BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size
 • Centrul Maternal Călărași a primit vizita unei delegații din partea ASOCIAȚIEI SOLWODI România

  La finalul săptămânii trecute, Centrul Maternal Călărași a primit vizita unei delegații din partea ASOCIAȚIEI SOLWODI România, furnizor de servicii sociale pentru victimele violenței în familie și ale traficului de persoane, în scopul schimbului de experiență în aceste segmente sociale.

  La discuții au participat din partea D.G.A.S.P.C Călărași și a Centrului Maternal: director-executiv adjunct, prof. Lavinia Grosu, director economic, ec. Niculina Chivulescu, șef centru, Mihaela Dumitru, asistent social principal, Nicolescu Nicoleta, și Elena Ulmeanu, psiholog în cadrul DGASPC.

       Discutiile au fost ample, specifice și departajate pe cele două categorii țintă; s-au împărtășit experiențe profesionale, s-au exemplificat pașii intervenționali - conform SMO, metode și tehnici în lucrul cu victimele violenței în familie, insistându-se pe identificarea nevoilor victimei și conștientizarea - în cadrul procesului de consiliere - și coparticiparea victimei la toate etapele succesive de intervenție pentru schimbarea vieții.

  S-au pus bazele unei colaborări fructuoase viitoare, conform unui protocol ce se va încheia între părți, în elaborarea unui draft pentru viitoarea campanie desfășurată în jud. Călărași, focusată în mediul rural, în cadrul unui proiect de informare/conștientizare/prevenție a victimelor violenței domestice, cât și posibilitatea includerii acestora într-un program susținut de dezvoltare personală.

     Delegația a fost invitată să viziteze Centrul Maternal, să stea de vorbă cu beneficiarii serviciilor sociale, având cuvinte de apreciere la adresa echipei de lucru.

     La final, a fost lansată invitația, din partea reprezentanților Solwodi, pentru a fi vizitați de către reprezentanții Centrului Maternal și cei ai D.G.A.S.P.C Călărași, la sfărșitul lunii în curs.

  COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL

 • D.G.A.S.P.C. Călărași/ 811 copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, înregistrați la 31 decembrie 2017

  D.G.A.S.P.C. Călărași/ 811 copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, înregistrați la 31 decembrie 2017

  La data de 31 decembrie 2017, 811 copii, din județul Călărași, aveau unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, conform raportării făcute către D.G.A.S.P.C. Călărași de 21 de Servicii Publice de Asistență Socială (SPAS), care funcționează în cadrul primăriilor.

     Dintre aceștia, 182 de copii aveau ambii părinți plecați, 551 - un părinte și 78 de copii aveau părintele unic plecat la muncă în străinătate.

 • Comunicat de presă referitor la situația sesizată, pe facebook, de un elev din comuna Perișoru

   

  CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi

  Adresa: 910105 - Călăraşi - str. Bărăganului nr. 1 ;
  Tel./Fax: 0242 - 311060 ; 0242 – 306917 ;
  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  Comunicat de presă referitor la situația sesizată, pe facebook, de un elev din comuna Perișoru

       În data de 14 martie 2018, pe rețeaua de socializare Facebook a unui elev de la Școala nr. 1 din Perișoru, a apărut postat un mesaj, adresat autorităților, în care adolescentul scrie că nu mai suportă situația de a fi bătut de copiii din centrul de plasament, de pe raza comunei Perișoru, spunând că a fost, recent, victima unei acțiuni violente provocate de un copil instituționalizat, la școală.

     Pornind de la această postare, în zilele de 16.03.2018 și 17.03.2018, la postul de televiziune Antena 1, au fost transmise două reportaje, în cadrul cărora copii de la Centrul de Plasament ,,Sf. Ștefan” din Perișoru au fost acuzați că l-au bătut pe acest adolescent.

  În materialul prezentat de postul de televiziune situația a fost prezentată, astfel:

 • Comunicat de presă - moment artistic de poezie, muzică și dans

  Comunicat de presă

     Vineri, 2 martie, copiii instituționalizați în cadrul Centrului CSSCF SERA Călărași au susținut un moment artistic de poezie, muzică și dans, care a i-a emoționat și încântat pe cei prezenți.

     Copiii talentați au pregătit, de asemenea, o frumoasă expoziție de mărțișoare și lucrări practice, confecționate manual, cu ocazia Zilei de 8 martie - Ziua Femeii.

