BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi

Comunicat de presa- proiect Venus- luna iulie

Nr..................../ 16.07.2021                                                                                                                  Vizat,

 COMUNICAT DE PRESA

Aplicați, ACUM, pentru: „O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ, FĂRĂ VIOLENȚĂ DOMESTICĂ!"

 

                       Călărași, 16.07.2021    Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași   vă invită să participați la procesul de selecție al persoanelor - care vor

Read More

COMUNICAT DE PRESĂ

Membru 47 MySMIS/ Partener 48 - D.G.A.S.P.C  Călărași

COMUNICAT DE PRESĂ

D.G.A.S.P.C. Călărași cu sediul în municipiul Călărași, str. Bărăganului nr. 1 continuă  campania de identificare și recrutare de persoane care doresc să devină asistenți maternali pentru a lua în plasament

Read More
 • Despre noi

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi - (DGASPC) - a fost infiintata prin Hot. nr. 106/ 27 octombrie 2004 apartinand Consiliului Judetean Calarasi, prin comasarea Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Calarasi si Directia Judeteana de Asistenta Sociala Calarasi şi  preluarea Centrului de Ingrijire şi Asistenţă din localitatea Ciocaneşti şi a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropshiatrică din localitatea Plătăreşti, prin preluarea în mod corespunzător a atribuţiilor şi funcţiilor acestora.

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi este organizată şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, infiinţată în subordinea Consiliului Judeţean

 

Read More
Text Size

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi este organizată şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, infiinţată în subordinea Consiliului Judeţean

La multi ani tuturor persoanelor cu dizabilitati

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI ALE PROBLEMELOR PĂRINȚILOR DE COPII ȘI ADULȚI CU DIZABILITĂȚI AFLAȚI ÎN COMUNITATE

http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/03/RASPUNSURI-16-20-martie.pdf

Ziua Internationala a Drepturilor Copilului

DRAGI COPII, 

Astazi este o zi importanta pentru noi toti, sarbatorim Ziua Internationala a Drepturilor Copilului, sunt 30 de ani de la adoptarea Conventiei cu privire la Drepturile Copilului, este ziua in care ne reamintim ca aveti dreptul la o copilarie fericita, ca sunteti cei mai importanti pentru noi cei care va suntem alaturi zi de zi!

Astazi va transmitem ca sunteti copiii nostri dragi, ca va purtam in sufletele noastre oriunde ne aflam si ca va cunoastem problemele, tristetile, si pentru rezolvarea lor suntem aici . Oricand, cu grija si rabdare, dar mai ales cu multa dragoste!

Astazi copiii vorbesc si sunt ascultati, copiii pot spune cum vad lumea prin ochii lor, cum doresc sa arate viitorul lor, cum pot avea o copilarie fericita si ce pot face pentru implinirea viselor!

Ne amintim impreuna ca drepturile voastre sunt importante pentru noi, ca voi sunteti cei mai importanti in tot ceea ce facem!

Dar nu uitati! Puteti schimba orice numai prin educatie! Aveti  dreptul la educatie! Atat de important! Numai prin educatie puteti schimba lumea,  valorile, societatea in care traiti! Numai asa va puteti forma ca oameni educati si integri!

Astazi va puteti bucura in conditii mai stricte, dar bucurati-va unii de altii, vorbiti unii cu altii, scrieti-va gandurile si desenati-va visele! Vom tine cont de ele!

Vorbiti despre drepturile voastre, dar nu uitati nicicand ca trebuie sa respectati si reguli, ca aveti si indatoriri fata de voi si fata de cei care va ocrotesc, va ingrijesc, va incurajeaza si va iubesc neconditionat.

Seriozitate si consecventa, incredere si speranta ca veti reusi sa deveniti ceea ce va doriti, ca puteti schimba orice va doriti!

Drepturile copiilor sunt garantate neconditionat si au o insemnatate deosebita pentru adulti, in toate actiunile lor! Nu uitati aceste lucruri!

Ramaneti implicati in promovarea si respectarea drepturilor voastre, si nu renuntati la visele voastre!

Pentru copiii din sistemul de protectie a copilului transmitem toata afectiunea, atentia si tot sprijinul nostru, ascultandu-va vocile si indrumandu-va pasii cu grija!

                                                

Conducerea DGASPC

Plan de masuri - completare

Plan de masuri  infectii COVID 19

Plan de masuri starea de alerta

Plan de masuri  infectii COVID 19

Plan de masuri starea de alerta page 0002

Activitate cu publicul

DGASPC Călărași activitate cu publicul pdf page 0001

Comunicat reducere program cu publicul 12 martie 2020 page 001

informare page 001

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA PLATARESTI

Informatii centre
Adresa
Sef Centru
Tel.Fix
Tel.Mobil
Pers.deservite
Angajati
 com. Plataresti  VASILE GEORGETA 0242-533211 -  210  

Hotararea C.J. 113/26.06.2019

Anexa 5

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI

PROTECŢIA COPILULUI CĂLĂRAŞI

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL
CENTRULUI DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ PLĂTĂREȘTI

 

 

 

            ART. 1. Dispoziţii generale. Definiţia

            (1) Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești   este instituţie de asistenţă socială de interes public, fără  personalitate juridică, înfiinţată și administrată  de furnizorul de servicii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași, având sediul în comuna Plătărești, sat Plătărești, strada Mânăstirii, nr. 13, jud. Călărași.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social "Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești", aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite.

            (3) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

(4) CRRN întocmeşte şi respectă procedurile de sistem şi operaţionale pentru fiecare tip de activitate desfăşurată (socială, economică, resurse umane, achiziţii publice etc.), avizate de către Directorul Executiv Adjunct  şi aprobate de către Directorul Executiv al DGASPC Călărași.

 

(5) Pentru asigurarea calităţii serviciilor furnizate, DGASPC Călărași, prin serviciile sale de specialitate, asigură coordonarea metodologică a CRRN.

ART. 2 Identificarea serviciului social

 

            Serviciul social "Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești", cod serviciu social 8790 CR-D-II, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Călărași acreditată ca furnizor de servicii prin Certificatul de Acreditare seria AF nr 000258/17 04 2014, având sediul în comuna Plătărești, sat Plătărești, strada Mânăstirii, nr 13, județul Călărași.

            ART. 3 Scopul serviciului social

Scopul serviciului social "Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești" este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități neuropsihice aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.    

            ART. 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

            (1) Serviciul social "Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești " funcţionează in subordinea DGASPC Călărași in baza HCJC nr. 106/27.10.2004 cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de <LLNK 12011   292 10 201   0 18>Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 82/2019, Anexa 1 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi. 

