BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Serviciul de Evaluare Complexă acordă protecție socială copiilor cu nevoi speciale

   Serviciul de Evaluare Complexă, din cadrul D.G.A.S.P.C. Călărași, are ca misiune acordarea de protecție socială copiilor cu nevoi speciale, prin eliberarea de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap.

Compartimentul Evaluare Complexă – obiective generale:

1 - Eliberarea de certificate de încadrare într-un grad de handicap;

2 - Consilierea psihologică/educațională pentru copii si familie;

3 - Evaluarea psihologică a copiilor/tinerilor rezidenți/comunitate.

S.E.C. a eliberat în perioada 01.01.2018 -31.12.2018 un număr de 797 de certificate, după cum urmează:

-        gradul I de handicap – 566 certificate și hotărâri;

-        gradul II de handicap – 77 certificate și hotărâri;

-        gradul III de handicap – 147 certificate și hotărâri;

-        gradul IV de handicap – 4 certificate și hotărâri;

-        3 nu s-au încadrat;

Cele 797 certificate de handicap sunt structurate astfel, după aria de proveniență:

-        copii proveniți din centrele de plasament -46;

-        copii proveniți din AMP -36;

-        copii proveniți din familia biologică-695;

-        copii proveniți din familia extinsă-15;

-        copii aflați în plasament la alte familii -5.

În cadrul Compartimentului Evaluare Complexă s-au emis/efectuat:

       - 70 contracte cu familia, pentru acordarea de servicii din cadrul centrului de recuperare de zi pentru copilul cu dizabilități Călărași;

       - 28 evaluări psihologice, în vederea reevaluării măsurii de protecție/încadrării în grad de handicap/orientării școlare ;

       - 4 consilieri psihologice, în vederea identificării și rezolvării nevoilor emoționale și a tulburărilor de comportament;

        - 797 planuri de abilitare/reabilitare în vederea recuperării copiilor cu nevoi speciale;

            - 1127 de dosare arhivate (documentele care au stat la baza încadrării minorilor într-o categorie de persoane cu handicap emise în 2015);

            - se actualizează, în permanență, baza de date existentă la nivelul S.E.C., cu informații detaliate despre beneficiarii certificatelor de handicap.

Date de contact: 0242/311060, interior 208

Compartiment Relații cu Publicul

 

 

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).