BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
AntetNou

Ultimele articole

 • Comunicat de interes public - Schimbare de adresă: >

  Schimbare de adresă: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași anunță schimbarea sediului social la noua adresă situată Read More
 • Comunicat de presa - schimbare adresa centru CPRU Sf. Maria >

    Deschide comunicat Read More
 • Rezultat final concurs recrutare 28.05.2024 - proba scrisă >

  deschide rezultat Read More
 • Comunicat de presa - inaugurare apartamente >

  Deschide comunicatul     Ap. Str. Belsugului, nr.12 bl.k22, sc.3, parter, ap.2   Read More
 • Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare din 28.05.2024 >

  Deschide rezultatul Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Text Size

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi - (DGASPC) - a fost infiintata prin Hot. nr. 106/ 27 octombrie 2004 apartinand Consiliului Judetean Calarasi, prin comasarea Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Calarasi si Directia Judeteana de Asistenta Sociala Calarasi şi  preluarea Centrului de Ingrijire şi Asistenţă din localitatea Ciocaneşti şi a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropshiatrică din localitatea Plătăreşti, prin preluarea în mod corespunzător a atribuţiilor şi funcţiilor acestora.

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi este organizată şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, infiinţată în subordinea Consiliului Judeţean

Activitate cu publicul

DGASPC Călărași activitate cu publicul pdf page 0001

CENTRUL MATERNAL CALARASI

 

Informatii centre
Adresa
Sef Centru
Tel.Fix
Tel.Mobil
Pers.deservite
Angajati
 Parcul Dumbrava nr. 1, mun. Călăraşi Claudia Dragu  0242-311846  0721278459  12  

Centrul maternal promoveaza importanta familiei in dezvoltarea si mentinerea legaturilor membrilor acesteia cu copilul. Orice ajutor (material, financiar, locuinta) acordat familiei in dificultate este preferat abandonului si institutionalizarii copilului. Particularitatea acestui tip de serviciu fata de alte tipuri de protectie sociala vine din faptul ca-si propune sa ofere un suport comun mamei si copilului sau. Pornind de la nevoile personale si tinand seama de resursele si dificultatile mamei si ale copilului, lucrul in Centrul maternal se adreseaza in mod specific relatiei mama – copil intr-o perioada din existenta copilului a carei amprenta se regaseste in intreaga lui evolutie ulterioara.
Centrul maternal este un serviciu de protecţie materno-infantilă de tip rezidenţial, care asigură dreptul fiecărui copil de a-şi păstra relaţiile familiale. Centrul este organizat pe model familial si are o capacitate de 5 locuri, fiind alcătuit din 5 camere (dormitoare) pentru cuplul mama – copil (cu baie proprie), o cameră pentru activităţi si petrecerea timpului liber, o sală pentru servirea mesei, o bucătărie, o spălatorie, un cabinet de educatie pentru sănătate şi prevenire îmbolnăviri, un cabinet pentru consiliere şi vizite.
Misiunea Centrului maternal este de a permite formarea, menţinerea şi întărirea legăturilor familiale, precum şi sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităţilor parentale. Acestea se realizează oferind mamei cu risc crescut de abandon, care se confruntă cu dificultăţi de natură materială, socială, profesională sau relaţională, suportul necesar pentru a deveni aptă să-şi asume responsabilităţi faţă de copil. În Centrul maternal se acordă mamei posibilitatea de a-şi cunoaşte copilul şi de a-şi consolida ataşamentul faţă de propriul copil, asigurând condiţii de prevenire a instituţionalizării copilului.
Scopul Centrului maternal este acela de a acţiona pentru a preveni intrarea copilului în dificultate în sistemul de protecţie al Direcţiei – el fiind situat în categoria structurilor care intervin " în amonte".
Centrul maternal oferă găzduire, hrană, asistenţă medicală şi consiliere cuplurilor mamă – copil, în cazurile acelor mame (în special al mamelor tinere) cu risc crescut de abandon.
Serviciile oferite unui cuplu mamă – copil se pot întinde pe o durată de până la 1 an, în decursul căruia se încearcă convingerea mamei, a familiei acesteia, a tatălui sau altor rude de a-şi asuma, într-o formă sau alta, creşterea copilului, dând în acelaşi timp şi posibilitatea mamei de a-şi întări legătura cu copilul şi de a dezvolta un ataşament afectiv faţă de acesta.
Mama şi copilul trăiesc într-un spaţiu care le oferă acestora un cadru securizant şi suportiv. Spaţiile individuale destinate cuplurilor mamă – copil sunt utilate în conformitate cu necesităţile adultului şi ale copilului, care răspund nevoii de intimitate a familiei. Cuplurile beneficiază de spaţii pentru petrecerea timpului liber, pentru prepararea şi depozitarea alimentelor, comune întregului grup de beneficiari şi utilate corespunzător.
Centrul maternal asigură beneficiarilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ, care răspunde nevoilor nutriţionale ale adultului (femeie adultă, gravidă, lăuză) şi ale copilului (nou-născut, sugar, copil cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani şi după caz, alte grupe de vârstă) ţinând cont de preferinţele acestora. Copiii au o alimentaţie care permite o dezvoltare normo-ponderală, iar pentru nou-născuţi şi sugari se promovează şi sprijină alimentaţia naturală a acestora. Mamele găzduite participă activ la prepararea şi servirea meselor, însuşindu-şi deprinderi adecvate unei bune alimentaţii.
Copiii rezidenţi în centrul maternal beneficiază de asistenţă medicală profilactică şi curativă în vederea unei bune dezvoltări.
Fiecare cuplu mamă – copil beneficiază de o intervenţie personalizată în funcţie de nevoile identificate la admiterea în centru, adaptată ulterior şi axată pe dezvoltarea autonomiei mamei şi pe pregătirea reîntoarcerii cuplului mamă – copil în mediul familial, în condiţii sigure şi favorabile dezvoltării copilului.
Sprijinul oferit cuplului mamă – copil presupune implicarea unei echipe interdisciplinare formate din asistent social, psiholog, educator, asistent medical şi legătura cu întregul sistem de servicii existent la nivelul comunităţii.
Centrul sprijină mama, în mod individualizat şi personalizat, în demersul de asumare a rolului matern, astfel încât aceasta să-i poată asigura copilului o dezvoltare corespunzătoare nevoilor sale afective, sociale, educaţionale şi medicale. Activităţile de educaţie şi consiliere a beneficiarelor privesc următoarele aspecte: igienă şi îngrijire personală, acordarea primului ajutor, nutriţie şi dietă, schema de vaccinări a copilului, infecţii cu transmitere sexuală, elemente de educaţie contraceptivă şi sexuală, consiliere psihologică, consiliere juridică. Deasemenea se desfăşoară activităţi pe teme educative de interes, de orientare şi consiliere vocaţională, de intermediere a relaţiei mamei cu diferite servicii aflate în comunitate, menite să sporească mamei capacitatea de (re)inserţie în viaţa autonomă şi de responsabilizare.
Beneficiarele sunt încurajate să desfăşoare activităţi care să răspundă activităţilor de relaxare şi de dezvoltare a abilităţilor vocaţionale. Se organizează activităţi sociale care stimulează comportamentul matern în societate, activităţi care au drept scop asimilarea elementelor de gestiune a bugetului personal, activităţi de intermediere a relaţiei mamei cu diferite servicii aflate în comunitate, menite să sporească mamei capacitatea de (re)inserţie în viaţa autonomă şi de responsabilizare. Centrul maternal este plasat intr-un loc accesibil, aproape de Spital, Primarie, Politie, Biserica, Cabinete medicale, Tribunal, mijloace de transport in comun.

