BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
AntetNou

Ultimele articole

 • Comunicat de presă >

  Vezi comunicat Read More
 • Comunicat de interes public - Schimbare de adresă: >

  Schimbare de adresă: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași anunță schimbarea sediului social la noua adresă situată Read More
 • Comunicat de presa - schimbare adresa centru CPRU Sf. Maria >

    Deschide comunicat Read More
 • Rezultat final concurs recrutare 28.05.2024 - proba scrisă >

  deschide rezultat Read More
 • Comunicat de presa - inaugurare apartamente >

  Deschide comunicatul     Ap. Str. Belsugului, nr.12 bl.k22, sc.3, parter, ap.2   Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Text Size

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi - (DGASPC) - a fost infiintata prin Hot. nr. 106/ 27 octombrie 2004 apartinand Consiliului Judetean Calarasi, prin comasarea Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Calarasi si Directia Judeteana de Asistenta Sociala Calarasi şi  preluarea Centrului de Ingrijire şi Asistenţă din localitatea Ciocaneşti şi a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropshiatrică din localitatea Plătăreşti, prin preluarea în mod corespunzător a atribuţiilor şi funcţiilor acestora.

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi este organizată şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, infiinţată în subordinea Consiliului Judeţean

Activitate cu publicul

DGASPC Călărași activitate cu publicul pdf page 0001

Centrul de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Dizabilități Călărași (CRZCD Călărași)

Informatii centru
Adresa
Sef Centru
Tel.Fix
Tel.Mobil
Email
Pers.deservite
Angajati
str. Prelungirea Independenței, nr.5 A,  zona cartierului Măgureni,Călărași  Tudorache Oana  0242 – 311060   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  48  

-----------

 Download prezentare

Centrul de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Dizabilități Călărași (CRZCD Călărași) este  înfiinţat în baza Acordului de Asociere între Consiliul Județean Călărași, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Fundația SERA România.  Este subordonat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, în regim de componentă funcţională, fără personalitate juridică.

Centrul de recuperare, de zi  pentru  copilul cu dizabilități oferă servicii gratuite pe timpul zilei atât copiilor din cadrul centrelor rezidențiale cât și copiilor / tinerilor din comunitate și aflați cu măsură de protecție la AMP / ATF (48 locuri). Se asigura programe de recuperare, fara cazare si masa.

 

Este amplasat în Călărași, județul Călărași, str. Prelungirea Independenței, nr.5 A,  zona cartierului Măgureni, CNAS Călărași - Jandarmerie. Mijloace de transport în comun: autobuzele și cursele rapide cu traseu înspre/dinspre  comunele din județ.

 

Misiunea  CRZCD Călărași constă în prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor / tinerilor cu dizabilități  prin activităţi de intervenție psihologică, logopedie, kinetoterapie, hidroterapie și masaj, intervenție educațională, activităţi de abilitare/reabilitare, socializare, educaţie, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, activităţi de sprijin şi consiliere a familiei/reprezentanţilor legali AMP /aparținătorilor.

 

Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor: Copii/tineri cu dizabilităţi fizice, psihice, neuromotorii sau asociate, şi familiile acestora,  încadraţi sau nu  în grad de handicap usor, mediu, accentuat sau sever, proveniţi din comunitate şi/sau centre rezidenţiale, si care detin, obligatoriu,  un document medical cu precizarea diagnosticului si a  indicaţiei medicale de recuperare.

Caracteristicile copiilor / tinerilor admişi pentru recuperare în cadrul CRZCD sunt:

 • dificultăţi de învăţare; dificultăţi de exprimare, intelegere si comunicare;
 • dificultăţi ale mobilităţii fizice generale; abilităţi reduse de auto-îngrijire; dificultăţi majore de relaţionare cu cei din jur;
 • necesităţi de îngrijire medicală pe termen lung;
 • dificultăţi de integrare, cu tulburări comportamentale diverse (tendinţe de auto-mutilare, auto şi hetero-agresivitate, autostimulare, comportamente perseverative, stereotipii, hiperkinezii, etc.)

