BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
AntetNou

Ultimele articole

 • Comunicat de presă >

  Vezi comunicat Read More
 • Comunicat de interes public - Schimbare de adresă: >

  Schimbare de adresă: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași anunță schimbarea sediului social la noua adresă situată Read More
 • Comunicat de presa - schimbare adresa centru CPRU Sf. Maria >

    Deschide comunicat Read More
 • Rezultat final concurs recrutare 28.05.2024 - proba scrisă >

  deschide rezultat Read More
 • Comunicat de presa - inaugurare apartamente >

  Deschide comunicatul     Ap. Str. Belsugului, nr.12 bl.k22, sc.3, parter, ap.2   Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Text Size

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi - (DGASPC) - a fost infiintata prin Hot. nr. 106/ 27 octombrie 2004 apartinand Consiliului Judetean Calarasi, prin comasarea Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Calarasi si Directia Judeteana de Asistenta Sociala Calarasi şi  preluarea Centrului de Ingrijire şi Asistenţă din localitatea Ciocaneşti şi a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropshiatrică din localitatea Plătăreşti, prin preluarea în mod corespunzător a atribuţiilor şi funcţiilor acestora.

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi este organizată şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, infiinţată în subordinea Consiliului Judeţean

Activitate cu publicul

DGASPC Călărași activitate cu publicul pdf page 0001

COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE PENTRU COPIL SI FAMILIE « SERA »

 

Informatii centre
Adresa
Sef Centru
 
Tel.Fix
Pers.deservite
Angajati
 str. Belşugului nr.7, mun. Călăraşi  Ionut Adrian Patru  0242-334451  96  33.5 REZIDENTI+14 CENTRU ZI

Regulament de organizare şi funcţionare aL serviciului social de zi: Centrul de Zi din cadrul C.S.S.C.F. „SERA” Călăraşi Cod Serviciu Social 8891CZ-C-II

REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare al Centrului Rezidenţial din cadrul C.S.S.C.F. „SERA” Călăraşi Cod Serviciu Social 8790-CR-C-I 

DENUMIREA SERVICIULUI SOCIAL:

Centrul de zi pentru copii,componenta a Centrului de Servicii Sociale pentru Copilsi Familie SERA Calarasi, subordonat Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi, are misiunea de a preveni abandonul si institutionalizarea copilului prin activitati de socializare, educatie, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, activitati de sprijin si consiliere a familiei/reprezentanti legali.

Serviciile oferite de centrul de zi, sunt complementare demersurilor si eforturilor propriei familii, serviciilor oferite de unitatile de invatamant si serviciilor rezidentiale pentru copiii din cadrul D.G.A.S.P.C. Calarasi.

Centrul de zi functioneaza din septembrie 1999 si are o capacitate de 40 locuri.

Centrul de zi organizeaza functionarea serviciului social la adresa: Str. Belsugului nr. 7 ,Calarasi.

Centrul de zi ofera copilului activitati de educare, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta. Activitatile educationale se desfasoara individual sau in grupuri mici de copii. Obiectivele activitatilor educationale sunt adaptate nivelului si potentialului de dezvoltare al fiecarui copil in parte. Educatia formala este asigurata de educatori din cadrul Inspectoratului Judetean Calarasi si se desfasoara in salile amenajate special in cadrul centrului de zi, cu respectarea curriculum-ului scolar corespunzator varstei si particularitatilor copilului. Centrul asigura materialele necesare desfasurarii activitatilor, in functie de bugetul alocat.

Centrul ofera copiilor activitati recreative si de socializare. Aceste activitati sunt planificate de personalul educational impreuna cu specialistii centrului. Pentru copii din centrul de zi se urmareste: incurajarea relatiilor dintre copii si parinti, copii si personal, copii si specialisti, copii si copii, organizarea de iesiri in aer liber(parc,oras etc.), organizarea de serbari, petrecerea timpului liber in curtea centrului, vizionarea programelor TV, auditii muzicale, ascultarea de povesti,etc.

Beneficiarii Centrului de zi sunt copiii si parintii carora li se acorda prestatii si servicii destinate prevenirii separarii lor.

Admiterea copilului in centru se realizeaza pe baza Dispozitiei semnate de catre directorul general al D.G.A.S.P.C. Calarasi si a contractului incheiat cu familia.

