bucuresti iar ceilalti 91 au domiciliul in judetul Calarasi.

 

La admiterea in centru, fiecare beneficiar sau dupa caz, reprezentant ori sustinator legal al acestuia incheie un contract de servicii cu coordonatorul centrului, in care se stipuleaza ingrijirile, serviciile prestate si perioada de acordare, cine asigura plata acestora, drepturile si obligatiile partilor, raspunderile in cazul nerespectarii contractului, precum si conditiile de parasire a centrului.

 

Misiunea DGASPC Calarasi:

 

$1·  asigurarea unei protecţii personalizate într-un mediu familial;

$1·  respectarea şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi a persoanelor vârstnice aflate în dificultate din judeţ, în vederea creşterii calităţii vieţii acestora şi valorizării lor în societate;

$1·  implementarea reformei în domeniul protecţiei, integrării şi incluziunii sociale a persoanelor cu handicap, în vederea promovării conceptului “Şanse egale pentru persoanele cu handicap – către o societate fără discriminări”.

 

Scopul strategiei:

Asigurarea exercitarii totale de catre persoanele cu handicap şi persoanele vârstnice a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, în vederea creşterii calităţii vieţii acestora şi valorizării lor în societatea românească.

Strategia judeţeană pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap şi persoanelor vârstnice în perioada 2008 – 2013 este dezvoltată şi centrată pe conceptul fundamental al persoanei cu handicap şi persoanei vârstnice ca cetăţeni cu drepturi şi obligaţii depline.

 

GRUPUL ŢINTĂ :

 

$1-                      persoanele adulte cu handicap/vârstnice aflate in sistemul de protectie de tip rezidential;

$1-                      persoanele adulte cu handicap aflate in evidenta D.G.A.S.P.C. Calarasi si care se afla in ingrijirea familiei;

$1-                      persoanele adulte cu handicap / vârstnice fără locuinţă;

$1-                      persoanele adulte cu handicap / vârstnice abuzate, neglijate, exploatate;

$1-                      familiile persoanelor adulte cu handicap / vârstnice;

$1-                      comunitatea din care face parte persoana adultă cu handicap / vârstnică aflată în nevoie;

$1-                      specialiştii / personalul care lucrează cu şi pentru persoanele adulte cu handicap / vârstnice aflate în nevoie.

 

 

 

PRINCIPIILE GENERALE ALE STRATEGIEI

 

 

    1. Respectarea drepturilor şi a demnităţii persoanelor cu handicap, în baza Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului care proclamă, în primul articol, că toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi, că sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii. Astfel, comunităţile trebuie să ţină seama de diversitatea membrilor lor şi să se asigure că persoanele cu handicap, membri ai comunităţii, îşi pot exercita efectiv şi se bucura de toate drepturile omului: civile, politice, sociale, economice şi culturale;

 

    2. Prevenirea si combaterea discriminarii potrivit căruia fiecărei persoane i se asigură folosirea sau exercitarea, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice fără deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectarea HIV ori apartenenţa la o categorie defavorizată. Discriminarea la care persoanele cu handicap trebuie să facă faţă este cauzată de prejudecăţi însă, de cele mai multe ori, este urmare a faptului că aceste persoane sunt uitate sau ignorate, ceea ce conduce la apariţia şi întărirea artificială a barierelor de mediu şi de atitudine între persoanele cu handicap şi comunitate;

 

    3. Egalizarea şanselor pentru persoanele cu handicap, înţeles ca proces, definit de Regulile Standard privind Egalizarea Şanselor pentru Persoanele cu Handicap, prin care diversele sisteme ale societăţii, cum ar fi serviciile, activităţile, informaţiile, comunicarea şi documentarea, sunt disponibile tuturor. Persoanele cu handicap sunt membri ai societăţii şi trebuie să primească tot sprijinul de care au nevoie în cadrul structurilor obişnuite din educaţie, sănătate, angajare în muncă, servicii sociale etc. Ca parte integrantă a procesului de egalizare a şanselor, trebuie prevăzute ajutorarea şi pregătirea persoanelor cu handicap pentru ca acestea să-şi poată asuma deplina responsabilitate de membri ai societăţii;

 

    4. Egalitatea de tratament care reprezintă absenţa oricărei discriminări directe sau indirecte, bazate pe motive de apartenenţă religioasă sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, în ceea ce priveşte ocuparea şi încadrarea în muncă, aşa cum este stabilit în Directiva Consiliului Europei 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000;

 

    5. Solidaritatea socială, potrivit căruia societatea participă la sprijinirea persoanelor care nu îşi pot asigura nevoile sociale, în vederea menţinerii şi întăririi coeziunii sociale;

 