 

Admiterea copiilor in cadrul centrului de recuperare, de zi: Beneficiarii se adresează catre D.G.A.S.P.C. Călăraşi printr-o cerere prin care solicită servicii de recuperare în cadrul centrului. Cererea poate fi depusă atât la sediul DGASPC Călărași, cât și la sediul CRZCD.

 

Dosarul copilului contine:

 • Cerere prin care se solicită oferirea serviciilor de recuperare/reabilitare aprobata de catre D.G.A.S.P.C. Calarasi;
 • Contract cu familia si dispozitie semnata de catre D.G.A.S.P.C. Calarasi
 • Copie după certificatul şi hotărârea de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, care necesită protecţie specială (facultativ);
 • Copie după planul de abilitare/reabilitare anexă a certificatului de încadrare în grad de handicap (facultativ);
 • Copie documente medicale care certifică diagnosticul - scrisoare medicală / certificat medical cu diagnosticul stabilit de medicul specialist; – obligatoriu,
 • Recomandare de la medicul de specialitate - obligatoriu;
 • Certificat de orientare școlară și profesională eliberat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Călărași (dacă este cazul);
 • Copie după certificatul de naştere al copilului;
 • Copie după actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţi legali/asistenţi maternali;
 • Copie hotărâre divorț / certificat căsătorie (dacă este cazul);
 • Anchetă socială, fișă monitorizare și plan servicii eliberate de către primăria de domiciliu a copilul (pentru copiii din comunitate);
 • Raport privind copilul și raport privind AMP întocmit de D.G.A.S.P.C. Călărași (pentru copiii cu măsură de protecție la AMP / ATF);
 • Copie Sentință civilă / hotărâre de plasament la AMP / ATF / alte centre, atestatul AMP (dacă este cazul).
 • Proces verbal privind informarea inițială a beneficiarului / familiei anterior admiterii la CRZCD Călărași;
 • Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Acord pentru foto / video;
 • Acord pentru participare la întocmire PPI / reevaluare.

Cererea de prelungire a contractului trebuie formulată cu 30 zile înainte de expirarea acestuia și este însoțită de documente conform cererii de prelungire a măsurii de înscriere la centrul de zi. Prelungirea duratei contractului se face prin act aditional.

D.G.A.S.P.C. Călărași își rezervă dreptul de a nu prelungi programele de recuperare succesive  pentru același beneficiar dacă:

 • există solicitări numeroase în așteptare,
 • specialiștii CRZCD nu recomandă continuarea programului de recuperare (rezultatele reevaluărilor periodice nu confirmă prezența unor progrese ale beneficiarului).
 • absențele nemotivate există de mai mult de două săptămâni.

 

 

Condiţii de încetare a serviciilor:

 

a) la expirarea contractului încheiat cu familia, în situaţia în care nu este solicitată continuarea terapiei de către familie / reprezentant legal;

b) la propunerea specialiştilor, motivată de evoluţie favorabilă cu recuperare  integrală;

c) la propunerea specialiştilor, motivată de  lipsa de colaborare şi implicare adecvată a familiei în procesul de recuperare al copilului sau stagnarea evoluţiei copilului după terapie îndelungată;

d) la solicitarea familiei / reprezentantului legal al copilului / tânărului, motivată de cauze obiective (deplasare din altă localitate, program şcolar încărcat, schimbare domiciliu, custodie la alt părinte, etc.) sau subiective (preferinţe terapeut, etc).

e) absenţă nemotivată / nejustificată de la programele de terapie o perioadă mai mare de 4 săptămâni;

f) încetarea serviciilor se realizează în ordine cronologică, astfel încât să se ofere posibilitatea includerii în program a beneficiarilor cu cereri în aşteptare, concomitent fiind sistate terapiile pentru cei care au avut mai multe contracte prelungite.

Programul de lucru al centrului se desfasoara de luni – joi, orele 8,00 – 16,30 si vineri, orele 8,00 – 14,00.

Se lucreaza individual, in sedinte saptamanale, a cate 60 minute / cabinet.