La admiterea copilului in centru, dosarul copilului trebuie sa contina urmatoarele acte:

- copie dupa certificatul de nastere al copilului

- copie dupa actele de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali

- copie dupa hotatarea de plasament(daca este cazul)

- ancheta sociala efectuata de primaria de domiciliu.

Fiecare copil din centrul de zi, are un program personalizat de interventie(PPI), realizat de catre personalul de specialitate, pe baza evaluarilor facute la admiterea in centru. PPI contine informatii despre activitatile si serviciile oferite copilului si familiei acestuia. Obiectivele PPI sunt realiste, adaptate nivelului nivelului lui si utile pentru dezvoltarea optima a copilului.

Obiectivele sunt evaluate periodic (3/6 luni), iar parintii sunt informati despre continutul PPI si rolul care le revine in indeplinirea obiectivelor.

Centrul de zi dispune de 3 module cu un total de 40 locuri, amenajate si dotate corespunzator pentru servirea celor trei mese (mic dejun, pranz si gustare) si odihna de pranz. Fiecare modul dispune de baie proprie dotata cu cadita cu dus, chiuveta pentru igiena personala a fiecarui copil. Hrana se prepara in blocul alimentar al centrului, dotat si avizat conform legislatiei in vigoare. In cadrul centrului functioneaza 3 sali de clasa, amenajate si dotate corespunzator pentru efectuarea educatiei formale si informale a copiilor din centrul de zi.

Copiii beneficiari ai centrului de zi, dispun de un vestiar, fiecare copil avand dulapiorul lui. Centrul dispune de cabinet medical, aparatul de urgenta fiind dotat corespunzator pentru supravegherea starii de sanatate a copiilor.

Caracteristica principala a abordarii activitatilor cu familia este parteneriatul in cresterea si educarea copilului: familia nu este lasata deoparte pentru ca nu stie, nu poate, nu are cu ce sa-si creasca copilul, ci este pregatita, ajutata si antrenata ca partener activ.

Personalul de specialitate din cadrul centrului ofera sprijin si consiliere parintilor ori de cate ori este nevoie sau la cerere.

Consilierea se refera la:

- modul de ingrijire, crestere, educare, intelegere, comunicare a copilului in functie de personalitatea si particularitatile acestuia;

- identificarea si depasirea situatiilor de criza specifice atat copilului cat si familiei;

- tipuri de consiliere: psihologica, sociala.

In cadrul sedintelor planificate cu parintii vor fi prezentate teme cu privire la informarea si consilierea parintilor, stabilite de catre specialisti centrului, iar programul va fi afisat la loc vizibil.

Comunitatea cunoaste serviciile de care beneficiaza sau pot beneficia copiii in centrul de zi.

Actiuni de informare:-presa,televiziune locala;

-reviste de specialitate;

-pliante;

-mediatizarea cazurilor(mass-media) fiind respectata legislatia in vigoare privind protectia copilului si confidentialitatea datelor despre beneficiari;

-colaborarea cu alte institutii(scoli,consilii,unitati sanitare,biserica,politie,etc.);

-materiale de specialitate pentru informarea familiei si comunitate;

-organizarea de serbari(Ziua Copilului,Paste,Craciun,alte ocazii)avand invitati din randul comunitatii(autoritati locale, familii,medici,profesori)etc.

Sef centru,

Mariana SAVU-RADU

 

Hotararea C.J. 113/26.06.2019

Anexa 2

 

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI

PROTECŢIA COPILULUI CĂLĂRAŞI

 

REGULAMENT de organizare şi funcţionare

aL serviciului social de zi:

Centrul de Zi din cadrul C.S.S.C.F. „SERA” Călăraşi

Cod Serviciu Social 8891CZ-C-II

 

 

 

Art. 1     Definiţie

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de Zi din cadrul  Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie  „SERA” Călăraşi, aprobat prin hotârare a Consiliului Județean Călărași, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite.
 • Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

Art. 2  Identificarea serviciului social

 • Serviciul social Centrul de Zi din cadrul  Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie  „SERA” Călăraşi ", cod serviciu social 8891CZ-C-II , este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 000258, eliberat la data de 17.04.2014, deţine Licenţa de funcţionare Seria LF 0000144/ 12.02.2016, pentru o perioadã de 5 ani, de la data de 01.12.2015 la data de 02.12.2020, sediul său fiind situat în mun.Călăraşi, str. Belşugului nr.7, jud.Călăraşi.

