BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
AntetNou

Ultimele articole

 • Comunicat de presă >

  Vezi comunicat Read More
 • Comunicat de interes public - Schimbare de adresă: >

  Schimbare de adresă: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași anunță schimbarea sediului social la noua adresă situată Read More
 • Comunicat de presa - schimbare adresa centru CPRU Sf. Maria >

    Deschide comunicat Read More
 • Rezultat final concurs recrutare 28.05.2024 - proba scrisă >

  deschide rezultat Read More
 • Comunicat de presa - inaugurare apartamente >

  Deschide comunicatul     Ap. Str. Belsugului, nr.12 bl.k22, sc.3, parter, ap.2   Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Text Size

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi - (DGASPC) - a fost infiintata prin Hot. nr. 106/ 27 octombrie 2004 apartinand Consiliului Judetean Calarasi, prin comasarea Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Calarasi si Directia Judeteana de Asistenta Sociala Calarasi şi  preluarea Centrului de Ingrijire şi Asistenţă din localitatea Ciocaneşti şi a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropshiatrică din localitatea Plătăreşti, prin preluarea în mod corespunzător a atribuţiilor şi funcţiilor acestora.

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi este organizată şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, infiinţată în subordinea Consiliului Judeţean

Activitate cu publicul

DGASPC Călărași activitate cu publicul pdf page 0001

C.T.F.-Faurei

 CASUTA DE TIP FAMILIAL C.T.F.

 

Informatii centre
Nume
Adresa
Sef Centru
Tel.Fix
Tel.Mobil
Pers.deservite
Angajati
« ORHIDEEA »  sat Faurei, com. Ulmu Julieta Stan  0242-338300  0724052675  36  
« FLOARE DE COLT » com. Ulmu Julieta Stan 0242-338289 0724052675  
« LOTUS » com. Ciocăneşti Julieta Stan 0242-337591 0724052675  

DOWNLOAD REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL serviciului social COMPLEXUL DE SERVICII FĂUREI

Centrul de plasament Ulmu – Faurei, cu sediul administrativ in comuna Ulmu,reorganizat in  ianuarie 2011, este structurat in 3 casute de tip familial avand o capacitate de 36 locuri, din care 24 pentru copilul/tanarul cu  nevoi speciale :

      vila “Lotus” Ciocanesti – 12 locuri pentru tineri 16-26 ani

      vila “Floare de Colt” Ulmu – 12 locuri pentru copii 12-16 ani ;

      vila “Orhideea” Faurei  - 12 locuri pentru copii 2-11 ani.

Serviciile oferite beneficiarilor de catre centru sunt:

Gazduire

Ingrijire si supraveghere;

Asistenta medicala;

Administrare, contabilitate;

Prepararea si servirea mesei;

Educatie, socializare;

Evaluare complexa;

Asistenta sociala;

Consilierea familiilor ;

Dezvoltarea deprinderilor de viata independenta.

           Centrul de plasament Ulmu-Faurei detine si gospodarie proprie cu 3 solarii si mic sector zootehnic prin care se asigura, anual, economie bugetara substantiala.   

 

                                  

Hotararea C.J. 113/26.06.2019

Anexa 8

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL
serviciului social COMPLEXUL DE SERVICII FĂUREI

 

 

 

 

Art. 1. Dispoziții generale. Definiție

 1. Complexul de servicii Făurei, denumit încontinuareS., este instituție de asistență socială de interes public, fără personalitate juridică, înființată în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași aflată în subordinea Consiliului Județean  Călărași,  având sediul în com. Ulmu, sat Făurei, jud. Călărași.
 2. Complexul de servicii Făurei are în componentă 3 servicii sociale, în speță 3 căsuțe de tip familial: Căsuța de tip familial “Orhideea” din com. Ulmu, sat Făurei (CTF), Căsuța de tip familial “Floare de Colț” din com. Ulmu, sat Ulmu (CTF) și Căsuța de tip familial “Lotus” din com. Ciocănești (CTF).
 3. Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al C.S., este aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Călărași, în vederea asigurării funcționarii acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite.
 4. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.
 5. S. întocmește și respectă procedurile operaționale pentru fiecare tip de activitate desfășurată, avizate de către Comisia privind sistemul de control intern/managerial și de către șeful centrului.
 6. Pentru asigurarea calității serviciilor furnizate, D.G.A.S.P.C. Călărași, prin serviciile sale de specialitate, asigura coordonarea metodologică a C.S..

Art. 2.  Identificarea serviciilor sociale din componenta C.S.