Categoria de persoane beneficiare:

Principalele categorii de beneficiari ai Centrului maternal sunt:
- cuplul mamă – copil aflat în risc de degradare / ruptură a legăturii familiale: mame cu copii (cu vârsta de până la 3), cu risc de abandon (în general mame singure, mame minore, mame provenind din familii marginalizate, sărace, mame care se confruntă cu probleme financiare, relaţionale etc.);
- gravide în dificultate (aflate în una / mai multe din situaţiile prezentate anterior) pe parcursul ultimului trimestru de sarcină.

Modalitatea de selectare a beneficiarilor:

Criteriile de admitere în Centrul maternal:
- gravida aflată în ultimul trimestru de sarcină aflată în situaţii de risc;
- mame cu copii nou născuţi, cu risc de abandon ( mame singure, mame minore, mame provenind din medii sărace);
- mame cu copii care temporar se confruntă cu probleme (financiare, profesionale, de relaţionare);
- vârsta copilului să nu depăsească 3 ani (excepţie făcând situaţiile când există fraţi);
- limita maximă a numărului de copii = 2;
- nu sunt admise în centrul maternal mamele care prezintă tulburări importante de comportament sau de personalitate, mamele care sunt dependente de alcool sau de droguri.

Desi institutiile rezidentiale au conditii sociale de ingrijire mult mai bune decat ale familiilor provenite din medii defavorizate, viata intr-o institutie nu asigura nevoia de afectivitate, atasament, autoritate parentala. Se stie ca in primul an de viata un copil are nevoie prioritar de dragoste, brate iubitoare, lapte de mama si un adaport cald. Informatiile referitoare la existenta unor alternative de protectie a cuplului mama – copil constituie un sprijin pentru mama derutata. Daca mama isi doreste copilul, o consiliere pertinenta poate oferi posibilitatea intelegerii problemelor cu care se confrunta aceasta si oferirea dreptului de a cunoaste alternativele care ar putea ajuta mama sa ramana alaturi de copilului ei.

-----

 

DOWNLOAD REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE: CENTRUL MATERNAL CĂLĂRAȘI

 

Hotararea C.J. 113/26.06.2019

Anexa 1

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI

PROTECŢIA COPILULUI CĂLĂRAŞI

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE:

CENTRUL MATERNAL CĂLĂRAȘI

 

 

ARTICOLUL 1

Definiție

 

            (1)Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Centrul Maternal Călărași, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 01/23.01.1998, prin care a fost înființat centrul, în vederea asigurarii funcționarii acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite , etc.

           (2)Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare cât și pentru angajații centrului și după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanților legali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

 

            Serviciul social Centrul Maternal Călărași, cod serviciul social 8790 CR- MC –I, este înființat și administrat de furnizorul D.G.A.S.P.C. Călărași acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000258/17.04.2014 și deține Licența de funcționare provizorie nr. 51/18.06.2015, sediul în Călărași, Parc Dumbrava, județul Călărași, cod poștal 910005.

Centrul  Maternal Călărași este  un  serviciu social pentru protecția materno - infantilă de tip rezidențial, organizat pe model familial, care asigură dreptul fiecărui copil de a-și păstra relațiile familiale și are o capacitate de 5 locuri fiind alcătuit din 5 camere pentru mamă și copil (cu baie proprie), o cameră de zi, o sală pentru servirea mesei, o bucătărie, o spălătorie, un cabinet medical, un cabinet de evaluare socială, un cabinet de evaluare psihologică și consiliere, un izolator, precum și spații de depozitare a alimentelor, materialelor și echipamentului.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

 

            Scopul serviciului social Centrul Maternal Călărași este acela de acționa pentru a preveni intrarea copilului aflat în dificultate în sistemul de protecție al D.G.A.S.P.C. Călărași.

            Scopul acestui serviciu social il reprezintă prevenirea separării copilului de părinţii săi; centrul este un serviciu de tip rezidenţial, organizat pe model familial a cărui misiune este de a permite formarea, menţinerea şi întărirea legăturilor familiale, precum şi sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităţilor parentale.

            Principala misiune a Centrului Maternal Călărași este prevenirea separării copilului de familia sa prin construcţia şi consolidarea relaţiei mamă – copil, precum și mama – copil – familie (tată, familia largită).

       

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 

            (1)Serviciul social Centrul Maternal Călărași funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, Legea nr. 272/2004 R.

            (2)Standardul minim de calitate  aplicabil : Ordinul nr.81/2019 –standarde de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale

           (3) Serviciul social Centrul maternal Călărași este înființat prin Hotărârea Consiliului județean Călărași nr. 01/23.01.1998 și funcționează în cadrul D.G.A.S.P.C. Călărași.

 

 

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 

            Serviciul social Centrul Maternal Călărași se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul national de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordarii serviciilor sociale    prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

            Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului maternal Călărași sunt urmatoarele:

 1. respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanelor beneficiare;
 2. protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participare egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și intreprinderea de actiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
 3. asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;
 4. deschiderea către comunitate;
 5. asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;
 6. asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statul social prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
 7. ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont de vârstă, grad de maturitate, de discernământ și capacitate de exercitiu;
 8. facilitarea menținerii relatiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe după caz cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat atașament;
 9. promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 10. asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;
 11. preocupare permanenta pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau după caz în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;
 12. incurajarea initiativelor persoanelor beneficiare și a implicării active acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;
 13. asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 14. asigurarea confidențialitații și a eticiiprofesionale;
 15. primordialitatea responsabilității persoanei, familiei, cu privire la dezvoltarea propriei capacități de integrare și socială și implicare activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 16. colaborarea centrului cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 

(1) Beneficiarii centrului rezidenţial maternal pot fi mame cu copii aflaţi în risc de separare de familie şi femei gravide aflate în situaţii de dificultate:
    a) mame singure cu copii/gravide care temporar nu au locuinţă şi/sau care se confruntă cu mari probleme financiare, profesionale şi relaţionale;
    - mame cu copii/gravide provenind din familii marginalizate sau dezorganizate incapabile să le ofere nici un fel de suport;
    – mame cu copii/gravide victime ale violenţei domestice;

    b) cuplu mamă-copil inclus într-un program de restabilire a legăturii familiale, după ce copilul a avut o măsură de protecţie specială.
    c) mame minore cu copii/gravide minore aflate în sistemul de protecţie specială a copilului.

        Centrul asigură accesul beneficiarilor, pe o perioadă determinată de maximum 2 ani, la găzduire, îngrijire, educaţie şi servicii de pregătire pentru viaţa independentă, precum şi pentru integrarea/reintegrarea familială şi socio-profesională.

(2)Conditiile de admitere în centru sunt următoarele:

 1. acte necesare:
 • cererea mamei prin care solicită şi motivează necesitatea găzduirii ei şi a copilului său în centru / solicitarea admiterii în CM a cuplului mamă minoră – copil din partea aparţinătorilor legali (în cazul părinților beneficiarei minore);
 • Plan de Servicii și Fișa de monitorizare a situatiei copilului întocmite de S.P.A.S de domiciliu;
 • Plan de Intervenție Personalizată întocmit de reprezentantul Centrului maternal pentru beneficiara minoră;
 • certificatul de naştere al copilului în copie xerox;
 • buletinul de identitate al mamei în copie xerox;
 • certificat căsătorie (dupăcaz) al mamei în copie xerox;
 • fişa medicală a copilului şi analizele medicale stabilite de normativele în vigoare;
 • fişa medicală/adeverinţa medicală de la medicul de familie al mamei;
 • acte/documente ce dovedesc nivelul de studii al mamei/copilului;
 • evaluarea iniţială a șituaţiei cuplului mamă – copil, ce va cuprinde şi date despre familia lărgită sau alte persoane importante;
 • anchete sociale efectuate la domiciliul mamei, bunicilor copilului;
 • dispozitia de admitere/ hotărârea de plasament/ sentința civilă (în funcție de cazuistică) ;
 • orice alte documente necesare admiterii în centru;

 

b)criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:

 • gravida aflată în ultimul trimestru de sarcină aflată în situaţii de risc;
 • mame cu copii nou născuţi, cu risc de abandon ( mame singure, mame minore, mame provenind din medii sărace);
 • mame cu copii care temporar se confruntă cu probleme (financiare, profesionale, de relaţionare);
 • vârsta copilului să nu depăsească 3 ani (excepţie făcând situaţiile când există fraţi);
 • limita maximă a numărului de copii = 2;
 • mame cu copii/gravide victime ale violenţei domestice;
 • cuplu mamă-copil inclus într-un program de restabilire a legăturii familiale, după ce copilul a avut o măsură de protecţie specială;
 • mame minore cu copii/gravide minore aflate în sistemul de protecţie specială a copilului.
 • nu sunt admise în centrul maternal mamele care prezintă tulburări importante de comportament sau de personalitate, mamele care sunt dependente de alcool sau de droguri.

