BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

Servicii de catering si servicii conexe pentru beneficiarii din centrele subordonate DGASPC CALARASI

Invitatie de participare

            Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi, Adresă: str. Bărăganului nr. 1, Călăraşi, jud. Calarasi, telefon/fax: 0242/311.060, reprezentata prin              Dna. ARBAGIC DANIELA, avand functia de Director Executiv, doreste sa achizitioneze „Servicii de catering si servicii conexe pentru beneficiarii din centrele rezidentiale subordonate DGASPC CALARASI”.

 

  1. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Procedura proprie – Conform PROCEDURII INTERNE pentru serviciile din Anexa 2 - art. 68 alin. (2) lit. (b) din Legea 98/2016.
  2. Limba de redactare a ofertei: limba romana
  3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 365 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv;
  4. Pretul va fi exprimat in lei, exclusiv si inclusiv TVA;
  5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului : „pretul cel mai scazut”;
  6. Ofertele se vor depune la sediul DGASPC Calarasi, judetul Calarasi - str. Bărăganului nr. 1, Călăraşi
  7. Data limita de depunere a ofertelor: 21.12.2021, ora 16.00. Ofertele se vor deschide in data de 22.12.2021, ora 09.00.
  8. Solicitarile si clarificarile vor fi transmise catre compartimentul achizitii publice din cadrul DGASPC Calarasi in scris, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. cu maxim 24 de ore inaintea termenului de depunere a ofertelor.

Informatii suplimentare la tel. 0728.728.481 persoana de contact: PETRE IONUT.

Anexat prezentei invitatii va punem la dispozitie :

1.       Invitatie

2.       Instructiuni catre ofertanti Instructiuni catre ofertanti,

 3.       Caietul de Sarcini

4.       Modele de formulare  

5.       Model Contract.  

Director Executiv

ARBAGIC DANIELA

Intocmit, Sef Serviciu Achizitii

PETRE IONUT

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).