     

ART. 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 

            (1) Serviciul social "Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești" se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

            (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești" sunt următoarele:

 1. respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 2. protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
 3. asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 4. deschiderea către comunitate;
 5. asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 6. asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
 7. ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
 8. facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
 9. promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 10. asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
 11. preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 12. încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 13. asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 14. asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 15. primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 16. colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.

            ART. 6 Beneficiarii serviciilor sociale

 

1)Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești” sunt persoane adulte cu dizabilităţi neuropsihice care sunt dependente de servicii sociale de bază și necesită servicii specializate de recuperare,  nu au posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii (dovedite prin ancheta socială), au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Calarasi  sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială. Capacitatea centrului este de 210 locuri.

            (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

Conditia de bază în admiterea persoanei în centru este încadrarea in grad de handicap, prin certificat eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Călărași în limita locurilor disponibile și a resurselor financiare alocate.

În vederea admiterii în C.R.R.N. Plătărești, reprezentantul legal/tutorele persoanei cu handicap va depune şi va înregistra o cerere în acest sens, la primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, primăria urmând să o transmită, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, la registratura DGASPC, însoţită de următoarele documente:    

 • copie de pe certificatul de încadrare într-un grad de handicap (valabil);
 • acte de identitate ale persoanei cu handicap care solicita admiterea, ale susţinătorilor legali conform ORD. 1887/2016 – Metodologie, art. 2 (copii ale certificatelor de naştere, de căsătorie, ale CI/BI, ale soţului/soţiei, după caz, rudelor în linie dreaptă, precum şi ale celorlalte persoane anume prevăzute de lege);
 • declaraţie privind lipsa susţinătorilor legali, după caz (la notariat);
 • acte doveditoare privind veniturile: adeverinţă de salariu, talon de pensie, talon şomaj, adeverinţa ajutor social etc. (după caz), adeverinţă de venit eliberată de organele financiare teritoriale, alte acte sau, după caz, declaraţie pe propria răspundere că nu are venituri, autentificată la notar pentru toţi susţinătorii legali;
 • copii ale hotărârilor judecătoreşti actualizate, prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane, în favoarea, sau în obligaţia celui care solicită admiterea (copie după contract de vânzare-cumpărare, intre persoana ce solicita internarea şi unul dintre copii sau alţi susţinători legali - dupa caz);
 • copii de pe hotărârile judecătoreşti actualizate, prin care cei care datorează plata contribuţiei lunare de întreţinere au stabilite obligaţii de întreţinere şi faţă de alte persoane;
 • analize medicale (radiografie pulmonara interpretată de medicul pneumoftiziolog, testul HIV, VDRL, ANTIGEN - hepatită, examen coproparazitologic şi dovada de la medicul de familie că poate convieţui în colectivitate şi nu are boli contagioase);
 • ancheta socială, realizată la domiciliul persoanei, care solicita admiterea în centrul rezidenţial de către primăria din raza teritorial-administrativa respectivă, cu propunerea instituirii unei măsuri de protecţie de tip rezidenţial într-o instituţie de protecţie socială;
 • ancheta socială efectuată la domiciliul susţinătorilor legali identificaţi din care să reiasă date despre situaţia locativă, reţeaua de familie, situaţia economică şi starea de sănătate a acestora;
 • actul de proprietate al locuinţei (copie);
 • adeverinţa de pământ sau titlul de proprietate pentru fiecare persoană obligată la plata de întreţinere;
 • declaraţie pe propria răspundere din partea susţinătorilor legali din care să reiasă motivele pentru care nu se pot ocupa de îngrijirea persoanei respective – înregistrată la primăria de domiciliu;
 • dovada (adeverinţa) prin care se atesta ca persoanei cu handicap nu   i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate;
 • declaraţie pe propria răspundere din partea persoanei cu handicap/tutorelui că este de acord cu instituţionalizarea în centru;
 • hotărârea judecătorească definitivă de punere sub interdicţie a persoanei care necesită protecţie de tip rezidenţial prin care s-a numit tutore pentru persoana interzisă (după caz);
 • adresa de înaintare a dosarului – către DGASPC Călăraşi;
 • declaraţie notarială prin care persoana cu handicap/susţinătorii legali (conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2017 - soţul pentru soţie, soţia pentru soţ, copiii pentru părinţi, părinţii pentru copii),   se obliga să plătească contribuţia lunară în cuantum de 900 lei (Ord. 1887/2016), se obliga să anunţe orice modificare a veniturilor persoanei cu handicap/susţinătorilor legali în vederea recalculării contribuţiei lunare de întreţinere după admitere şi că familia îşi asumă responsabilitatea pentru realizarea formalităţilor de înhumare şi asigurarea serviciilor funerare în caz de deces al persoanei cu handicap, cu exceptia cazurilor sociale;
 • acordul persoanei cu handicap si apartinatorilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679.

 

În situatia in care persoana cu handicap a încheiat cu intentie un contract de vânzare – cumpărare cu clauză de întreținere, contract de întreținere cu clauză de uzufruct viager, orice alt act prin care și-a înstrăinat locuința în schimbul întreținerii până la sfârșitul vieții, persoana care și-a asumat responsabilitatea îngrijirii va plati integral costurile serviciilor acordate în centru conform hotărârii aprobată de Consiliul Județean Călărași.

Modalitatea de stabilirea a contribuției lunare se stabilește în baza prevederilor Ordinului nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora modificat si completat prin Ordinul nr. 623/2017.

Persoanele cu handicap grav psihic şi/sau mintal asistate în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap şi susţinătorii legali ai acestora sunt scutite de plata contribuţiei lunare de întreţinere. Costurile aferente sunt susţinute din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în condiţiile legii, prin bugetele locale judeţene (conform art. 94^1 din Legea nr. 448/2006 - R).

Susținătorii legali ai adulților cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice adulte cu handicap, care pot datora contributia lunara de întreținere, sunt: soțul pentru soție sau, dupa caz, soția pentru soț; copiii pentru părinți; părinții pentru copii, precum şi celelalte persoane anume prevăzute de lege, în ordinea stabilită la art. 519 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare (Codul civil)."

Registratura DGASPC va transmite CEPHA cererea persoanei solicitante, împreună cu documentele necesare, precum și raportul de evaluare socială cu propunerea Compartimentului Asistență Socială, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

Admiterea în centru se aprobă de către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Călărași în baza analizării dosarului depus la D.G.A.S.P.C și a întrunirii condițiilor de admitere în centru prevăzute prin prezentul regulament.