  Alături de copii și de doamnele educatoare care i-au pregătit, au fost prezenți: directorul-executiv adjunct, Lavinia Grosu, dir. economic Niculina Chivulescu, vicepreședintele Consiliului Județean, Marian Dinulescu, șeful Centrului SERA, Ionuț Pătru, precum și câțiva părinți ai copiilor instituționalizați.

     Acțiunea s-a încheiat cu o horă mare, la care și-au dat mâna copiii, angajații și invitații.

  Compartiment Relații cu Publicul

 • Comunicat referitor la ,Abuz sexual la căminul de copii de la Făurei”

  Comunicat de presa

     Urmare a publicării pe site-ulwww.expressdecalarasi.ro, în data de 13 februarie 2018, a articolului intitulat: ,,După ce am fost făcut mincinos, dezinformat, DGASPC îmi dă dreptate: o minoră de la Centrul de copii din Făurei a fost abuzată sexual”, ne vedem nevoiți să facem câteva precizări, deoarece este creată o confuzie, în rândul cititorilor, între evenimentele pe care le relatează publicația online.

 • Compartimentul adopţii şi postadopţii a introdus date pentru 180 de copii adoptabili, din județul Călărași, în RNA

  Compartimentul adopţii şi postadopţii a introdus date pentru 180 de copii adoptabili, din județul Călărași, în RNA
   
  Activitatea compartimentului adopţii şi postadopţii, din cadrul D.G.A.S.P.C. Călărași, s-a desfăşurat în bune condiţii, în 2017, cu respectarea prevederilor legale în vigoare ( Legea 273/2004 republicată şi modificată în 2016).
  În cadrul acestui compartiment s-au desfăşurat următoarele activităţi:
 • Compartimentul adopţii şi postadopţii a introdus date pentru 180 de copii adoptabili, din județul Călărași, în RNA

  Compartimentul adopţii şi postadopţii a introdus date pentru 180 de copii adoptabili, din județul Călărași, în RNA
   
