BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Centrul de Îngrijire şi Asistenţǎ Ciocǎneşti are ca misiune principalǎ protecţia persoanelor cu handicap

Centrul de Îngrijire şi Asistenţǎ Ciocǎneşti funcţioneazǎ în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţǎ Socialǎ şi Protecţia Copilului Cǎlǎraşi, fǎrǎ personalitate juridicǎ, având ca misiune principalǎ protecţia persoanelor cu handicap. Centrul de Îngrijire şi Asistenţǎ are sediul în comuna Ciocǎneşti, judeţul Cǎlǎraşi, şi are o capacitate de 100 de locuri.

În perioada 01.01.2017-31.12.2017, s-au internat 20 beneficiari, iar la data de 31.12.2017 figurau în evidenţa centrului 100 de beneficiari, cu urmǎtoarele tipuri de handicap:

handicap fizic - 27, handicap vizual - 17, handicap mental -38, handicap neuropsihic-10, handicap asociat - 3 şi handicap somatic- 5.  

           Beneficiarii centrului sunt: persoane adulte încadrate în diferite tipuri şi grade de handicap şi care necesitǎ îngrijire şi supraveghere medicalǎ permanentǎ deosebitǎ, îngrijire ce nu poate fi asiguratǎ la domiciliu; persoane care nu se pot gospodǎri singure; persoane lipsite de susţinǎtori legali sau aceştia nu pot sǎ-şi îndeplineascǎ obligaţiile lor, datoritǎ stǎrii de sǎnǎtate sau situaţiei economice şi a sarcinilor de familie; nu au locuinţǎ şi nu realizeazǎ venituri proprii.

Admiterea în centru se face printr-o decizie datǎ de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Cǎlǎraşi, în urma analizǎrii dosarului depus.

Centrul de Îngrijire şi Asistenţǎ Ciocǎneşti funcţioneazǎ la parametrii normali, clǎdirile sunt în perfectǎ stare de funcţionare, corespund normelor legale în vigoare şi standardelor minime de calitate.

Unitatea dispune de spaţii de locuit dotate cu mobilier corespunzǎtor standardelor minime de calitate, un foişor şi un parc cu bǎncuţe şi pomi fructiferi.

Periodic, se efectuează reevaluǎri psihologice, îndrumǎri şi consilieri psihologice, dupǎ un program stabilit, constând în terapie ocupaţionalǎ, terapie suportivǎ, ergoterapie, meloterapie şi terapie de familie. De asemenea, psihologul, în cadrul echipei multidisciplinare, a realizat evaluǎri psihologice şi a participat la întocmirea programelor de intervenţii de integrare şi reintegrare socialǎ.

   În cursul anului 2017 a fost reintegrat în familie un beneficiar, iar doi beneficiari au fost transferaţi la CRRN Plătărești.

Consultaţiile şi serviciile medicale de îngrijire şi recuperare a beneficiarilor din unitate au fost efectuate de către medicul de familie angajat şi de medicii specialişti, atunci cȃnd a fost nevoie, în colaborare cu asistenţii medicali şi personalul auxiliar (unitatea dispune de un cabinet de fizioterapie dotat cu aparaturǎ de recuperare specificǎ, EKG, douǎ Holtere de monitorizare a tensiunii arteriale şi pulsului, aparat de magnetoterapie şi de drenaj limfatic).

De asemenea, centrul este dotat cu un cabinet medical prevǎzut cu aparat de urgenţǎ.

Pentru activitǎţi de socializare s-au încheiat parteneriate cu diverse instituţii şcolare din judeţul Cǎlǎraşi, în vederea menţinerii legǎturii cu tânǎra generaţie, de a lua contact cu comunitatea şi a pǎstra obiceiurile strǎvechi ale poporului (programe artistice susţinute de copii cu ocazia zilelor de 1 şi 8 martie, 3 decembrie Ziua Internaţionalǎ a Persoanelor cu Dizabilitǎţi, colinde în preajma sǎrbǎtorilor de iarnǎ).

Compartiment Relații cu Publicul

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).