Decizia comisiei de evaluare se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei solicitante, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data redactării  și poate fi contestată la instanța competentă. 

   Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

 1. sa existe locuri disponibile;
 2. sa fie încadrat intr-un grad de handicap;
 3. sa aibă domiciliul stabil in jud. Calarasi, cu cel putin 6 luni înaintea solicitării admiterii;
 4. sa prezinte un dosar care sa cuprinda documentele mentionate mai sus.
 5. în urma prezentarii dosarului cu actele solicitate, asistentul social si psihologul din cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala efectueaza evaluarea psiho-sociala a persoanei cu handicap la domiciliul acesteia si intocmeste o fisa de evaluare cu propuneri in functie de nevoile persoanei si inainteaza dosarul catre secretariatul CEPHA in vederea transmiterii la SECPAH pentru intocmirea raportului de evaluare complexa cu propunerea de stabilire a unei masuri de protectie, urmand ca ulterior CEPHA sa decida institutionalizarea persoanei si sa emita decizia de admitere in centru.  
 6. f) Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți (CEPHA) decide admiterea în centru având în vedere atât criteriile de eligibilitate sociale şi/sau medicale, cât şi ţinând cont de locurile disponibile. Persoana cu dizabilităţi are dreptul să fie îngrijită şi protejată într-un centru din localitatea/judeţul în a cărei/cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa;
 7. g) în cazul în care nevoile individuale ale persoanei cu dizabilităţi nu pot fi asigurate în condiţiile prevăzute în prezentul Regulament, aceasta poate fi îngrijită şi protejată într-un centru aflat în altă unitate administrativ-teritorială;

<

 1. h) Decontarea cheltuielilor dintre autorităţile administraţiei publice locale se face în baza costului mediu lunar al cheltuielilor efectuate în luna anterioară de centrul în care persoana cu dizabilităţi este îngrijită şi protejată;
 2. i) Admiterea în centru se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii. Acesta se încheie între centru/furnizorul acestuia şi beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia. În funcţie de condiţiile contractuale, respectiv persoana/persoanele care participă la plata contribuţiei din partea beneficiarului, se încheie angajamente de plată cu acestea. Angajamentele de plată fac parte integrantă din contract. Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit de centru /furnizorul acestuia, în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. Contractul de furnizare servicii este redactat în două sau mai multe exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor contractului. Acesta va fi pus la dispoziţia acestora şi în format accesibil (easy to read, Braille, CD video/audio, etc.) înainte de a fi semnat de către beneficiar/reprezentantul legal al acestuia.

  Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în dosarul personal al beneficiarului. Beneficiarul/reprezentantul legal al acestuia deţine un exemplar al contractului de furnizare servicii.

În cadrul centrului rezidențial pentru fiecare beneficiar se întocmeste, după realizarea evaluării inițiale un Plan individual de servicii (PIS), Plan personalizat (PP), Plan personal de viitor (PPV) conform standardelor specifice minime în vigoare.

            (3) Condiţii de încetare a serviciilor

 

Centrul elaborează și aplică o procedură proprie de încetare/sistare a serviciilor și aduce la cunoștință beneficiarilor/susținătorilor legali condițiile de încetare /sistare a serviciilor pe perioadă determinată.

Procedura de suspendare/încetare prezintă situațiile și documentele din cadrul procesului de suspendare/încetare, obligații ale persoanelor implicate, organizate pe două componente: a) componenta referitoare la suspendare pe perioadă determinată și b) componenta referitoare la încetare.

Furnizorul de servicii sociale explică beneficiarului sau reprezentantului său legal prevederile procedurii referitoare la suspendarea, respectiv încetarea acordării serviciului social, înainte de semnarea contractului de furnizare servicii iar beneficiarul sau reprezentantul legal semnează de luare la cunoștință; tabelul cu numele persoanelor care au semnat pentru luare la cunoștință constituie anexă la procedură.

Principalele situaţii în care frunizorul de servicii sociale poate suspenda acordarea serviciilor pentru un beneficiar pe o perioadă determinată de timp sunt, de exemplu:

 1. a) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, pentru o perioadă de maxim 15 zile;
 2. b) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea şi îngrijirea pe perioada respectivă și a anchetei sociale realizată de personal din cadrul centrului rezidențial;
 3. c) în caz de internare în spital;
 4. d) în caz de transfer într-o altă instituţie, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al instituţiei către care se efectuează transferul și acordul beneficiarului sau reprezentantului legal.

Centrul propune spre aprobare DGASPC Călărași şi aduce la cunoştinţă beneficiarilor situaţiile de încetare/sistare a serviciilor pe perioadă nedeterminată.

     

Principalele situaţii în care furnizorul de servicii sociale poate sista acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt, de exemplu:

 1. a) la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, în care acesta precizează domiciliul sau reședința unde pleacă după încetarea serviciului, cu obligația ca, în termen de 5 zile de la încetare, FSS să notifice serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul;
 2. b) la cererea reprezentantului legal, însoțită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului, cu obligația ca, în termen de 48 ore de la încetare, FSS să notifice serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul;
 3. c) transfer în altă instituţie rezidenţială, la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal, cu acordul instituţiei respective;
 4. d) centrul rezidențial nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligația de a soluționa împreună cu beneficiarii sau reprezentanții legali, cu 30 de zile anterior datei încetării, transferul beneficiarului/beneficiarilor;
 5. e) la expirarea termenului prevăzut în contract;
 6. f) în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii cu majoritate simplă a unei comisii formate din conducătorul centrului rezidențial, un reprezentant al furnizorului de servicii sociale, managerul de caz sau un reprezentant al personalului centrului rezidențial şi 3 reprezentanţi ai beneficiarilor;
 7. g) în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, suspendarea licenţei de funcţionare, altele); în aceste situații FSS va asigura, în condiții de siguranță, transferul beneficiarilor în servicii sociale similare;
 8. h) în caz de deces al beneficiarului.

Centrul rezidențial întocmește fișa de suspendare/încetare a serviciului, pe perioadă determinată/nedeterminată, în maxim 4 ore de la constatarea uneia dintre situațiile descrise la punctele 5 și 6; fișa face parte din dosarul personal al acestuia.

Fișa de suspendare/încetare a serviciului cuprinde informații despre condițiile în care beneficiarul a părăsit serviciul: situația care a determinat suspendarea/încetarea, documentele aferente, îmbrăcămintea și mijloacele de transport folosite, însoțitori, bagaj, precum și destinația comunicată.