  Activitatea compartimentului adopţii şi postadopţii, din cadrul D.G.A.S.P.C. Călărași, s-a desfăşurat în bune condiţii, în 2017, cu respectarea prevederilor legale în vigoare ( Legea 273/2004 republicată şi modificată în 2016).
  În cadrul acestui compartiment s-au desfăşurat următoarele activităţi:
  - Introducere date ale copiilor adoptabili în RNA pentru 180  copii;
  - Crearea profilelor greu adoptabile pentru 143 copii;
  - Deschiderea procedurii de adopție pentru 86 copii;
  - Întocmirea rapoartelor de potrivire dintre copil și familia adoptatoare pentru încredințare în  vederea adopției – 28;
  - Întocmirea rapoartelor de evaluare psihologică realizate familiilor/persoanelor care au solicitat obținerea atestatului- 26;
  - Monitorizare în perioada încredințării  în vederea adopției - 18 copii;
  - Întocmirea rapoartelor bilunare în perioada încredințării – 94;
  - Elaborare calendare întâlniri  între copii cu DPA și potențiali adoptatori – 33;
  - Note de întȃlnire între copii și persoană/familie adoptatoare -137;
  - Participarea specialiștilor compartimentului la un număr de 126 de întâlniri dintre copii și familii/persoane adoptatoare în perioada potrivirii practice;
  - Participarea asistentului social și psihologului la un număr de 36 întâlniri în vederea inițierii procedurii de potrivire practică;
  - Întocmirea rapoartelor în vederea încuviințării adopției pentru un număr de 26 copii; 
  - Întocmirea fișelor sintetice și transmiterea acestora către alte DGASPC-uri din țară pentru un număr de  41 copii;
  - Transmiterea documentelor către alte DGASPC- uri din țară pentru un număr de 10 copii aflați în perioada încredințării în vederea adopției; 
  - Generarea o dată la 7 zile a listei copiilor adoptabili în RNA de către responsabilul de caz.
  - Cereri de evaluare în vederea obținerii atestatului de persoană/familie aptă să adopte – 29;
  - Anchete sociale efectuate la domiciliul solicitanților de către echipa de specialitate a compartimentului – 27;
  - Întȃlniri cu persoane/familii aflate în evaluare socială -156;
  - Întȃlniri cu persoane/familii aflate în evaluare psihologică -108;
  - Pregătire pentru asumarea în cunostință de cauză a rolului de părinte – 42;
  - Întocmirea rapoartelor finale de evaluare a capacității de a adopta – 26;
  - Familii/persoane atestate ca fiind apte să adopte – 26;
  - Copii încredințați în vederea adopției pentru care Tribunalul Călărași a emis Sentințe Civile     -  21;
  - Adopții încuviințate pentru care Tribunalul Călărași a emis Sentințe Civile – 27;
  - Monitorizări postadopție – 44;
  - Informarea persoanelor/familiilor privind legislația în vigoare - 27 rapoarte;
  - Consilierea și informarea părinților biologici în vederea exprimării consimțământului privind adopția – 31;
  - Acțiuni în instanța de judecată – 69.
  În cadrul Compartimentului Adopţii şi Postadopţii se deruleazǎ urmǎtoarele activitǎţi:
    - Evidenţa copiilor al cǎror PIP stabileşte ca finalitate adopţia internǎ (pentru aceşti copii se vor realiza demersurile necesare în vederea deschiderii procedurii adopţiei interne prin intermediul instanţei de judecatǎ).
  - Opinia copilului (copiii aflaţi în evidenţa compartimentului sunt implicaţi activ în demersurile vizând adopţia, opinia/consimţǎmântul acestora fiind exprimat numai dupǎ o informare corespunzǎtoare în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere).
  - Compatibilitate copil-familie potenţial adoptatoare (compartimentul adopţii asigurǎ determinarea compatibilitǎţii copil – familie potenţial adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorinţelor şi opiniei exprimate de acesta).
  Sprijin (pentru fiecare persoanǎ/familie care doreşte sǎ adopte va fi desemnat un asistent social responsabil de caz,altul decât responsabilul de caz al copilului şi asigurǎ sprijinul necesar acesteia).
  Evaluarea (asistentul social desemnat responsabil de caz organizeazǎ întâlniri cu familia/persoana care doreşte sǎ adopte, în vederea evaluǎrii acesteia, conform unui program stabilit de comun acord).
  Procesul de potrivire (potrivirea este o etapă premergătoare încredințării în vederea adopției, prin care se identifică și se selectează persoana/familia atestată ca fiind aptă să adopte, răspunde nevoilor identificate ale copilului, stabilește compatibilitatea dintre copil și persoană/familie adoptatoare -Legea 273/2004,art.39).
  Informare şi sprijin (compartimentul oferǎ informaţii şi asigurǎ sprijinul necesar pentru pǎrinţii copilului pentru care finalitatea PIP este de adopţia internǎ).
  Consimţǎmântul la adopţie (pǎrinţii copilului sau, dupǎ caz, reprezentantul legal al cǎrui consimţǎmânt la adopţie este cerut de lege sunt informaţi asupra consecinţelor şi efectelor adopţiei, în special asupra încetarii legǎturilor de rudenie ale copilului. Pǎrinţii copilului sau, dupa caz, reprezentantul legal îşi exprimǎ în mod liber şi necondiţionat consimţǎmântul cu privire la adopţie).
  Activitǎţi de informare a comunitǎţii (comunitatea este informatǎ cu privire la problematica copiilor care pot beneficia de adopţie şi are acces la informaţii de specialitate vizând procedurile necesare finalizǎrii procesului de adopţie).
  Activitati de sprijin si consiliere (compartimentul post adopţii asigurǎ servicii de sprijin, consiliere şi asistenţǎ familiilor adoptatoare, copiilor adoptaţi şi familiei biologice).
  Monitorizare postadopţie (compartimentul postadopţii asigurǎ urmǎrirea şi monitorizarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi pǎrinţii adoptivi pe o perioada de minim 2 ani).
   
  Compartiment Relații cu Publicul
   
 • În 2017, Serviciul de Evaluare Complexă a eliberat 1.137 de certificate și hotărȃri de încadrare în grad de handicap

  În 2017, Serviciul de Evaluare Complexă a eliberat 1.137 de certificate și hotărȃri de încadrare în grad de handicap

  Serviciul de Evaluare Complexǎ şi Protecţie de Tip Rezidenţial, din cadrul DGASPC Călărași,are în componență două compartimente: Evaluare Complexǎ și Protecţie de Tip Rezidenţial.

  Compartimentul Evaluare Complexǎ are ca misiune acordarea de protecţie socială pentru copiii cu nevoi speciale, prin eliberarea de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap.