Art. 3 Scopul serviciului social

 • Centrul de Zi din cadrul  Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie  „SERA” Călăraşi " este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor de vârstă preşcolară, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, pregătire pentru integrarea şcolară, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin şi suport, consiliere şi educare pentru părinţi sau reprezentanţi legali, precum şi pentru persoane care au în îngrijire copii.

(2) Centrul de Zi  din cadrul  Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie  „SERA”,  organizat  ca serviciu de zi cu capacitate de 40 locuri de cazare,  funcționează în subordinea  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, fără personalitate juridică, având ca misiune generală asigurarea accesului copiilor preşcolari la servicii de îngrijire, supraveghere, asistenţă şi suport în dobândirea deprinderilor de autonomie, educaţie informală şi nonformală în vederea prevenirii instituţionalizării.

Art. 4  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

 

   (1) Serviciul social Centrul de Zi  din cadrul Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie  „SERA” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale , cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

(3) Serviciul Social Centrul de Zi din cadrul Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie  „SERA”, aflat în  subordinea D.G.A.S.P.C. Călăraşi, este înființat în iunie 1999 în baza Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr.29/30.06.1999 şi funcţioneazã în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi conform HCJ Călăraşi nr. 106/27.10.2004, fără personalitate juridică.

Art. 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 

 • Serviciul social Centrul de Zi din cadrul Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie „SERA”  se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.
 • Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de Zi din cadrul Centrului de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie „SERA” sunt următoarele:
 • respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 • protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
 • asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 • deschiderea către comunitate;
 • asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
 • ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
 • facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
 • promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 • asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
 • preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 • încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 • asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 • asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 • primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 • colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială;
 • colaborarea unitatii cu serviciul public de asistenta sociala.

Art. 6 Beneficiarii serviciilor sociale

 • Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Zi din cadrul Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie „SERA” sunt  copii preşcolari, cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani, care provin din familii aflate în dificultate şi/sau în situaţie de risc de abandon, din comunitate.

        (2)  Condiţiile de acces/admitere în centru sunt stabilite de DGASPC Calarasi.

 1. a) Acte necesare – Cererea părintelui/reprezentantului legal prin care se solicită accesul copilului în cadrul CZ; copie acte de identitate copil/copii, părinţi/reprezentant legal şi alte rude dacă au acelaşi domiciliu; copie acte de stare civilă părinţi/reprezentanţi legali; dovada veniturilor; ancheta socială, fişa de monitorizare şi plan servicii eliberate de către primăria unde domiciliază copilul; adeverinţă medicală, aviz epidemiologic şi dovada de vaccinări eliberate de medicul de familie; hotărâre  de sistare a măsurii de plasament dacă admiterea în CZ s-a realizat dupa reintegrarea copilului in familie.
 2. b) Criterii de eligibilitate – copii preşcolari care provin din familii aflate în dificultate şi/sau în situaţie de risc de abandon; copii preşcolari proveniţi din familii monoparentale; copii preşcolari ai căror părinţi realizează un venit lunar net pe membru de familie  sub plafonul de 600 lei, copii preşcolari  cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii separârii de familie,
 3. c) Cine ia decizia de admitere/respingere în centru: admiterea copilului în centru se realizează pe baza cererii aprobate de către directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Călăraşi şi a actelor enumerate mai sus, în funcţie de numărul de locuri disponibile. În acest sens  G.A.S.P.C. Călăraşi emite o dispoziţie de frecventare a CZ.
 4. d) Modalitatea de încheiere a contractului de servicii- serviciile sociale se acordă în baza Planului Personalizat de Intervenţie  şi contractului cu familia încheiat în condiţiile legii, modelul  conform Ordinului nr.73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de  furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.
 5. e) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului -  Furnizarea serviciilor sociale este gratuită.

 (3) Condiţii de încetare a serviciilor

- încetarea împrejurărilor care au condus la frecventarea CZ;

- nerespectarea prevederilor contractului şi instituirea unei măsuri de protecţie specială ;

- la solicitarea familiei / reprezentantului legal al copilului motivată de cauze obiective (deplasare din altă localitate, schimbare domiciliu, îmbolnăvire, etc.) sau subiective,

- la expirarea contractului încheiat cu familia;

- dacă minorul absentează nemotivat 5 zile lucrătoare consecutiv.