În situația încetării acordării serviciului, centrul rezidențial transmite copia documentelor care alcătuiesc dosarul personal al beneficiarului către furnizorul de servicii sociale, în baza unui proces-verbal de predare – primire.

Beneficiarul sau reprezentantul său legal poate solicita în scris, la încetarea acordării serviciului, copia documentelor care alcătuiesc dosarul personal; predarea – primirea documentelor se face în baza unui proces verbal încheiat cu furnizorul de servicii sociale.

Procesele verbale de predare – primire sunt semnate de părți și arhivate.

Furnizorul de servicii sociale transmite o copie a fișei de încetare a serviciului către instituția care a emis decizia de admitere a beneficiarului.

Centrul rezidențial deţine un registru de evidenţă a intrărilor / ieşirilor beneficiarilor.

Registrul de evidenţă cuprinde cel puțin următoarele: datele de identificare ale beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor și destinatarii acestora, data predării dosarului personal și semnături.

  

 Încetarea calităţii de persoană beneficiară a centrului rezidențial poate avea loc şi în alte cazuri stabilite de conducerea centrului, prin Regulamentul de Ordine Interioară.

            Externarea disciplinară se poate efectua în cazul în care persoana în cauză nu respectă regulamentul intern de functionare, și anume:

 • are un comportament necorespunzător faţă de celelalte persoane asistate sau faţă de personalul centrului, în sensul că proferează injurii, ameninţări, vulgarităţi sau se dedă la acte de violenţă;
 • pleacă din instituţie fără aprobare, consumă băuturi alcoolice şi perturbă liniştea în unitate sau în localitate;
 • a beneficiat de internare prin folosirea de acte sau declaraţii care ulterior se dovedesc a nu fi adevărate;
 • refuză să achite contribuţia stabilită conform dispoziţiilor legale în vigoare, deşi dispune de venituri lunare personale sau persoanele obligate la întreţinere au posibilităţi financiare pntru a-şi achita obligaţiile de plată faţă de centru.

Externarea pentru încetarea cauzelor care au determinat internarea se va face la cererea persoanei în cauză, a reprezentantului legal al acesteia şi pe baza anchetei sociale efectuată la noul domiciliu al persoanei asistate.

Un exemplar din dispoziţia de externare va fi înmânat persoanei în cauză sau reprezentantului legal, prin luare de semnături.

Încetarea/sistarea serviciilor acordate beneficiarului în situația în care beneficiarul nu mai respectă clauzele contractuale, se realizează de CEPHA Călărași, pe baza propunerii sefului  centrului, cu acordul prealabil al Directorului Executiv al DGASPC Călărași. Pentru celelalte situații menționate, cu excepția cazului de deces – care constituie ieșire/sistare de drept – decizia încetării/sistării furnizării serviciilor sociale aparține CEPHA.

            Centrul asigură comunicarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială:

 • În caz de ieşire a beneficiarului din centru pe perioadă nedeterminată, centrul transmite, în termen de maxim 30 de zile de la ieşire, serviciului public de asistenţă socială pe a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau rezidenţa beneficiarul, o copie a dosarului personal al beneficiarului.
 • Centrul deţine un registru de evidenţă a ieşirilor din centru în care se înscriu: datele de identificare ale beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor sau a dosarului personal al beneficiarului, destinatarii acestora (denumire, adresă, telefon, e-mail).
 • Centrul se asigură că beneficiarul părăseşte centrul în condiţii de securitate.

Centrul cunoaşte şi, după caz, facilitează sau asigură transferul/transportul beneficiarului către noua sa rezidenţă. În registrul de evidenţă a ieşirilor se consemnează modalitatea de transport şi/sau condiţiile în care beneficiarul a părăsit centrul (ex: îmbrăcat corespunzător, a utilizat mijloacele de transport auto, etc.).

Fişa de ieşire din centru se completează după emiterea de către CEPHA Călărași a deciziei de încetare sau de transfer a beneficiarului din centru.

Transferul beneficiarilor dintr-un centru în altul se face în baza deciziei CEPHA Călărași, conform procedurilor stabilite de către aceasta, cu respectarea prevederilor legale, pe baza dosarului depus de centru şi a raportului SECPAH.

            (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești" au următoarele drepturi:

 1. să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
 2. să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
 3. să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
 4. să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
 5. să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
 6. să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
 7. să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
 8. să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt persoane cu dizabilităţi.

            (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești" au următoarele obligaţii:

 1. să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
 2. să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
 3. să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
 4. să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
 5. să respecte prevederile prezentului regulament.

   

ART. 7 Activităţi şi funcţii

 

            Principalele funcţii ale serviciului social "Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești " sunt următoarele:

 1. a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi:
 2. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
 3. găzduire pe perioada nedeterminată;
 4. îngrijire personală;
 5. asistenţă pentru sănătate;
 6. recuperare/reabilitare funcţională;
 7. socializare şi activităţi culturale;
 8. integrare/reintegrare socială;
 9. cazare;
 10. alimentaţie;
 11. reabilitare şi adaptare a ambientului: mici amenajări, reparaţii şi altele asemenea;
 12. terapie ocupațională.

                    

     

 1. b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

 