  Obiectivele generale ale compartimentului sunt:

  - Eliberarea de certificate de încadrare într-un grad de handicap ;

  - Consilierea psihologică/educaţională pentru copii şi familie.

  Serviciul de Evaluare Complexăa eliberat, în cursul anului 2017, un număr de 1.137 de certificate și hotărȃri de încadrare în grad de handicap: 792 gradul I de handicap; 137 gradul II de handicap; 198 gradul III de handicap; 10 gradul IV de handicap.

  Dupǎ aria de provenienţă cele 1137 certificate de handicap sunt structurate astfel: 91 pentru copii proveniţi din centrele de plasament; 59 pentru copii proveniţi de la AMP; 945 pentru copii proveniţi din familia biologică; 28 pentru copii proveniţi din familia extinsă; 14 pentru copii aflaţi în plasament la alte familii.    

  La sfârșitul lunii decembrie 2016 a fost modificată legislaţia cu privire la evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.

  În acest sens, Serviciul de Evaluare Complexă a întreprins următoarele demersuri:

  - a elaborat Proceduri Operaționale privind întocmirea Planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități;

  - a elaborat Procedurile Operaționale ale Serviciului de Evaluare Complexă și Graficul de circulaţie a documentelor;

  - a solicitat SPAS (Serviciilor de Asistență Socială) / DAS (Direcțiilor de Asistență Socială) desemnarea Responsabililor Caz Prevenire pentru copiii încadrați în grad de hándicap, aflați în comunitate;

  - a solicitat SPAS / DAS care au desemnat Responsabilul Caz Prevenire transmiterea de către aceștia a Rapoartelor de monitorizare a serviciilor și intervențiilor pentru copilul cu dizabilități și/sau CES (Cerinţe educative speciale) cuprinse în Planul de abilitare-reabilitare;

  - a elaborat Procedurile Operaţionale privind colaborarea dintre Sistemul Educațional și cel al Protecției Drepturilor Copilului în domeniul încadrării în grad de handicap și al orientării școlare și profesionale a copiilor cu dizabilități și/sau CES;

  - a elaborat Procedurile vizând colaborarea interinstituțională în vederea punerii în practică a Managementului de Caz pentru copiii cu dizabilități și/sau CES;

  - a procedat la informarea specialiștilor (asistenți sociali, psihologi, etc.) din cadrul Serviciului AMP și din centrele de plasament aflate în subordinea DGASPC cu privire la modificarea legislației în vederea întocmirii dosarelor de handicap pentru minorii aflați în asistență maternală sau centre;

  - a informat instituțiile partenere (DSP, ISJ, CJRAE, Colegiul Psihologilor) cu privire la responsabilitățile specialiștilor din cadrul acestora vizând atribuțiile specifice pentru copilul cu dizabilități, respectiv familia acestuia;

  - a trimis informări și formulare unui număr de 55 de primării privind modificarea legislației în vederea informării beneficiarilor de certificate de încadrare în grad de handicap;

  - a trimis informări unui număr de 940 părinţi/reprezentanți legali ai minorilor cu dizabilități cu privire la modificarea Legislației în vederea întocmirii dosarelor de handicap pentru minori.

  Compartimentul Protecţie de Tip Rezidenţial (aparat propriu) – obiective generale :

  – Plasamentul în centre de plasament pentru copii proveniți din comunitate și referiți din cadrul celorlalte servicii ale D.G.A.S.P.C. Călărași ;

  – Reintegrarea sau integrarea familială a copiilor /tinerilor aflați cu mǎsură de protecție specială în centrele de plasament din subordinea D.G.A.S.P.C. Călărași ;

  – Integrarea socioprofesională a tinerilor rezidenți care urmează să părăsească sistemul de protecție ;

  – Adopția copiilor/tinerilor aflați cu mǎsură de protecție specială în centrele de plasament din subordinea D.G.A.S.P.C Călărași ;

  – Accesul la serviciile oferite de Centrul de Zi din cadrul C.S.S.C.F “SERA” Călărași pentru evitarea instituționalizării minorilor beneficiari ai acestor servicii.

  În perioada 01.01.2017-31.12.2017, Serviciul Rezidențial a instrumentat un număr de 16 de cazuri copii/tineri pentru care Comisia pentru Protecţia Copilului/ Instanța judecătorească au stabilit mǎsuri de protecţie specialǎ. Serviciul Rezidențial și-a propus reintegrarea/sistarea a unui număr de 15 măsuri de protecție specialǎ (plasament). În perioada 01.01.2017-31.12.2017, Serviciul Rezidențial (aparat propriu) a instrumentat și finalizat un număr de 16 cazuri de reintegrări în familie/sistări măsură de protecție.

