BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

COMUNICAT DE PRESĂ

Membru 47 MySMIS/ Partener 48 - D.G.A.S.P.C  Călărași

 

                                                                                              Aprobat

                                                                                           DIRECTOR EXECUTIV

                                                                                           D.G.A.S.P.C. Călărași

                                                                                           Dr. Drăgănică Gheorghe

COMUNICAT DE PRESĂ

D.G.A.S.P.C. Călărași cu sediul în municipiul Călărași, str. Bărăganului nr. 1 continuă  campania de identificare și recrutare de persoane care doresc să devină asistenți maternali pentru a lua în plasament copii aflați în dificultate.

 

Campania de angajare de asistenți maternali se desfășoară în cadrul Proiectul TEAM- UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, Cod proiect POCU/480/4/19/127169,  proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020). Proiectul se derulează în parteneriat cu A.N.D.P.D.C.A, în scopul consolidării și dezvoltării rețelei de asistenți maternali profesioniști.

D.G.A.S.P.C Călărași a angajat în perioada 2019 - 2020, 40 de asistenți maternali profesioniști, iar procedurile de evaluare și recrutare de asistenți maternali continuă  cu respectarea normelor de siguranță  și a măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor, având în vedere actualul context epidemiologic – COVID 19.

Profesia de asistent maternal este reglementată prin lege. Asistenţii maternali au un contract de muncă pentru îngrijirea, pe perioadă determinată, a unui copil aflat în situaţii de risc.

Asistenții maternali beneficiază de un salariu de încadrare între 2300 lei  și 2769 lei (în funcție de vechimea în muncă), de sporuri specifice conform legislației muncii, inclusiv indemnizație de hrană, iar pentru copiii din plasament se acordă lunar alocația de plasament în cuantum de 600/900 lei  și alocația de stat.

Pot fi atestate ca asistent maternal numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

1. au capacitate deplină de exercițiu;

2. au domiciliul în județul Călărași;

3. prin comportamentul lor în societate, starea sănătății și profilul lor psihologic, prezintă garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi:

-  solicitanții și persoanele care locuiesc împreună cu aceștia nu prezintă afecțiuni medicale care pot afecta capacitatea de îngrijire a unui copil;

- solicitanții au absolvit cel puțin 10 clase;

- solicitanții prezintă aptitudini parentale, relații sociale bune în comunitate și capacitatea de a lucra în condiții de stres sau speciale;

- solicitanții și persoanele care locuiesc împreuna cu aceștia  nu au suferit condamnări pentru săvârșirea unor infracțiuni;

- solicitanții au în familie un venit stabil;

- solicitanții manifestă atitudine non-discriminatorie față de vârsta, apartenența etnică, religia sau starea de sănătate a copiilor pe care îi vor lua în plasament;

- solicitanții prezintă disponibilitate de a lua în plasament/plasament în regim de urgență copii cu vârsta 0-7 ani;

4. au în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament;

5. au urmat cursurile de formare profesională organizate de D.G.A.S.P.C. Călărași.

 

Nu poate fi asistent maternal profesionist:

1.  persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni;

2.  părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

3.    persoana care suferă de boli cronice transmisibile;

Au prioritate în evaluare persoanele cu vârsta până la 55 de ani, care prezintă disponibilitate de a lua în plasament doi sau mai mulți copii sau copii cu dizabilități/nevoi speciale.

Pentru informații suplimentare  privind procedura de obținere a atestatului de asistent maternal, persoanele interesate se pot adresa telefonic Serviciului Asistență Maternală - Management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP, din cadrul D.G.A.S.P.C Călărași, tel. 0242/311060.

Persoană de contact – Mihaela Sfârlea.

 

 

Coordonator județean proiect,

                                                                                                   Sfârlea Mihaela

 

Expert  implementare local,

                                                              Mihai Luminița

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).