 1. punerea la dispoziţia publicului a materialelor informative privind activităţile derulate şi serviciile oferite;
 2. facilitarea accesului potenţialilor beneficiari/reprezentanţilor legali/reprezentanţilor convenţionali, membrilor lor de familie, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaşte condiţiile de locuit şi de desfăşurare a activităţilor/serviciilor, în baza unui program de vizită;
 3. asigurarea că beneficiarii şi orice persoană interesată, precum şi  instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale, cunosc activitatea şi performanţele sale
 4. elaborarea de plan individual de intervenţie socială pentru fiecare beneficiar care cuprinde activităţi şi servicii specifice nevoilor acestuia;
 5. elaborarea de rapoarte de activitate;
 6. elaborarea şi utilizarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanţilor legali/ reprezentanţilor convenţionali, familiilor acestora cu privire la serviciile şi facilităţile oferite.  
 7. afişarea informaţiilor necesare privind activitatea desfăşurată zilnic (a numelui şi programului zilnic de lucru al personalului de conducere şi al personalului de specialitate care funcţionează în cabinetele de specialitate).
 1. c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 2. organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă;
 3. organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor în vederea menținerii unui stil de viaţă sănătos precum şi asupra drepturilor fundamentale;
 4. organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanţilor legali cu privire la tipurile de abuz, modalitatea de identificare şi sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant;
 5. desfăşurarea de activităţi de informare, consiliere, educaţie extra curriculară, terapii ocupaţionale, etc. care privesc nevoi diverse: cunoaşterea drepturilor sociale şi a legislaţiei, a valorilor promovate în comunitate, a drepturilor şi obligaţiilor în calitate de cetăţeni, pregătire pentru viaţa independentă, facilitare acces la locuinţă şi adaptarea acesteia, acces la un loc de muncă, acces la formare vocaţională şi profesională, utilizare limbaj mimico-gestual şi diverse dispozitive asistive,etc.;
 6. organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanţilor legali cu privire la modalităţile de formulare a eventualelor sesizări/reclamaţii.
 1. d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
 2. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
 3. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
 4. întocmirea documentaţiei şi realizarea demersurilor pentru obţinerea licenţei de funcţionare a centrului, pe baza standardelor de calitate, conform legislaţiei în vigoare;
 5. implementarea măsurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, Agenţia Judeţeană Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Călărași, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, precum şi alte foruri cu atribuţii de control;
 1. e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:
 2. funcţionarea centrului conform prevederilor unui regulamentului propriu de organizare şi funcţionare;

    2.cunoaşterea şi aplicarea normelor legale privind gestionarea şi administrarea resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului;

 1. asigurarea integrităţii şi păstrării în bune condiţii a patrimoniului centrului: clădiri, instalaţii, dotări, aparatură;
 2. realizarea demersurilor pentru asigurarea resurselor umane necesare în vederea bunei desfăşurări a activităţii centrului;
 3. identificarea anuală a nevoilor de perfecţionare a personalului centrului şi asigurarea pregătirea şi instruirea personalului.

            ART. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

            (1) Serviciul social "Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești" funcţionează cu un număr de 104 total personal, conform prevederilor statului de functii, din care:

 1. personal de conducere: șef centru -1 post;
 2. personal de specialitate de îngrijire și asistență: personal de specialitate și auxiliar 73 posturi din care 1 post medic generalist, 1 post medic specialist, 3 posturi psiholog, 3 posturi asistenţ social, 2 inspectori specialitate, 1 post kinetoterapeut, 10 posturi asistenţi medicali,  43 posturi infirmieri, 9 posturi îngrijitoare;
 3. personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 30 posturi: administrator - 1 post, magaziner - 1 post, funcţionari economici- 3 posturi, sofer - 1 post, muncitor calificat - 14 posturi, muncitor necalificat – 1 post, spalatoreasă – 5 posturi, paznic- 4 posturi;
 4. voluntari, cu respectarea legislaţiei în domeniul voluntariatului. Numărul voluntarilor este variabil; la data întocmirii ROF centrul nu are voluntari.

            (2) Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă reprezintă peste 60% din numărul total de posturi al centrului.

ART. 9 Personalul de conducere

            (1) Personalul de conducere este format din: șef  de centru;

            (2) Atribuţiile sefului de centru  sunt:

 1. a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
 2. b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
 3. c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
 4. d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
 5. e) întocmeşte raportul anual de activitate;
 6. f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului;
 7. g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;
 8. h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
 9. i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
 10. j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
 11. k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
 12. l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;
 13. m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
 14. n) propune modificari in statul de funcţii pentru personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
 15. o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
 16. p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
 17. r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

            (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.

            (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

            (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

  ART. 10. Personalul de specialitate

 • Personalul de specialitate al CRRN Plataresti este format din:
 1. Asistent medical generalist (325901);
 2. Asistent social (263501);
 3. Psiholog (263411);
 4. Kinetoterapeut (226405);
 5. Infirmieră (532103):
 6. Medic de medicină de familie (221108).

2) Atribuţii generale ale personalului de specialitate:

 1. a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectărea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;
 2. b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.;
 3. c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
 4. d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;
 5. e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
 6. f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
 7. g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

   

3) Atribuții și răspunderi ale personalului de specialitate din CRRN Plătărești  pe specialități:

 1. Medic
 2. Răspunde de activitatea medicală din centru şi coordonează activitatea personalului medical din centru;
 3. Examinează beneficiarii la intrarea în centru si intocmeste foaia de observaţie in primele 24 de ore;
 4. Face parte din comisia multidisciplinara de evaluare a beneficiarilor, întocmeste şi reevalueaza PII (planul individual de intevenţie);
 5. Examinează beneficiarii din centru şi consemnează în foaia de observaţie evoluţia, investigaţiile necesare, alimentaţia şi tratamentul corespunzător, iar în cazurile de externare intocmeste epicriza si biletele de ieşire din centru;
 6. Colaborează cu medicii specialişti  din  sistemul  sanitar  în  vederea realizării consultaţiilor de specialitate necesare beneficiarilor.
 1. Asistent medical
 2. Participă la vizita medicală şi execută indicaţiile medicului cu privire la efectuarea tratamentului, recoltarea probelor biologice, aplicarea dietelor alimentare şi asigurarea igienei beneficiarilor;
 3. Evaluează starea de sănătate a beneficiarilor centrului, observă simptomele de boală pe care aceştia le prezintă, măsoară temperatura, tensiunea arterială, pulsul, respiraţia, înălţimea şi greutatea corporală şi informează medicul; supravegheaza, în absenţa medicului, persoanele bolnave şi ia masurile care se impun, in limita competentei, informand ulterior medicul despre masurile luate;
 4. Efectueaza controlul epidemiologic al beneficiarilor la internarea in centru, la revenirea acestora din familii dupa invoiri si dupa externarea din unitatile sanitare unde au urmat tratamente specifice;
 5. Acordă prim ajutor in situatii de urgenta, apelează serviciul de urgenta 112 in caz de urgenta medicala/anunta medicul;
 6. Preia medicamentele de la punctul farmaceutic şi le repartizeaza conform prescriptiilor medicale; administrează medicaţia beneficiarilor, conform prescripţiilor medicale (tratament acut, subacut si cronic); raspunde de gestiunea aparatului de urgenta, tine evidenta stocurilor de medicamente conform baremului afisat, completeaza la zi stocurile epuizate; respectă normele de securitate, manipulare si descarcare a medicamentelor cu regim special (toxice, psihotrope, stupefiante, etc.).
 1. Asistent social:
 2. Intocmeşte documentele de primire ale beneficiarilor in unitate şi gestionează dosarul social al acestora;
 3. Ţine evidenţa beneficiarilor în cartea de imobil, în registrul de evidenţă a beneficiarilor, realizează raportări, situaţii statistice privind beneficiarii;
 4. Calculează contribuţia de întreţinere în prezenţa însoţitorului şi întocmeşte angajamentul de plată, care va fi semnat de beneficiar sau de reprezentantul legal al acestuia;
 5. Răspunde de buna păstrare a BI/CI, face demersurile necesare in cazul reînoirii acestora, face demersurile pentru obţinerea documentelor de stare civilă; în cazul decesului unui beneficiar se ocupa de formalităţile legale de obţinerea actelor de deces, anunţa familia sau rudele apropiate ale decedatului si se ocupa de organizarea inmormantarii;
 6. Face parte din echipa multidisciplinară, elaborează şi implementează impreună cu aceasta P.I.I; completează impreună cu echipa fişa de monitorizare săptămânală a activitătilor desfăşurate cu beneficiarii.
 1. Psiholog:
 2. Realizează activităţi de evaluare a nevoilor generale şi speciale ale beneficiarilor, din punct de vedere psihologic;
 3. Asigură activităţi de intervenţie psihologică, de consiliere şi sprijin a beneficiarilor, pentru a depăşi situaţiile de conflict, dificultate cu care se confruntă aceştia, pentru integrarea în colectivitatea centrului, dezvoltarea de relaţii cât mai bune cu personalul, ceilalţi beneficiari, precum şi persoane importante pentru aceştia; în desfăşurarea activităţii are în vedere obiectivele de intervenţie stabilite şi caracteristicile individuale specifice vârstei, dizabilităţii, altor aspecte esenţiale fiecărui beneficiar;
 4. Participă la elaborarea si aplicarea activităţilor de recuperare psihologică a beneficiarilor, organizand şi participând nemijlocit la aplicarea programelor individuale sau colective pe categorii de terapii ale beneficiarilor, în limita competenţelor deţinute;
 5. Intervine în situatii de criza legate de aparitia/agravarea unor tulburari de comportament si ajuta beneficiarul in depasirea unor situatii conflictuale cu sine sau cu cei din jur;
 6. Face parte din echipa multidisciplinară, elaborează şi implementează impreună cu aceasta P.I.I; completează impreună cu echipa fişa de monitorizare săptămânală a activitătilor desfăşurate cu beneficiarii.
 1. Infirmieră:
 2. Sprijina beneficiarii, daca este necesar, în realizarea activităţilor de bază:
  1. efectuarea igienei personale: supraveghează efectuarea igienei personale de catre beneficiari si efectueaza igiena personala a beneficiarilor care nu-si pot efectua singuri igiena personala;
  2. imbracarea – dezbracarea beneficiarilor, punand la dispozitia acestora hainele corespunzatoare sexului, anotimpului si marimile potrivite; schimbarea vestimentatia beneficiarilor zilnic sau ori de cate ori este nevoie si lenjeria de pat saptamanal sau ori de cate ori este necesar;
  3. alimentare şi hidratare, conform cerintelor si nevoilor speciale ale acestora; transportă hrana din blocul alimentar in camere pentru beneficiarii care nu se pot deplasa, respectand regulile igienico-sanitare in vigoare, ii pregateşte pe aceştia in vederea servirii mesei si hraneste persoanele care nu se pot hrani singure;
 3. Raportează orice modificare aparuta în starea de sanatate a beneficiarilor, furnizand cat mai multe informatii medicului si asistentelor medicale despre starea acestora; ajuta asistentele medicale la efectuarea procedurilor medicale;
 4. Solicita ajutor de urgenta, apeland telefonic serviciul 112, în absenta personalului medical din centru daca constata modificari grave de sanatate la un beneficiar; pregateste si insoteste beneficiarii la consultatii in afara centrului si pe timpul internarii in spital;
 5. In cazul decesului asigura izolarea decedatului de restul beneficiarilor, participa la inventarierea bunurilor persoanei decedate, efectueaza toaleta si imbraca corespunzator persoana decedata, asigura transportul decedatului si depunerea lui in locul special amenajat şi efectueaza dezinfectia spatiului in care a survenit decesul, respectand normele igienico – sanitare;
 6. Mentine permanent ordinea si curatenia la locul de munca si in alte spatii de folosinta, iar în lipsa ingrijitoarei de curatenie efectuează curatenia si dezinfectia in spatiile centrului, colectează lenjeria si rufele murdare, separa rufele murdare de alte obiecte personale ale beneficiarilor, depoziteaza sacii de rufe murdare in locurile special amenajate din centru, tine evidenta rufelor predate la spalatorie, respectand normele igienico-sanitare; aduce rufele curate de la spalatorie, se ocupa de impachetarea, aranjarea si repartizarea rufelor curate in spatiile destinate.

       F.Kinetoterapeut:

 

 1. prevenirea, reeducarea sau recuperarea dizabilităţilor şi deficienţelor motorii, conform conduitei terapeutice şi obiectivelor fixate prin utilizarea tehnicilor kinetice, masajului şi agenţilor fizici (apă, gheaţă, caldură,
 2. întreţinerea mobilităţii articulare prin tratarea retracţiilor musculo-tendinoase, a spasticităţii şi a redorilor;
 3. prevenirea atrofiilor musculare şi conservarea supleţei muşchilor;
 4. menţinerea troficităţii ţesuturilor moi;
 5. conservarea, cât mai mult timp posibil, a capacităţii de deplasare, mersul in mod particular;
 6. asigurarea unei cât mai mari autonomii în condiţiile în care beneficiarul este ţintuit in fotoliul rulant;
 7. asigurarea funcţiilor vitale;
 8. în timpul puseelor evolutive, tratamentul se limitează la mobilizări articulare pasive, efectuate in şedinţe scurte, repetate de 4 , 5 ori în cursul zilei și posturarea corectă in pat;
 9. supraveghează starea beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilor de kinetoterapie;
 10. supraveghează și înregistrează în permanență datele despre starea beneficiarului și informează medicul asupra modificărilor intervenite;
 11. informează și instruieste beneficiarul asupra tratamentului pe care îl efectuează, asupra efectelor terapeutice și asupra efectelor negative care pot apărea;
 12. aplică procedurile de kinetoterapie și masaj, cu toți parametrii agentului fizic, în vederea recuperării medicale, conform prescripțiilor medicului și răspunde de respectarea parametrilor tehnici a fiecarei probe.
 13. manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine față de beneficiar;
 14. respectă întocmai prescripțiile făcute de medic pe fișele de tratament ale beneficiarilor;
 15. răspunde de efectuarea programului de kinetoterapie individualizat pentru fiecare beneficiar;
 16. stabilește împreună cu medicul, programul de recuperare pe obiective pentru beneficiarii  ce necesita tratament de recuperare individual sau pe grupe.
 17. efectuează tratamentul prescris urmărind zilnic evoluția și modificările programului de recuperare în funcție de progresul obținut;
 18. ține evidența zilnică a exercițiilor și programelor efectuate;
 19. se preocupă de starea sălii de gimnastică, facând propuneri de asigurarea cu aparate și dispositive necesare;
 20. răspunde la solicitările conducerii unității;
 21. acordă prim ajutor în situații de urgență și cheamă medicul;
 22. poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, în vederea pastrării igienei și a aspectului estetic personal;
 23. respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor nosocomiale;
 24. respectă secretul profesional și codul de etică al personalului medical;
 25. respectă și apară drepturile beneficiarilor;
 26. se preocupă în permanență de actualizarea cunostințelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de educație continuă, conform cerințelor postului.

