BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Centrul de Îngrijire şi Asistenţǎ Ciocǎneşti are ca misiune principalǎ protecţia persoanelor cu handicap

Centrul de Îngrijire şi Asistenţǎ Ciocǎneşti funcţioneazǎ în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţǎ Socialǎ şi Protecţia Copilului Cǎlǎraşi, fǎrǎ personalitate juridicǎ, având ca misiune principalǎ protecţia persoanelor cu handicap. Centrul de Îngrijire şi Asistenţǎ are sediul în comuna Ciocǎneşti, judeţul Cǎlǎraşi, şi are o capacitate de 100 de locuri.

În perioada 01.01.2017-31.12.2017, s-au internat 20 beneficiari, iar la data de 31.12.2017 figurau în evidenţa centrului 100 de beneficiari, cu urmǎtoarele tipuri de handicap:

handicap fizic - 27, handicap vizual - 17, handicap mental -38, handicap neuropsihic-10, handicap asociat - 3 şi handicap somatic- 5.  

           Beneficiarii centrului sunt: persoane adulte încadrate în diferite tipuri şi grade de handicap şi care necesitǎ îngrijire şi supraveghere medicalǎ permanentǎ deosebitǎ, îngrijire ce nu poate fi asiguratǎ la domiciliu; persoane care nu se pot gospodǎri singure; persoane lipsite de susţinǎtori legali sau aceştia nu pot sǎ-şi îndeplineascǎ obligaţiile lor, datoritǎ stǎrii de sǎnǎtate sau situaţiei economice şi a sarcinilor de familie; nu au locuinţǎ şi nu realizeazǎ venituri proprii.

Admiterea în centru se face printr-o decizie datǎ de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Cǎlǎraşi, în urma analizǎrii dosarului depus.

Comunicat de presă referitor la situația sesizată, pe facebook, de un elev din comuna Perișoru

 

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi

Adresa: 910105 - Călăraşi - str. Bărăganului nr. 1 ;
Tel./Fax: 0242 - 311060 ; 0242 – 306917 ;
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Comunicat de presă referitor la situația sesizată, pe facebook, de un elev din comuna Perișoru

     În data de 14 martie 2018, pe rețeaua de socializare Facebook a unui elev de la Școala nr. 1 din Perișoru, a apărut postat un mesaj, adresat autorităților, în care adolescentul scrie că nu mai suportă situația de a fi bătut de copiii din centrul de plasament, de pe raza comunei Perișoru, spunând că a fost, recent, victima unei acțiuni violente provocate de un copil instituționalizat, la școală.

   Pornind de la această postare, în zilele de 16.03.2018 și 17.03.2018, la postul de televiziune Antena 1, au fost transmise două reportaje, în cadrul cărora copii de la Centrul de Plasament ,,Sf. Ștefan” din Perișoru au fost acuzați că l-au bătut pe acest adolescent.

În materialul prezentat de postul de televiziune situația a fost prezentată, astfel:

D.G.A.S.P.C. Călărași/ Consiliere, informare şi monitorizare, cu privire la responsabilitǎţile familiei şi la dreptul copiilor de a fi îngrijiţi, crescuţi şi educaţi de cǎtre pǎrinţi

 

D.G.A.S.P.C. Călărași are în structura organizatorică servicii specializate în domeniul protecţiei copilului, a căror activitate este centrată pe interesul superior al copilului.

Serviciul Monitorizare, Secretariat Comisie, Intervenţie Urgentă, în anul 2017, a avut urmǎtoarele obiective:

- Reintegrarea familială a copilului aflat în asistenţă maternală;

- Monitorizare gravide/lehuze cu risc de abandon în vederea prevenirii abandonului copilului după naştere;

Telefonul Copilului

DGASPC Călărași/ În 2017, 12 sesizări și 50 de apeluri telefonice, care au beneficiat de consiliere și informare, la Telefonul Copilului

            Segmentul Telefonul Copilului are misiunea sǎ primeascǎ semnalǎrile cu privire la situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, sǎ asigure consilierea telefonicǎ în aceste situaţii şi sǎ intervinǎ prompt în cazurile urgente. În perioada 01.01.-31.12.2017 au fost preluate telefonic 12 sesizări :10 cazuri de neglijare (neconfimate), 2 cazuri de abuz fizic din care 1 confirmat și 1 neconfirmat, 50 de apeluri telefonice ce au beneficiat de consiliere și informare.

Specialiştilor din cadrulSegmentului Telefonul Copilului, le-au fost direcţionate spre soluţionare un numǎr de semnalǎri şi solicitǎri adresate de cǎtre persoane fizice şi juridice la secretariatul D.G.A.S.P.C. Cǎlǎraşi, dupǎ cum urmeazǎ:

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).