    6. Responsabilizarea comunităţii potrivit căruia comunitatea intervine activ în promovarea drepturilor persoanelor cu handicap precum şi în crearea, dezvoltarea, diversificarea şi garantarea susţinerii serviciilor necesare persoanelor cu handicap. Aceste servicii trebuie să fie de calitate, bazate pe nevoile persoanelor cu handicap, integrate în contextul social şi nu o sursă de segregare. Un astfel de sprijin este în conformitate cu modelul social european de solidaritate, model care recunoaşte solidaritatea noastră, a tuturor, unii faţă de ceilalţi şi, în special, faţă de cei care au nevoie de sprijin;

    7. Subsidiaritatea, potrivit căruia comunitatea locală sau asociativă şi, complementar acestora statul, intervin în situaţia în care familia sau persoana nu-şi poate asigura integral nevoile sociale;

 

    8. "Adaptarea" societăţii la persoana cu handicap, potrivit căruia societatea în ansamblul ei trebuie să vină în întâmpinarea eforturilor de integrare a persoanelor cu handicap, prin adoptarea şi implementarea măsurilor adecvate iar persoana cu handicap trebuie să-şi asume obligaţiile de cetăţean. Procesul transferă accentul pus pe reabilitarea persoanei pentru a se "încadra" în societate, pe concepţia de schimbare a societăţii care trebuie să includă şi să facă faţă cerinţelor tuturor indivizilor, inclusiv a celor cu handicap;

 

    9. Interesul persoanei cu handicap potrivit căruia orice decizie şi măsură este luată numai în interesul acestei persoane, fiind inacceptabile abordările întemeiate pe milă şi pe percepţia persoanelor cu handicap ca fiind neajutorate;

 

 

    10. Abordarea integrată, potrivit căreia protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap sunt cuprinse în toate politicile naţionale sociale, educaţionale, ale ocupării forţei de muncă, petrecerii timpului liber, accesului la informaţie etc. Nevoile persoanelor cu handicap şi ale familiilor acestora sunt diverse şi este important să fie conceput un răspuns al comunităţii cât se poate de cuprinzător care să ţină seama atât de persoană ca întreg cât şi de diversele aspecte ale vieţii acesteia;

 

    11. Parteneriatul, potrivit căruia organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, care reprezintă interesele acestora sau cu activitate în domeniu sunt implicate şi consultate în procesul decizional, la toate nivelurile, privind problematica handicapului, precum şi în procesul de protecţie a persoanelor cu handicap.

 

 

 

 

VALORILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIILOR SOCIALE:

 

 

          a) Egalitate de şanse: toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu privire la accesul la serviciile sociale şi de tratament egal;

 

          b) Libertatea de alegere: fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută;

 

          c) Independenţa şi individualitatea: fiecare persoană are dreptul să fie parte integrantă a comunităţii, păstrându-şi în acelaşi timp independenţa şi individualitatea;

 

          d) Servicii de calitate, accesibile, flexibile, adaptate nevoilor sociale: serviciile trebuie să fie eficace, răspunzând nevoilor sociale în schimbare ale fiecărei persoana şi oricare beneficiar să poată accede în mod facil la aceste servicii;

 

          e) Transparenţa şi participarea în acordarea serviciilor sociale: fiecare persoană are acces la informaţiile privind drepturile, măsurile legale de asistenţă socială, precum şi posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale;

 

          f) Confidenţialitatea: furnizorii serviciilor sociale trebuie să ia toate măsurile posibile şi rezonabile, astfel încât informaţiile care privesc beneficiarul să nu fie divulgate sau făcute publice fără acordul persoanei în cauză.

 

          g) Demnitatea umană: fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii. Toţi oamenii sunt trataţi cu demnitate cu privire la modul lor de viaţă, cultura, credinţele şi valorile personale.

NEVOI PRIORITARE IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE A PERSOANELOR ADULTE

 

 

Prioritatea 1

 

Aplicarea standardelor minime obligatorii în toate centrele de asistenţă socială din judeţ.

 Este absolut necesar ca fiecare unitate care oferă servicii de asistenţă socială persoanelor adulte să funcţioneze îndeplinind standardele obligatorii cerute de legislaţia în vigoare, tocmai pentru a răspunde în mod adecvat nevoilor fiecărui beneficiar şi pentru ca serviciile să fie de calitate.

 

 

Prioritatea nr.2

 

Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor alternative

Prin intermediul serviciilor alternative se va putea realiza unul din obiectivele importante ale strategiei – prevenirea instituţionalizării – şi chiar o reducere a numărului de persoane adulte aflate în sistemul rezidenţial de protecţie; dezvoltarea unei retele de asistenti personali profesionisti pentru persoanele adulte aflate in imposibilitatea de a li se asigura ingrijire in propria familie.