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Zi din cadrul Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie  „SERA” au următoarele drepturi:

 1. să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
 2. să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
 3. să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
 4. să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
 5. să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
 6. să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
 7. să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
 8. să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

       (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Zi din cadrul Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie  „SERA” au următoarele obligaţii :

 1. a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
 2. b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
 3. c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
 4. d) să respecte prevederile prezentului regulament.

 

Art. 7 Activităţi şi funcţii

    Principalele funcţiile ale serviciului social Centrul de Zi din cadrul Centrului de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie  „SERA”sunt următoarele:

 1. de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi:
 2. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
 3. găzduire pe perioada zilei conform programului aprobat in CZ;
 4. hrana – asigură beneficiarilor o alimentație corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ, ținînd cont de vârsta, nevoile și preferințele acestora, de problemele lor de sănătate în conformitate cu legislația în vigoare.
 5. îngrijire personală – asigură suport informal și ajutor ( la copiii de vârstă mică) pentru realizarea igienei personale, îmbrăcare, dezbrăcare, igienă intimă, precum și pentru ajutor pentru servirea hranei în condiții adecvate, sprijin în dezvoltarea deprinderilor de viață independentă.
 6. îngrijirea spațiilor de locuit- asigură copiilor condiții de locuit de bună calitate, decente, și asemănătoare mediului familial; asigurarea curățeniei zilnice, a condițiilor de locuit igienice; asigură copiilor spații igienico-sanitare suficiente, amenajate și dotate cu echipamentul corespunzător numărului și nevoilor copiilor;
 7. asistența medicală și supravegherea stării de sănătate – acordă sprijin în administrarea tratamentelor medicale prescrise, desfășoară activități de educație sanitară, sprijină beneficiarii la efectuarea controalelor medicale necesare, igiena personală, supravegherea și menținerea stării de sănătate; acordă copiilor primul ajutor , tratamentul infecțiilor intercurente și administrarea medicamentelor în cadrul serviciului prin personal de specialitate,
 8. educare – asigură accesul beneficiarilor la educație, informare, cultură, asigură educația informală și non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoștințelor și deprinderilor necesare dobândirii autonomiei conform vârstei și integrării sociale; sprijină și promovează, prin materiale și mijloace corespunzătoare, educația copiilor.
 9. dezvoltarea abilităților de viață independentă – asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea; asigură climatul favorabil dezvoltării personalității copiilor; asigură participarea beneficiarilor la activități de grup și la programe individualizate, adaptate nevoilor și caracteristicilor lor.
 10. consiliere și asistență psiho-socială și suport emoțional – oferă copiilor și familiei acestora sprijin concret și încurajează menținerea legăturilor cu părinții, familia extinsă și alte persoane importante sau apropiate față de ei; consiliază și aplică măsuri de protejare a copiilor în orice formă de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant;
 11. supraveghere- asigură paza și securitatea beneficiarilor; asigură măsuri de siguranță și securitate legale și necesare pentru asigurarea protecției copiilore, personalului și a vizitatorilor împotriva evenimentelor și accidentelor cu potențial vătămător;
 12. socilalizare și activități culturale – asigură copiilor oportunități multiple de petrecere a timpului liber, de recreere și socializare care contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială și emoțională a copiilor
 1. de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 2. punerea la dispoziție de materiale informative privind activitățile derulate și serviciile oferite;
 3. redactarea si utilizarea ghidului de prezentare a centrului;
 4. realizarea şi distribuirea unor pliante de prezentare a centrului şi activităţilor pentru informarea beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanților legali cu privire la serviciile și facilitățile oferite;
 5. afișarea programului de vizită pentru facilitarea menținerii legăturilor cu membrii familiei, prieteni, persoane față de care beneficiarii au dezvoltat relații de atașament, fără a le pune în pericol viața, integritatea, demnitatea;
 6. elaborare de rapoarte de activitate;
 7. organizarea de acțiuni în comunitate în vederea relaționării copiilor cu persoane din mediul exterior instituției.
 1. c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 2. organizarea de întâlniri de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor;
 3. luarea măsurilor necesare pentru cunoașterea de întreg personalul și aplicarea legislației și procedurilor legate de intervenția în situații de abuz, neglijare ori în caz de suspiciune privind astfel de situații, precum și modalitatea de identificare și sesizare  a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant;
 4. dezvoltarea de activități de informare, consiliere, educație nonformală, recuperare, de socializare, recreative și de petrecere a timpului liber, care privesc nevoi diverse: cunoașterea drepturilor și obligațiior, a valorilor promovate în societate, pregătirea pentru viață independentă, acces la formare vocațională și profesională;
 5. desfășurarea de activități în comunitate sau în centru , cu implicarea comunității, care promovează imaginea pozitivă a beneficiarilor.
 1. d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
 2. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
 3. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate: vizite de coordonare, verificare efectuate de servicii specializate din D.G.A.S.P.C. sau alte instituții de control;
 4. implemetarea măsurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Călărași, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, precum și alte foruri cu atribuții de control;
 5. acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fără discriminare, a serviciilor sociale centrate pe nevoile individuale ale beneficiarilor.