 1. Serviciul social "Căsuța de tip familial Orhideea", cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF. nr. 000258/17.04.2014, deține Licență de funcționare seria LF. nr. 000023/17.02.2017, valabilă 5 ani, până la dată de 25.09.2021, fiind situat în com. Ulmu, sat Făurei, jud. Călărași.
 1. Serviciul social "Căsuța de tip familial Floare de Colț", cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF. nr. 000258/17.04.2014, deține Licență de funcționare seria LF. Nr.000022/17.02.2017, valabilă 5 ani, până la dată de 25.09.2021, fiind situat în com.Ulmu, sat Ulmu,jud. Călărași
 2. Serviciul social "Căsuța de tip familial Lotus", cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF.nr. 000258/17.04.2014, fiind situat în  Ciocănești, jud. Călărași.

Art. 3 Scopul serviciilor sociale din componența C.S. Făurei

 1. Scopul serviciului social "Căsuța de tip familial Orhideea" din com. Ulmu, sat Făurei este de a asigura copiilor/tinerilor cu dizabilități accentuate, medii și ușoare, aflați în dificultate, că urmare a separării de familie, accesul la informare în domeniu, găzduire pe perioada determinată, educație, consiliere socială și psihologică, promovare relații sociale (socializare), promovare și cooperarea socială, socializare și petrecere a timpului liber, servicii de baza pentru activitățile zilnice, servicii de suport pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi, servicii de asigurare a hranei și suplimentelor nutritive, sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză, reintegrare familială și comunitară, alte servicii de suport pentru diferite situații de dificultate.
 1. Scopul serviciului social "Căsuța de tip familial Floare de Colț" din com. Ulmu este de a asigura copiilor/tinerilor cu dizabilități accentuate, medii și ușoare aflați în dificultate, că urmare a separării de familie, accesul la informare în domeniu, găzduire pe perioada determinată, educație, consiliere socială și psihologică, promovare relații sociale (socializare), promovare și cooperarea socială, socializare și petrecere a timpului liber, servicii de baza pentru activitățile zilnice, servicii de suport pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi, servicii de asigurare a hranei și suplimentelor nutritive, sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză, reintegrare familială și comunitară, alte servicii de suport pentru diferite situații de dificultate.
 1. Scopul serviciului social "Căsuța de tip familial Lotus" din com. Ciocănești este de a asigura copiilor/tinerilor aflați în dificultate, că urmare a separării de familie, accesul la informare în domeniu, găzduire pe perioada determinată, educație, consiliere sociaia și psihologică, promovare relații sociale (socializare), promovare și cooperarea socială, socializare și petrecere a timpului liber, servicii de baza pentru activitățile zilnice, servicii de suport pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi, servicii de asigurare a hranei și suplimentelor nutritive, sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză, reintegrare familială și comunitară, alte servicii de suport pentru diferite situații de dificultate.

Art. 4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 1. Cele trei servicii sociale din cadrul Complexului de servicii Făurei funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
 2. Căsuțele de tip familial “Orhideea”, “Floare de Colț” si “Lotus” au standard minim de calitate aplicabil Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.
 3. Complexul de servicii Făurei, în prezent denumit C. S. Făurei este înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 106/27.10.2004, modificată și completată cu Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr.221/13.10.2017 și funcționează în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași.

Art. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciilor sociale din cadrul C.S.:

 1. Serviciile sociale din cadrul Complexului de Servicii Făurei se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.
 2. Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul serviciilor sociale din componența C.S. Făurei sunt:
 3. a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
 4. b) protejarea și promovarea drepturilor copilului în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
 5. c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului;
 6. d) deschiderea către comunitate;
 7. e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;
 8. f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
 9. g) ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, țînându-se cont, după caz, de vârstă și de gradul sau de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;
 10. h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale copilului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;
 11. i) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
 12. j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;
 13. k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;
 14. l) încurajarea inițiativelor individuale ale beneficiarilor și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;
 15. m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 16. n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;
 17. o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoitarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 18. p) colaborarea unității cu serviciul public de asistență socială.

Art. 6 Beneficiarii serviciilor sociale

 

(1)   "Complexul de Servicii Făurei" are trei componente:

C.T.F. “Orhideea”, cu o capacitate de 12 locuri,

C.T.F. „Floare de Colț”, cu o capacitate de 12 locuri

C.T.F. “Lotus” cu o capacitate de 12 locuri.