  Specialiștii Serviciului Rezidenţial -aparat propriu au reevaluat, trimestrial, conform legii, măsurile de protecţie pentru un număr de 105 beneficiari, pentru aceştia având calitatea de manager /responsabil de caz.

  S-au solicitat celor 55 de primării din judeţul Călărași, informaţii cu privire la înfiinţarea și funcţionarea Consiliului Comunitar Consultativ- au transmis răspuns un număr de 33 unităţi administrativ teritoriale.

  În cadrul Serviciului Rezidențial au fost instrumentate și încheiate un număr de 12 contracte cu familia, pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite de Centrul de Zi din cadrul C.S.S.C.F “SERA” Călărași.

   

 • D.G.A.S.P.C. Călărași/ Servicii specializate în domeniul protecţiei copilului, centrate pe interesul superior al copilului

  Download document

  D.G.A.S.P.C. Călărași/ Servicii specializate în domeniul protecţiei copilului, centrate pe interesul superior al copilului

  D.G.A.S.P.C. Călărași are în structura organizatorică servicii specializate în domeniul protecţiei copilului, a căror activitate este centrată pe interesul superior al copilului.

  Serviciul Alternative de Tip Familial  este parte integrantǎ a paletei de servicii sociale pe care le oferǎ D.G.A.S.P.C Cǎlǎraşi. Serviciile de tip familial au rolul de a asigura la domiciliul unei persoane fizice sau familii, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv, de pǎrinţii sǎi. Serviciile de tip familial au un caracter specializat în funcţie de nevoile şi caracteristicile copiilor protejaţi.

 • Comunicat - DGASPC Călărași acordă facilitati persoanelor cu handicap

       În baza prevederilor Legii nr. 448/2006 și a unei Convenții tripărtite încheiate cu Ministerul Transporturilor și CNADNR, DGASPC Călărași  acordă, la cerere roviniete gratuite persoanelor cu handicap, deținătoare de autoturisme adaptate, precum și îngrijitorilor acestora, anul trecut fiind acordate un număr de 214 de roviniete.               

 • Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități marcată în centrele DGASPC Călărași

  Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități marcată în centrele DGASPC Călărași

  În fiecare an, la data de 3 decembrie, la nivel mondial este marcată Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități.

  Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Călărași (CSCCHC), Centrul Faurei și Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești, din cadrul DGASPC Călărași, au marcat această dată printr-o serie de evenimente privind promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și incluziunea lor socială.

    Directorul DGASPC, Doiniţa Nicolae, prezentă la sărbătoarea organizată de CSCCH Călărași i-a felicitat pe copii și le-a mulțumit celor care îi îngrijesc:

  „Doresc să urez un sincer: „La mulţi ani!”, în această zi deosebită, semenilor noştri, cu nevoi speciale. Totodată, doresc să adresez felicitări tuturor colegilor care pun suflet în tot ceea ce fac, pentru  aceşti copii minunaţi.”

 • 3 decembrie,Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități

  3 decembrie, Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități

  În fiecare an, la 3 decembrie, la nivel mondial este marcată Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități. Această zi a fost adoptată de Organizația Națiunilor Unite (ONU) în anul 1992, iar marcarea acestei zile are ca obiectiv promovarea înțelegerii problemelor legate de dizabilitate și mobilizarea susținerii demnității, drepturilor și bunăstării persoanelor cu dizabilități.

  Centrele din cadrul DGASPC Călărași vor marca această dată, printr-o serie de evenimente privind promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și incluziunea lor socială.

 • ,,Placheta de recunoştinţă” oferită directorului DGASPC Călărași, Doinița Nicolae

  ,,Placheta de recunoştinţă”oferită directorului DGASPC Călărași, Doinița Nicolae,

  de către Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor

  Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor prin Sectorul Social – Misionar a organizat marţi, 28 noiembrie 2017, a V-a ediţie a Conferinţei din judeţulCălăraşi, cu tema „Modele de bună practică din activitatea social-filantropică desfășurată în parohiile din Episcopia Sloboziei și Călărașilor”, cu scopul de a promova activitatea filantropică din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor.