 

 1. e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:
 2. funcționarea centrului conform prevederilor regulamentului de organizare și funcținare;
 3. cunoașterea și aplicarea normelor legale privind gestionarea și administrarea resurselor financiare, materiale și umane ale centrului;
 4. asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului centrului: clădiri, instalații, dotări, aparatură ;
 5. realizarea demersurilor pentru asigurarea resurselor umane în vederea bunei desfășurări a activității centrului;
 6. identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului centrului și asigurarea, pregătirea și instruirea personalului.

    Art. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

     (1) Serviciul social Centrul de Zi din cadrul Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie  „SERA” funcţionează cu un număr de 14 total personal, conform statului de functii aprobat, din care:   

 1. a) personal de conducere:  şef de centru – 0 post;
 2. b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 9 persoane ( asistent social- 1 post, asistent medical – 1 post, educator- 6 posturi, infirmier 1 post);
 3. c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 5 persoane ( îngrijitor – 2 posturi, muncitor calificat( întreţinere) – 2 posturi, referent – 1 post ;
 4. d) voluntari: la data întocmirii ROF, Centrul de Zi din cadrul Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie „SERA” nu are voluntari.

(2) Personalul de specialitate  de îngrijire și  asistență  reprezintă peste 70% din numărul total de posturi.  Raportul angajat/beneficiar este de 1/2,9 si  asigură prestarea serviciului în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile beneficiarilor, cu respectarea standardelor de calitate.

   

Art. 9 Personalul de conducere

 (1)Personalul de conducere poate fi:

 -Şef de centru

- Coordonator de specialitate

Nu există aprobat post de conducere, şeful  de centru al Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie  „SERA”, asigurând şi coordonarea CZ.

 (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:

 • asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
 • elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
 • propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
 • colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
 • întocmeşte raportul anual de activitate;
 • asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/ centrului;
 • propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;
 • desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
 • ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
 • răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
 • organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
 • reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;
 • asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivel local, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
 • asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
 • asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
 • alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

 

Art.10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar

            (1) Personalul de specialitate este format din:

 1. a) asistent medical generalist (325901);
 2. b) asistent social (263501);
 3. c) educator (234203);
 4. d) Infirmier (532103).

            (2) Atribuţii ale personalului de specialitate:

 • asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;
 • colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse etc.;
 • monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
 • sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;
 • întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
 • face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
 • alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

     

 (3)Atribuții și răspunderi ale personalului de specialitate din Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie  „SERA”   pe specialități:

 1. Atribuţii specifice asistentului medical
 • primeşte copiii în cadrul CZ; ataşează la dosarul beneficiarilor CZ aviz epidemiologic, de intrare în colectivitate, antecedentele şi vaccinările, eventualele boli, probleme medicale ale acestora.
 • Împreună cu specialiştii CZ, informează familia / reprezentantul legal de orice neregulă înregistrată în sănătatea copiilor, urmăreşte evoluţia zilnică a copiilor, sesizează familia / reprezentantul legal sau unitatea de urgenţă în caz de probleme medicale apărute în rândul copiilor, în timpul programului în cadrul CZ;
 • asigură asistenţă medicală de urgenţă, la nevoie, pentru beneficiarii CZ, solicită ambulanţa, după caz.
 • urmăreşte şi controlează efectuarea zilnică a curăţeniei, urmăreşte realizarea curăţeniei generale şi dezinfecţiei periodice;
 • zilnic anunţă şeful de centru / înlocuitorul sau legal despre problemele copiilor şi situaţia prezenţei acestora;
 • Supraveghează şi ia măsuri de respectare a normelor de igienă de către vizitatori / persoane străine aflate în unitate, cu acordul conducerii.
 • Desfăşoară o activităţi de educaţie pentru sănătate în funcţie de problemele şi starea beneficiarilor CZ din cadrul C.S.S.C.F. SERA. Călăraşi.
 • Asigură păstrarea şi consemnarea rezultatelor, investigaţiilor în dosarul social al beneficiarilor CZ ai C.S.S.C.F. SERA. Călăraşi  si evidenţele specifice
 • Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de lege, şi care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, în vederea păstrării igienei şi a aspectului estetic personal .
 • Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale .

