BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

Compartiment interventie

Compartiment interventie urgenta
In zona de activitate vizand gravida aflata in risc de abandon :
- asigura femeilor insarcinate consiliere (sociala, juridica, si/sau de alta natura), suport (emotional, material) si faciliteaza accesul la servicii medicale de specialitate, cu scopul de a preveni abandonul copilului si de a promova dreptul la viata si lao stare de sanatate cit mai buna. In cadrul sistemului judetean, serviciul se inscrie in categoria serviciilor de prevenire care actioneaza pentru scaderea numarului de copii parasiti in unitati spitalicesti.
- asigura femeii insarcinate aflate in situatie de risc (minore, fara venituri si/sau fara locuinta, cu probleme de relationare, provenite din familii cu multi copii, care traiesc intr-un context dificil – conflicte conjugale, monoparentalitate, dependenta de alcool, lipsa ocupatiei) consiliere, suport si acces la servicii medicale de specialitate, cu scopul de a preveni abandonul copilului si de a promova dreptul sau la viata si la o stare de sanatate cit mai buna;
- asigura identificarea, evaluarea, consilierea si acompanierea gravidei pe perioada sarcinii astfel incit aceasta sa nu devina o sarcina nedorita;
- asigura acompanierea si monitorizarea mamei imediat dupa nastere pentru ca relatia mama – copil sa fie una responsabila;
- asigura informare si acompaniere pentru integrare familiala, sociala si profesionala;
- asigura acompaniere pentru obtinerea drepturilor banesti si de stare civila;
- asigura medierea relatiilor gravidei cu serviciile de sanatate, O.N.G.-uri, alte organisme si organizatii in vederea obtinerii unor drepturi sociale;
- asigură părinţilor consiliere şi sprijin;
- contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi;
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii;
- ofera – in conditii extreme – alternative temporare de ingrijire a copilului in cadrul unei familii subtitutive;
- colaboreaza cu dispensare medicale, spitale, D.M.P.S., institutii comunitare, O.N.G.-uri, alte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C.
In domeniul reintegrarii familiale a copilului aflat la AMP:
- reintegrarea, in familia naturala, a copilului care beneficiaza de masura de protectie in AMP sau, in situatia in care aceasta nu este posibila, gasirea de alternative de tip familial
- pregateste, asigura, evalueaza, sprijina si monitorizeaza dezvoltarea relatiilor familiale ale copilului pe parcursul unor contacte directe cu aceasta pentru realizarea eficienta a procesului de reintegrare.
- identificarea activa a beneficiarilor directi;
- asigura, pregateste si evalueaza dezvoltarea relatiilor familiale ale copilului pe parcursul unor contacte directe si nemijlocite cu familia, cu scopul de a promova reintegrarea/integrarea copilului in familia sa naturala/largita,
- asigura monitorizarea si evaluarea acestor relatii;
- acorda orientare si suport moral si informational, consiliere (sociala, juridica, psihologica, educativa) copilului, familiei naturale,
- stimuleaza capacitatea de comunicare a copiilor prin crearea unui climat de incredere, respectind dreptul la exprimarea libera a opiniei;
- implica copiii in procesul de luare a deciziilor, de consultare in stabilirea programului de interventie specifica, in functie de virsta si de gradul de maturitate psiho-sociala;
- organizeaza intilniri directe, nemijlocite, in cadru organizat si/sau la domiciliul familiei, in conditii care sa asigure confidentialitate si o ambianta propice comunicarii, dar si o securitate adecvata pentru copil (mai ales in cazurile in care copilul a fost maltratat in familie);
- acorda consiliere si sprijin parintilor copiilor si solicita autoritatilor competente evaluarea masurii de protectie stabilite, daca situatia familiala permite reintegrarea copilului;
In zona de activitate a Telefonului Copilului:
-desfăşoară activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite copiilor expuşi la abuz, neglijare şi exploatare;
-preia şi verifică sesizările cu privire la situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului;
-asigură clienţilor asistenţă şi consiliere pentru depăşirea situaţiilor de criză;
-consilierii din cadrul TC furnizează informaţii adecvate nevoilor clienţilor şi îi îndrumă către servicii corespunzătoare, inclusiv îi reorienteză către alte servicii de specialitate în domeniul protecţiei copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării;
