BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

ANEXA 4 cerere tip pentru incadrarea intr-un grup de handicap

ANEXA 4     -CERERE TIP                    

 

                                                                      Nr. ............./.............................

 

 

Domnule/Doamna Director,

 

 

 

 

          Subsemnatul (a) .................................................................................... domiciliat(a) in .........................................str...................................................,

nr. ...........bl. .........., sc ............, et. .............., ap. ................, sector/judet ....................................................  act de identitate  ..............., seria ............, nr. ....................,CNP....................................   nr. telefon ............................... solicit sa-mi aprobati evaluarea in cadrul Serviciului de Evaluare Complexa a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti, in vederea încadrarii intr-un grad de handicap .

 

          Data                                                                        Semnatura,

 

 

        

Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente:

-         prezenta cerere completata;

-         copie documentele de identitate;

-         documente medicale: -referat stare prezenta de la medicul specialist

-        scrisoare medicala-tip de la medicul de familie;

-    ancheta sociala tip de la serviciul social al primariei de domiciliu.

 

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).