Atribuţiile şi răspunderile principale ale personalului de specialitate din cadrul centrului, prevăzute în prezentul regulament, se completează în mod corespunzător cu atribuții specifice prevăzute în fișa postului.

              

            ART. 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire

            (1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. Este format din:

 1. a) economist (inspector de specialitate), referenți de specialitate;
 2. b) administrator (inspector de specialitate);
 3. c) magaziner;
 4. d) paznic;
 5. e) spălătoreasă;
 6. f) şofer;
 7. g) îngrijitoare;
 8. h) muncitor calificat lenjereasa;
 9. i) muncitor calificat electrician;
 10. j) muncitor calificat lăcătuş;
 11. k) muncitor calificat fochist;
 12. l) muncitor calificat bucătar;
 13. m) muncitor necalificat.

            (2) Atribuţii ale personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire:

 1. Inspectorul și referenții de specialitate:
 2. Conduce contabilitatea instituției sintetic și analitic conform normelor legale în vigoare;
 3. Întocmește documentelor prevăzute de legislația în vigoare cu modificările și completările la zi și acte normative în vigoare la zi inclusiv ce implică consumuri, asupra statului de plată al salariaților, contractelor;

3.Respectă  normele privind angajarea, ordonarea și plata cheltuielilor bugetare conform legislației în vigoare;

4.Întocmește împreună cu seful  de centru și administratorul note de fundamentare reale și obiective, a nevoilor centrului și îl prezintă spre avizare directorului Executiv al DGASPC Calarasi;

5.Întocmește situațiile financiare, raportări economice și alte situații statistice solicitate de seful centrului si de  directorul  DGASPC și alte instituții și răspunde de respectarea cadrului legal în domeniul său de activitate.