 

(3)Condiții de încetare a serviciilor

 

Plecarea cuplului mama – copil din centru, prin încetarea perioadei de rezidență se pregătește de personalul specializat din cadrul centrului și se realizează pe baza Dispoziției directorului general al D.G.A.S.P.C sau Hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului Călărași sau Sentintei Civile emise de Tribunalul Călărași.

Pregătirea părăsirii centrului are la bază următoarele aspecte:

 • evaluarea finală a nevoilor cuplului mamă – copil în vederea elaborării planului de servicii post-rezidenţiale ;
 • mama cunoaşte în detaliu demersurile care urmeazăsă fie întreprinse, persoanele de sprijin, profesioniştii ce urmează a fi implicaţi în implementarea planului de servicii post-rezidenţiale;
 • implicarea în elaborarea planului de servicii post –rezidentă şi în monitorizarea implementării acestuia, autorităţilor locale din comunitatea în care se integrează cuplul mamă – copil;
 • îndeplinirea formalităţilor administrative şi legale pentru părăsirea CM de către cuplul mamă – copil;

La plecare, mama va primi copii după următoarele documente: planul de servicii şi revizuirile acestuia, evaluarea iniţială, periodică şi finală, planul de servicii post-rezidenţiale .

Găzduirea poate fi întreruptă înainte de expirarea perioadei prevăzute în Contractul de Rezidenta, în următoarele condiţii:

 • când sunt îndeplinite obiectivele din Plan Personalizat de Intervenție;
 • când s-au identificat alte soluţii pentru cuplul mamă – copil (alte servicii de tip rezidenţial sau de tip familial adecvate situaţiei cuplului mamă – copil);
 • la solicitarea scrisă a mamei;
 • încălcarea repetată de către mamă a Regulamentului de Ordine Interioară.

(4)Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de către Centrul Maternal Călărași au urmatoarele drepturi :

 1. să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau alta circumstanță personală ori socială ;
 2. să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică ;
 1. să li se asigure păstrarea confidentialitatii asupra informațiilor furnizate și

primite ;

 1. să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate ;
 2. să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu ;
 3. să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime ;
 4. să participe la evaluarea serviciilor sociale primite ;
 5. să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minorii sau persoane cu dizabilitati ;

(5)Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de către Centrul Maternal Călărași au urmatoarele obligații :

 1. să furnizeze informații corecte cuprivire la identitate, situațief amilială,socială, medicală și economică;
 2.  să participe, în raport cu vârsta la procesul de furnizare a serviciilor sociale ;
 3. să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate,în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială ;
 1. să comunice orice modificare intervenită în legatură cu situația lor personală ;
 2. să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7

Activitati și funcții

 

            Principalele functii ale serviciului social Centrul Maternal Călărași sunt următoarele:

 1. de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:
 2. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
 3. găzduire pe o perioada maximă de 2 ani (amplasamentul și condiții de locuit – spații individuale și comune);
 4. evaluarea inițială, evaluarea detaliată, stabilirea și monitorizarea Programului Personalizat de Interventie, evaluarea finală ,elaborarea Planului de servicii post- rezidență;
 5. ingrijire personala
 6. asigurarea hranei, conform normativelor în vigoare;
 7. asigurarea materialelor de igiena personala întreținerea spațiului de locuit, echipament și cazarmament adecvat nevoilor beneficiarilor;
 8. menținerea și monitorizarea stării de sănătate;
 9. educație și consiliere psihologică individuală și de grup( asumarea rolului matern, însușirea și dezvoltarea competențelor necesare pentru creșterea copilului, dezvoltarea abilităților parentale, dobândirea încrederii în sine și ceilalți, dobândirea de deprinderi sociale, inclusiv a abilităților de comunicare, dobândirea capacității de a lua decizii, dobândirea de cunoștinte privind serviciile sociale, drepturile pe care le au în calitatea lor de părinți, pregătirea părăsirii centrului, pregătirea pentru naștere în cazul gravidelor, dezvoltarea abilităților privind gestionarea timpului, a banilor și a crizelor, activitati de educație pentru sănătate și planificare familială, activități privind prevenirea abuzurilor și a situațiilor abuzive atât în relația mamă – copil cât și în relația beneficiar – angajat, includerea și participarea tatalui și a familiei largite în activitățile prevăzute în planul individualizat de protecție) intervenții în situații de criză;
 10. dobândirea deprinderilor de viață independentă;
 11. integrare socială( restabilirea relațiilor cu familia și cu tatăl copilului, stabilirea paternității copilului, identificarea unei locuințe, respectarea și păstrarea identității religioase, botezul copilului, facilitarea obtinerii drepturilor și prestațiilor sociale);
 12. integrarea școlară și profesională (identificarea unui loc de muncă potrivit competențelor beneficiarului, participarea la cursuri de calificare/recalificare/reconversie profesională, continuarea studiilor);
 13. înscrierea la creșă/grădiniță/ școală în cazulcopiilor;
 14. asigurarea banilor de nevoi personale, conform legislației în vigoare ;
 15. asigurarea indemnizației la ieșirea din centru reprezentând echivalentul unui salariu minim pe economie, conform legislației în vigoare;
 16. activități post rezidențiale( monitorizarea situației socio-familiale a cuplului mamă – copil);
 17. dezvoltarea de relații de parteneriat cu actorii sociali implicați în protecția și sprijinirea cuplului mamă – copil.
 1. de informare a beneficiarilor, potențialilorbeneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:
 2. campanii de informare la nivel local și județean;
 3. ghidul beneficiarului;
 4. pliante de informare;
 5. informare către mass media locală.
 6. de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:
 7. campanii de informare la nivel local/județean;
 8. organizarea de întâlniri și mese rotunde cu reprezentanții autorităților locale, reprezentanții diferitelor etnii.
 9. de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea urmatoarelor activități:
 10. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
 11. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
 12. completarea Chestionarului de evaluare a serviciilor acordate de către beneficiarii centrului la final de rezidență.
 13. de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:
 14. aprovizionarea permanenta și conformă nevoilor specifice beneficiarilor centrului, cu alimente, materiale și echipamente;
 15. întreținerea spațiilor și a echipamentului din dotare;
 16. prevenirea incendiilor și intervenția în situații de urgență;
 17. monitorizarea și controlul activității administrative;
 18. corelarea, conform standardelor în vigoare, a numărului de personal raportat la numărul de beneficiari;
 19. stabilirea sarcinilor profesionale prin prisma asigurării calității serviciilor;
 20. participarea și munca în echipă;
 21. formarea permanentă a angajaților centrului;
 22. supervizare internă și externă a activității personalului centrului;
 23. încadrarea în standardele minime de cost pentru serviciile sociale, conform legislației în vigoare.

