BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

ANUNȚ Operaționalizare LOCUINȚA PROTEJATĂ  pentru victime ale violenței domestice

 

Proiectul POCU 465/4/4/128038,,VENUS- ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!’’ este implementat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de Beneficiar/ Lider de parteneriat cu 42 de instituții specializate de la nivelul administrației publice locale: Direcții de Asistență Socială și Protecția Copilului și Direcții de Asistență Socială.

În cadrul rețelei inovative integrate de locuințe protejate se vor furniza servicii integrate pentru persoanele beneficiare din cadrul locuințelor protejate, după caz: cazare temporară, servicii de consiliere psiho-socio-medicala, consiliere juridica, continuarea/reintegrarea in sistemul de educatie, furnizarea de măsuri de ocupare, consiliere, formare, reinserție/acompaniere socio-profesională în vederea inserției socio-profesionale, măsuri de acompaniament etc.,în concordanță cu nevoile specifice ale victimelor violenței domestice.

 

Fiecare persoană din GT care face parte din categoria victimelor violenței domestice va beneficia de cel puțin două tipuri de servicii sociale: grup de suport+ cabinet consiliere vocațională, în scopul abordării integrate.

Procesul de identificare, selecție și recrutare a fost pregătit și desfășurat pe baza unei metodologii de selecție pentru grupul țintă astfel încât să asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă.

Activitatea va fi implementată cu respectarea principiilor egalității de șanse, nediscriminarii și incluziunii sociale.

Grupul Țintă vizat în cadrul proiectului este format din victime ale violenței domestice, personal al autorităților publice/private care furnizează servicii sociale și de ocupare a grupurilor vulnerabile și specialistilor în domeniul violenței domestice.

Operaționalizarea locuinței protejate din cadrul Proiectului ,,Venus-Impreună pentru o viață în siguranță!’’ va avea loc în data de  25.01.2021.

Persoane  de contact: Coordonator Local – SORC CAMELIA si  Responsabil servicii sociale- as. soc. pr. Nicolescu Nicoleta- tel. 0242311846.

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).