 

 

Prioritatea nr.3

 

Prevenirea instituţionalizării în rândul persoanelor adulte cu handicap sau vârstnice

Responsabilizarea familiei şi a comunităţii vor duce în mare măsură la reducerea numărului de persoane adulte aflate în sistemul rezidenţial. Implicarea comunităţii locale, atât în ceea ce priveşte intervenţia timpurie, cât şi oferirea de suport şi de servicii adecvate vor constitui nu numai direcţii de acţiune, dar şi o politică cu aplicabilitate la nivelul fiecărei comunităţi

 

 

Prioritatea nr.4 

 

Asigurarea de servicii de calitate, înalt specializate

Una din axele importante vizate de strategie o reprezintă creşterea gradului de formare şi perfecţionare profesională în rândul personalului care desfăşoară activităţi cu şi pentru persoanele adulte.

Un alt aspect avut în vedere, se referă la asigurarea unui număr suficient de profesionişti care să activeze în domeniu şi diversificarea acestora pe tipuri de servicii.

 

 

Prioritatea nr. 5

 

Dezvoltarea parteneriatului public – privat

Unirea eforturilor în ceea ce priveşte asigurarea intervenţiei şi oferirea de servicii va conduce la derularea unei palete largi de activităţi şi deci, la acoperirea unei arii întinse a problematicii persoanelor adulte cu handicap / vârstnice.

 

 

OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE 2008 – 2013

 

   Obiectiv general 1. Promovarea integrării sociale a persoanelor cu handicap ca cetăţeni activi în măsură de a-şi controla viaţa

    Obiective specifice:

1.1. Creşterea capacităţii instituţionale şi administrative

1.2. Participarea activă şi accesul la serviciile sociale

1.3. Consolidarea parteneriatului public - privat

1.4. Promovarea furnizării serviciilor de calitate care să răspundă nevoilor individuale ale persoanei cu handicap

1.5. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica persoanelor cu handicap

 

   Obiectiv general 2. Acordarea de sprijin pentru familiile care au în componenţă persoane cu handicap

    Obiective specifice:

2.1. Identificarea nevoilor de sprijin familial

2.2. Asigurarea serviciilor de sprijin familial

 

    Obiectiv general 3. Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă pentru persoanele cu handicap

    Obiective specifice:

3.1. Sprijin timpuriu efectiv (inclusiv prin dezvoltarea sistemului educaţional de la vârstă timpurie corelată cu nevoile identificate în vederea creşterii gradului de incluziune socială)

3.2. Implicarea angajatorilor

3.3. Îmbunătăţirea sistemului educaţional şi de formare profesională

3.4. Îmbunătăţirea serviciilor de sprijin în vederea angajării şi crearea serviciilor de sprijin al persoanelor cu handicap la locul de muncă.

 

  Obiectiv general 4. Accesibilizarea mediului fizic, informaţional, a transportului şi locuinţelor

    Obiective specifice:

4.1. promovarea şi implementarea conceptului ACCES PENTRU TOŢI, pentru a impiedica crearea de noi bariere şi apariţia unor noi surse de discriminare

 

  Obiectiv general 5. Corelarea sistemului de protecţie a copilului cu handicap cu cel al adultului cu handicap

    Obiective specifice:

5.1. Asigurarea continuităţii serviciilor acordate persoanelor cu handicap

 

  Obiectiv general 6.      Egalitatea şanselor – prevenirea instituţionalizării şi marginalizării persoanelor vârstnice aflate in dificultate.

    Obiective specifice:

6.1. Înfiinţarea de servicii sociale alternative destinate persoanelor vârstnice aflate în dificultate.

6.2. Orientarea serviciilor spre individualizare si personalizare

 

Obiectiv general 7. Cunoaşterea problematicii vârstnicilor din judeţ prin crearea unui sistem judeţean de monitorizare

    Obiective specifice:

7.1. Crearea unui sistem judeţean de monitorizare a persoanelor vârstnice

 

Obiectiv general 8. Creşterea implicării autorităţilor locale şi comunităţilor în soluţionarea problematicii vârstnicilor.

    Obiective specifice:

8.1. Dezvoltarea parteneriatului intre institutiile implicate in protectia persoanelor varstnice

8.2. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele persoanelor varstnice

8.3. Folosirea eficienta a resurselor disponibile, atat financiare cat si umane

 

 

 


1. OBIECTIV GENERAL:

          PROMOVAREA INTEGRĂRII SOCIALE A PERSOANELOR CU HANDICAP CA CETĂŢENI ACTIVI ÎN MĂSURĂ DE   A-ŞI CONTROLA PROPRIA VIAŢĂ.