 

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 

            (1) Serviciul social Centrul Maternal Călărași funcționeaza cu un număr total de 16 persoane angajate, conform prevederilor Hotararii Consiliului județean Călărași nr. 123/31.08.2015 de aprobare a Organigramei D.G.A.S.P.C. Călărași, din care:

 1. personal de conducere: 1 șef centru
 2. personal de specialitate: 1 asistent social, 1 psiholog, 3 educatori, 1 asistent medical, 3 supraveghetori de noapte;
 1. personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere – reparații, deservire: 1 bucătar, 1 magaziner, 2 muncitori de întreținere cu atribuții de pază, 1 îngrijitor de curățenie, 1 conducător auto.

(2)Personalul de specialitate reprezintă 62,5% din totalul personalului.

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

 

            (1)Personalul de conducere este reprezentat de șeful de centru.

           (2)Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 1. asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu-și îndeplinesc în mod corespunzator atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii, etc;
 1. elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
 2. propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfectionare;
 3. colaboreaza cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
 4. întocmește raportul anual de activitate;
 5. asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații centrului;
 6. propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;
 7. desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
 8. ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
 9. răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul centrului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
 10. organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;
 11. reprezintă centrul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și,după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate;
 12. asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
 13. asigură îndeplinirea  măsurilor de aducere la cunoștința atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;
 14. asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
 15. asigură respectarea și aplicarea standardelor minime de calitate;
 16. răspunde de managementul echipei și de buna comunicare internă;
 17. verifică și validează documentele referitoare la intrarea/ieșirea cuplului mamă – copil, PPI, evaluarea internă, evaluarea personalului, etc.

(3)Funcția de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

            (4)Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologiei,asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai  învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

            (5)Sancționarea  disciplinară  sau eliberarea  din funcție  a conducatorului instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate

(1)Personalul de specialitate este reprezentat de:

 • asistent medical (325901);
 • asistent social (263501);
 • educator (234203);
 • psiholog (263411);
 • supraveghetor noapte.

(2)Atribuții ale personalului de specialitate:

 • asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;
 • colaborează cu specialiștii din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse, etc;
 • monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
 • sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament, etc;
 • întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
 • face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

(3)Atribuții și răspunderi ale personalului de specialitate din CM Calarasi pe specialități,după cum urmează:

Asistent medical

- asigură menținerea unei bunăstări de sănătate din toate punctele de vedere (fizic, psihic, comportamental);

- efectuează triajul epidemiologic al copiilor și mamelor primite în unitate;

- urmăreşte şi îndrumă mama privind starea de sănătate a ei şi a copilului său;

- asigură înscrierea cuplului mamă – copil la un medic de familie;

- completează în fișa medicală a copilului antecedentele și vaccinările, temperatura, greutatea, talia, perimetrele și le actualizează  periodic. Informează medicul de orice neregulă  înregistrată  în sănătatea copilului nou primit şi a mamei;

- completează datele de sănătate precum și parametrii de dezvoltare fizică în fișa copilului;

- răspunde de aplicarea și respectarea normelor de igienă la recepția, depozitarea, prelucrarea și distribuirea alimentelor, la întreținerea igienică a blocului alimentar;

-calculează valoarea calorică și structura meniurilor zilnice şi se implică în buna organizare a programului zilnic astfel încât copiii să beneficieze de o alimentaţie corectă, de activităţi în aer liber, de ore de somn suficiente, colaborează în acest scop atât cu mamele câtşi cu educatorii şi supraveghetorii de noapte;

- răspunde de luarea și păstrarea probelor de alimente;

- participă și supraveghează mama la prepararea alimentației copilului, ținând cont de indicațiile dietetice;

- efectuează tratamentul prescris de medic și răspunde de corectitudinea administrării, se asigură că se efectuează vaccinările;în lipsa medicului poate administra din proprie inițiativă antitermice, calmante, unguente;

- supervizează acordarea de medicamente copilului de către mamă şi o învaţă regulile de observare şi îngrijire a copilului bolnav;

-însoțește copilul și mama la internarea în spital, la efectuarea diferitelor examene medicale;

- urmărește și asigură respectarea normelor igienice de prevenire și combatere a bolilor transmisibile;

- efectuează activităţi privind igiena alimentaţiei şi diversificarea alimentaţiei conform vârstei, precum şi activităţi privind educația sanitară (igiena personală  igiena copilului, igiena locuinţei, prevenirea îmbolnăvirilor) a mamelor rezidente în centrul maternal;

- pregăteşte întreg personalul şi mamele rezidente în vederea acordarii primului ajutor;

- participă la elaborarea şi implementarea PIS;

- colaborează cu ceilalţi membrii ai echipei pluridisciplinare în vederea atingerii obiectivelor cuprinse în PIP/PS şi PPI;

- întocmeşte rapoarte periodice privind activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute;

- încurajează cuplul mamă – copil în ameliorarea relației cu familia;

- participă la informarea și educarea pentru evitarea sarcinilor nedorite a tinerelor femei ce provin din medii defavorizate și nu-și pot asuma responsabilitatea unui copil;

- informează și acompaniază în vederea relaționării cu servicile de sănătate;

- consiliază și acompaniază gravida pe perioada sarcinii,  astfel încât, aceasta să nu devină  o sarcină nedorită;

- acompaniază  mama imediat după naștere, pentru ca relația mamă – copil să fie  una responsabilă;

- mediază relația gravidei cu serviciul de sănătate;

- acţionează în spiritul respectului faţă de unicitatea, demnitatea şi respectul persoanei în dificultate, a păstrării intimităţii şi anonimatului acestora potrivit secretului profesional;

- îndeplineşte alte sarcini încredinţate de către șeful centrului.

Asistent social

- intervine prin metode și tehnici specifice profesiei de asistent social asupra familiilor și copilului aflate/aflat în dificultate/situații de criză/situații de risc,

- își aduce aportul la toate acțiunile de prevenirea instituționalizării copilului;

- acționează cu prioritate pentru ocrotirea în sistem familial a copilului în dificultate.

- dezvoltă proiecte de acțiune, singur și/ sau în parteneriat cu D.G.A.S.P.C., asupra copilului și familiei în dificultate;

- este responsabilul de caz pentru fiecare cuplu mama – copil aflat în centrul maternal;

- întocmește anchete sociale, rapoarte, propuneri pentru cazurile semnalate;

- înaintează dosarele sociale pentru soluţionare C.P.C., Instanţă judecătorească sau DGASPC în termene legale;

- intervine ,punctual, prin activități  de  susținere și consiliere a familiei și copilului;

- realizează evaluarea primară a cazului, care stă la baza întocmirii Planului de Servicii/ Planul Individualizat de Protecţie conform SMO învigoare ( Ordinul nr. 81/ 2019);

-coordonează activităţile legate de elaborarea şi implementarea Programului Personalizat de Intervenţie;

- evaluează periodic (săptămânal, lunar, trimestrial) evoluția fiecărui caz, rezultatele fiind incluse în dosarul fiecărei rezidente cât şi reevaluarea cazului;

-aplică metoda managementului de caz în instrumentarea cazurilor îndeplinind atribuții specifice: coordonează eforturile, demersurile şi activităţile de asistenţă socială, de prevenire a separării copilului de familia sa, elaboreazăplanul de intervenţie,colaborează cu echipa multidisciplinară asigurând comunicarea între toate părţile implicate în rezolvarea cazului, asigură respectarea etapelor managementului de caz;

- întocmește și actualizează dosarul familiei rezidente în CM,

- întocmeşte contractul pentru acordarea de servicii sociale;

- realizează activități de educație, consiliere, orientare care favorizează dezvoltarea autonomiei mamei și pregătirea ei pentru a se întoarce în familie;