 1. Administrator - Inspector de specialitate
 2. Întreprinde toate măsurile care se impun pentru întreținerea în bune condiții de funcţionare a instalațiilor sanitare, electrice, de încălzire și aplicarea normelor PSI;
 3. Organizează și răspunde de desfășurarea activității administrativ-gospodarești, bloc alimentar, spălătorie, spații cazare, spații administrative, etc.;
 4. Asigură exploatarea eficientă a mijloacelor de transport conform cadrului legal;
 5. Asigură și răspunde de întreținerea și integritatea patrimoniului;
 6. Gestionează mijloacele fixe, obiectele de inventar și bunurile materiale și asigură evidențele de gestiune.
 1. Magaziner
 2. Răspunde direct de primirea, păstrarea si eliberarea bunurilor din unitate si comunica in scris conducerii unităţii plusul si minusul din gestiune, daca bunurile sunt depreciate, distruse, sustrase, daca stocurile au atins limitele minime si maxime, solicita efectuarea recepţionarii acestora de către comisiile de recepţie;
 3. Respectă si aplică dispoziţiile legale cu privire la inventarierea bunurilor;
 4. Întocmeste la  sfârşitul  lunii  centralizatorul  cu  consumul  de materiale si alimente pe baza bonurilor de materiale si listei zilnice de alimente, stabileşte stocul si soldul acestora pe fisa de magazie, confruntandu-le cu cele ale serviciului contabilitate .
 5. Preda serviciului de contabilitate toate documentele de intrare si ieşire a valorilor materiale la termenele fixate;
 6. Asigură paza si securitatea magaziilor si sesizează imediat organele ierarhice de abaterile si deficientele constatate, cerând sa fie luate toate masurile corespunzătoare;
 1. Portar
 2. Monitorizează intrarea și ieșirea din incinta centrului a tuturor persoanelor;
 3. Desfășoară periodic inspecția clădirilor, a ușilor și geamurilor, a integrității acestora;
 4. Participă alături de personalul angajat conform dispozițiilor interne la evitarea sau prevenirea producerii unor accidente sau avarii;
 5. Respectă planul de pază al obiectivului protejat.
 1. Spălătoreasă
 2. Ia in primire de la ingrijitoarele de curățenie rufele murdare, notează în caietul de evidență numarul și felul rufelor luate în primire;
 3. Asigură spalarea și dezinfecția rufelor, răspunzând de calitatea acestora;
 4. Dupa spălarea și uscarea rufelor le verifică și predă hainele sau lenjeria deteriorată la lenjereasă pentru a fi reparate;
 5. Răspunde de modul de folosire al masinilor de spalat si uscat in conformitate cu indicatiile tehnice si ia masuri de protectie a muncii;
 6. Preda rufele curate, numarate ingrijitoarei de curatenie,care le transporta in sectie;
 1. Șofer
 2. Exploatează mijlocul de transport încredințat în cele mai bune condiți şi doar în interesul serviciului;
 3. Întocmește zilnic foaia de parcurs și o completează în mod corespunzător cu numărul km. parcurși, ruta etc.
 4. Asigură transportul beneficiarilor conform dispozițiilor conducerii centrului;
 5. Asigura funcționarea în optimă a mijlocului de transport;
 6. Răspunde de folosirea eficientă a bunurilor primite și BCF-urilor.
 1. Îngrijitoare
 2. Efectuează zilnic curatenia si dezinfectia in dormitoare, spatii comune, cabinete, birouri si alte incaperi in functie de indicatiile asistentei coordonatoare, asistentei medicale de serviciu sau infirmierei coordonatoare;
 3. Transportă sacii cu rufe murdare la spalatorie, preda rufele murdare si primeste rufele curate, conform caietului de evidenta;
 4. Transportă reziduurile solide din sectie la rampa de gunoi, curata si dezinfecteaza recipientele de colectare;
 5. Asigură curatenia si dezinfectia spatiului, unde se serveste masa in sectie, pentru beneficiarii nedeplasabili;
 6. Cunoaste si respecta normele igienico – sanitare in vigoare.
 1. Muncitor calificat:
 2. a) Muncitor calificat lenjereasa
 3. Confectioneaza, ajusteaza, repara si asigura buna intretinere a materialelor si efectelor primite de la infirmierele din sectii si spalatorie;
 4. Raspunde de materialele si efectele incredintate in perioada cand aceasta se afla in atelierul de croitorie;
 5. Indica administratorului materialele de care are nevoie pentru confectionarea si repararea efectelor, intocmind referat de necesitate;
 6. Raspunde de starea igienico – sanitara a atelierului;
 7. Anunta administratorul de orice defectiune aparuta la masini sau la instalatia de curent electric;
 8. Face propuneri de casare a mijlocelor fixe, masini, utilaje, obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata, echipament de protectie, raspunzand de toate masinile si utilajele pe care le are in primire.
 1. b) Muncitor calificat electrician:
 2. Asigura si răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor de încălzire, instalaţiilor electrice, instalaţiilor sanitare si de alimentare cu apa si execută reparaţii curente si lucrările de întreținere necesare acestor instalaţii;
 3. Efectuează lucrări de întreţinere si reparaţii curente la clădirile instituţiei;
 4. Asigura funcţionarea in bune condiţii a centralei termice, mașinilor de spălat si utilajelor din bucătărie;
 5. Conform calificării îndeplinește si atribuții si sarcini de electrician de întreținere si reparații:
  • selectează si folosește corect aparatura pentru determinarea curentului, tensiunii si rezistentei electrice;
  • determina circuitele paralele si in serie;
  • scoate de sub tensiune echipamentele electrice conform normelor tehnice de SSM si PSI;
  • execută verificări asupra instalațiilor electrice, in vederea respectării normelor PSI;
  • identifica echipamentele si componentele defecte in vederea remedierii;
  • înlocuiește/repara echipamentul electric defect;
  • reface izolația circuitului si legăturile de împământare conform normelor tehnice;
  • repune sub tensiune instalația electrica, in vederea verificării calității lucrării.
 1. c) Muncitor calificat  lăcătuş
 1. Asigura si răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor de încălzire, instalaţiilor sanitare si de alimentare cu apa;
 2. Execută reparaţii curente si lucrări de întreținere necesare instalaţiilor si clădirilor centrului;
 3. Asigura desfundarea canalelor si buna funcţionare a staţiei de epurare;
 4. Asigura funcţionarea in bune condiţii a centralei termice, mașinilor de spălat si utilajelor din bucătărie;
 5. Administrează rampa de gunoi (însoțire mașina de gunoi la ridicarea gunoiului, păstrarea curăţeniei la rampa).
 1. d) Muncitori calificat fochist:
 2. Verifica si raspunde de instalatiile de incalzire si de corectitudinea parametrilor pe toata durata zilei;
 3. 2. Execută lucrări de curatare si reparaţii la instalatiile de incalzire, în limitele competenţelor;
 4. Respecta cu stricteţe legislaţia cu privire la postul de fochist;
 5. 4. Anunta seful ierarhic de eventualele defectiuni.
 1. e) Muncitor calificat bucătar
 2. Participa la întocmirea meniului zilnic, fiind membru al comisiei de intocmire a meniurilor ;
 3. Preia alimentele scoase  din magazie pentru prepararea meniurilor zilnice, verifica calitatea si cantitatea lor si răspunde de introducerea lor in totalitate la prepararea hranei pentru beneficiari;
 4. Prepara hrana in conformitate cu meniul indicat in listele de alimente, răspunzând de   calitatea   si   cantitatea  
 5. Portioneaza hrana beneficiarilor si răspunde de respectarea cantităţii de hrana pentru fiecare   porţie   distribuita   beneficiarilor  conform gramajului indicat in lista de alimente;
 6. Răspunde de păstrarea si utilizarea corecta a utilajelor din bucătărie, de punerea si scoaterea din funcţiune a utilajelor respectând normele de protecţie a muncii si semnalează administratorului orice defecţiune constatată.

(3) Atribuţiile şi răspunderile principale ale personalului administrativ, de gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire din cadrul centrului, prevăzute în prezentul regulament, se completează în mod corespunzător cu atribuții specifice prevăzute în fișa postului.

            ART. 12 Finanţarea centrului

            (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

            (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

 1. a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
 2. b) bugetul local al judeţului;
 3. c) bugetul de stat;
 4. d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
 5. e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
 6. f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

ART. 14 Dispoziţii finale

 

(1) C.R.R.N  Plătărești are ştampilă de forma dreptunghiulară cu următorul conținut: Consiliul Județean Călărași - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași - Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești.

(2) Centrul are o ştampilă care se află la directorul centrului.

(3) La sediul centrului se arborează drapelul de stat al României, drapelul Uniunii Europene şi stema judeţului Calarasi.

(5) Prevederile prezentului regulament, vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor, în situaţia când aceştia au discernământul necesar, respectiv părinţilor sau reprezentanţilor legali, cât şi personalului Centrului pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi de a-l aplica întocmai.

(6) Prezentul regulament se completează de drept cu actele normative în vigoare sau se modifică cu prevederile legislaţiei în vigoare care reglementează acest domeniu de activitate.

Centre DGASPC

 • All
 • Calarasi
 • Ciocanesti
 • Faurei
 • Oltenita
 • Perisoru
 • Plataresti
 • Ulmu

Program de lucru

Program de lucru

Evaluare complexa minori/adulti

ACTE NECESARE IN VEDEREA INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP MINORI

Adresele de email pe care puteti trimite:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.     Acte necesare

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    Acte necesare

Informatie de interes public

Date de contact D.G.A.S.P.C. Călărași:

Secretariat Direcție:  0242/311060

TELEFONUL COPILULUI: 0242/983

 Serviciul Monitorizare, Secretariat CPC,

Intervenție în Caz de Urgență: 0242 /311846

 Serviciul Evaluare Complexă Copii

0242/311060, int. 208

Serviciul Evaluare Complexă Adulți:

0242/313640

0728728472

0746251763

Adresa: Strada Bărăganului, nr. 1, Călărași, România

 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Despre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Spune NU violentei domestice!

1. RO Pocket Card A5 page 0001                                                             2. RO Poster A3 page 0001

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).