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE

MASURI

TERMENE

INSTITUTII IMPLICATE

1.1. Creşterea capacităţii instituţionale şi administrative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) continuarea reformei instituţionale, a structurilor proprii, precum şi a centrelor de tip rezidenţial pentru persoane cu handicap

2008 - 2013

- DGASPC prin DAS

- autorităţi publice locale

b) îmbunătăţirea comunicării în domeniu între nivelurile de responsabilitate locală, judeţeană şi naţională

2008 – 2013

- DGASPC

- CJ

- ANPH

- ANPDC

c) implementarea, dezvoltarea şi actualizarea permanentă a sistemului de monitorizare privind:

- promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu handicap;

- stadiul realizării accesibilităţilor;

- implementarea standardelor şi calitatea serviciilor sociale furnizate persoanelor cu handicap;

- impactul proiectelor finanţate asupra calităţii vieţii persoanelor cu handicap

2008 - 2013

- DGASPC prin DAS şi serviciile specializate

d) realizarea unui circuit informaţional unitar şi eficient care să servească interesului persoanelor cu handicap

2008 – 2010

- DGASPC prin DAS şi serviciile specializate

e) eficientizarea procedurilor de obţinere şi / sau exercitare a drepturilor şi facilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare

2008

- DGASPC prin DAS şi serviciile specializate

f) colectarea, analizarea şi interpretarea datelor şi a informaţiilor statistice, respectând dreptul la viaţa intimă, demnitate precum şi alte drepturi ale persoanelor cu handicap

2008 – 2013

- DGASPC prin DAS

- autorităţi publice locale

 

g) instituirea unui sistem de control intern privind calitatea serviciilor furnizate persoanelor cu handicap

2008

- DGASPC prin DAS şi serviciile specializate

h) prevenirea instituţionalizării persoanelor cu handicap prin:

$1-         - înfiinţarea şi dezvoltarea unei reţele de centre de zi pentru persoanele adulte cu handicap aflate în nevoie;

$1-         - înfiinţarea şi susţinerea de centre de recuperare specializate pentru persoanele adulte cu handicap;

$1-         - dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele adulte, pe tipuri de nevoi identificate;

$1-         - oferirea serviciilor de consiliere, orientare şi informare pentru familia / reprezentantul legal al persoanelor adulte;

$1-         - furnizarea rapidă  a tuturor drepturilor şi facilităţilor prevăzute de legislaţie pentru persoanele adulte;

$1-         - înfiinţarea unei linii telefonice de tip Telverde pentru adulţi şi administrarea acesteia de către un serviciu specializat, înfiinţat în cadrul direcţiei, care să recepţioneze apelurile pe linia Telverde şi să asigure intervenţia specializată în regim de urgenţă;

$1-         - dezvoltarea reţelelor locale de voluntari;

$1-         - implicarea presei şi a comunităţii locale, în procesul de promovare a imaginii şi a drepturilor persoanelor adulte, a serviciilor existente şi a modului de accesare a acestora;

- implicarea agenţilor economici şi a ONG-urilor în crearea şi dezvoltarea de servicii specializate adaptate nevoilor persoanelor adulte.

2008– 2013

- DGASPC prin DAS

- autorităţi publice locale

 

i) restructurarea / închiderea instituţiilor în care standardele de calitate nu sunt implementate, prin:

$1-         - aplicarea standardelor minime obligatorii în toate centrele destinate persoanelor adulte;

$1-         - furnizarea sprijinului necesar, de către specialiştii direcţiei, în procesul de implementare a standardelor;

$1-         - întocmirea şi aplicarea unui set de proceduri specifice de evaluare  şi control privind serviciile oferite şi modul de respectare a drepturilor beneficiarilor;

$1-         - acredidarea furnizorilor de servicii specializate destinate persoanelor adulte;

$1-         - asigurarea accesului liber la servicii adecvate pentru toţi beneficiarii, în funcţie de nevoile identificate în urma evaluării multidisciplinare;

$1-         - dezvoltarea unei reţele de voluntari care să activeze în cadrul serviciilor de tip rezidenţial;

   - angajarea personalului necesar în toate centrele din subordine (cantitativ şi calitativ) pentru furnizarea serviciilor specializate;

     - înfiinţarea locuinţelor protejate şi                 dezvoltarea sistemului de ateliere protejate;

- atragerea de fonduri externe.

2008 - 2013

- DGASPC prin DAS

j)înfiinţarea unor noi unităţi de asistenţă socială care să răspundă nevoilor de protecţie exprimate de persoanele cu handicap;

2008 - 2013

DGASPC prin DAS

k) coordonarea procesului de transformare a instituţiilor existente din unităţi pasive, de internare şi supraveghere medico – socială în instituţii cu o politică activă de integrare socială a persoanelor cu handicap

2008 - 2013

- DGASPC prin DAS

- autorităţi publice locale

 

l) crearea condiţiilor pentru dezvoltarea serviciilor alternative de tip familial

2008 – 2013

- DGASPC

- autorităţi publice locale

 

m) dezvoltarea parteneriatului public / privat în scopul promovării protecţiei persoanelor cu handicap

2008 – 2013

- DGASPC

- autorităţi publice locale

n) realizarea unui dialog constant cu organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, care reprezintă interesele acestora sau activităţile în domeniu

2008 – 2013

- DGASPC

             

 

 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE

MASURI

TERMENE

INSTITUTII IMPLICATE

1.2. Participarea activă şi accesul la serviciile sociale

 