- susținere,  acompaniere, intervenţie în continuarea/finalizarea cursurilor şcolare;

- identifică necesitatea formării profesionale în rândul rezidentelor, le acompaniază, conform cerinţelor şi aptitudinilor acestora;

- întreprinde demersuri pentru gasirea unui loc de muncă pentru beneficiare;

- realizează anchete și vizite la familia naturală a mamei;

- intermediază vizitarea mamei și copilului în centrul maternal de către membrii familiei;

- organizează ședinte de consiliere pentru membrii familiei;

-organizează întâlniri de lucru cu echipa pluridisciplinară şi întocmeşte procesele verbale în urma acestor întruniri;

- realizează campanii de informare și sensibilizare a comunității la problemele mamelor singure;

- identifică cazuri care au nevoie de protecție în centrul maternal;

- observă şi intervine în derularea în bune condiții a îngrijirii mamei și a copilului în centrul maternal;

- reevaluează  situația familiei naturale/largite în vederea reintegrării mamei și copilului;

- urmărește cazurile de reintegrare familială;

- consolidează relația mamă – copil pentru asigurarea stabilității cuplului;

- acționează  în sensul aplicării strategiei guvernamentale privind protecția copilului;

- îndeplinește alte sarcini încredințate de către șeful centrului;

- acționează în spiritul respectului față de unicitatea, demnitatea şi valoarea persoanei în dificultate, a păstrării intimității și anonimatului acestora potrivit secretului profesional.

Educator

- participă împreună cu echipa pluridisciplinară  la  derularea  PIP/PS,  precum şi a PPI şi realizează activități cuprinse în acesta, conform standardelor în vigoare, participă la monitorizarea planului şi reevaluările acestuia ce au în vedere atingerea obiectivelor;

- cunoaşte procedurile de protecţie împotriva abuzurilor în relaţia mamă – copil şi cuplul mamă – copil şi personal şi le semnalează șefului de centru;

- ajută mama să dobândească deprinderile de bază pentru creşterea copilului, prin activităţi formative individuale şi de grup;

- asigură supervizarea mamelor şi supravegherea copiilor în spaţiile colective, răspunzând direct de copiii ale căror mame lipsesc din centru pentru un anumit număr de ore, datorită unor activităţi în comunitateincluseîn PPI;

- observă comportamentul mamei, notează observaţiile în dosarul cuplului mamă – copil şi informează responsabilul de caz asupra situaţiilor mai deosebite, precum şi asupra progreselor înregistrate;

Educare:

 • dezvoltă un demers educațional individualizat în vederea respectării și afirmării personalității copilului;
 • este permanent la dispoziția cuplului mama – copil, ca persoană de referință în cadrul Centrului maternal;
 • consiliază/ învață mama să acorde o îngrijire corespunzatoare copilului;
 • ajută cuplul mamă – copil să amelioreze sau să rezolve starea de dificultate în legătură cu familia naturală/lărgită;
 • organizează activități gospodăreși împreună cu mamele rezidente;
 • cunoaște stadiile de dezvoltare a copilului și personalității lui, cunoaște noțiuni elementare de psihologie;
 • cunoaște și asigură prin propria activitate respectarea drepturilor copilului;
 • se implică în activităţi educative, respectiv alfabetizarea tinerelor mame ce nu au abilităţi de scris-citit;

Comunicare

 • discută cu mama și copilul ( preșcolar sau școlar) într-un climat de încredere și respect reciproc, ascultă opiniile acestora și stimulează inițiativa;
 • discută cu mama și cu familia acesteia, cultivându-i încrederea în sine, prezentându-i alternative de viitor;
 • știe să fie un bun observator al cuplului mamă – copil sub toate aspectele;

Prevenire și îngrijire:

 • aplică și verifică respectarea normelor de protecție, de evitarea accidentelor și de profilaxia îmbolnăvirilor,
 • cunoaște principalele semne de alarmă și stări de boală specifice copilăriei și adultului şi acordă primul ajutor;
 • supraveghează (în lipsa asistentului medical) mama, în administrarea medicamentelor de uz curativ prescrise de medic;
 • formează autonomia cuplului mamă – copil în igiena personală, hrănire, viață sănătoasă;
 • supraveghează modul de efectuarea igienei personale și când este cazul intervine activ explicând necesitatea măsurilor de igienă.
 • supraveghează şi îndrumă mama rezidentă în vederea spălării hainelor şi lenjeriei proprii, în folosirea corespunzătoare a maşinilor de spălat şi uscătorului de rufe, conform procedurilor specifice centrului;
 • în caz de izolare a cuplului mamă – copil, educatorul va supraveghea îndeaproape stareacuplului, precum și alte nevoi ale acestora (asigurarea articolelor de vestimentaţie curate, a produselor de igienă şi curăţenie, menţinerea igieneipersonale, menţinere acurăţeniei izolatorului, asigurarea meselor şi alte intervenţii specifice), va supraveghea mama în administrarea medicamentelor (în lipsa asistentului medical).

Socializare:

 • stimulează cuplul mamă – copil pentru integrare în comunitate;
 • însoțeste mama la cumpărături;
 • acţionează în sensul autonomizării mamei si identificarea de către aceasta a celor mai bune şi viabile soluţii pentru rezolvarea situaţiei de criză;
 • pregătește cuplul  pentru  integrarea socială, pentru viața de familie.

Răspunde  de  dotarea rezidenţilor cu îmbrăcăminte, echipament, rechizite și alte articole  necesare, contrasemnând  bonul de eliberare din magazie a materialelor respective;

Participă  la inventarierea bunurilor materiale aflate în gestiunea sa;

Nu are voie să înstrăineze materialele sau obiectele de inventar din evidența instituției; își însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă;

Răspunde, alături de mamele rezidente de integritatea fizică și psihică a copiilor  prezenți în centru și informează  șeful de centru/înlocuitorul său legal cu privire la orice abuz fizic, emoţional, sexual sau de altă natură, indiferent cine este persoana care l-a înfăptuit.

Cunoaște și respectă conținutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea instituției, MOF, ROI, ROF, Codul etic și procedurile de lucru specifice;

Respectă principiile care stau la baza activității instituției și regulile deontologice.

Cunoaște legislația din domeniul protecției copilului;

Intocmește în timp util referate de necesitate pentru materialele de care are nevoie în desfășurarea activității cu rezidenții și le prezintă pentru discuții conducerii unității.

Participă  la vizitele beneficiarilor (în absenţa asistentului social);

Are obligația de a nota în raportul de tură toate evenimentele întâmplate – programul de desfășurare a activității, evenimentele deosebite produse în tura respectivă – pozitive și negative; păstrează în bună stare toate documentele în copie care îi sunt înmânate și are grijă  să fie afișate în mod corect; raportul de tură și alte documente întocmite nu sunt aruncate,  ci păstrate în arhiva unității. Schimbul de tură dintre educator –  supraveghetor – educator,  va cuprinde nu doar informații verbale referitoare la beneficiari ci și un control amănunțit al

acestora chiar dacă, la prima vedere, aceștia prezintă  o stare bună  de  sănătate, o dispoziție bună de comportament.

 • Declară imediat conducerii unității orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei sale
 • îndeplinește și alte sarcini date de șeful centrului.

