BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

Ziua internațională de prevenire a abuzului

Download 

Ziua internațională de prevenire a abuzului asupra copilului este marcată în fiecare an la data de 19 noiembrie

 

Începând din anul 2000, la nivel mondial s-a stabilit ziua de 19 noiembrie pentru a mobiliza guvernele și societatea, în lupta împotriva abuzului asupra copilului, o temă încă tabu în foarte multe comunitați.

Un copil nu intră în viața părinților săi însoțit de un manual de utilizare și scopul lui nu este acela de a le îndeplini visurile; nu este un obiect, este - înainte de toate - o ființă umană care are nevoie de siguranță, comunicare, armonie, întregire și recunoaștere pentru ceea ce este el.

Abuzul asupra copilului rămâne, din păcate, o constantă omniprezentă și în viața societății călărășene, având un impact destructiv, imposibil de cuantificat asupra victimei.          Specialiștii D.G.A.S.P.C., care intervin în situații pe care publicul larg cu greu și le-ar putea imagina, încearcă să abordeze centrat, individualizat și specific toate cazurile de abuz.

Spre deosebire de anul trecut, numărul de abuzuri emoționale, sexuale și fizice asupra copiilor este în creștere, fapt îngrijorător ce ne determină să opinăm că problematica abuzului tinde să devină fenomen social.

Situații de abuz pentru care s-a intervenit în decursul acestui an:

 

Abuz fizic - 19 cazuri, comparativ cu anul 2019 când au fost procesate 14 cazuri;

Abuz sexual - 40 cazuri, comparativ cu anul 2019 când s-au lucrat 26 cazuri;

Abuz emoțional - 66 cazuri, comparativ cu anul 2019 când s-a intervenit în 40 de cazuri.

Abuzul fizic este cea mai ”socialmente acceptată” formă de abuz asupra copilului și de prea multe ori este considerată chiar o metodă educativă eficientă - îndeosebi în mediul familial - îmbrăcând diferite forme și având la bază anumite percepții, convingeri eronate și valori perimate, nefiind cunoscute de către abuzatori sau ignorându-se efectele acestui comportament al părinților asupra copilului.

Dificultățile de concentrare, crizele de furie, anxietatea, tristețea, rezultatele școlare slabe sunt câteva dintre efectele cu care copiii care au suferit, sau se află într-un context traumatic, ajung în atenția profesioniștilor. Consecințele abuzului ating toate laturile bio-psiho-socio-culturale ale ființei umane și reprezintă, în același timp, o încălcare a drepturilor copilului.

Toate tipurile de intervenție oferite de specialiștii ”protecției copilului” se încearcă a fi aduse la îndeplinire într-o relație de colaborare/parteneriat cu părinții, nu împotriva acestora.             Efortul comun se exprimă în acțiuni ale căror rezultate și consecințe vor viza copilul: interesul superior al acestuia devenind esența acțiunii.

Abuzul însuși reprezintă o disfuncție a relației dintre copil și adult - în puterea căruia se află copilul. Abuzul unui copil este însă în relație cu întreaga comunitate, care favorizează sau tolerează producerea fenomenului și se răsfrânge complex în spațiul de viață al acestuia.

Schimbarea mentalității față de problematica abuzului se poate realiza numai printr-o educare și informare susținută a publicului și actorilor sociali cu privire la dimensiunile și consecințele psihologice, medicale și sociale ale fenomenului.

Totodată, copiii trebuie să fie informați/formați:

  • Să știe să spună NU !
  • Să solicite AJUTOR.
  • Să-și cunoască DREPTURILE.
  • Să capete STIMĂ DE SINE.
  • Să știe la cine SĂ APELEZE ÎN CAZ DE NEVOIE.

Familia rămâne grupul social vital în asigurarea îngrijirii, protecției și educației copilului.

Sfaturi pentru părinți:

 

  • Supravegherea atentă/_ermanent a copilului, cu scopul de a preîntâmpina situații de risc de abuz;
  • Comunicarea deschisă cu minorul cu privire la alegerea anturajului – în funcție de vârstă, sex și interese - și înțelegerea consecințelor alegerii unui anturaj nepotrivit, din partea ambelor părți;
  • Observarea comportamentului copilului atât în familie, cât și la școală și în societate;
  • Intervenția imediată a familiei în situație și, la nevoie, solicitarea imediată a sprijinului din partea instituțiilor abilitate (SJU; IPJ; D.G.A.S.P.C; S.P.A.S/D.A.S – actori sociali cu responsabilități majore la nivel comunitar/județean).  

Au consemnat specialiștii din cadrul Serviciului Monitorizare, Intervenții în situații de urgență, Secretariat Comisie al DGASPC Căărași

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).