-intervine în regim de urgenţă pentru evaluare şi intervenţie specializată.
In domeniul social stradal:
- desfăşoară acţiuni de informare la nivelul comunităţii cu privire la serviciile pe care le oferă, dar şi cu privire la serviciile existente pentru copiii străzii şi, după caz, pentru familiile acestora ;
- acordă asistenţă socială şi protecţie specială copiilor străzii prin parcurgerea etapei de identificare şi preluare a cazului din cadrul metodei managementului de caz;
- identifică zonele frecventate de copiii stăzii;
- respectă etapele de identificare şi preluare a cazurilor, parcurgându-se următoarele subetape interdependente, după cum urmează : a) contactarea copilului; b) luarea măsurilor de intervenţie imediată la propunerea lucrătorului social stradal; c) înregistararea cazului la D.G.A.S.P.C. ;
- desfăşoară acţiuni stradale periodice împreună cu poliţia în baza unui plan comun de intervenţie;
- monitorizează situaţia copiilor în stradă prin contactarea periodică a acestora în vederea intrării acestora în circuitul de servicii specializate;
- sesizează consiliului local din comunitatea din care provine copilul pentru întocmirea planului de servicii, atunci când se reintegrează copilul în familie;
- colaborează cu serviciile din cadrul reţelei de intervenţie.
Deasemenea, in cadrul serviciului MSI funtioneaza: o Comisie de prevenire a abuzului si neglijarii copilului formata din mai multi specialisti respectiv: jurist, asistenti sociali, psiholog care instrumenteaza cazurile sesizate de autoritati publice, persoane fizice sau cele primite prin intermediul telefonului copilului si care necesita atentie deosebita si/sau interventie urgenta - in conformitate cu prevederile legii nr.272/2004, art.89-95.
4.5 Compartiment contraceptie, prevenire abandon Identificarea femeilor fertile si a cuplurilor apartinand categoriilor sociale defavorizate care au nevoie de servicii de planificare familiala;
- efectuarea consultului contraceptive complet- consilierea privind importanta si necesitatea planificarii sarcinii;
- consilierea privind alegerea , modul de administrare a metodei adecvate clientei sau cuplului, eventualele efecte secundare si modul de reactionare la aparitia acestora;
- practicarea si consilierea contraceptiei naturale, hormonale;
- monitorizarea si urmarirea clientelor si a cuplurilor in functie de metoda utilizata;
- Diagnosticarea clinica si de laborator a sarcinii asociata cu o consiliere adecvata in functie de optiunea clientei, fie spre dispensarizare si acompaniere la medicul specialist pentru consultatie prenatala, fie acompaniate la serviciul de intrerupere voluntara a sarcinii;
- Profilaxia, diagnosticul si tratamentul bolilor cu transmitere sexuala , a bolilor inflamatorii pelvine, cancerul genitor-mamar si tulburarilor vietii de cuplu( aceste activitati au loc si sunt realizate in colaborare cu alte servicii al caror profil interfereaza cu serviciul sus mentionat);
- Realizarea de programe educative in domeniul sanatatii reproducerii pentru publicul vizat;

Servicii

Serviciile sociale reprezintă o formă de suport activ pentru familiile și comunitățile aflate în dificultate.

Serviciile sociale reprezintă un ansamblu complex de măsuri și acțiuni realizate menite să răspundă nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii, combaterii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru protecția persoanei, prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și in scopul creșterii calității vieții.

Cine poate beneficia de serviciile sociale?

Oricine poate fi beneficiar de servicii sociale:

 • copiii şi familia
 • persoane vârstnice
 • persoane cu handicap
 • persoane fără adăpost
 • persoane abuzate
 • persoane dependente de cosnumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice
 • bolnavi cronici şi persoane care suferă de boli incurabile, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială.

 

Cine furnizeaza serviciile sociale?

Serviciile sociale sunt asigurate de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private, in conditiile legii.

 

 • All
 • Audit
 • Biroul
 • Compartiment
 • Serviciul
 • Default
 • Title
 • Random

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).