 

 1. Atribuții specifice - Asistent social
 • cunoaşte şi respectă legislaţia îin vigoare cu privire la protecţia copilului ;
 • participă alături de specialiştii centrului la elaborarea strategiilor de evaluare, intervine asupra copilului sau familiilor în dificultate;
 • îşi aduce aportul la toate acţiunile de prevenire a instituţionalizării copilului;
 • acţionează cu prioritate pentru ocrotirea în sistem familial a copilului în dificultate;
 • întocmeşte rapoarte de evaluare trimestriala, anchete sociale, propuneri pentru cazurile semnalate / menţinerea măsurilor de protecţie, alte documente specifice;
 • pregăteşte şi asigură contactele directe şi nemijlocite între copil şi părinţii săi naturali/familia lărgită, în condiţii care să asigure confidenţialitate şi o ambianţa propice comunicării dar şi o securitate adecvată pentru copil ;
 • întocmeşte, completează şi modifică recomandările şi planificările din planul specific de intervenţie al copilului privind menţinerea legăturii cu familia ;
 • intervine punctual prin activităţi de susţinere şi consiliere a familiei şi copilului în vederea responsabilizării acesteia şi păstrării continuităţii relaţiei cu copilul;
 • acţionează în sensul aplicării strategiei guvernamentale privind protecţia copilului;
 • acţionează în spiritul respectului faţă de persoanele în dificultate, a păstrării intimităţii şi anonimatului acestora potrivit secretului profesional;
 • îndeplineşte atribuţii de responsabil de caz al cazurilor pentru care a fost desemnat;
 • Se îngrijeşte de operarea la timp a registrelor de opinii şi sugestii, reclamaţii, vizite, notificări evenimente deosebite, etc.
 • Păstrează în bune condiţii dosarele sociale ale tuturor beneficiarilor, completându-le la timp cu documentele necesare sau cele rezultate din corespondenţa dintre instituţie şi SPAS-ul de domiciliu, alte instituţii publice, etc. ;
 • Respectă procedurile de lucru stabilite conform SMO obligatorii pentru copiii cu dizabilităţi şi reglementărilor interne;
 • îndeplineşte alte sarcini profesionale încredinţate de către şeful centrului.
 1. Atribuţii specifice educatorului
 • realizează evaluări în plan educativ-comportamental a beneficiarilor pentru identificarea şi definirea problemelor/nevoilor/dificultăţilor cu care se confruntă ; cuantifica toate informatiile de la evaluarea educativa, defineste probleme din perspectiva educativ-comportamentala, stabilind obiective specifice educative;
 • asigură securitatea şi starea de sănătate a copiilor în timpul zilei;
 • informează beneficiarii în privinţa serviciilor oferite în cadrul centrului şi a condiţiilor de acordare;
 • stabileşte scopul şi obiectivele intervenţiei în echipa pluridisciplinară, în mod individualizat, împreună cu beneficiarul;
 • realizează pentru fiecare beneficiar programe de intervenţie specifice pentru educaţie şi recreere/socializare. Modalitatea de realizare impune consultarea beneficiarului (în funcţie de vârstă şi gradul său de maturitate) şi a celorlalţi membri ai echipei;
 • planifică, organizează şi desfașoară activități educative informale și nonformale zilnice cu beneficiarii după o program prestabilit;
 • sprijină copiii în formarea deprinderilor de autonomie personală ;
 • asigură condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţilor de timp liber şi recreative potrivit vârstei copiilor;
 • întocmește fișe de evaluare inițială și finală pentru fiecare copil;
 • planifică, organizează şi realizează activităţi de recreere şi socializare;
 • planifică, organizează şi derulează cu copiii activităţi de formare a autonomiei personale şi sociale, precum şi a deprinderilor de viaţă independentă;
 • planifică și organizează programul de educație parentală organizat lunar;
 • supraveghează copiii în timpul desfășurării programului de joacă în interiorul sau exteriorul centrului, precum și pe parcursul programului de somn;
 • întocmește programul de activitate saptămanal;
 • completează fișele de observare ale copiilor;
 • colaborează permanent cu ceilalţi membrii ai echipei pentru a realiza conexiunea informaţiilor şi a sprijini acţiunile întreprinse pentru soluţionarea cazurilor;
 • participă la campanii de promovare a serviciilor centrului la nivelul comunității;
 • întocmeşte şi înaintează periodic documentele legate de beneficiari/intervenţii/rezultate, sau ori de câte ori sunt solicitate de către șeful centrului;
 • îndeplineşte orice altă sarcină care îi este atribuită de către șeful de centru, în limita competențelor legale.
 1. Atribuţiile specifice infirmierei
 • Asigură igiena corporală a beneficiarilor, a lenjeriei de corp, articole de îmbrăcăminte precum şi a lenjeriei de pat şi a cazarmamentului; dupa caz, însoţeşte beneficiarii la grupurile sanitare;
 • Serveşte masa beneficiarilor, asigurând vesela şi condiţiile igienico- sanitare necesare;
 • Răspunde de activităţile ce se impun privind efectuarea şi întreţinerea curăţeniei şi a măsurilor igienico- sanitare în spaţiile de cazare , pentru  servirea mesei, a cabinetelor medicale, a culoarelor, grupurilor sanitare şi a spaţiilor pentru petrecerea timpului liber.
 • Participă la efectuarea controlului epidemiologic şi la aplicarea măsurilor igienico- sanitare ce se impun.
 • Asigură supravegherea beneficiarilor şi răspunde de siguranţa şi îngrijirea lor în                  timpul efectuării serviciului;
 • Execută şi alte sarcini din profilul postului pe care îl ocupă, dispuse de  conducerea unităţii
 • Înlocuieşte şi transportă rufăria murdară în condiţiile stabilite de normele de igienă sanitară.