Psiholog

- intervine asupra copilului şi mamei/gravide în situaţie de criză;

- își aduce aportul la toate acțiunile de prevenire a măsurilor de instituționalizare ale copilului;

- acționează cu prioritate pentru ocrotirea în sistem familial a copilului în dificultate;

-îşi aduce aportul în evaluarea iniţială a cuplurilor aflate în situaţii de risc;

- evaluează aspectele psihologice ale cuplurilor mama-copil și intervine prin tehnici specifice pentru formarea/dezvoltarea/consolidarea atașamentului matern al rezidentelor din centrul maternal;

- evaluează contextul familial, socio-economic, profesional și cultural în care apar și se manifesta probleme psihologice de natură să afecteze relațiile normale copil-mamă/părinţi, copil-membrii familiei naturale/lărgite;

- evaluează starea de sănătate mentală și gradul de discernământ al persoanelor care intră în contact cu cuplul mamă-copil;

- analizează situatia specifică fiecărui caz, identifică problemele asupra cărora poate să acționeze și planifică activitatea de evaluare și consiliere a mamei şi copilului (acolo unde este cazul); intervine alături de asistentul social la identificarea unui mediu de siguranţă (locativă, de acceptare şi non-conflict) a cuplului pe perioada rezidenţei, conform obiectivelor din PPI;

- stimulează formarea, dezvoltarea și consolidarea competențelor materne (a capacităților de asigurare a îngrijirii corespunzatoare și securității copilului, de satisfacere a nevoilor emotionale ale copilului) și a unui mediu securizant;

- acorda consiliere psihologică, pentru menținerea, crearea, dezvoltarea sau normalizarea relațiilor familiale, având permanent în vedere principiul respectării ,,interesului superior al copilului;

- asigură consiliere și terapie suportivă pentru favorizarea disponibilității emoțional-afective și asumarea responsabilităților materne față de copil;

- intervine prin terapii de scurtă durată focalizate pe problemă, pentru promovarea comportamentului prosocial al mamei;

- sprijină mama şi copilul pentru depăşirea eventualelor situaţii de criză survenite în timpul perioadei de monitorizare post – re/integrare în vederea menţinerii unor relaţii durabile mamă/copil – familie şi accesul la resurse al clienţilor;

-corelează intervenţiile în plan psihologic cu celelalte componente ale intervenţiei: în plan social, educaţional, medical;

-implică clienţii în luarea deciziilor privind intervenţiile în plan psihologic;

-consiliaza femeile însărcinate și mamele ce fac parte din categoriile sociale defavorizate, predispuse la abandonul copilului;

 • realizeaza pregătirea psihică a femeii gravide rezidente pentru momentul nașterii;

- conștientizează rolul său în echipa serviciului, este membru activ al echipei pluridisciplinare și dezvoltă relații profesionale pe orizontală și pe verticală, facilitând integrarea personalului pentru munca în echipă;

 - cunoaște strategia și proiectul instituțional al serviciului, participă la reuniuni de lucru și la proiecte inovante în favoarea cuplului;

- acționează în sensul aplicării strategiei guvernamentale privind protecția copilului;

- planifică și susține diferite teme de educație profesională continuă pe problematica dezvoltării copilului și relațiilor cu familia, la delegarea expresă a coordonatorului, pentru personalul de educare, îngrijire și supraveghere al centrului maternal;

- îndeplinește alte sarcini încredințate de către șeful centrului;

- acționează în spiritul respectului fată de persoanele în dificultate, a păstrării intimității și anonimatului acestora potrivit secretului profesional (modalităţi de comunicare adaptate clientului, tonalitate adecvată, etc.)

Supraveghetor noapte

- supraveghează cuplul mamă – copil în timpul noptii, în intervalul cuprins de la preluarea de la educator și încredintarea lor, a doua zi, educatorului;

-asigură supervizarea mamelor şi supravegherea copiilor în spaţiile colective, răspunzând direct de copiii ale căror mame lipsesc din centru pentru un anumit număr de ore, datorită unor situaţii neprevăzute;

- ține legătura cu educatorii, cărora le comunică observațiile sale asupra comportării și sănătății cuplului mamă – copil, pe care le consemnează într-un registru special;

- supraveghează și îndrumă cuplul mamă – copil în efectuarea toaletei de seară și dimineață, urmărind consolidarea deprinderilor igienico-sanitare ale mamei față de copilul său;

- în  cazul izolării unui cuplu mamă – copil, va supraveghea îndeaproape starea de sănătate, administrarea medicamentelor şi alte nevoi ale acestuia prin intervenţii specifice;

- sprijină și supraveghează mama în pregătirea mesei copilului în timpul nopții ( inclusiv, spălarea şi sterilizarea biberoanelor);

- controlează și urmărește ca mama să respecte și să păstreze curațenia și ordinea atât în propria cameră  cât și în incinta centrului maternal ( cameră de zi, sală de mese, holuri, bucătărie);

- sprijină personalul medical și supraveghează pe timpul nopții administrarea tratamentului medicamentos la copil, respectând indicațiile medicale;

- acordă primul ajutor în caz de îmbolnăvire a cuplului mamă – copil și apelează  la serviciile sanitare de urgență în caz de agravare a situației;

- veghează la respectarea pe timpul turei a normelor prevăzute în regulamentul de ordine interioară, a liniștii pe timpul nopții; orice abatere fiind consemnată în registrul special și comunicată educatorului și asistentului social;

- răspunde, controlează și supraveghează păstrarea în bune condiții, în timpul turei, a echipamentului dat în folosire cuplului mamă – copil și din unitate;

- urmărește respectarea măsurilor de prevenirea incendiilor, normelor de protecție și evitare a accidentelor;

- trebuie să cunoască numerele de telefon ale șefului unitatii, pompieri, poliție, spitalul de urgență, salvare, pentru a sesiza la nevoie aceste organe.

-  acţionează în spiritul unicităţii, valorii şi respectului faţă de persoanele în dificultate, a păstrării intimitătii şi anonimatului acestora potrivit secretului profesional;

-  controlează aerisirea și încălzirea dormitoarelor, robinetele la grupul sanitar;

-  răspunde de respectarea condițiilor igienico-sanitare în modul și de igiena personală a mamelor şi copiilor;

- se va prezenta la control medical periodic în vederea actualizării carnetului de sănătate; nerespectarea acestei sarcini atrage sancționarea disciplinară, cu atât mai mult cu cât analizele sunt plătite de către angajator. Dacă a primit atribuții pentru un alt post, va efectua și analizele medicale corespunzatoare  acestuia,  nu doar pentru postul pentru care este angajat.

- îndeplinește și alte sarcini date de  șeful  centrului.

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărire, întreținere – reparații, deservire

 

(1)Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, asigurarea meselor beneficiarilor, mentenanță, pază, curățenie și igienă, transport, etc. și este reprezentat de:

 • magaziner;
 • muncitori întreținere;
 • îngrijitor;
 • șofer;
 • bucătar.

(2)Atribuțiile personalului administrativ sunt,după cum urmează:

Magaziner

 