 1. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în C.T.F. “Orhideea” sunt copii/tineri cu dizabilități accentuate, medii și ușoare, de ambele sexe, cu vârstă între 7-18 ani și peste 18 ani (care urmează o formă de învățământ profesional, liceal, postliceal sau universitar, dar fără a depăși vârstă de 26 de ani sau cei care solicită, după împlinirea vârstei de 18 ani, prelungirea măsurii de protecție cu o perioada de maxim 2 ani, în condițiile legii, aflați în situații de dificultate, care au domiciliul sau au fost identificați pe raza administrativ-teritorială a județului Călărași.
 2. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în C.T.F. „Floare de Colț” sunt sunt copii/tineri, cu dizabilități accentuate, medii și ușoare, de ambele sexe, cu vârstă între 7-18 ani și peste 18 ani (care urmează o formă de învățământ profesional, liceal, postliceal sau universitar, dar fără a depăși vârstă de 26 de ani sau cei care solicită, după împlinirea vârstei de 18 ani, prelungirea măsurii de protecție cu o perioada de maxim 2 ani, în condițiile legii, aflați în situații de dificultate, care au domiciliul sau au fost identificați pe raza administrativ-teritorială a județului Călărași.
 3. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în C.T.F. „Lotus” sunt sunt copii/tineri, de ambele sexe, cu vârstă între 7-18 ani și peste 18 ani (care urmează o formă de învățământ profesional, liceal, postliceal sau universitar, dar fără a depăși vârstă de 26 de ani sau cei care solicită, după împlinirea vârstei de 18 ani, prelungirea măsurii de protecție cu o perioada de maxim 2 ani, în condițiile legii, aflați în situații de dificultate, care au domiciliul sau au fost identificați pe raza administrativ-teritorială a județului Călărași.

(2) Conditii de admitere a beneficiarilor în cadrul C.S. Făurei

Admiterea se face în baza măsurii de plasament, dispuse de către Comisia pentru protecția copilului, instanța de judecată sau prin dispoziția privind plasamentul în regim de urgență a directorului executiv al D.G.A.S.P.C. Călărași.

Documentația care este necesară în vederea stabilirii măsurilor de protecție pentru beneficiarii C.S. Făurei este cea prevăzută de legislația în vigoare.

La admiterea în căsuțele de tip familial ale C.S. Făurei se face evidență scriptică prin înscrierea în Registrul general privind evidența beneficiarilor în ordinea sosirii. Registrul se păstrează permanent la sediul centrului administrativ din cadrul complexului de servicii.

Furnizarea serviciilor sociale se realizează în baza unui contract de furnizare servicii, semnat de reprezentantul legal al copilului/cu tânărul care are capacitate de exercițiu, șef centru și manager de caz.

Modalitatea de stabilire a contribuției reprezentanților legali ai beneficiarilor se stabilește, de către Comisia pentru Protecția Copilului, respectiv Instanța judecătorească, după caz, în condițiile stabilite de Codul civil. Sumele astfel încasate se constituie venit la bugetul județului.

(3) Conditii de incetare a îngrijirii în C.S. Făurei

Ieșirea copiilor/tinerilor din căsuțele de tip familial din cadrul C.S. Făurei se face în baza hotărârii emise de Comisia pentru Protecția Copilului, respectiv a sentinței civile emise de instanța judecătorească, după caz. Dosarul copilului/tânărului se arhivează în condițiile legii.

Șeful centrului se asigura că se respectă prevederile standardelor minime obligatorii privind ieșirea din sistem a beneficiarilor, conform procedurilor de lucru.

(4) Beneficiarii serviciilor sociale oferite în cadrul C.S. Făurei, au următoarele drepturi:.

 1. să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
 2. să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
 3. să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
 4. să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
 5. să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
 6. să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
 7. să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
 8. să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în C.S. Făurei au obligaţii conform prevederilor  Regulamentului de Ordine Interioară  al unității.

Art. 7  Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciilor sociale din cadrul Complexului de Servicii Făurei sunt următoarele:

 1. a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general, prin asigurarea următoarelor activități:
 2. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
 3. găzduire pe perioadă determinată;
 4. îngrijire personală;
 5. asistență pentru sănătate;
 6. recuperare/reabilitare funcționala;
 7. socializare și activități culturale
 8. integrare/reintegrare socială
 9. alimentație
 10. reabilitare și adaptare a ambientului: mici amenajări, reparații.
 11. b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autoritaților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:
 12. punerea la dispoziție de materiale informative privind activitățile derulate și serviciile oferite;
 13. afișarea unui program de vizită pentru facilitarea menținerii legăturilor cu membrii familiei, prieteni, persoane față de care beneficiarii au dezvoltat relații de atașament, fără a le pune în pericol viața, integritatea, demnitatea;
 14. asigurarea că beneficiarii și orice persoană interesată, precum și instituțiile publice cu responsabilități în domeniul protecției sociale, cunosc activitatea.
 15. asigurarea planificării serviciilor furnizate pentru fiecare beneficiar, cuprinzând activități și servicii specifice nevoilor acestuia;
 16. elaborarea de rapoarte de activitate;
 17. c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:
 18. organizarea de întâlniri de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor;
 19. organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor in vederea mentinerii unui stil de viată sănătos, asupra drepturilor si obligatiilor lor;
 20. luarea măsurilor necesare pentru cunoașterea de întreg personalul și aplicarea legislației și procedurilor legate de intervenția in situații de abuz, neglijare, exploatare ori în caz de suspiciune privind astfel de situații, precum și modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant;
 21. desfășurarea de activități de informare, consiliere, educație nonformală, recuperare/terapii ocupaționale, de socializare, recreative și de petrecere a timpului liber, care privesc nevoi diverse: cunoașterea drepturilor și obligațiilor, a valorilor promovate în comunitate, pregătire pentru viață independentă, acces la formare vocațională și profesională;
 22. organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanților legali cu privire la modalitațile de formulare a eventualelor sesizări/reclamații;
 23. desfășurarea de activități în comunitate sau în centru - cu implicarea comunitații, pentru promovarea imaginii pozitive a beneficiarilor.
 24. d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea urmatoarelor activități:
 25. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in procesul de acordare a serviciilor;
 26. realizarea de evaluari periodice a serviciilor prestate;
 27. intocmirea documentației si realizarea demersurilor pentru obținerea licenței de funcționare a centrului, pe baza standardelor de calitate, conform legislației in vigoare;
 28. implementarea măsurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, precum si alte foruri cu atribuții de control.
 29. e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea urmatoarelor activități:
 30. funcționarea centrului conform prevederilor regulamentului de organizare si funcționare;
 31. cunoașterea și aplicarea normelor legale privind gestionarea și administrarea resurselor financiare, materiale și umane ale centrului;
 32. asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului centrului: clădiri, instalații, dotări, aparatură;
 33. realizarea demersurilor pentru asigurarea resurselor umane necesare în vederea bunei desfășurări a activității centrului;
 34. identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului centrului și asigurarea pregătirii și instruirea personalului.

Art.8. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)Complexul de Servicii Făurei funcționează cu un număr de 32 total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 94/24.04.2017 având în structura sa trei căsuțe de tip familial:

 1. a) "Căsuța de tip familial Orhideea" din com. Ulmu, sat Făurei;
 2. b) "Căsuța de tip familial Floare de Colț" din com. Ulmu, sat Ulmu;
 3. c) "Căsuța de tip familial Lotus" din com. Ciocănesti.

Structura de personal a complexului de servicii actuală și tipurile de specialitati sunt urmatoarele:

 1. personal de conducere: șef de centru -1 post;
 2. personal de specialitate de îngrijire si asistența – 19 posturi:
 • asistent medical - 2 posturi,
 • asistent social - 1 post,
 • educator - 11 posturi,
 • psiholog - 1 post;
 • supraveghetori de noapte – 4 posturi ;
 1. personal cu functii administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 12 posturi:
 • administrator - 1 post,
 • magaziner - 1 post,
 • șofer - 1 post,
 • muncitor calificat - 4 posturi,
 • muncitor calificat/bucătar – 3 posturi,
 • spalatoreasă – 2 posturi;
 1. voluntari, cu respectarea legislației în domeniul voluntariatului. Numărul voluntarilor este variabil; la data întocmirii ROF, C.S. Făurei nu are voluntari.

(2)Personalul de specialitate de îngrijire și asistență reprezintă 60% din numărul total de posturi ale Complexului. Pentru serviciile acordate în căsutele din cadrul C.S., se respectă tipurile de personal de specialitate conform prevederilor Standardelor minime obligatorii pentru aceste servicii. Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciului in cadrul C.S. și se realizează in funcție de nevoile beneficiarilor, cu respectarea standardelor minime de calitate.

Art. 9 Personalul de conducere

(1)Personalul de conducere al C.S. este format din sef centru.

(2)Atribuțiile personalului de conducere, la nivelul C.S. sunt:

 1. a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfașurate de personalul serviciilor sociale și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
 2. b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
 3. c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;
 4. d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societatți civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să raspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
 5. e) întocmeste raportul anual de activitate;
 6. f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului;
 7. g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;
 8. h) desfașoară activitați pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
 9. i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încalcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul C.S. pe care îl conduce;
 10. j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunatățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
 11. k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și functionare;
 12. l) reprezintă C.S. în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;
 13. m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu unitățile școlare la care sunt înscriși beneficiarii, C.J.R.A.E., cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
 14. n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;
 15. o) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil serviciilor sociale din structura C.S..
 16. p) asigură sesiuni de instruire a personalului C.S. și le consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului

(3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

(4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologiei, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorului instituției se face în condițiile legii.