 

Art. 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire

 • Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi este format din:
 1. a) Referent
 2. b) Îngrijitor
 3. c) muncitor calificat(intretinere)

 (2) Atribuțiile și răspunderile personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire din Centrul de Zi din cadrul Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie  „SERA”, pe specialități:

 1. a) Atribuții specifice referentului
 • organizează analiza periodică a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare, împreună cu celelate sectoare din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative fără mişcare sau cu mişcare  lentă şi pentru prevenirea oricăror altor imobilizări  de fonduri;
 • răspunde de întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
 • organizează evidenţele tehnico- operative şi gestionarea şi asigura ţinerea lor corectă si la zi;
 • asigură măsurile de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim                             special;
 • exercită controlul operativ curent în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;
 • poate participa şi face parte din comisia de inventariere şi comisia de recepţie;
 • participă la recepţia alimentelor şi a materialelor care intră în unitate.
 • îndeplineşte orice altă sarcină dată de şeful de centru;

b)Atribuţiile specifice îngrijitorului

 • Efectuează zilnic curăţenia şi dezinfecţia  în condiţii corespunzătoare a tuturor spaţiilor  repartizate (module, grupuri sanitare, coridoare, oficiile scărilor, cabinete, izolator, birouri, săli activităţi, etc), respectând soluţiile şi concentratiile stabilite pe tipuri de produs/suprafeţe;
 • La nevoie, în lipsa de personal, împreună cu educatorul, participă activ la igienizarea zilnică şi baia generală a copiilor, servirea meselor, îmbrăcat-dezbrăcat, supravegherea somnului, colaborând şi ajutând educatorii şi supraveghetorii de noapte;
 • Ajută activ la supravegherea copiilor din grupă şi în aer liber, colaborând şi ajutând educatorii la nevoie.   .
 • Are obligaţia de a nota în raportul de tură toate evenimentele întâmplate – programul de desfăşurare a activităţii, evenimentele deosebite produse în tura respectivă – pozitive şi negative
 • Răspunde de eficienţa şi calitatea operaţiunilor desfăşurate pe perioada serviciului; respectă  termenele stabilite prin reglementări interne sau prin alte acte normative;
 • Păstrează în bune condiţii materialele primite şi răspunde de buna lor gestionare şi depozitare, astfel încât să nu prezinte pericol pentru copii;
 • Periodic, participă la instructajul efectuat de cadrele medicale privind respectarea normelor generale şi specifice  de efectuare a curăţeniei şi dezinfecţiei;
 • Se va prezenta, în timp util, conform programarilor efectuate de către asistentul medical, la control medical periodic în vederea actualizării analizelor obligatorii şi examenului clinic anual efectuat de medicul de medicina muncii;

c)Atribuţiile specifice muncitorului calificat(întreţinere)