 

 

 

 

a) promovarea accesului la serviciile necesare pentru a susţine integrarea socială şi pentru a preveni izolarea şi separarea de comunitate a persoanelor cu handicap

2008 – 2013

- DGASPC

b) înfiinţarea şi susţinerea de centre de reabilitare specializate pe tipuri de handicap

2008 – 2013

- DGASPC

- CJ

- autorităţi publice locale

c) dezvoltarea de servicii prin care să se sprijine integrarea / reintegrarea socială a persoanelor cu handicap (ex: ateliere protejate)

2008 – 2013

- DGASPC

- CJ

- autorităţi publice locale

d) promovarea participării persoanelor cu handicap la activităţi sportive, culturale şi de petrecere a timpului liber

2008 - 2013

- DGASPC prin DAS şi serviciile specializate

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE

MASURI

TERMENE

INSTITUTII IMPLICATE

1.3.Consolidarea parteneriatului public - privat

 

a) încheierea de parteneriate cu fundaţii / asociaţii pentru desfăşurarea unor programe comune, în scopul protecţiei persoanelor adulte şi al dezvoltării serviciilor specializate pentru persoanele adulte;

2008 – 2013

- DGASPC prin DAS şi serviciile specializate

b) asigurarea unei comunicări permanente la nivel local - între autoritatea locală, familia persoanei adulte aflate în nevoie, diferite instituţii ale statului, O.N.G.-uri şi D.G.A.S.P.C. Calarasi;

2008 - 2013

- DGASPC prin DAS şi serviciile specializate

c) acordarea suportului metodologic ONG-urilor, în vederea dezvoltării şi asigurării de servicii alternative pentru persoanele adulte şi familiile acestora, prevenirii instituţionalizării, cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei;

2008 - 2013

- DGASPC prin DAS şi serviciile specializate

d) încurajarea activităţilor de voluntariat

2008 - 2013

- DGASPC prin DAS şi serviciile specializate

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE

MASURI

TERMENE

INSTITUTII IMPLICATE

1.4. Promovarea furnizării serviciilor de calitate care să răspundă nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap

a) asigurarea continuităţii, complementarităţii şi cooperării în procesul furnizării serviciilor sociale pentru persoanele cu handicap

2008 – 2013

- DGASPC

- instituţii specializate

- autorităţi publice locale

b) asigurarea necesarului de personal specializat care lucrează în sistemul de servicii acordate persoanelor cu handicap, precum şi a cursurilor de formare şi perfecţionare

2008- 2013

- DGASPC prin DAS şi serviciile specializate

 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE

MASURI

TERMENE

INSTITUTII IMPLICATE

1.5. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica persoanelor cu handicap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n) promovarea valorilor şi principiilor privitoare la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, la drepturile cetăţeneşti ale persoanelor cu handicap, precum şi la participarea activă a acestora

2008 – 2013

- DGASPC

- autorităţi publice locale

o) promovarea imaginii pozitive despre persoanele cu handicap, în colaborare cu diverşi actori implicaţi, inclusiv mass-media; creşterea nivelului de vizibilitate a persoanelor cu handicap ca membri cu drepturi depline ai comunităţii

2008 – 2013

- DGASPC

- autorităţi publice locale

p) desfăşurarea de campanii de sensibilizare şi informare a opiniei publice pentru combaterea stereotipiilor şi prejudecăţilor existente faţă de persoana cu handicap

2008 – 2013,    anual

- DGASPC prin DAS şi serviciile specializate

 

 

2. OBIECTIV GENERAL:

          ACORDAREA DE SPRIJIN PENTRU FAMILIILE CARE AU ÎN COMPONENŢĂ PERSOANE CU HANDICAP

 

OBIECTIVE SPECIFICE

MASURI

TERMENE

INSTITUTII IMPLICATE

2.1. Identificarea nevoilor de sprijin familial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) asigurarea unei evaluări individuale, multidisciplinare, a persoanelor cu handicap şi a condiţiilor necesare implementării programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a planului individualizat de servicii stabilite în colaborare cu persoanele cu handicap şi / sau familiile acestora;.

2008 – 2009

- DGASPC prin Comisia de Evaluare Medicală a Persoanelor cu Handicap Adulte

b) monitorizarea implementării programului individual de reabilitare şi integrare socială, a planului individual de reabilitare şi integrare, a planului personalizat de servicii şi a rezultatului obţinut;

2008 – 2013

- DGASPC prin DAS şi serviciile specializate

- autorităţi  publice locale

c) dezvoltarea de servicii de prevenire şi intervenţie în cazurile de vagabondaj, cerşetorie şi trafic de persoane cu handicap

2008 – 2010

- DGASPC

- autorităţi publice locale

d) dezvoltarea de servicii de prevenire şi intervenţie în caz de abuz şi exploatare a persoanelor cu handicap;