Art. 10 Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

(1) Personalul de specialitate al complexului de servicii C.S.este format din:

 1. a) Asistent medical generalist (325901);
 2. b) Asistent social (263501);
 3. c) Educator specializat (531203);
 4. d) Psiholog (263411).

(2) Atribuții generale ale personalului de specialitate:

 1. a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;
 2. b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;
 3. c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
 4. d) sesizează conducerii C.S. situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;
 5. e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
 6. f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;
 7. g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Răspunderi ale personalului de specialitate din complexul de servicii C.S., pe specialități:

 1. Asistent medical generalist
 2. Colaborează cu medicul de familie, medicii specialști din unitățile sanitare, respectă indicațiile acestora cu privire la efectuarea tratamentului, recoltarea probelor biologice, aplicarea dietelor alimentare și asigurarea igienei beneficiarilor;
 3. Evaluează și supraveghează starea de sănătate a copiilor și ia măsurile care se impun, în limita competenței, informând despre măsurile luate; efectuează controlul epidemiologic al beneficiarilor la admiterea în centru, la revenirea acestora din familii după învoiri și după externarea din unitățile sanitare unde au urmat tratamente specifice;
 4. Administrează medicația beneficiarilor, conform prescripțiilor medicale (tratament acut, subacut și cronic); răspunde de gestiunea aparatului de urgență, ține evidența stocurilor de medicamente conform baremului afișat, completează la zi stocurile epuizate; respectă normele de securitate, manipulare și descărcare a medicamentelor cu regim special (toxice, psihotrope, stupefiante, etc.);
 5. Asigură activități de consiliere privind educația pentru sănătate, în domenii de interes pentru beneficiari; acordă prim ajutor în situații de urgență, apelează serviciul de urgență 112 în caz de urgență medicală/anunță medicul;
 6. Face parte din echipa multidisciplinară, elaborează și implementează PIS pentru sănătate; realizează și transmite periodic managerului de caz rapoartele de implementare a PIS pentru sănătate și completează la zi registrele medicale existente în cabinetul medical.
 7. Întocmeste meniul astfel încât să asigure o alimetație echilibrată din punct de vedere caloric și nutrivit, în conformitate cu nevoile biologice specifice fiecărei vârste și starea de sănătate a fiecăriu copil.
 8. Asistent social
 9. Este responsabil cu păstrarea dosarului social pentru fiecare beneficiar din cadrul complexului, asigură completarea acestuia cu documentele necesare, verifică valabilitatea documentelor și realizează opisarea acestora; asigura confidențialitatea datelor, conform legii;
 10. Ține evidența beneficiarilor în registrul de intrări-ieșiri, realizează raportări, situații statistice privind beneficiarii și activitatea complexului; realizează notificările evenimentelor deosebite; colaborează cu echipa multidisciplinară a serviciului, cu managerii de caz și alți specialiști din cadrul D.G.A.S.P.C. și ai altor servicii sociale partenere;
 11. Face demersurile necesare în vederea eliberării documentelor de identitate ale copiilor și le gestionează;
 12. Desfășoară activități de consiliere socială și sprijin pentru copii, familie, alte persoane față de care care aceștia au dezvoltate relații de atașament, în vederea integrării familiale, sociale și/sau socio-profesionale a beneficiarilor; ține evidența menținerii legăturii cu părinții/rudele/alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament, completează registrul de vizite, facilitează menținerea acestor legături, mediază relațiile dintre vizitatori și copil și asigura desfășurarea vizitelor într-un cadru corespunzător;
 13. Face parte din echipa multidisciplinară, elaborează și implementează împreună cu această PIS, realizează și transmite periodic managerului de caz rapoartele de implementare a PIS pentru menținerea legăturilor cu familia; participă la activitățile desfășurate cu beneficiarii complexului pe linie socio-educativă.
 14. Educator
 15. Supraveghează și ajută la desfășurarea programului de dimineață (igienă personală, activitatea gospodărească, servirea mesei, pregătirea pentru școală); întocmește programe de activitate zilnică ținând seama de vârsta grupului de copii, asigură activități de sprijin al beneficiarilor în activitățile de educație formală, precum și activități de educație nonformală și informală: stimulare educativă, formarea deprinderilor de autonomie personală, recreere-socializare, dezvoltarea deprinderilor de viață independenta;
 16. Pe perioada desfășurării activităților în interiorul și exteriorul serviciului rezidențial, răspunde de viață și integritatea corporală a acestora în programul de lucru; intervine pentru a facilita adaptarea lor la condițiile de mediu conform programului de acomodare; ajută beneficiarii în depășirea unor situații conflictuale cu sine sau cu cei din jur; intervine în situații de criză;
 17. Colaborează cu psihologul, ceilalți membri ai echipei multidisciplinare, precum și cu cadrele didactice de la unitățile de învățământ unde sunt înscriși copiii; participă la ședințele de la școală, se interesează periodic de situația școlară și comportamentul acestora în unitatea de învățământ; asigură beneficiarilor sprijin adecvat, inclusiv resurse materiale pentru a avea acces, a se integra și a frecventa în mod regulat unitatea de învățământ; întocmește în colaborare cu învățătorul/dirigintele programul educațional al copiilor; colaborează cu managerul de caz și alți specialiști din cadrul D.G.A.S.P.C. privind situația școlară a beneficiarilor și activitățile educative desfășurate cu aceștia;
 18. Participă, după caz, la activitățile de îngrijire curente pentru copii mai mici, în funcție de vârstă, nevoile și caracteristicile acestora: sprijin pentru efectuare baie zilnică, îmbrăcat, toaletă parțială înainte și după fiecare masă sau ori de câte ori este nevoie, spălarea pe dinți, formarea tuturor deprinderilor de igienă, alimentarea copiilor; sprijină și încurajează beneficiarii să participe la activități recreative, de socializare și petrecerea timpului liber (culturale, sportive, religioase, tabere, excursii, drumeții);
 19. Participă la elaborarea și implementarea PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, PIS pentru recreere și socializare și PIS educate informală/ nonformală; transmite periodic managerului de caz rapoarte de implementare a acestor PIS.
 20. Psiholog
 21. Studiază dosarul copilului și cunoaște motivul plasamentului în C.S. al fiecărui copil, date despre familie, influențe psiho-sociale și morale ce s-au exercitat asupra lor; efectuează evaluarea psihologică pentru fiecare beneficiar din serviciul rezidențial, completează fișa psihologică;
 22. Asigură consilierea psihologică individuală și de grup a beneficiarilor, pe baza nevoilor și problemelor indentificate, întocmind fișe de consiliere a acestora; realizează consilierea părinților biologici ai copilului, în vederea refacerii și menținerii relației copilului cu părinții, a reintegrării copilului în familie;
 23. Colaborează cu educatorii din serviciul rezidențial, organizând programe instructiv-educative și de recuperare pentru beneficiari, supervizează educatorii în întocmirea dosarului pe probleme de educație a fiecărui beneficiar și privind formarea deprinderilor de viață independenta; este implicat în mod direct și activ în elaborarea PIS-urilor pentru nevoile fizice și emoționale ;
 24. Participa la activitățile de educație nonformală și informală, sociale, recreative la care participă beneficiarii, atât în cadrul serviciului rezidențial, cât și în afara acestuia; desfășoară activități psihoterapeutice variate, activități ludice, în scopul valorizării copilului și creșterii încrederii în propria persoană;
 25. Intervine în situații de criză comportamentală a beneficiarilor; consiliază membrii echipei în situații de conflict între ei și beneficiari; recomandă și supervizează activitatea persoanelor de referință (educatori).

