BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

D.G.A.S.P.C. Călărași a organizat o întâlnire de lucru cu reprezentanții Serviciilor Publice de Asistență Socială, din județul Călărași

D.G.A.S.P.C. Călărași a organizat marți, 5 martie, o întâlnire de lucru la care au participat reprezentanți ai Serviciilor Publice de Asistență Socială, din cadrul primăriilor din județul Călărași.

       În cadrul acestei întâlniri au fost dezbătute aspecte cu privire la:

-  modificările legislative ale Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

-  nevoile sociale identificate la nivelul comunității locale, în vederea înființării și dezvoltării de servicii sociale  adaptate acestor nevoi, în conformitate cu prevederile HG nr.797/2017 și ale Ordinului nr.1086/2018 privind aprobarea modelului cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale la nivel local/ județean. Planul de acțiuni al fiecărei comunități locale se va transmite Consiliului Județean Călărași în vederea întocmirii planului anual de acțiuni la nivelul județului Călărași;

-  necesitatea dezvoltării la nivel comunitar de servicii adecvate destinate victimelor violenței în familie, cât și abuzatorului; înființarea echipei mobile locale de prevenire și combatere a violenței în familie, în conformitate cu prevederile Legii nr.217/2003;

- prevederile Legii nr. 448/2006(R), potrivit căreia trebuie respectată opțiunea părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav/adulților cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora în exprimarea opțiunii cu privire la angajarea asistentului personal sau la acordarea unei indemnizații lunare.

- prezentare proiect TEAM – UP, Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, Cod proiect POCU/480/4/19/127169, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014 – 2020), derulat de  Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Călărași , în scopul consolidării și dezvoltării rețelei de asistenți maternali profesioniști.

S-a discutat despre necesitatea extinderii rețelei de asistenți maternali, la nivelul județului Călărași, având în vedere problemele sociale identificate la nivelul comunităților locale prin Serviciile Publice de Asistență Socială, precizându-se faptul că D.G.A.S.P.C Călărași va desfășura, pe tot parcursul anului 2019, campanii de identificare, evaluare și recrutare de noi asistenți maternali.

   Au fost prezentate condițiile ce trebuie îndeplinite de către persoanele care doresc să devină asistenți maternali, incompatibilitățile cu acest statut, îndatoririle și drepturile asistentului maternal, solicitându-se sprijinul  participanților la această întâlnire în promovarea informațiilor la nivelul comunităților locale, prin afișarea anunțului de recrutare de asistenți maternali, la sediul instituției pe care o reprezintă și îndrumarea persoanelor interesate către D.G.A.S.P.C Călărași.

     Din partea DGASPC Călărași, prezentările privind modificările legislative și proiectele aflate în curs de desfășurare au fost susținute de către: coordonatoarea județeană a proiectului TEAM-UP, Mihaela Sfârlea, șef Serviciu Asistență Maternală, Luminița Mihai, șef Serviciu Alternative de Tip Familial și Robert Șerban, șef Serviciu Evaluare Complexă și Consiliere a Copilului.

     Întâlnirile de lucru vor fi organizate, periodic, pentru buna desfășurare a activității Serviciilor Publice de Asistență Socială, de la nivelul județului Călărași, în colaborare cu D.G.A.S.P.C. Călărași.

 

  

Compartiment Relații cu Publicul

/** **/

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).