2008 – 2009

- DGASPC

- instituţii specializate

- servicii

e) sprijinirea oricăror forme de asociere familială în vederea asigurării integrării şi incluziunii sociale a persoanelor cu handicap;

2008 – 2013

- DGASPC

- instituţii cu activităţi în domeniu

- autorităţi publice locale

f) sprijinirea iniţiativelor persoanelor juridice publice sau private, instituţiilor de cult, cu privire la identificarea nevoilor de sprijin familial;

2008 - 2013

- DGASPC

g) infiinţarea sistemului bazat pe managementul de caz în protecţia persoanelor cu handicap

2008-2009

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE

MĂSURI

TERMENE

INSTITUTII IMPLICATE

2.2 Asigurarea serviciilor de sprijin familial

a) promovarea mediului familial ca fiind mediul cel mai prielnic de dezvoltare a persoanelor cu handicap;

2008 – 2013

- DGASPC prin DAS şi serviciile specializate;

- autorităţi publice locale

b) implicarea familiei şi responsabilizarea acesteia cu privire la nevoile de îngrijire, reabilitare şi integrare socială a persoanelor cu handicap;

2008 – 2013

- DGASPC prin DAS

c) dezvoltarea serviciilor sociale de tip centre de zi, centre de tip respiro / centre de criză, servicii la domiciliu, corespunzător nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;

2008 – 2013

- DGASPC

- CJ

- autorităţi publice locale

d) dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale la nivel comunitar, cu preponderenţă servicii de îngrijire la domiciliu, care permit menţinerea persoanei cu handicap în mediul propriu de viaţă, în familie şi în comunitate, precum şi a unor programe de instruire a persoanelor care asigură îngrijirea persoanelor cu handicap.

2008 – 2013

- DGASPC prin DAS şi servicii specializate

e) dezvoltarea unui sistem de instruire şi calificare a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav.

2008 - 2009

- DGASPC prin DAS şi servicii specializate

- autorităţi publice locale

 

 

3. OBIECTIV GENERAL:

          CREŞTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

 

OBIECTIVE SPECIFICE

MASURI

TERMENE

INSTITUTII IMPLICATE

3.1. Sprijin timpuriu efectiv (inclusiv prin dezvoltarea sistemului educaţional de la vârstă timpurie corelată cu nevoile identificate în vederea creşterii gradului de incluziune socială)

 

 

 

 

 

 

a) asigurarea şcolarizării şi a profesionalizării persoanelor cu handicap, indiferent de locul în care se află, respectând nevoile individuale de dezvoltare

2008 - 2013

- DGASPC

- instituţii cu activitate în domeniu

- autorităţi publice locale

b) accentuarea importanţei evaluării abilităţilor şi, mai ales, a abilităţilor socio-profesionale ale  persoanelor cu handicap

2008 - 2013

- DAS prin serviciile specializate

c) realizarea unor programe care au ca obiectiv dezvoltarea abilităţilor persoanelor cu handicap

 

- DAS prin serviciile specializate

d) corelarea pregătirii profesionale a persoanelor cu handicap cu cerinţele pieţei muncii

 

- DGASPC

- AJOFM

 

OBIECTIVE SPECIFICE

MASURI

TERMENE

INSTITUTII IMPLICATE

3.2. Implicarea angajatorilor

 

 

 

 

a) informarea angajatorilor cu privire la  proiectarea şi adaptarea locurilor de muncă în aşa fel încât acestea să devină accesibile persoanelor cu handicap

2008 – 2013

- DGASPC

- AJOFM

b) promovarea şi asigurarea cunoaşterii de către angajatori a dreptului la muncă al persoanelor cu handicap

2008 – 2013

- DGASPC prin serviciile specializate

 

c) înfiinţarea şi susţinerea de complexe de servicii formate din ateliere protejate, locuinţe protejate, la nivel judeţean

2008 - 2013

- DGASPC

- CJ

 

 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE

MASURI

TERMENE

INSTITUTII IMPLICATE

3.3. Îmbunătăţirea sistemului educaţional şi de formare profesională

a) promovarea accesului la educaţie şi formare profesională a persoanelor cu handicap indiferent de gradul şi tipul de handicap

2008 – 2013

- DAS prin serviciile specializate

- AJOFM

- Inspectoratul Şcolar

 

 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE

MASURI

TERMENE

INSTITUTII IMPLICATE

3.4. Îmbunătăţirea serviciilor de sprijin în vederea angajării şi crearea serviciilor de sprijin al persoanelor cu handicap la locul de muncă

a) diversificarea şi susţinerea de servicii sociale, astfel: consiliere pentru persoanele cu handicap şi familiile acesteia, informare pentru angajatori

2008 - 2013

- DGASPC

- AJOFM

- autorităţi publice locale

b) sustinerea de campanii de sensibilizare şi conştientizare a angajatorilor asupra abilităţilor persoanelor cu handicap