 • Primește și eliberează alimente, materiale și obiecte de inventar pe care le are în gestiunea sa, ține evidența lor și completează  la timp operațiile de înregistrare și eliberare a acestora, precum și centralizarea consumurilor la sfârșit de lună;
 • Asigură aprovizionarea unității cu materiale și bunuri necesare;
 • Eliberează bunurile solicitate pe bază de referat aprobat de conducerea unității, alimentele vor fi eliberate pe baza foii de masă,  verificată și avizată  de conducerea unității;
 • Are obligația de a preveni în scris forma de risipă, sustragere și degradare a mărfurilor din gestiunea sa;
 • Are obligația de a comunica în scris conducerea unității despre plusurile și minusurile din gestiune, despre cazurile în care se constată că bunurile sunt distruse, degradate sau sustrase ori există pericol de a se ajunge în asemenea situații, cazurile în care stocurile aflate în gestiune au atins limitele cantitative minime sau maxime, stocuri de bunuri fără mișcare, cu mișcare lentă sau greu vandabile;
 • Impreună cu asistentul medical șibucătarul, întocmește meniul săptămânal și îl supune spre aprobare conducerii unității;
 • Controlează zilnic calitatea preparatelor alimentare dar și modul de păstrare șiconservare al acestora;
 • Asigură și menține curățenia în magaziile pe care le gestionează;
 • Aplică și răspunde de respectarea normelor de igienă, protecția muncii și PSI la locul de muncă, completează fişele de protecţie a muncii, conform legislaţiei în domeniu ;
 • Răspunde de securitatea rezidenţilor în tura de serviciu;      
 • Sprijină și ajută educatorul,  atunci când acesta solicită   ajutorul  in situația în care viața unui cuplu mamă-copil/ii  se află în pericol ;
 • Are o atitudine corespunzatoare față de rezidenţi și întreg personalul centrului, promovând relații de colaborare și respect;
 • Asigură gestiunea fizică a stocului de marfă
 • Operează în stoc mişcările de marfă
 • Păstrează documentele justificative legate de stocuri, original sau copie (după caz).
 • Efectuează lunar inventarul stocului de marfă
 • Participă activ la operaţiunile de încărcare/descărcare a mărfii la/din magazia unității
 • Oferă informaţii despre stocuri departamentelor D.G.A.S.P.C. Călărași
 • Respectă legislaţia de gestiune a stocurilor\Introduce marfa în stoc în baza documentelor de intrare
 • Efectuează operaţiuni de intrare în stoc a mărfii
 • Efectuează recepţia fizică a mărfii la intrarea în magazia unitatii
 • Raportează superiorului ierarhic diferenţele între marfa fizică şi cea scriptică, apărute la recepţia mărfii la magazie
 • Verifică documentele la introducerea NIR-ului şi semnalează eventualele neconcordanţe
 • Înregistrează, prelucrează şi păstrează informaţiile referitoare la șituaţia stocurilor
 • Raportează lunar rezultatele activităţii de gestiune a stocului
 • Utilizează eficient spaţiul de depozitare a mărfurilor
 • Predă marfa către beneficiari, conform documentelor emise
 • răspunde de: Acurateţea înregistrărilor în stoc; Înregistrarea sistematică şi cronologică a datelor privind stocurile; Îndeplinirea la timp şi întocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de superiorul ierarhic; Calitatea raportărilor şi a informărilor; Livrarea mărfii către beneficiari în timpul cel mai scurt şi în condiţii optime
 • cunoaşte şi respectă procedurile interne în ceea ce priveşte predarea-primirea produselor din gestiune
 • nu permite accesul în depozit persoanelor străine sau a personalului unității, decât în scop determinat de serviciu;
 • încuie şi supraveghează permanent magaziile unitatii;
 • întocmeşte şi completează fişe de magazie, registre de intrare-ieşire, procese-verbale de predare-primire, bonuri de consum, alte documente specifice;
 • efectuează modificări ale acestor documentele la fiecare mişcare a bunurilor din gestiune
 • răspunde de mărfurile stocate
 • verifică şi monitorizează permanent stocurile de produse
 • pregăteşte magaziile pentru inventar;
 • efectuează inventarieri periodice şi participă la inventarierea anuală a bunurilor din depozit, alături de comisia de inventariere
 • respectă prevederile Regulamentului intern, a legislaţiei în domeniu, procedurile de lucru, precum şi celelalte reguli şi regulamente existente în unitate, dispoziţii, decizii, circulare și hotărâri ale Conducerii;
 • să solicite furnizorilor să asigure cantitatea optimă a bunurilor solicitate
 • are obligația de a anunța membrii comisiei de recepție a mărfurilor la intrarea oricărui tip de marfă în unitate și de a participa, alături de aceștia, la recepția acestora; participă la eliberarea alimentelor din magazia unității.
 • răspunde de respectarea programului de lucru și a disciplinei muncii, în cadrul serviciului pe care il desfășoară;
 • răspunde de eficiența și calitatea sarcinilor și atribuțiilor executate în cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementări interne sau prin alte acte normative; răspunde cu promptitudine sarcinilor date de conducerea unității; are obligația să poarte echipament de lucru și protecție adecvat
 • se va prezenta, în timp util, conform programărilor efectuate de către asistentul medical, la control medical periodic în vederea actualizării carnetului de sănătate; nerespectarea acestei sarcini atrage sancționarea disciplinară, cu atât mai mult cu cât analizele sunt plătite de către angajator. Dacă a primit atribuții pentru un alt post, va efectua și analizele medicale corespunzatoare acestuia, nu doar pentru postul pentru care este angajat.
 • respectă întocmai normele cuprinse în metodologia de organizare și funcționare a centrului;
 • are obligatia de a păstra în bune condiții și la îndemână, documentele interne ș iexterne, înaintate în copie, să le studieze periodic pentru a fi la curent cu legislația în vigoare care privește drepturile copilului și normele legale, în baza cărora funcționeaza instituția unde își desfășoară activitatea.
 • nu sustrage din unitate produse, alimente, articole de îmbrăcăminte, etc. care au fost achizitionate pentru beneficiari,în interes personal; aceste acte sunt considerate abatere disciplinara și vor fi sancționate ca atare
 • respectă normele de protecție a muncii, și regulamentul de organizare și funcționare al centrului; respectă întreaga documentație internă a unității – note interne, ROI, MOF, PI, misiune, etc.
 • declară imediat conducerii unității orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei sale
 • prezentarea la serviciu cu deplină capacitate de munca pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși de activitatea profesională.

Datorită lipsei de personal, va efectua  (la nevoie) şi serviciul de pază a instituţiei, după un grafic de lucru stabilit, şi va avea următoarele sarcini:

 • la intrarea în serviciu  ia în primire efectiv pe teren toate spațiile unității, prin verificarea ușilor exterioare, geamurilor și curtea unității, consemnând starea gardului și instalațiilor din instituție, în procesul verbal;
 • după luarea în primire se impune ca la intervale de 30 minute sa se facă rondul în curtea instituției, să se observe toate localurile și starea acestora;
 • în timpul zilei răspunde de toate bunurile care ies și intră în curtea instituției;
 • va răspunde de poarta de intrare, va deschide și va inchide această poartă și va face controlul a ceea ce se scoate și aduce pe aceasta;
 • persoanele străine vor fi legitimate și întrebate de scopul vizitei și persoana de contact;
 • va interzice accesul persoanelor străine aflate în stare de ebrietate, îndrumându-le să revină în altă zi;
 • va răspunde și de cheile de la intrarea în unitate și nu le va da altor persoane. Va consemna în procesul verbal;
 • va răspunde de utilarea și păstrarea inventarului punctului P.S.I.;
 • indeplinește orice alte sarcini date de șeful centrului.

Muncitor întreținere

-execută reparațiile și lucrările de întreținere necesare instalațiilor din dotarea centrului;

-la intrarea în serviciu,  ia în primire efectiv pe teren toate spațiile unității, consemnând starea gardului și instalațiilor din instituție, în procesul verbal;

-la venirea la serviciu se impune ca la intervale de 30 minute să se facă rondul în curtea instituției, să se observe toate localurile și starea acestora;

-se ingrijește  de aspectul exterior al centrului;

-se ocupă de  igienizarea periodică în centru (zugrăvit, vopsit, reparat etc.);

 -este obligat să anunțe orice neregulă sesizată în atelier –prin referat (furturi,consumul nejustificat al apei, energiei electrice etc.);

- îndeplinește atribuții de pază, în cadrul centrului, având ca obiectiv atât clădirea cât și curtea centrului

- răspunde de buna gospodărire și utilizare a sculelor, aparatelor și materialelor;

- participă la acțiuni mobilizatoare ce implică urgențe de serviciu, ramânând chiar și dupa program;

-răspunde de executarea lucrărilor din punct de vedere profesional precum și de justificarea materialelor folosite;

-aplică și răspunde de respectarea normelor de prevenire și stingerea incendiilor, de protecția muncii și respectarea normelor de igienă;

- răspunde de utilarea și păstrarea inventarului PSI;

-răspunde de buna funcționare a instalașiilor electrice, sanitare;

-este obligat să aduca la cunoștința conducerii unității orice neregulă sesizată în sectorul propriu de activitate;

- execută lucrări de reparații și întreținere în cadrul centrului;- ajută la încărcarea/descărcarea bunurilor intrate/ieșite din unitate;

- îndeplinește atribuții de pază în cadrul centrului, având ca obiectiv atât clădirea cât și curtea centrului.