Atribuțiile și răspunderile principale ale personalului de specialitate din cadrul C,S, Făurei , prevăzute în prezentul regulament, se completează în mod corespunzător cu atribuții specifice prevăzute în fișa postului.

Art. 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social si este format din:

 1. a) Administrator;
 2. b) Magaziner;
 3. c) Muncitor calificat;
 4. d) Muncitor/bucătar;
 5. e) Spălătoreasă;
 6. f) Șofer.

Atribuțiile și răspunderile personalului administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

 1. Administrator

- Răspunde de gestionarea patrimoniului unității;

- Răspunde de amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din unitate;

- Se preocupă de procurarea de semințe  și  pregătirea terenului pentru grădina de legume din incintă;

- Răspunde de valorificarea tuturor produselor obținute (legume) prin predarea la magazia de alimente  pe baza de cântărire și proces verbal și folosirea lor în hrana copiilor ;

- Răspunde material de pierderile nejustificate;

- Repartizează zilnic sarcinile de serviciu ale personalului muncitor și urmărește modul lor de realizare;

- Verifică  zilnic prezența personalului muncitor, pe fiecare obiectiv în parte;

- Face aprovizionarea și dotarea centrului cu mobilier, cazarmament, combustibil, alimente, echipament, materiale de igienizare, lubrefianți, reparații, conform notelor de comandă pe baza referatelor;

- Pentru procurarea acestora va întocmi referate pe care le va aproba la D.G.A.S.P.C. Călărași;

- Răspunde de curațenia zilnică în toate obiectivele unității, luând măsuri imediate de realizare a acesteia;

- Se îngrijește permanent de aprovizionarea unității cu materiale de igiena sanitară, individuală și colectivă în funcție de sexul și vârsta copiilor, de recomandările organelor medico-sanitare;

- Stabilește și urmărește modul  de respectare a  programul de vidanjare , de funcționare a instalațiilor sanitare în condiții normale;