2008 - 2013

- DGASPC

- AJOFM

- mass-media

- autorităţi publice locale

c) realizarea de parteneriate, proiecte şi programe având ca obiectiv creşterea gradului de ocupare a locurilor de muncă de către persoanele cu handicap

2008 - 2013

- DAS prin serviciile specializate

- AJOFM

 

 

 

4. OBIECTIV GENERAL:

          ACCESIBILIZAREA MEDIULUI FIZIC, INFORMAŢIONAL, A TRANSPORTULUI ŞI LOCUINŢELOR

 

OBIECTIVE SPECIFICE

MASURI

TERMENE

INSTITUTII IMPLICATE

4.1. Promovarea şi implementarea conceptului ACCES PENTRU TOTI, pentru a impiedica crearea de noi bariere şi apariţia unor noi surse de discriminare

 

 

 

 

 

 

 

 

a) asigurarea informaţiilor despre problematica accesibilităţii pentru toţi cei interesaţi

2008 - 2013

- DGASPC

- autorităţi publice locale

- televiziuni locale

b) realizarea unor emisiuni, întâlniri referitoare la diversitatea persoanelor cu handicap şi a nevoilor acestora, precum şi diversificarea modalităţii de realizare a accesului

2008 – 2009

- DGASPC

- autorităţi publice locale

- televiziuni locale

c) realizarea cu prioritate a accesibilităţii mediului fizic şi informaţional în instituţiile publice (şcoli, primării, spitale)

2008 – 2011

- autorităţi publice locale

d) asigurarea prin mijloace specifice de comunicare, a acesului persoanelor cu handicap sensorial la informaţia difuzată prin mass- media

2008 - 2013

- DGASPC

- mass-media

 

5. OBIECTIV GENERAL:

          CORELAREA SISTEMULUI DE PROTECŢIE A COPILULUI CU HANDICAP CU CEL AL ADULTULUI CU HANDICAP

 

OBIECTIVE SPECIFICE

MASURI

TERMENE

INSTITUTII IMPLICATE

5.1. Asigurarea continuităţii serviciilor acordate persoanelor cu handicap

 

 

 

 

 

 

 

 

a) planificarea tranziţiei copilului cu handicap din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de protecţie a adultului cu handicap în baza nevoilor identificate ale acestuia

2008 – 2013

- DGASPC prin DPC şi DAS

 

b) instituirea unui set de măsuri menite să asigure pregătirea copilului pentru viaţă adultă şi viaţă independentă

2008 – 2010

- DGASPC prin DPC

c) creşterea nivelului de informare a copilului cu handicap în ceea ce priveşte oportunităţile de educaţie, angajare, accesul la viaţa socială, accesul la diferite mijloace de petrecere a timpului liber

2008 – 2013

- DGASPC prin DPC şi DAS

 

 

6. OBIECTIV GENERAL:

          EGALITATEA ŞANSELOR – PREVENIREA INSTITUŢIONALIZĂRII ŞI MARGINALIZĂRII PERSOANELOR VÂRSTNICE AFLATE IN DIFICULTATE

 

OBIECTIVE SPECIFICE

MASURI

TERMENE

INSTITUTII IMPLICATE

6.1. Înfiinţarea de servicii sociale alternative destinate persoanelor vârstnice aflate în dificultate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) dezvoltarea / înfiinţarea de servicii sociale care să acopere pe arii cât mai mari nevoile specifice ale persoanelor vârstnice aflate în situaţie de risc si anume:

-serviciile de îngrijire la domiciliu;

- centre de zi;

- alte servicii care să răspundă cererilor exprimate de această categorie de persoane

2008 – 2013

- DGASPC prin DAS şi serviciile specializate

- autorităţile publice locale

b) formarea personalului în domeniul asistenţei persoanelor vârstnice;

2008 - 2013

- DGASPC prin DAS şi serviciile specializate

- autorităţile publice locale

c) crearea unui sistem integrat de servicii comunitare, care să aibă drept rezultat recuperarea şi antrenarea la viaţa socială în scopul menţinerii în familie şi prevenirii instituţionalizării

2013

- DGASPC prin DAS şi serviciile specializate

- autorităţile publice locale

 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE

MASURI

TERMENE

INSTITUTII IMPLICATE

6.2. Orientarea serviciilor spre individualizare şi personalizare

 

a) promovarea furnizării serviciilor de calitate care să răspunda nevoilor individuale ale persoanei vârstnice.

