BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

Campanie de recrutare și identificare de persoane, care doresc să devină asistenți maternali profesioniști

Campanie de recrutare și identificare de persoane,

care doresc să devină asistenți maternali profesioniști

D.G.A.S.P.C. Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, str. Bărăganului nr. 1, desfășoară, în perioada octombrie –noiembrie 2018, campanie de recrutare și identificare de persoane care doresc să devină asistenți maternali profesioniști pentru a lua în plasament copii.

Pot fi atestate că asistent maternal numai persoanele care îndeplinesc următoarele condițîi:

1. au capacitate deplină de exercițiu;

2. prin comportamentul lor în societate, starea sănătății și profilul lor psihologic, prezintă garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi:

-  solicitanții și persoanele care locuiesc împreună cu aceștia nu prezintă afecțiuni medicale, care pot afecta capacitatea de îngrijire a unui copil;

- solicitanții au absolvit cel puțin 10 clase;

- solicitanții prezintă aptitudini parentale, relații sociale bune în comunitate și capacitatea de a lucra în condiții de stres sau speciale;

- solicitanții și persoanele care locuiesc împreună cu aceștia  nu au suferit condamnări pentru săvârșirea unor infracțiuni;

- solicitanți au în familie un venit stabil;

- solicitanții manifestă atitudine non-discriminatorie față de vârstă, apartenența etnică, religia sau starea de sănătate a copiilor pe care îi vor lua în plasament;

- solicitanții prezintă disponibilitate de a lua în plasament/plasament în regim de urgență, copii cu vârstă 0-7 ani și copii aflați în centrele de plasament;

3. au în folosință o locuința care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament;

4. au urmat cursurile de formare profesională organizate de D.G.A.S.P.C. Călărași.

 Nu poate fi asistent maternal profesionist:

1.  persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni;
2. părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
3.persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

Persoanele  interesate vor adresa D.G.A.S.P.C. Călărași o cerere de evaluare a capacității lor, în vederea atestării că asistent maternal profesionist. Au prioritate, în evaluare, persoanele cu vârsta până la 55 de ani, care prezintă disponibilitate de a lua în plasament doi sau mai mulți copii.

Pentru informații suplimentare, privind procedura de obținere a atestatului de asistent maternal, persoanele interesate se vor adresa Serviciului Asistență Maternală, din cadrul D.G.A.S.P.C Călărași, tel. 0242/311060.

Persoană de contact – Mihaela Sfârlea.

Compartiment Relații cu Publicul

 

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).