BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

Compartiment adoptii

Procedura legala pe care trebuie sa o urmeze o familie/ persoana pentru adoptia interna

Etape adoptiei unui copil aflat in sistemul de protectie

 1. Obtinerea atestatului de persoana/ familie apta sa adopte
 • Persoana/ familia care doreste sa adopte se adreseaza DGASPC-ului in a carei raza teritoriala domiciliaza unul dintre adoptatori

Nu pot adopta persoanele care:

 • Au boli psihice sau handicap mintal
 • Au fost consamnate definitiv pentru o infractiune contra persoanei sau contra familiei, savarsita cu intenitie precum si pentru infractiunea de trafic de persoane sau trafic si consum ilicit de droguri
 • Sunt decazuti din trepturile parintesti sau au un copil care beneficiaza de o masura de protectie speciala

 Dupa realizarea informarii prealabile persoana/ familia care doreste sa adopte depune la DGASPC cerere privind eliberarea atestatului pentru adoptie insotita de urmatoarele documente:

 • copie ( De pe buletinul/cartea de identitate, permisul de ședere pe termen lung sau după caz, de rezidanță permanentă;
 • declarație autentică pe propria răspundere cu privire la locuirea efectivă și continuă pe teritoriul României  în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absențe temporare care cumulat să depășească 3 luni;
 • copie legalizata de pe certificatul de naștere;
 • copie egalizată de pe certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorț/cenificatul de divorț dacă este cazul;
 • copie e pe titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosință a locunței;
 • certificat de cazier judiciar
 • adeverințe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/solicitanților(venitul net)
 • certificat/adeverință medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate și eventualele boli cronice, însoțit/însoțită de rezultatul evaluării psihiatrice;
 • declartia soțului care nu se asociază la cererea de adopție, cu indicarea expresă a motivelor neasocierii;
 • declaratie autentică pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul/solicitanții nu este/sunt decăzut/decăzuți din drepturile părintești, precum și referitor la faptul că nu are/au copii în sistemul de protecție specială;
 • certifcatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuiește solicitantul;
 • certificat/adeverință medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate celorlalte persoane cu care locuiește solicitantul, cu menționarea eventualelor boli croni însoțit/însoțită de rezultatul evaluării psihiatrice.

Dupa evaluarea din punct de vedere social, psihologic si parcurgerea celor trei sesiuni de curs privind asumarea in cunostinta de cauza a rolului de parinte specialistii compartimentului adoptii vor propune in baza raportului final eliberarea/ neeliberarea atestatului de perosna/ familie apta sa adopte.

 1. Incredintarea in vederea adoptiei a copilului pe o perioada de 90 de zile la perosana/ familie apta sa adopte.
 2. Incuviindarea adoptiei la sfarsitul perioadei de incredintare in baza raportului de potrivire intre copil/ copii cu persoana/ familia adoptatoare.
 3. Monitorizarea postadoptie pe o perioada de 2 ani realizata trimestrial de la data ramanerii definitiva prin neapelare a Sentintei Civile de incuviintare a adoptiei.

Etape in potrivirea initiala si paractica a unui copil declarat adoptatbil

 

 1. Potrivirea initiala care presupune identificarea/ selectarea persoanei/ familiei din punct de vedere teoretic care sa raspunda nevoilor copilului
 2. In termen de 7 zile familia este instiintata privind potrivirea teoretica cu copilul adoptatabil, acestia avand obligativitatea sa se prezinte in cadrul Compartimentului Adoptii pentru a formula o decalaratie privind initierea potrivirii practice si totodata sa stabileasca data primei vizite in mediul de viata al copilului.
 3. De la data vizitarii copilului familia/ persoana are obligatia de a formula o declaratie cu privire la continuarea procesului de potrivire practica in temen de 3 zile.
 4. Responsabilul de caz al copilului stabileste de comun acord cu adoptatorul/ familia adoptatoare programul si modul de desfasurare a urmatoarelor intalniri (minimm patru)
 5. La finanul potrivirii practice se intocmeste raportul de potrivire prin care se solicita instantei de judecata incredintarea copilului pe o perioada de 90 zile la familie/ persoana.
 6. La finalul perioadei de 90 zile se intocmeste raportul final prin care se solicita instantei de judecata incuviindarea adoptiei copilului.

Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei

În vigoare de la 01 ianuarie 2005

Formă aplicabilă de la 23 septembrie 2016

Republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 23 septembrie 2016. Formă aplicabilă la 23 septembrie 2016.

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52896

 

Despre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).