 • se îngrijeşte şi răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor sanitare;
 • se îngrijeşte şi răspunde de buna funcţionare a instalaţiei electrice;
 • efectuează lucrări de întreţinere şi reparaţii curente necesare pentru păstrarea în stare de funcţionare a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe din unitate;
 • asistă lucrările de revizii curente şi capitale efectuate de personalul autorizat la instalaţia de alimentare cu gaz şi ale centralelor termice;
 • anunţă administratorul despre defecţiunile apărute şi ia măsuri pentru remedierea lor;
 • solicită în scris pe baza de referat, materialele necesare reparaţiilor, intervenţiilor, justificând folosirea acestora;
 • execută orice alte activităţi necesare bunei funcţionări a unităţii( îngrijirea curţii exterioare, amenajarea locurilor de joacă pentru copii etc.);
 • participă la curaţenia generală a unităţii( văruit, vopsit etc);
 • sprijină, ajută educatorul sau supraveghetorul atunci când acesta solicită ajutorul în situaţii în care viaţa unui copil se află în pericol (în situaţii de criză, fugă, agitaţie psihomotorie);
 • are o atitudine corespunzătoare faţă de copii şi intreg personalul centrului, promovând relaţii de colaborare şi respect;
 • se va prezenta la controlul medical periodic în vederea actualizării carnetului de sănătate;

    Art. 12 Finanţarea centrului

(1)În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurare resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

  -bugetul de stat

  -bugetul Consiliului Județean Călărași;

  -donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice

  din ţară şi din străinătate;

 -alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Art. 13 Dispoziţii finale

 • Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie  „SERA” are ştampilă de forma dreptunghiulară cu următorul conţinut: Consiliul Judeţean - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Proteţia Copilului - Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie  „SERA”.
 • Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie „SERA” are o ştampilă care se află la şeful instituţiei.
 • Ştampila se aplică numai pe semnătura şefului centrului sau locţiitorului desemnat de acesta şi aprobat de conducerea DGASPC.
 • La sediul Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie „SERA”se arborează drapelul de stat al României, drapelul Uniunii Europene şi stema judetului Călăraşi.
 • Prevederile prezentului regulament, vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor, respectiv părinţilor sau reprezentanţilor legali, cât şi personalului Centrului pe baza de semnatură, având obligaţia de a-1 cunoaşte şi de a-1 aplica întocmai.
 • Prezentul regulament se completează de drept cu actele normative în vigoare sau se modifică cu prevederile legislaţiei în vigoare care reglementează acest domeniu de activitate şi se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Călăraşi.

 

Centre DGASPC

 • All
 • Calarasi
 • Ciocanesti
 • Faurei
 • Oltenita
 • Perisoru
 • Ulmu
 • Vâlcelele

InfoCons – protectia consumatorilor

InfoCons

Date de contact D.G.A.S.P.C. Călărași:

Secretariat Direcție:  0242/311060

TELEFONUL COPILULUI: 0242/983

 Serviciul Monitorizare, Secretariat CPC,

Intervenție în Caz de Urgență: 0242 /311846

 Serviciul Evaluare Complexă Copii

0242/311060, int. 208

Serviciul Evaluare Complexă Adulți:

0242/313640

0728728472

0746251763

Adresa: Strada Bărăganului, nr. 1, Călărași, România

 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Comunicate de presa

Despre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Evaluare complexa minori/adulti

ACTE NECESARE IN VEDEREA INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP MINORI

Adresele de email pe care puteti trimite:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.     Acte necesare

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    Acte necesare

DESPRE SERVICIUL DE URGENȚĂ 112

Non-Standard Elements
 

Informatie de interes public

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI ALE PROBLEMELOR PĂRINȚILOR DE COPII ȘI ADULȚI CU DIZABILITĂȚI AFLAȚI ÎN COMUNITATE

http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/03/RASPUNSURI-16-20-martie.pdf

Spune NU violentei domestice!

1. RO Pocket Card A5 page 0001                                                             2. RO Poster A3 page 0001

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).