  Evenimentul a fostorganizat în Sala Barbu Ştirbei a Consiliului Judeţean Călăraşi şi a reunit reprezentanţi ai Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor,

 • Prima expoziție cu vânzare realizată de copiii instituționalizați

  Prima expoziție cu vânzare realizată de copiii instituționalizați, un succes

   

      ,,Ziua Internationala a Drepturilor Copilului’’ a fost un bun prilej pentru copiii din centrele instituționalizate, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, ,,SERA”, ,,Sf. Maria” și C.T.F. ,,Făurei”, să își prezinte lucrările făcute de ei, în cadrul unei expoziții cu vânzare, găzduită în foaierul sălii de spectacole „Barbu Știrbei”.

  Peste 100 de obiecte confecționate manual au fost prezentate publicului, fiind apreciată munca celor care au lucrat cu migală, iar rezultatul nu a întârziat să apară. Majoritatea lucrărilor, făcute din material reciclabil sau quilling, a fost cumpărată de cei care au venit cu bucurie la evenimentul anunțat și prin intermediul rețelelor de socializare, aceștia știind deja ceea ce își doreau să achiziționeze: de la obiecte specifice sărbătorilor de iarnă, până la simple, dar frumoase, suporturi de flori ori ingenioase obiecte din plastic sau lemn.

 • ,,Ziua Internatională a Drepturilor Copilului’’ sărbătorită de copiii instituționalizați

  ,,Ziua Internatională a Drepturilor Copilului’’ sărbătorită de copiii instituționalizați

     Luni, 20 noiembrie 2017, Serviciul de Dezvoltare a Deprinderilor de Viata Independenta, împreuna cu copiii si tinerii din Centrele de plasament ,,Sf Maria’’ si ,.S.E.R.A.’’, a marcat ,,Ziua Internationala a Drepturilor Copilului’’, prin organizarea unei actiuni de informare si promovare cu privire la drepturile si indatoririle copilului, avand ca motto: ,,Ne cunoastem drepturile’’. 

 • INVITATIE VERNISAJ

  INVITATIE VERNISAJ 001

 • INVITATIE VERNISAJ

  INVITATIE VERNISAJ 001

 • Modificarea Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  Comunicat de presă referitor la modificarea Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  DGASPC Călărași vine cu o informare referitoare la modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prin O.U.G nr. 51/2017, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 508/2017.

  Noi facilități pentru persoanele cu dizabilități

   La propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Guvernul României a aprobat un proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care va aduce o serie de beneficii persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora.

  Copiii cu handicap grav nu vor mai fi puşi pe drumuri la comisiile de evaluare

 • Activitatea Centrului Maternal Călărași

  Comunicat privind activitatea Centrului Maternal Călărași

        În prima jumătate a anului 2017, au beneficiat de măsura de suport a Centrului Maternal Călărași  8 cupluri (mamă-copil). Din  cele 8 cazuri procesate până la sfârșitul semestrului I 2017, 4 mame s-au înscris în cazuistica de violenţă conjugală; s-a solicitat expertiza medico-legală în cazul unui copil abuzat fizic și a fost depusă plângere penală la IPJ Călărași, iar în alt caz s-a depus la Poliţia municipiului Călăraşi plângere privind violenţa asupra mamei; o mamă a beneficiat de consiliere juridică, în vederea întocmirii acţiunii de încredinţare cu  stabilire de  domiciliu minori.

   Total cupluri ce au beneficiat de măsura de suport: 

  8  mame (1 caz mama minora) –  13  copii,  dintre care:

  Mame cu doi copii:  2 cazuri

 • Activitatea compartimentului Social Stradal

  Comunicat privind activitatea compartimentului Social Stradal, din cadrul D.G.A.S.P.C. Călărași

  În decursul anului 2017, stadiul de implementare a HG NR.18/2015, pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rrome, pentru perioada 2015-2020, este următorul:

  De la începutul anului 2017, în evidența Serviciului M.S.I., compartiment Social Stradal, se află un numar de 100 cazuri de abuz și neglijare; dintre acestea, 12 cazuri de copii ai străzii, 1 caz abuz sexual, 1 caz abuz fizic.

  Pentru 11 copii s-a emis Dispoziția de Plasament în Regim de Urgență în servicii de tip rezidențial, respectiv 1 caz-Centrul Maternal Oltenița, 4 cazuri la Centrul de Plasament Făurei, 2 cazuri-plasament la asistenți maternali profesioniști, 4 cazuri la CPRU „Sf. Maria” Călărași.

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).