- Asigură executarea la timp a reparațiilor curente și igienizarea obiectivelor ori de câte ori este cazul;

- Identifică risipa, gestionarea defectuoasă și fraudele, iar pe aceasta bază propune măsuri pentru recuperarea pagubelor și sancționarea celor vinovați, după caz;

- Urmarește buna funcționare a sistemului de distribuție a apei potabile în unitate, recoltează lunar împreună cu asistentul medical, probe de apă potabilă pentru analize de laborator;

- Asigură prin personalul muncitor angajat funcționarea agregatelor, mașinilor și instalațiilor cu care este dotată unitatea, stabilind cu aceștia programul de revizie;

- Ia măsuri pentru eliminarea focarelor de infecție din unitate, care pot declanșa apariția  bolilor infecto-contagioase în rândul copiilor;

- Este desemnat responsabilul Comisiei  de protecție a muncii și PSI în unitate;

 • • În acest sens întocmește planul de măsuri privind protecția muncii și de prevenire a incendiilor, stabilește grupa PSI a unității și calendarul acțiunilor de instruire a personalului;
 • • Afișeaza în fiecare obiectiv normele de protecție a muncii și PSI, schița de evacuare în caz de incendiu și propune aprovizionarea unității cu materiale  de prevenire și stingere a incendiului, conform legislației în vigoare;
 • Face propuneri de sancționare și imputare a gestionarilor care dovedesc neglijența sau nu justifică faptic obiectele de inventar;
 • Întocmește lista de casare a obiectelor de inventar, cu respectarea prevederilor legale în acest sens;
 • Nu achiziționează bunuri sau produse necesare desfășurării activității în centru, fără certificate de  conformitate și calitate a acestora;
 • Are în vedere în permanență, optimizarea și diversificarea serviciilor oferite beneficiarilor;

-Răspunde de mișcarea mijloacelor fixe, precum și de casarea acestora, cu toate acțiunile conexe (dezmembrare, valorificare etc.);

-Urmarește soluționarea eficientă a solicitarilor beneficiarilor din punct de vedere administrativ;

-Păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;

-În absență motivată este înlocuit de magazinerul unității;

-Respectă Regulamentul de Ordine Interioară;

-Poate îndeplini și alte sarcini desemnate de conducerea unității.

 1. Șofer
 2. Exploatează mijlocul de transport încredințat în cele mai bune condiții și doar în interesul serviciului;
 3. Întocmește zilnic foaia de parcurs și o completează în mod corespunzător cu numărul km. parcurși, ruta etc.
 4. Asigura transportul beneficiarilor conform dispozițiilor conducerii centrului;
 5. Asigura funcționarea optimă a mijlocului de transport;
 6. Răspunde de folosirea eficientă a bunurilor primite și BCF-urilor, justificând la contabilitate consumul lunar;
 7. Muncitor calificat
 8. a) Muncitor calificat bucătar
 9. Preia alimentele scoase din magazie pentru prepararea meniurilor zilnice, verifică calitatea și cantitatea lor și răspunde de introducerea lor în totalitate la prepararea hranei pentru beneficiari;
 10. Prepară hrana în conformitate cu meniul indicat în listele de alimente, răspunzând de calitatea și cantitatea acesteia.
 11. Porționează hrană beneficiarilor și răspunde de respectarea cantității de hrană pentru fiecare porție distribuită beneficiarilor conform gramajului indicat în lista de alimente;
 12. Răspunde de păstrarea și utilizarea corectă a utilajelor din bucătărie, de punerea și scoaterea din funcțiune a utilajelor respectând normele de protecție a muncii și semnalează administratorului orice defecțiune constatată.
 13. b) Muncitor calificat întreținere
 14. Asigura și răspunde de bună funcționare a instalațiilor de încălzire, instalațiilor electrice, instalațiilor sanitare și de alimentare cu apă;
 15. Execută reparațiile curente și lucrările de întreținere necesare acestor instalații;
 16. Efectuează lucrări de întreținere și reparații curente la clădirile instituției (inclusiv zugrăvit, vopsit tâmplărie, lucrări de întreținerea curții, etc.);
 17. Aduce la cunoștință șefului de centru defecțiunile descoperite în timpul programului de lucru, în vederea rezolvării lor;
 18. D. Magaziner
 19. Primește și eliberează alimente, materiale și obiecte de inventar pe care le are în gestiunea și, ține evidență lor și completează la timp operațiile de înregistrare și eliberare a acestora, precum și centralizarea consumurilor la sfârșit de lună;
 20. Eliberează bunurile solicitate pe baza de referat aprobat de conducerea unității, alimentele vor fi eliberate pe baza foii de masă, verificată și avizată de conducerea unității;
 21. Are obligația de a preveni în scris orice formă de risipă, sustragere și degradare a mărfurilor din gestiunea sa;
 22. Are obligația de a comunica în scris conducerea unității despre plusurile și minusurile din gestiune, despre cazurile în care se constată că bunurile sunt distruse, degradate sau sustrase ori există pericol de a se ajunge în asemenea siuatii, cazurile în care stocurile aflate în gestiune au atins limitele cantitative minime, stocuri de bunuri fără mișcare, cu mișcare lentă;
 23. Participă împreună cu asistentul medical, la întocmirea meniul săptămânal și îl supune spre aprobare conducerii unității;
 24. Controlează zilnic calitatea mărfurilor alimentare dar și modul de păstrare și conservare al acestora;
 25. Asigură și menține curățenia în magaziile pe care le gestionează;
 26. Aplică și răspunde de respectarea normelor de igienă, protecția muncii și PSI la locul de muncă, respectă ROI ;