2008 - 2013

- DGASPC prin DAS şi serviciile specializate

- autorităţile publice locale

 

 

7. OBIECTIV GENERAL:

          CUNOAŞTEREA PROBLEMATICII VÂRSTNICILOR DIN JUDEŢ PRIN CREAREA UNUI SISTEM JUDEŢEAN DE MONITORIZARE

 

OBIECTIVE SPECIFICE

MASURI

TERMENE

INSTITUTII IMPLICATE

7.1. Crearea unui sistem judeţean de monitorizare a persoanelor vârstnice.

a) elaborarea unei baze de date unitare şi operaţionale privind situaţia persoanelor vârstnice la nivel judeţean

2009

- DGASPC prin DAS şi serviciile specializate

- autorităţile publice locale

 

8. OBIECTIV GENERAL:

          CREŞTEREA IMPLICĂRII AUTORITĂŢILOR LOCALE ŞI COMUNITĂŢILOR ÎN SOLUŢIONAREA PROBLEMATICII VÂRSTNICILOR

 

OBIECTIVE SPECIFICE

MASURI

TERMENE

INSTITUTII IMPLICATE

8.1. Dezvoltarea parteneriatului între instituţiile implicate în protecţia persoanelor vârstnice

a) organizarea de reuniuni locale între instituţiile implicate în asistenţa persoanelor vârstnice

2008 – 2013, semestrial

- DGASPC prin DAS şi serviciile specializate

- autorităţile publice locale

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE

MASURI

TERMENE

INSTITUTII IMPLICATE

8.2. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele persoanelor vârstnice

 

 

 

a) desfăşurarea unor campanii de sensibilizare şi informare a opiniei publice în vederea schimbării atitudinii de respingere sau indiferenţă a populaţiei cu privire la persoanele în vârstă cu una de acceptare şi respect faţă de acestea

2008 – 2013

- DGASPC prin DAS şi serviciile specializate

- autorităţile publice locale

b) realizarea de campanii susţinute cu privire la problemele cu care se confruntă persoanele vârstnice şi la drepturile pe care le au aceştia

2008 - 2013

- DGASPC prin DAS şi serviciile specializate

- autorităţile publice locale

 

 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE

MASURI

TERMENE

INSTITUTII IMPLICATE

8.3. Folosirea eficientă a resurselor disponibile, atât financiare cât şi umane

a) îmbunătăţirea calităţii şi competenţei profesionale a lucrătorilor din sistemul judeţean de asistenţă socială

2007 - 2013

- DGASPC prin DAS şi serviciile specializate

- autorităţile publice locale


Riscuri si ipoteze

 

$11.     Neimplicarea autoritatilor administratiei publice locale in dezvoltarea serviciilor alternative de protectie a persoanelor adulte cu handicap ca servicii publice integrate in structura proprie;

$12.     Insuficienta fondurilor necesare dezvoltarii serviciilor alternative de tip familial si asigurarii sustenabilitatii lor de catre comunitatea locala;

$13.     Modificari ale cadrului legislativ actual care duc la aparitia unor noi directii de actiune in domeniul asistenţei sociale a persoanelor adulte cu handicap;

$14.     Neincrederea populatiei in serviciile alternative de protectie a persoanelor adulte cu handicap;

$15.     Rezistenta la schimbare a personalului care lucreaza in domeniul asistenţei sociale a persoanei adulte cu handicap.

 

RESPONSABILI, PARTENERI

          Responsabilitatea implementarii strategiei judetene privind protectia adultului revine in egala masura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Serviciilor Publice Locale de Asistenta Sociala, Consiliilor Locale, Inspectoratului Scolar Judetean, Directiei de Sanatate Publica, Casei de Asigurari de Sanatate, Casei Judetene de Pensii, Directiei de Munca si Protectie Sociala, Inspectoratului Judetean de Politie, Parchetului si instantelor judecatoresti, Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca, Centrului de Formare a Adultilor Calarasi .

          Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului are responsabilitatea promovarii  drepturilor tuturor persoanelor adulte aflate in dificultate,  monitorizarea respectarii acestora, promovarea accesului in mod egal la servicii  medicale, de educatie, profesionale, de asistenta sociala pentru eliminiarea riscului marginalizarii si excluziunii sociale a acestora,   mobilizarea resurselor comunitare in vederea mentinerii/refacerii functionalitatii sociale a persoanei/familiei/comunitatii aflata in situatie de dificultate.

 

         

 RESURSE FINANCIARE NECESARE  IMPLEMENTARII STRATEGIEI

         

In vederea atingerii rezultatelor asteptate prin implementarea Strategiei judetene in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului in perioada 2006-2011 se estimeaza o crestere a necesarului de resurse financiare alocate anterior.

Estimam ca implementarea strategiei  sa se  finanteaze din urmatoarele surse:

 

4.1 SURSE LOCALE

$1ØResurse financiare si materiale alocate de la bugetul judetean , local

$1ØResurse financiare alocate de la bugetul de stat  

 

4.2. SURSE ATRASE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI – potentiale programe cu finantare externa

 

$1ØPROGRAME DE INTERES NATIONAL IN DOMENIUL PROTECTIEI   PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

$1ØPROGRAME CU FINANTARE  PRIN BANCA MONDIALA

$1ØPROGRAME CU FINANTARE DIN FONDURI STRUCTURALE

 

 

 

 

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).