- răspunde de securitatea rezidenților în tura de serviciu;      

- are o atitudine corespunzatoare față de copii și întreg personalul centrului, promovând relații de colaborare și respect;

-îngrijește și răspunde de buna funcționare a instalației de încălzire, a instalației electrice și sanitare;

-se va prezenta, conform programărilor efectuate de asistentul medical, la controlul periodic în vederea actualizarii carnetului de sanatate;

-îndeplinește și alte sarcini pe care le primește din partea șefului centrului sau a altor persoane cu funcții de conducere.

Ingrijitor

- efectuează curățenia, în conditii corespunzatoare a spațiului repartizat și răspunde de starea de igienă a coridoarelor, oficiilor, scărilor, mobilierului, ferestrelor;

- curăță și dezinfectează zilnic băile și wc-urile cu materiale și ustensile folosite numai în aceste locuri;

-efectuează dezinfecția și deratizarea tuturor încăperilor, respectând concentrațiile stabilite;

-efectuează igienizarea totală și igienizareazilnică  a spațiilor conform graficului;

-implică rezidenţii CM în activităţi de curăţenie;

-păstrează în bune condiții materialele primite și răspunde de buna lor gestionare și depozitare;

-se ingrijeşte de evacuarea gunoiului și depozitarea lui în locurile stabilite și asigură curățenia ș idezinfecția recipientelor;

-periodic, participă la instructajul efectuat de cadrele medicale privind respectarea etapelor de efectuare a curățeniei și dezinfecției;

-îndeplinește orice alte sarcini date de  șeful centrului;

Sofer

- îngrijește și răspunde de buna funcționare a autoturismului din dotare;

- efectuează reparațiile de întreținere curente ale autoturismului și solicită, prin referat, asigurarea de asistență tehnică de specialitate (revizii tehnice, service, etc);

- curăță și întreține autoturismul atât în exterior cât și în interior;

- respectă locul de parcare stabilit (sediul unității);

- zilnic, solicită foaie de parcurs, pe care o completează corect și complet, având confirmată fiecare cursă efectuată;

- asigură deservirea unității pentru aprovizionare cu marfă, conform necesităților și cu aprobarea conducerii unității;

- cunoaște și respectă prevederile regulamentului de organizare și funcționare și de ordine interioară al instituției;

- participă la formele de perfecționare a pregătirii profesionale organizate în instituția în care lucrează;

 - nu efectuează  cu autoturismul din dotare, deplasări în scop personal;

- transportă beneficiarii Centrului maternal însoțiți de educatorul de servici/ asistentul social/ asistentul medical, în situații care impun deplasări la medicul de familie din comunitate, spital, primărie, poliție, alte instituții ce au ca obiect de activitate asistență socială a familiei și copilului, domiciliu, etc;

- are o atitudine corespunzatoare față de beneficiari și întreg personalul centrului, promovând relații de colaborare și respect;

- îndeplinește orice sarcini stabilite de către șeful de centru;

 

Bucătar

 • conduce toate lucrările de bucătărie și supraveghează pregătirea meniurilor de către mamele rezidente;
 • elaborează meniul săptamânal împreună cu asistentul medical cu acordul mamelor rezidente;
 • învaţă mamele să prepare corect hrana şi să o servească corespunzător;
 • împreună cu asistenta medicală asigură pregătirea practică a mamelor în tehnicile de hrănire sănătoasă a copilului în funcţie de vârstă sau aplicarea unor diete speciale;
 • primește produsele de la magazie, verifică cantitatea și calitatea lor și răspunde de corecta lor păstrare, distribuie alimentele mamelor rezidente pentru prepararea diferitelor meniuri;
 • răspunde de pregătirea la timp a mesei și de calitatea mâncărurilor;
 • asigură respectarea cerințelor igienico-sanitare, în bucătărie și dependințe;
 • răspunde de corecta împărțire a mesei, organizând munca de distribuire a felurilor de mâncare;
 • răspunde de recoltarea şi păstrarea în condiţii optime a probelor alimentare zilnice;
 • restituie chiar în ziua respectivă alimentele nefolosite la magazie;
 • poartă în tot timpul serviciului echipament sanitar de protecție, păstrează ordinea și curățenia la locul de muncă și în spațiile de folosință comune;
 • se va prezenta la control medical periodic în vederea actualizării carnetului de sanatate;
 • respectă regulile de protecție ș isecuritate a muncii și PSI;
 • Respectă destinația blaturilor fiecărei categorii de alimente;
 • Interzice servirea mesei de către personal cu excepția asistentei medicale de serviciu, care poate gusta mâncarea;
 • Repectă normele igienico-sanitare specifice pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare în rândul rezidentilor din centru;
 • Răspunde de buna utilizare, întreținere și funcționarea instalațiilor, aparatelor și mașinilor din dotare;
 • Asigură efectuarea curațeniei zilnice și generale în bucătărie
 • Nu permite accesul în bucătărie persoanelor străine sau din celelalte sectoare;
 • Respectă normele de igienă personală, de protecție contra incendiilor și normele de protecție a muncii;
 • Respectă programul de lucru conform graficului lunar și semnează corespunzător condicii de prezență;
 • Respectă principiul “lucru în echipă”, cooperând și comunicând cu ceilalți angajați ;
 • Are o atitudine corespunzatoare față de copii, mame și întreg personalul centrului, promovând relații de colaborare și respect
 • Conducerea centrului iși rezervă dreptul de a modifica aceste atribuții, în conformitate cu noile cerințe și reglementări legale.
 • Pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu va răspunde, după caz: disciplinar, administrativ, material și/sau penal, conform legii.
 • Indeplinește orice alte sarcini date de către șeful centrului

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

 

În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, D.G.A.S.P.C. Călărași, are în vedere asigurarea Centrului Maternal cu resursele necesare acordării serviciilor sociale cel putin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • bugetul județean;
 • bugetul de stat;
 • donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară sau străinătate;
 • alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Centre DGASPC

 • All
 • Calarasi
 • Ciocanesti
 • Faurei
 • Oltenita
 • Perisoru
 • Ulmu
 • Vâlcelele

InfoCons – protectia consumatorilor

InfoCons

Date de contact D.G.A.S.P.C. Călărași:

Secretariat Direcție:  0242/311060

TELEFONUL COPILULUI: 0242/983

 Serviciul Monitorizare, Secretariat CPC,

Intervenție în Caz de Urgență: 0242 /311846

 Serviciul Evaluare Complexă Copii

0242/311060, int. 208

Serviciul Evaluare Complexă Adulți:

0242/313640

0728728472

0746251763

Adresa: Strada Bărăganului, nr. 1, Călărași, România

 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Despre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Evaluare complexa minori/adulti

ACTE NECESARE IN VEDEREA INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP MINORI

Adresele de email pe care puteti trimite:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.     Acte necesare

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    Acte necesare

DESPRE SERVICIUL DE URGENȚĂ 112

Non-Standard Elements
 

Informatie de interes public

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI ALE PROBLEMELOR PĂRINȚILOR DE COPII ȘI ADULȚI CU DIZABILITĂȚI AFLAȚI ÎN COMUNITATE

http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/03/RASPUNSURI-16-20-martie.pdf

Spune NU violentei domestice!

1. RO Pocket Card A5 page 0001                                                             2. RO Poster A3 page 0001

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).