E.Spălătoreasă

 1. Respectă circuitul separat al rufelor murdare de cel al rufelor curate.
 2. Respectă fazele spălării rufelor :
 3. Răspunde de aspectul echipamentului, cazarmamentului și al celorlalte rufe spălate, deci de calitatea spălării.
 4. Păstrează în bune condiții toate bunurile materiale din dotarea spalatoriei și răspunde de evidență și bună lor funcionare.
 5. Respectă principiul ”lucru în echipa”, cooperând și comunicând civilizat cu ceilalți angajați, în interesul copiilor.
 6. Oferă în permanentă copiilor un exemplu personal de igienă, vocabular și comportament.

Atribuțiile și răspunderile principale ale personalului administrativ, de gospodărie, întreținere-reparații, deservire din cadrul C.S., prevăzute în prezentul regulament, se completează în mod corespunzător cu atribuții specifice prevăzute în fișa postului.

Art. 12 Finanțarea C.S. Făurei

 

În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, C.S. are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

Finanțarea cheltuielilor C.S. se asigura, în condtiile legii, din urmatoarele surse:

 1. a) bugetul local al județului;
 2. b) bugetul de stat;
 3. c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;
 4. d) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;
 5. e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 13 Dispoziții finale

 

C.S. Făurei are ștampila de formă dreptunghiulară cu următorul conținut: Consiliul Județean - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași - Complex de Servicii Făurei.

C.S. are o ștampila care se află la șeful centrului.

Ștampila se aplică numai pe semnătura șefului centrului sau înlocuitorului desemnat de acesta și aprobat de conducerea D.G.A.S.P.C.

La sediul căsuțelor din cadrul Complexului de Servicii Făurei se arborează drapelul de stat al României, drapelul Uniunii Europene și stema județului Călărași.

Prevederile prezentului regulament, vor fi aduse la cunoștință, atât beneficiarilor, în situația când aceștia au discernământul necesar, respectiv părinților sau reprezentanților legali, cât și personalului Complexului pe baza de semnătură, având obligația de a-l cunoaște și de    a-1 aplica întocmai.

Prezentul regulament se completează de drept cu actele normative în vigoare sau se modifică cu prevederile legislației în vigoare care reglementează acest domeniu de activitate și se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Călărași.

                

Centre DGASPC

 • All
 • Calarasi
 • Ciocanesti
 • Faurei
 • Oltenita
 • Perisoru
 • Ulmu
 • Vâlcelele

InfoCons – protectia consumatorilor

InfoCons

Date de contact D.G.A.S.P.C. Călărași:

Secretariat Direcție:  0242/311060

TELEFONUL COPILULUI: 0242/983

 Serviciul Monitorizare, Secretariat CPC,

Intervenție în Caz de Urgență: 0242 /311846

 Serviciul Evaluare Complexă Copii

0242/311060, int. 208

Serviciul Evaluare Complexă Adulți:

0242/313640

0728728472

0746251763

Adresa: Strada Bărăganului, nr. 1, Călărași, România

 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Comunicate de presa

Despre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Evaluare complexa minori/adulti

ACTE NECESARE IN VEDEREA INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP MINORI

Adresele de email pe care puteti trimite:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.     Acte necesare

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    Acte necesare

DESPRE SERVICIUL DE URGENȚĂ 112

Non-Standard Elements
 

Informatie de interes public

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI ALE PROBLEMELOR PĂRINȚILOR DE COPII ȘI ADULȚI CU DIZABILITĂȚI AFLAȚI ÎN COMUNITATE

http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/03/RASPUNSURI-16-20-martie.pdf

Spune NU violentei domestice!

1. RO Pocket Card A5 page 0001                                                             2. RO Poster A3 page 0001

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).