Echipa centrului cuprinde : psiholog, logoped, kinetoterapeut, asistent medical, educator specializat, asistent social care lucrează conform unui program prestabilit, oferind următoarele activitati:

interventie educationala:

 • formarea conceptului corporal ;
 • educarea senzorialitatii ;
 • dezvoltarea atentiei si a perceptiei ;
 • abilitarea manuala ;dezvoltarea psihomotrica ;
 • organizarea si realizarea de serbari cu diferite ocazii.

interventie psihologica:

 • diminuarea tulburarilor de comportament ;
 • cresterea capacitatii de concentrare a atentiei;
 • stimularea senzorio-perceptiva ; diminuarea fobiilor si a anxietatii; cresterea si consolidarea increderii si imaginii de sine ;
 • cultivarea unei atitudini pozitive vizavi de propria persoana ;
 • stimularea relationarii ; dezvoltarea jocului simbolic ; deprinderea unor reguli de conduita ;
 • buna gestionare si adaptarea emotiilor la context.

logopedie :

 

 • formarea abilitatilor prelingvistice (dezvoltarea comportamentelor perceptiv-motrice si cognitive) ; educarea motricitatii aparatului fono-articulator si a respiratiei;
 • educarea atentiei si a memoriei vizuale si auditive ; elaborarea si organizarea limbajului verbal ; formarea unui sistem de gestiuni in cadrul comunicarii nonverbale ;
 • stimularea motivatiei si a interesului pentru comunicare ; formarea deprinderilor de pronuntie corecta a sunetelor si grupurilor de sunete deficitare ; intelegerea sensului cuvintelor.

kinetoterapie :

 

 • recapatarea cat mai urgenta a functiilor indispensabile: prehensiunea si locomotia ;
 • reducerea spasticitatii ; corectarea si mentinerea supletei articulare ;
 • formarea unui set de exercitii pentru parinti, pentru continuarea terapiei la domiciliu.

 

Hidroterapie și masaj:

 • mobilizari pasive si pasivo-active ale tuturor articulatiilor in scopul relaxarii si tonifierii musculare si a intregului organism.

Activitatile de consiliere si sprijin pentru AMP/parintii / reprezentantii legali ai copiilor/tinerilor cu dizabilitati  se  referă la:

 • modul de îngrijire, creştere, educare, înţelegere, comunicare a copilului în funcţie de dizabilitatea acestuia;
 • identificarea şi depăşirea situaţiilor de criză specifice atât copilului prin dizabilitatea prezentă, cât şi familiei prin implicarea în viaţa de familie a anumitor factori specifici legaţi de dizabilitatea copilului şi, implicit, modificarea stilului de viaţă al familiei; îndrumarea către alte instituţii abilitate.

                                    

Eventualele sugestii / reclamații vor fi adresate șefului de centru sau D.G.A.S.P.C. Călărași.

Pentru informații suplimentare persoanele interesate se vor adresa la sediul instituției noastre: Strada Prelungirea Independenței, nr. 5A, Călărași, județul Călărași, email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Persoana de contact: Tudorache Oana, șef centru interimar

Centre DGASPC

 • All
 • Calarasi
 • Ciocanesti
 • Faurei
 • Oltenita
 • Perisoru
 • Ulmu
 • Vâlcelele

InfoCons – protectia consumatorilor

InfoCons

Date de contact D.G.A.S.P.C. Călărași:

Secretariat Direcție:  0242/311060

TELEFONUL COPILULUI: 0242/983

 Serviciul Monitorizare, Secretariat CPC,

Intervenție în Caz de Urgență: 0242 /311846

 Serviciul Evaluare Complexă Copii

0242/311060, int. 208

Serviciul Evaluare Complexă Adulți:

0242/313640

0728728472

0746251763

Adresa: Strada Bărăganului, nr. 1, Călărași, România

 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Comunicate de presa

Despre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Evaluare complexa minori/adulti

ACTE NECESARE IN VEDEREA INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP MINORI

Adresele de email pe care puteti trimite:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.     Acte necesare

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    Acte necesare

DESPRE SERVICIUL DE URGENȚĂ 112

Non-Standard Elements
 

Informatie de interes public

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI ALE PROBLEMELOR PĂRINȚILOR DE COPII ȘI ADULȚI CU DIZABILITĂȚI AFLAȚI ÎN COMUNITATE

http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/03/RASPUNSURI-16-20-martie.pdf

Spune NU violentei domestice!

1. RO Pocket Card A5 page 0001                                                             2. RO Poster A3 page 0001

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).